hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja

"BÍZZATOK, MERT ÉN LEGYŐZTEM A VILÁGOT"

KATOLIKUS-HONLAP FÓRUM BEJELENTKEZÉS REGISZTRÁCIÓ
 
A hozzászólások nem a honlap szerkesztőjének, hanem az egyes hozzászólóknak a véleményét tükrözik.

(153) Honlap-II.
(8) Róma
(13) Végidő ??
(157) Pius-ügy
(16) A honlapról
(165) Gondolatok
(278) Honlap
(244) Magyarország
(121) Világegyház
(54) Jövő/Remény
(199) Hírek
(1) Lelkiség
(58) Mások helyett
(199) Kérdések
(34) Hitünk
(77) Fatima
(16) Assisi-ügy
(47) Közlemények
(20) Hallottam...
(66) Fórumozás
(12) AZ ISTENI IRGALMASSÁG
(88) Evolúció
(151) Liturgia
(12) Katolikusok tennivalói
(141) A világ
(9) "Nemcsak kenyérrel..."
(1) Adok-kapok
(140) ki a hibás?
(50) Magán üzenetek
(12) Történelem-hamisítás
(23) Örömeink
(77) Városmisszió '08
(17) Erkölcs
(55) Tekintély
(88) Vélemények
(9) Kis Római Zsolozsma - "reklám"
(8) Problémák
(44) Bibliothecula
(44) Hibajelzés
(20) Mi a teendő?
(28) Viták
(9) Anglikán-kérdés
(2) Aláírásgyűjtés vagy fsspx
(1) KATEKIZMUS
(8) Ha a Katolikus...
(7) Klerikalizmus
(27) Reakciók
(8) Tudomány és fejlődés
(20) Mindennapok
(9) Metanoia
(5) Kapcsolatok
(6) Pisti
(5) "Bízzatok..."
(27) SJM
 
Gondolatok
 Olyan megjegyzések, amelyek nem illenek más témába...

Még nem jelentkezett be, így nem írhat a fórumba


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 pro Christi adatok | 2010.08.06 01:33 | 105
Elnézést a sok elgépelésért, botrányosan gépelek, de most különösen így volt.

 pro Christi adatok | 2010.08.06 01:28 | 104
További jó hír, hogy mivel a Jelenésekben szóról szóra ezek vannak leírva (világegységesítés-a vadállat, a New Age világvallás és tömeges, névleges és hamis kereszténység- a hamis próféta) és szóról szóra ezek következnek be a szemünk előtt, ezért tehát a további jó hír egyrészt az, hogy a Szentírás, így a hitünk is igaz (tehát akkor az is, amiért ebben az egészben érdemes kitartani!), másrészt az, hogy lehet, hogy kitüntetett időben élhetünk. Bár ezt már sokszor hitték (a chilicianizmus eretneksége), de most úgy tűnik, hogy tényleg és most viszont az a vak egyenesen, aki ezt nem látja. Merthogy ez most nem egy állapot (pl. üstökös érkezése vagy járvány,), hanem FOLYAMAT, amely pontról-pontra bekövetkezik, ahogy azt írták. Nekem így tűnik.

 pro Christi adatok | 2010.08.06 01:27 | 103
A 101. számú üzenetre:
a Szigeten már tavaly hivatalosan képviseltette magát a katolikus egyház (is). A megelőző éveket nem tudom, de ezt igen, mert a Mária Rádió egész műsort szánt erre. Volt katolikus sátor is, ahonnan egy pap reverendában néha Zrínyiként kitört és körbejárt a plebs vulgus között és hirdette a hirdetnivalót. A jószándékában egyébként nem kételkedem, ez inkább valaminek a rosszul való értelmezése szerintem. (Sajnos ennek a sziget-szindrómáknak magam is érintettje vagyok a saját gyerelemen keresztül, akire semmiylen módon sem tudok hatni, hogy ne ebbe az irányba vonzza valami ellenállhatatlan hatás, úgyhogy ezt ismerem. Paradox módon az lehetne az egyetlen reményem, hogy a szigeten hátha a katolikus sátor fogja meg a csőcselék helyett, de éppen ezért érzem át, hogy ez mennyire abszurd. Vagy messze elkerülik a katolikus sátrat, vagy azért mennek oda, hogy meghallgassák ezt a furcsaságot is, majd "szakértsék" egymás közt, vagy azért, hogy utána kiröhögjék a szerencsétlent, aki magyarázott nekik. Ha ezt nem a pap tezsi a sátorban, hanem pl. én, akkor engem vagy bárki mást is megmosoyloglyák, jiszen ők tudják, hogy ez mese és a valóság az, amit a haverok videojátékain látnak az iskolában vagy otthon. Bár, Istennek semmi sem lehetetlen.)
A különbség e között a sziget-sátras és városmissziós attitűd és Jézus módszere között az, hogy Ő kiment egy helyre (mondjuk egy hegyre) és AKI AKARTA, az követte oda és meghallgatta.

