hagyom谩nyh疟 magyar katolikusok

SZ虐Z M脕RI脕NAK, MAGYARORSZ脕G KIR脕LYN艕J脡NEK
felaj谩nlott honlapja

"B脥ZZATOK, MERT 脡N LEGY艕ZTEM A VIL脕GOT"

KATOLIKUS-HONLAP F脫RUM BEJELENTKEZ脡S REGISZTR脕CI脫
 
A hozz谩sz贸l谩sok nem a honlap szerkeszt艖j茅nek, hanem az egyes hozz谩sz贸l贸knak a v茅lem茅ny茅t t眉kr枚zik.

(153) Honlap-II.
(8) R贸ma
(13) V茅gid艖 ??
(157) Pius-眉gy
(16) A honlapr贸l
(165) Gondolatok
(278) Honlap
(244) Magyarorsz谩g
(121) Vil谩gegyh谩z
(54) J枚v艖/Rem茅ny
(199) H铆rek
(1) Lelkis茅g
(58) M谩sok helyett
(199) K茅rd茅sek
(34) Hit眉nk
(77) Fatima
(16) Assisi-眉gy
(47) K枚zlem茅nyek
(20) Hallottam...
(66) F贸rumoz谩s
(12) AZ ISTENI IRGALMASS脕G
(88) Evol煤ci贸
(151) Liturgia
(12) Katolikusok tennival贸i
(141) A vil谩g
(9) "Nemcsak keny茅rrel..."
(1) Adok-kapok
(140) ki a hib谩s?
(50) Mag谩n 眉zenetek
(12) T枚rt茅nelem-hamis铆t谩s
(23) 脰r枚meink
(77) V谩rosmisszi贸 '08
(17) Erk枚lcs
(55) Tekint茅ly
(88) V茅lem茅nyek
(9) Kis R贸mai Zsolozsma - "rekl谩m"
(8) Probl茅m谩k
(44) Bibliothecula
(44) Hibajelz茅s
(20) Mi a teend艖?
(28) Vit谩k
(9) Anglik谩n-k茅rd茅s
(2) Al谩铆r谩sgy疟jt茅s vagy fsspx
(1) KATEKIZMUS
(8) Ha a Katolikus...
(7) Klerikalizmus
(27) Reakci贸k
(8) Tudom谩ny 茅s fejl艖d茅s
(20) Mindennapok
(9) Metanoia
(5) Kapcsolatok
(6) Pisti
(5) "B铆zzatok..."
(27) SJM
 
Al谩铆r谩sgy疟jt茅s vagy fsspx
 Mi rejlik az egyik, 茅s mi rejlik a m谩sik m枚g枚tt 茅s melyik a katolikus

M茅g nem jelentkezett be, 铆gy nem 铆rhat a f贸rumba

 脡lthes Eszter adatok | 2009.09.11 14:18 | 2
Az el艖z艖 hozz谩sz贸l谩somb贸l kimaradt egy nagyon fontos megjegyz茅s. B谩r mindent fenntartok abb贸l, amit 铆rtam, de
1. nem a mostani Th枚k枚ly 煤ti al谩铆r谩sgy疟jt茅sr艖l 铆rtam (ez csak eszembe juttatta a t茅m谩t). Tudom, hogy az mire kellett.
2. ami茅rt az a v茅lem茅nyem, ami, nem 铆t茅lem el, s艖t meg茅rtem, ha egy k枚z枚ss茅g al谩铆r谩sgy煤jt茅ssel pr贸b谩l mis茅hez jutni. Mindent el kell kezdeni valahogy. A trad铆ci贸ba is bele kell n艖ni, bele kell "茅rezni", bele kell tanulni. Csak ha m谩r valaki "feln艖tt" tradicionalista, 茅rzi meg maga is, mit takar egy ilyen al谩铆r谩sgy煤jt茅s.
Szerkesztve: 2009.09.11 14:19