Nem lassan teljes anarchia lesz, hanem már van. De: "a pokol kapui nem vesznek erőt rajta".

Profanitás: múlt vasárnap a pap a misén, ahol jelen voltam, a pap a foci VB és a játékosok kapcsán prédikálta a "tudnivalőkat" és ez nem először fordult elő és már máshol is hallottam ilyet sokszor.

New Age: valóban így van. Nemhogy nem szünteti meg a vallást, hanem egyenesen előtérbe helyezi. A materializmus időszaka sem spontán periódus volt, hanem a terv része, mint a SZU, illetve a SZU és az USA szembenállásának (valós) színjátéka: tézis-antitézis-szintézis klasszikus maszon módszere (á la Hegel). A materializmus arra kellett, hogy bedeszkázzák az eget és így, az ennek nyomán kiépülő transzcendencia-éhségből hozhassák létre az Nagy Ellenvilágvallást. Ez a vallás Krisztust sem megszűnteti, hanem nagyon is felhasználja, de kötelező hittétel az, hogy egy nagyon nagy spirituális tanító, vagy az egyik isteni megtestesülés a többi mellett (Krisna, Buddha, Zarathustra, Mohamed, Ramana Maharsi, etc. mellett.) Ez viszont kemémyen kötelező hittétel. Mindezt úgy, hogy Isten, akinek küldöttjei (avatárjai) ők, ez az isten egy advaita-monista-hegeli értelemben vett világszellem, aki az ember és a világ történetén keresztül ismeri meg önmagát (merthogy az abszolút tudatosság erre nyilván rászorul).
Ez a monista képlet azt is jelenti, hogy Isten nem más végső soron, mint én magam ("olyanok lesztek, mint az Isten"). No persze, persze, nem a "kis egom", akinek hiszem magamat, hanem épp az egómat kell legyűrnöm ahhoz (ez eddig a pontig amúgy igaz, ez a keresztény aszkézis is), hogy valódi Önmagam kibontakozhasson, amely valódi Önmagam azonban Maga Isten, az univerzális ember (Purusa, Pradzsapati, Adam Kadmon, etc). Vegyük észre, hogy a "nagyszerű" evolucionista, Pierre T. de Chardin szerinti feloldódás az ún. Omega-pontban, a nagy világegyesülésben vagy miben tulajdonképpen ugyanez.
Az is igaz sajnos, hogy ennek szervezeti-vallási kereteinek képviseletére a katolikus egyházat szemelték ki (mármint a módosítottat, mert a valódi nyilván NEM LEHET ez). Lásd pl. Assisi I. és II., de ide kívánkoznak az iszlám alkalmaknak helyt adó plébániák, etc. Nem emlékszem már mikor, de sajnos a mostani pápa nemrég felszólította a GB-akat (az egyik illuminátus csúcsszerv), hogy ez a válság már annyira tűrhetetlenné tette embertömegek életét (ez eddig igaz, én magam is most emiatt leledzem most emberileg nézve teljes további létkilátástalanságban, ám bízom Benne természetesen), tehát, hogy a G8 dolgozza ki az Új Világrend új pénzügyi alapjait, amely Új Rend ezt majd rendbeteszi.
Most még csak "tanítják" ezt a "Jézus a legnagyobb mesterek, avatárok EGYIKE, de hamarosan kötelező lesz szerintem emellett hitet tenni és akkor majd kemény idők és sorsok várnak azokra, akik ezt nem hajlandók megvallani (talán a második dioclesi idők?). Pedig Jézus megmondta, min fordul meg mindennek a lényege: "hát ti kinek tartotok engem?"
Becsületére legyen mondva a mostani Egyháznak viszont, hogy újra és újra kiadják és bővítik, aktualizálják az erre rávilágítani akakró könyveket.
http://static.libri.hu/cover/fa/b/819239_4.jpg
http://www.polc.hu/konyv/magia_es_hit/187893/
Utóbbi egy elvileg ide nem való anyag, mert karizmatikus pap a szerző, de itt kimondottan világosan és jól lát és szabatosan, világosan írja is meg mindezt.

 Topir adatok | 2010.08.05 23:20 | 102
A sátán fél az Isten előtt leboruló embertől, mert nincs fölötte hatalma. Ezért vette ki az ökumenikus zsinat a katolikus szentmiséből a térdelve áldozást, az oltárt, és még sok egyebet. És ugyanezért kell teljes szívből Istent dicsőíteni a legnagyobb bajok, látszólagos reménytelenségek közepette is! Hogy ne legyen hatalma fölöttünk a sátánnak.

 Topir adatok | 2010.08.05 22:54 | 101
Válasz a 99. számú üzenetre:
A 99. sz. üzenet minden szava igaz. Hogy jelen korunknál és a katolikus Egyháznál maradjunk, tudni kell, hogy a New Age kiötlői nem hogy nem akarják betiltani a vallást, hanem a katolikus Egyházat, (mint a legjobban szervezett és legnagyobb létszámú egyházat) szemelték ki az új világrend új világvallása központjának. Természetesen nem az eredeti formában, hanem "kicsit" megreformálva, azaz a világ számára fogyaszthatóvá téve. Ennek a folyamatnak a része többek között Vértesaljai atya előadása a Művészetek völgyében, (Mit keres egy pap a Művészetek völgyében? Vajon a Szigetre is ki fognak menni? Egyik sátorban homoszexuális bemutató, a másikban hittérítés? Vagy már az sem, hanem annak a szánalmas bizonygatása, hogy nem is támaszt olyan teljesíthetetlen követelményeket a katolikus hit a követőinek?) a Mária rádió, a fatimai ökumenikus rendezvények, és természetesen az ökumenikus zsinat is. Ha tudjuk, hogy mi ellen küzdünk, akkor könnyebben megy a küzdelem. Ezek a sátáni erők a királyságokat tönkretehették, a királyokat lefejezhették, a tiltakozni merészelőket bírósági ítélet nélkül, azonnal felakaszthatták (ld. Kun Béla és Szamuely Tibor vörös diktatúrája), az országokat szétszabdalhatták, de a katolikus Egyházba bele fog törni a bicskájuk, mert ott magával Jézus Krisztussal fogják szembetalálni magukat.

Köszönöm a linkeket, nem ismertem őket!
Szerkesztve: 2010.08.05 22:57
Szerkesztve: 2010.08.05 23:00
Szerkesztve: 2010.08.05 23:06

 Jagiello adatok | 2010.08.05 21:48 | 100
Válasz a 99. számú üzenetre:
Milyen érdekes, és pont idevág a Magyar Kurír egyik híre : A profán szentsége.
augusztus 4. 15:17. A profán szentsége címmel Caravaggio művészetéről tartott előadást a Művészetek Völgyében Taliándörögdön Vértesaljai László jezsuita. Miért kell deviánsokról beszélni egy papnak is? Nem voltak szent életű művészeink? Miért nem a jót mutatja? Vagy már unalmasak? De számomra valóban fárasztó a Pilinszkykből, a Mozartokból, a Chagallokból, meg a többi "isteni sugallatot" közvetítő szerencsétlen művészből álló haddelhad, ami már nemcsak a világból, hanem az egyházból is ömlik rám.

Hogy lehet a profán szent? Vagy a szent profán? Hogy lehet az igen nem és a nem igen? Ez a modernizmus tobzódása, a teljes káosz, az isteni rend megbontása, a mismás. Eddig tudtuk, milyen a paradicsom, és milyen a paprika. De már van paprika-paradicsom, és van paradicsom-paprika, és lesz barackszilva és dinnyeuborka. És meg tudom is én micsoda. Teljes anarchia lesz már nemcsak a fejekben, de lassan a génekben is.