 脡lthes Eszter adatok | 2009.09.10 23:12 | 1
Tegnap a f贸rumon heves vita folyt egy m谩sik topicban, melyet t茅m谩ja alapj谩n nagyon t枚m枚ren 铆gy nevezhet眉nk: al谩铆r谩sgy疟jt茅s vagy fsspx? Azonban nem csak ez a k茅t lehet艖s茅g 谩ll fenn a 鈥瀝茅gi鈥 mis茅hez jut谩sra, val贸j谩ban n茅gy k铆n谩lkozik erre:
1) a helyi pl茅b谩nos (vagy az 艖 enged茅ly茅vel a k谩pl谩nja) mag谩t贸l mutat be r茅gi mis茅t;
2) a h铆vek a Summorum Pontificum motu proprioban el艖铆rtak szerint k茅rv茅nyezik a r茅gi mis茅t;
3) a h铆vek valamelyik R贸m谩val teljes k枚z枚ss茅gben 谩ll贸, de a hagyom谩nyos liturgi谩t 谩pol贸 k枚z枚ss茅g mis茅ire mennek;
4) a h铆vek a Szent X. Pius Papi K枚z枚ss茅g mis茅ire j谩rnak.

Amikor a motu proprio megjelent a Pius K枚z枚ss茅g egyik papja 铆gy nyitotta pr茅dik谩ci贸j谩t: 鈥濧nnak a mis茅nek, amit most bemutatunk, semmi k枚ze a motu proprioban eml铆tett mis茅hez. Az a pap, aki most itt 脰n枚k el艖tt a mis茅t celebr谩lja, nem azt a mis茅t mutatja be, amir艖l a motu proprioban sz贸 van.鈥 (A t枚rt茅nethez hozz谩 tartozik, hogy az illet艖 papot 鈥 a fenti kijelent茅sei miatt 鈥 t枚bbsz谩z km-re helyezt茅k r茅gi 谩llom谩shely茅t艖l.) Ugyan ez a megfogalmaz谩s el茅g szerencs茅tlen, az茅rt ha belegondolunk, van benne valami igazs谩g. (Ezen a f贸rumon V谩gfalvy 茅s F眉zesi Zsolt el茅g gyakran mondott ehhez hasonl贸t.)

Ha ugyanis a r茅gi mis茅hez al谩铆r谩s, k茅rv茅ny sz眉ks茅geltetik, akkor ez 枚nmag谩ban hordozza annak az 谩ll铆t谩snak az elfogad谩s谩t is, hogy: a) a r茅gi mise val贸ban be volt tiltva; b) a r茅gi mise val贸ban rendk铆v眉li 茅s nem az Egyh谩z hagyom谩nyos, legsaj谩tabb r铆tusa.
Vegy眉k a k枚vetkez艖 prof谩n p茅ld谩t: a katolikus Egyh谩z soha nem egyezhet bele, hogy az abortusz ne abszol煤t tilos, hal谩los b疟n legyen. Nem el茅gedhet meg azzal, hogy azt mondja: rendben van, legyen abortusz, de ha az egyes v谩rosokban 枚sszej枚n elegend艖 al谩铆r谩s ellene, akkor ott, abban a v谩rosban nem szabad abortuszt v茅grehajtani. Valami vagy b疟n, vagy nem, ez Isten t枚rv茅ny茅t艖l, nem pedig az emberek demokratikus szavaz谩s谩t贸l f眉gg.
Ha egy katolikus elfogadja a r茅gi mise tekintet茅ben a szavaz谩st (al谩铆r谩sgy疟jt茅st), akkor ezzel azt is elfogadja, hogy a betilt谩sa, az enged茅lyhez k枚t茅se norm谩lis dolog. Hogy a mostani helyzet nem v谩ls谩g, hanem norm谩lis, elfogadhat贸, igazi katolikus 谩llapot.

Ha a fenti pontokat megvizsg谩ljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy az els艖 pont lenne az ide谩lis. Tegnapel艖tt a summorum-pontificum.de internetes honlapon megjelent egy 鈥濨esz谩mol贸 a mindennapokb贸l鈥 c铆m疟 cikk, ahol egy ilyen esetr艖l volt sz贸. Egy pap azt mes茅lte el, hogy pl茅b谩ni谩j谩n bevezette a r茅gi mise rendszeres bemutat谩s谩t. A h铆vek minden 鈥灻簀铆t谩s谩t鈥 (nyelvre, t茅rdelve 谩ldoz谩s, latin, f艖olt谩r stb.) elfogadt谩k. Egy napon azonban egyh谩zk枚zs茅g茅nek k茅t-h谩rom tagja bepanaszolta a mise miatt a p眉sp枚k茅n茅l, aki azoknak igazat adva, elhelyezte 艖t egy m谩sik pl茅b谩ni谩ra. Most ott pr贸b谩lkozik 煤jra, de m谩r l谩tja el艖re, ki lesz az a k茅t-h谩rom ember, aki innen megy majd panaszra a p眉sp枚kh枚z.
Ismerve a magyar viszonyokat, a t枚rt茅net nem hogy nem meglep艖, de val贸ban 鈥瀖indennapi鈥. Ami azt bizony铆tja, hogy az els艖 pont b谩r nagyon helyes, de t枚bbnyire nagyon nehezen, 茅s ha igen, akkor is csak ritka esetekre kivitelezhet艖.

A 2. pont teljesen j谩rhatatlan: m茅gpedig nemcsak Magyarorsz谩gon, hanem minden眉tt a vil谩gon: az internet telis-tele van az ilyen besz谩mol贸kkal, 茅s 谩ll铆t贸lag az Ecclesia Dei bizotts谩ghoz naponta tucatj谩val 茅rkeznek az 煤jabb 茅s 煤jabb panaszok 鈥 teljesen hi谩ba (de err艖l m谩r t枚bbsz枚r sz贸 volt). Ahol egy p眉sp枚k megengedi a r茅gi mise bemutat谩s谩t, ott az esetek t煤lnyom贸 t枚bbs茅g茅ben ezt nem csak az茅rt teszi, mert engedelmeskedik R贸m谩nak, hanem az茅rt is, mert saj谩t maga is hajlik bizonyos fokig a trad铆ci贸 fel茅. De az ilyen p眉sp枚k nagyon ritka. R谩ad谩sul, mint fentebb kifejtettem, ez az 煤t nem is igaz谩n katolikus.

A 3. pontnak k茅t alpontja van: az egyik, ha a h铆v艖, aki r茅gi mis茅re akar j谩rni, olyan v谩rosban lakik, ahol egy ilyen tradicion谩lis k枚z枚ss茅gnek m谩r van k谩poln谩ja. A m谩sodikban, a h铆v艖 messze lakik egy ilyen misek枚zpontt贸l, de lehet艖s茅g lenne vagy egy 煤j k谩polna fel谩ll铆t谩sra, vagy a k枚z枚ss茅g egyik papj谩nak odal谩togat谩s谩ra. 鈥 Az els艖 alpont m疟k枚dik, a m谩sodik ugyanannyira nem, mint az al谩铆r谩sgy疟jt茅s a 2. pontban. Ezek a k枚z枚ss茅gek, hi谩ba vannak k枚zvetlen眉l R贸ma al谩 rendelve, teljesen ki vannak szolg谩ltatva a helyi p眉sp枚k枚knek, akik szinte mindig megtiltj谩k a m疟k枚d茅s眉ket. Vagyis itt is 茅rv茅nyesek a fentebb elmondottak: az ilyen k枚z枚ss茅gek azzal hogy elismerik, hogy a r茅gi mise bemutat谩s谩hoz enged茅ly kell, egy煤ttal elismerik, hogy ez az enged茅lyk茅r茅s norm谩lis 谩llapot.

Marad, mint egyetlen lehet艖s茅g a 4. pont. Ami egy眉tt j谩r annak felismer茅s茅vel, hogy Lefebvre 茅rsek nem dalolva 茅s j贸kedv茅ben tette, amit tett, hanem az茅rt mert az Egyh谩z mostani 谩llapot谩ban NEM L脕TOTT M脕S KIUTAT. Ha azt akarta, hogy a KATOLIKUS VALL脕S, AZ IGAZS脕G ne p眉sp枚k枚k k茅ny茅re-kedv茅re legyen kiszolg谩ltatva, f眉ggetlen铆tenie kellett mag谩t t艖l眉k.
Magyarorsz谩gon vannak n茅h谩nyan, h铆vek 茅s klerikusok is, akik szeretn茅k a r茅gi mis茅t 眉nnepelni 鈥 de olyanok, akik az el艖bbi mondatban szerepl艖 igazs谩got teljesen felismert茅k volna (茅s abb贸l levont谩k volna a konzekvenci谩kat, vagyis aszerint viselkedn茅nek) egy-k茅t kiv茅telt艖l eltekintve m茅g nincsenek.


  MAGYARORSZ脕G KIR脕LYN艕JE, K脰NY脰R脰GJ 脡RETT脺NK!