 pro Christi adatok | 2010.08.05 19:43 | 99
Nagyon így van: 1789-1848-1917-1918-1945-és utána, kommunizmus, majd/és globalizmus képében. ("Ez a harc lesz a végső"?)
De szerintem a látható kezdet a reneszánsz, a protestantizmussal egyidőben. Reneszánsz: individualizmus, tekintélyellenesség, "csakember" alapú humanizmus (Molnár Tamás erről is írt egy remek munkát) és profán tudomány, de legfőképpen a reneszánsz alapja: a kabbalista okkultizmus. (Okkultizmus: kulcsszó - mivel a forradalmiság is okkult feketemágia!)
Gondoljunk csak a sokat dicsőített reneszánsz perspektivikus ábrázolás valódi tartalmába, mely ábrázolásmódot a középkori primitivizmusból való kiemelkedésént dicsőítenek: ez emberi, profán ábrázolásmód, ahogyan CSAk profán szemmel látunk. Szegény középkoriak és ikonfestők (de már az egyiptomiak is) annyira primitívek voltak (miközben oly építészetet produkáltak pl., amilyet, azokkal az arányokkal), hogy képtelenek voltak szegény ostobák megfelelően érzékelni a valódi, "életszerű" arányokat és ügyetlenek is voltak és a szerszámaik is gyengék (ezekkel faragták a katedrálisokat is). Nem ám, hogy azért volt egy szakrális figura többszörösen nagyobb a képeiken a mellette álló többi sok emberalakok vagy építmények összeségénél, mert az ő látásmódjuk volt a VALÓDI, vagyis a szakrális, a lémnyegi látás és eszerint is ábrázoltak, valamint oly magas igényszintjük volt, hogy eszerint is akartak ábrázolni! Nem! Ilyen rosszul láttak. De a reneszánsz perspektíva, az igen, az már intelligensen látott és ábrázolt. Ebbe a korszellembe épült bele a reformáció is, a maga "racionális" antitézisével, mintegy a reneszánsz okkult és esztéticista tézisének szellemi kontraposztjaként, ám végül is egy egész szintézist alkotva. Mindez persze közhely.
1789 már inkább a "hivatalossá tevés", a nyílt színrelépés, a világba lépésnek, mint rendszernek dátuma volt és ebben volt csak első. (Egyébként minden ilyen jellegű dolog okkult mágia, mint pl. a szekulárisnak, "világinak" álcázott mozgalmak gyökere is az, mint a feminizmus vagy a materializmus is konkrétan okkult és mágikus, ha belegondolunk.)
De nem szoktuk észrevenni a legújabb ilyen dolgot sem, mely nem köthető konkrét dátumhoz, de legalább annyira pusztító és ugyanaz az illuminátus kör hozta létre (szándékosan! és ugyanazon céllal, mint a forradalmakat - ennek forrásai megtalálhatók a Világhálón). Ez pedig a teozófus (értsd: maszon Lucis, azaz Lucifer Trust által tudatosan kialakított) New Age mozgalom. Krisztus nevét is sűrűn emlegető, konkrétan Krisztus, keresztény és Egyház-ellenes célzattal létrehozott világ-álvallás.
Mindez indult - látványos formában - valahol a reformáció tájékán és az előző bejegyzésemben kb. ebbe a sorba illesztettem bele a feltett írásban található eszmeiséget és példaképeket. Ez még akkor is tisztán látszik, ha a "történelmi" reformált "egyházak"(?) is éppoly vehemensen New Age-ellenesek, mint - hivatalosan - a katolicizmus is. Krisztus szelleme, az Egyház és a világ és az emberek mai állapota azért tartanak itt a mai emberek tudatában, ami ebben a díszes sorban - nem éppen mintegy "véletlen spontaneitással" - megnyilvánuló eszmesorban megnyilvánul. Kossuth "apánk" szobra ma is fő helyen áll több reformált "egyházi" templomban és nagy tisztelet övezi, mint a reformált kereszténység hősét. A Szent István Koronáját egyébként, mint tudjuk, zaciba akarta csapni a cárnál, majd néhány más fejedelemnél, de miután azok elzavarták eme alantassága miatt, utasította Szemere Bertalant, hogy dobja a folyóba.
Vajon miért volt az, hogy miközben minden egyházi és nemzeti ügyet üldüztek a kommunisták, azalatt - még az ötvenes években is - büszkén vállalták 1848-at, mitöbb, direkte preferálták azt és nyíltan szellemi elődjüknek titulálták? Büszkék lehetünk "apánkra". Nos, éppen ezt a szellemiséget tükrözi pontosan a feltett hittankönyv szövege. Ez mind egy szellemi tő(ké)ről fakad. Három pupillatágító link ezügyben, aki még nem ismeri ezeket:
http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/kiallitas/kossuth/szabadkomuves.jpg

http://1.bp.blogspot.com/_GDed6m0mp9Y/SWuwspzlZJI/AAAAAAAAAyQ/3PBhnljx-88/s1600-h/kossuth.jpg

http://blog.as.hu/contra/2009/03/11/408

 Jagiello adatok | 2010.08.05 09:54 | 98
1. Az luteránus könyvecskével kapcsolatban: ne felejtsük az 1958-as évszámot. Ez azt hiszem ha nem is mindent, de sok mindent megmagyaráz. Például a folyamatosságot II. Józseftől kezdve, és rávilágít arra is, hogy ennek a tömegében Magyarországon tulajdonképpen jelentéktelen felekezetnek, miért volt és még ma is miért van ekkora politikai hatalma.

2. Egy más dolog: amikor olvastam a husziták követeléseit, megdöbbentem, hogy mára szinte minden teljesült belőlük, ami pedig nem, azon nagy erővel működnek, hogy megvalósuljon. A huszita manifesztumot részleteiben leközölte Szántó Konrád ferences atya a Katolikus Egyház története című munkájában (kiadó : Ecclésia szövetkezet). Még akkor, évekkel ezelőtt, elgondolkoztam rajta, hogy miért kellett ezt bevenni és minden katolikus hitvédelmi magyarázó kritika nélkül leközölni. Sőt, a szövegkörnyezetből olybá tűnik, mintha a követelések jogosak lettek volna.

 Topir adatok | 2010.08.05 08:56 | 97
Válasz a 96. számú üzenetre:
MolnárTamás "Ellenforradalom" c. könyvében pontos képet ad 1789 szellemiségéről, amely csak a kezdet volt, vagyis a számunkra látható kezdet. Az előkészületek sokkal régebben kezdődtek. A végső cél, ahogy pro Christi írja, a trón és az oltár, azaz minden tekintély és hatalom megdöntése. Sajnos, 1848 is ide sorolható (Kossuth szabadkőműves volt), és a katolikus Egyház jelenleg gözerővel folyó bomlasztását is ugyanezek az erők végzik. Fontos ezt így összefüggésében látni, mert egyébként nem érthető, miért csökkenti saját tekintélyét és erejét egy szervezet.

 pro Christi adatok | 2010.08.04 02:02 | 96
Ez az újonnan feltett írás, az evangélikus hittankönyv megfeküdte a gyomromat.
A hagyományellenes zsigeri destrukció és a tudatos, önagymosott hazudozás és ferdítés világítótornya.
A gonosz legelemibb tulajdonsága a hazugság és nagyon jól tettenérhető követőinek példaképein.
Úgyhogy, a protestantizmus sötét hittani, lélektani - és filozófiai - abszurdumai helyet most csak elegendő ennél maradnunk:
a török, mint az "igaz hit és a magyarság szellemi jótevőjének" alakja mellé nyugodtan ide sorolhatjuk a többi mintaképet is. (Egyébként itt csak annyit: ez az "örökké rosszra tör, mégis mindig jót művel" szlogen és a rossz ilyetén alapú "beillesztése a képbe" ugye tudjuk, milyen szellemi áramlat jellemzője?)
Petőfi. "Itt a nyilam, mibe lőjem? Királyi szék áll előttem". Szobájának falán rousseau képe és a Nagy Francia Elsötétedés jelszava virított (ez volt amúgy a "forradalom" jelszava is).
Kossuth. Nem nagyon hinném, hogy az őszintén tájékozódni kívánás ösztönével megáldott embernek ma már ecsetelni kellene e figura valódi mibenlétét. Az interneten vannak források és még a maszon belépési kérelmének fényképe is fent van. Dehát tudjuk: "véletlen" és spontán robbantak ki az ún. "forradalmak" Európában épp egy időszakban, véletlenül sem terv szerint, az oltár és a trón ledöntésének jelszavaival. Nagyon hazafias tett volt, sokat használt az országnak, főként hosszú távon és a legelemibb területen, a lélek területén.
II. József. Szintén "tesó" ugyebár, a Magyar Korona megtagadója, a kontemplatív szerzetesrendek (tehát magának a kontemplációnak) a megvetője, micsoda szellem, micsoda metafizikai magaslat és lényeglátás, míly magas szellem!
Méltó társaság a török hódítók, mint jótevők mellé. Ha más nem, e "példaképek" minden eddig tévelygő, de az ép ész csíráival még rendelkező keresőt megvilágosítanának. (Persze tudom, az eltökélt tévelygés e mondatomtól csak még arrogánsabb lesz, mert az könnyebb.) Szép kis pártfogók: szép lehet az eszmeiség is, aminek egy szép pártfogó a pártját fogja, ez logikus.
Legalább tényleg egyértelmű, hol volt Európában 1917 és 1919 szellemének gyökere (privát véleményem az, hogy ez nem is csak privát vélemyény, bár tudom, a tényekre szokták azt mondani destruktívék, hogy "privát vélemény"). Szinte fizikai émelygést éreztem ennek a szellemi és lelki mélyhitványságnak az olvastán. Köszönet, hogy felkerült a honlapra, mert én pl. az ilyenre magamtól kevesebb valószínűséggel teszek szert, hiszen már a lényegét ismerem, épp ezért nem. Ám nem baj, ha tudok ezekről, illetve, ha tudtam is ilyesmikről, ezek a "találkozások" legalább, mondhatni "ébren tartják" a mentális egészségemet. Nem hiába döntöttem úgy pár éve, hogy nem nagyon tudok együtt élni azzal a tudattal, hogy születésem óta, akár még csak "papíron" is protestáns vagyok. A "papír" sem csak papír. Sem elvi, sem gyakorlati-hitéleti szempontból.

 Topir adatok | 2010.07.30 15:30 | 95
Még az is eszembe jutott a legfrissebb írások olvasgatása közben, hogy ha van az emberektől független abszolút igazság, és ugye, mi tudjuk, hogy van, akkor azt nem lehet a végtelenségig eltussolni. Ezért lehetett biztos Lefebvre érsek úr abban, hogy a pápa nem fogja ex catedra kijelenteni,hogy a NOM az egyetlen érvényes miserítus. Az abszolút igazság létezése értelmet ad a létnek, erőt ad az útkereséshez, függetlenít minden földi gondtól, félelemtől, aggodalmaskodástól.
Ezt akár az Örömeink fiókba is írhattam volna.

 Topir adatok | 2010.07.30 10:55 | 94
Én is nagyon köszönöm a tegnap feltett írásokat, valamennyi tanulságos és igaz. Olyan csodálatos, hogy nem tudjuk, mi fog történni az Egyházban, talán az ortodoxok megtérése, talán valami más nagy esemény, és mégis félelem nélkül Istenre bízhatjuk magunkat a legnagyobb bajok közepette is! Azt hiszem, ez a hit lényege. De ehhez kellenek a biztos alapok, az eredeti krisztusi tanítás, amelyek számomra erről a honlapról jönnek.
Isten áldja meg érte Eszter asszonyt!
Szerkesztve: 2010.07.30 10:57

 mindszenty adatok | 2010.07.29 23:06 | 93
Nagyon felemelő volt olvasni Gábor atya tiszta és tanulságos gondolatait. Nagyon örülök, hogy van még katolikusan gondolkodó magyar pap kicsiny országunkban. A modernizmusról szóló írás rendkívül időszerű, és valóságosan ábrázolja a jelenlegi helyzetet. A liturgiáról szóló cikkben a szentmisével kapcsolatos általam még eddig nem ismert, és nem hallott gondolatokat olvashattam.
Köszönet és hála! Kívánom, hogy a JóIsten 1000-szeresen fizesse meg ezeket a szép sorokat.

 Topir adatok | 2010.07.17 21:01 | 92
Megpróbálom értelmesen összefoglalni Molnár Tamás gondolatait a nemzet fogalmáról, mert ebben a témában korábban vitába keveredtem a fórum mértékadó véleményével. Az alábbi gondolatok Molnár Tamás Ellenforradalom c. könyve negyedik fejezetéből, a 84-89. oldal összefoglalásából adódtak. Nagyon ajánlom a könyvet minden gondolkodni szerető embernek, antikváriumokban kapható.
Molnár Tamásnál a nemzet, sőt, a nacionalizmus egyértelműen pozitív fogalom, ellentétben a felforgatók, a forradalmárok (kommunisták, liberálisok) egyetemességre, kollektivizmusra, sőt, kozmikus célokra való törekvésével. Ezzel ellentétben, az a szféra, amellyel az ember valójában azonosulni tud, elsősorban a család, de maximum a nemzet. A forradalmárok szemében a nemzet a legjobb esetben is csak átmeneti állapot a törzs és a világközösség között.
'A szabadkőművesség már jóval 1789 előtt azon munkálkodott, hogy felbomlassza a nemzeteket mindenütt, ahol csak gyengének találta őket."
Ennek e következménye lett Trianon is.
Molnár Tamás nem állítja, hogy a nemzet az utolsó forma, amit az emberi közösségek fölvehetnek, és a középkori rendszerek és szabad városok is jelentősen különböznek a mai nemzetállamoktól, de a nemzet ma is óriási erővel rendelkezik, ellenálló, totális egység, amelybe minden egyén és osztály integrálódik.A leghasználhatóbb forma egy hatalmas és sokszínű közösség integrálásához, a leghatékonyabb energiaforrásként szolgáló egység. Védi a polgárait, ugyanakkor lemondást és áldozatot csak a nemzet nevében lehet követelni a polgároktól.
"E következtetésre jutott Sztálin is (saját ideológiájával szemben), amikor a II. világháború idején (amelyet a Szovjetúnióban nagy honvédő háborúnak neveznek) visszaállította a nemzeti szimbólumokat."
Ha a nemzet nem csupán egy átmeneti lépcsőfok, akkor nem is osztható fel részekre, ezért a politikai pártok, főleg azok, amelyek a népszuverenitás jakobinus koncepciójából nőttek ki, romboló hatással vannak a nemzeti hit-re és a nemzet egyensúlyára: így a nemzetből nemnemzet lesz, örökös polgárháborúban egymással harcoló csoportok mesterséges és megosztott konglomerátuma. Ezért a fő cél kiküszöbölni a demokráciát, vissza kell állítani a nemzeti egységet egyedül megvalósítani képes monarchiát.

 Topir adatok | 2010.07.15 00:12 | 91
A ma feltett hírekre reagálva hadd idézzek egy bekezdést Molnár Tamás: Ellenforradalom c. könyvéből (a 3. fejezet vége):
" Az e fejezet elején említett "legitimitás" kifejezésnek most végső megfogalmazást kell adni. Abban a széles értelemben használtam, amelyben Ferrero beszélt róla, azaz úgy tekintettem, mint a hatalom elfogadását azok által, akiket érint. Hozzátettem ehhez, akkor születik új legitimitás, ha a régi birtokosai megszűnnek elvei és logikája szerrint cselekedni, azaz ha sikerült őket meggyőzni arról, hogy hogy új elvek diadalmaskodnak azok felett, amelyek nevében eddig gyakorolták a hatalmat.
Ennek megtörténéséhez nem kell megvárni, legalábbis a modern világban nem, amíg megjelenik a hódító, hogy kicsavarja a jogart "a régi király" kezéből, a hatalomátvétel modern eszközei ideológiák, amelyek a kommunikációs médiumok útján terjednek, amíg át nem hatják a "közvélemény"-t. Az új ideológiát ekkor egy hódítás végérvényességével fogadják el."

Ez a folyamat zajlik most a katolikus Egyházban. A sátáni erők ugyanazokat az eszközöket használják ellene, mint a világban lezajlott újkori forradalmakban a világi tekintélyek, uralkodók ellen. De egy valamiről elfeledkeznek ezek az erők, nevezetesen arról, hogy az Egyház Jézus Krisztus tulajdona, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Ezért kell az emberi szemmel nézve legreménytelenebb helyzetben is teljes bizalommal Istenhez fordulva imádkozni, mert ahol nagy a szükség, ott közel a segítség.

 Topir adatok | 2010.07.14 07:56 | 90
Válasz a 89. számú üzenetre:
Így igaz. Lehet, hogy Jézus már itt kopogtat az ajtónkon, és mi nem halljuk, mert sírunk. A hit kegyelem és erő!

 Élthes Eszter adatok | 2010.07.13 22:33 | 89
Williamson püspök úr eheti kommentárját a következő szavakkal zárta:

Gyakoroljuk magunkat a türelemben és az Isten gondviselésébe vetett határtalan bizalomban – végül is ez az Ő Egyháza! Ezen kívül imádkozzunk Isten Anyjához, hogy segítsen nekünk abban, hogy megőrizzük magunkban a katolikus igazság iránti szeretetet, mely egyedül képes lelkünket megmenteni, és ami nélkül a katolikus hivatali hatalom soha nem lesz visszaállítható.

S. G. atya pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Szűz Mária a Magnificatban csak Ábrahámot említi. És hogy mi Ábrahám utódai vagyunk, és ezért ma különösen az a feladatunk, az egyetlen menekülésünk, ha olyanokká leszünk, mint ő volt, azaz ugyanannyira feltétel nélkül és vakon hiszünk és bízunk, mint ő hitt és bízott, akkor is, amikor a helyzet tökéletesen érthetetlen és kilátástalan volt.

 Jagiello adatok | 2010.07.12 21:05 | 88
AZ ELMÚLT papok éve kapcsán. Én eléggé megütköztem a "papok éve" kampányon. Ezt biztos nem katolikusok találták ki. Ezt ugyanaz a lelkület szülte, mint a "nyitott templomok éjszakájá"-t, és a többi ilyesmit. Most, hogy lezajlott az egész, visszatekintve láthatjuk, micsoda összehangolt és gonosz támadás érte az Egyházat. Elő volt készítve. Valahol, belülről ráerőszakolták ezt Rómára. De amiért írok, és lehet megbotránkoztatok: nem kell csodálkozni, hogy ide jutottunk, hogy hova tűnnek a papjaink. A két világháború arra kellett, hogy a népet elszakítsák a földtől, a tisztességes munkától, a Teremtéssel való gazdálkodástól, és gyökértelen proletárrá tegyék. Nincs már meg az az emberanyag, aki kitermelte magából az egyszerű, kötelességtudó, tisztességes és engedelmes, tehetséges és szorgalmas kispapokat, akiből később püspökök, bíborosok és pápák lehettek. Ilyen emberekből fakad a sok hivatás, nem a városban született farizeusi okoskodókból. Ma nagyon sok kispap lelki beteg, zilált családi háttérrel, egyik részről sokszor nem is katolikus felmenőkkel. Lelkipásztorkodásra a legkevésbé alkalmasak. Hát mit várunk ettől? Természetes, hogy Jézust elzsidósítják, megreformálják, elluterálják, és újrakeresztelik. Hiszen ez a természetes. Nem Egyház van, hanem egyházak. Mintha az Egyház sárkány lenne, hét vagy még több fejjel. De ezt is be fogják a népnek adagolni. És ez nem keserűség. Valóság. Jeremiás próféta is a főpapok és a király fejéhez vágta mindazt, ami nem tetszett neki. Meg is kapta érte az ő latrináját.


Szerkesztve: 2010.07.12 22:16

 Topir adatok | 2010.07.12 13:16 | 87
Én másfél éve, ezen a honlapon keresztül szereztem tudomást a katolikus tradícióról, és döbbenettel tapasztalom saját életemen keresztül az (igazi) katolikus tanítás igazságát és erejét. Ezért nem értem a kesergést: mindenért hálát kell adni Istennek, a bennünket ért jóért és rosszért egyaránt, mert Isten különleges kegyelmei folytán a rosszból is jó jöhet ki. A gonosz is Istent szolgálja, csak nem a saját akaratából és más módon. Az, hogy mi ismerhetjük az igazi, Jézustól származó katolikus tanítást, és tudjuk, mi szerint kell élnünk, erőt adó, óriási kegyelem! Arról a katyvaszról pedig, amit az orrunk, szemünk és fülünk elé löknek az összes információs csatornán keresztül (beleértve a hivatalos egyházi médiumokat is), tudni kell, hogy az ugyanaz, mint amit Molnár Tamás leírt az "Ellenforradalom" c. nagyszerű könyvében a francia forradalom előkészítéséről: a közvélemény szellemi felkészítése a tekintély, a pápa, azaz a katolikus egyház megdöntésére. Cél az, hogy maguk a katolikusok, sőt a pápa is elbizonytalanodjon a hit igazságait és az Egyház hatáskörét illetően. Ehhez elég közel járunk, meg lehet figyelni, mennyi mentegetőzés van a katolikus szónokok, neves igehirdetők szavaiban: mentegetőzés a rossz papok miatt, a múlt bűnei miatt, szinte kötelező körök vannak, amiket be kell futni, mielőtt a mondanivalóhoz ér az illető. Csak az a kérdés, hogy a II. Vatikáni Zsinat már a francia forradalomnak felel meg, vagy még csak az előkészítése.
Én csak ajánlani tudom minden médium (tv, rádió, internetes híroldalak) mellőzését, Isten és az embertársaink felé fordulva, és sokkal jobban, erősebben érzi magát az ember.
Szerkesztve: 2010.07.12 13:18

 Prohaszka adatok | 2010.05.17 11:30 | 86
Válasz a 81. számú üzenetre:
Az érvényben lévő római rítus egyházi törvénykönyve szerint:
1184. kán. - 1.§. Hacsak haláluk előtt a bűnbánat valamilyen jelét nem adták, nem részesíthetők egyházi temetésben:
1. a köztudottan hitehagyók, eretnekek és szakadárok;
2. akik testük elhanvasztását a keresztény hittel ellenkező okból választották;
3. más nyilvánvaló bűnösök, akiket nem lehet egyházi temetésben részesíteni anélkül, hogy a hívek körében közbotrány ne támadna;
2.§. Ha valamilyen kétség tzámad, a helyi ordináriust kell megkérdezni , és az ő megítélése szerint kell eljárni.
1185.kán. - Aki ki van zárva az egyházi temetésből, attól meg kell tagadni minden temetési misét is.
Ennyit ír az Egyházi Törvénykönyv.


  MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!