hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja

"BÍZZATOK, MERT ÉN LEGYŐZTEM A VILÁGOT"

KATOLIKUS-HONLAP FÓRUM BEJELENTKEZÉS REGISZTRÁCIÓ
 
A hozzászólások nem a honlap szerkesztőjének, hanem az egyes hozzászólóknak a véleményét tükrözik.

(153) Honlap-II.
(8) Róma
(13) Végidő ??
(157) Pius-ügy
(16) A honlapról
(165) Gondolatok
(278) Honlap
(244) Magyarország
(121) Világegyház
(54) Jövő/Remény
(199) Hírek
(1) Lelkiség
(58) Mások helyett
(199) Kérdések
(34) Hitünk
(77) Fatima
(16) Assisi-ügy
(47) Közlemények
(20) Hallottam...
(66) Fórumozás
(12) AZ ISTENI IRGALMASSÁG
(88) Evolúció
(151) Liturgia
(12) Katolikusok tennivalói
(141) A világ
(9) "Nemcsak kenyérrel..."
(1) Adok-kapok
(140) ki a hibás?
(50) Magán üzenetek
(12) Történelem-hamisítás
(23) Örömeink
(77) Városmisszió '08
(17) Erkölcs
(55) Tekintély
(88) Vélemények
(9) Kis Római Zsolozsma - "reklám"
(8) Problémák
(44) Bibliothecula
(44) Hibajelzés
(20) Mi a teendő?
(28) Viták
(9) Anglikán-kérdés
(2) Aláírásgyűjtés vagy fsspx
(1) KATEKIZMUS
(8) Ha a Katolikus...
(7) Klerikalizmus
(27) Reakciók
(8) Tudomány és fejlődés
(20) Mindennapok
(9) Metanoia
(5) Kapcsolatok
(6) Pisti
(5) "Bízzatok..."
(27) SJM
 
Világegyház
 A katolikus Egyház eseményei, hírei

Még nem jelentkezett be, így nem írhat a fórumba


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 Topir adatok | 2010.07.25 23:23 | 61
Válasz a 59. számú üzenetre:
Ha esetleg az Admin hangsúlya és sílusa kevésbé lenne bántó, akkor lehet, hogy a megjegyzéseit jobban el tudnánk fogadni (én legalábbis). Erre lehet azt mondani, hogy nem vagyok elég alázatos, de az Admin sem az.
Szerkesztve: 2010.07.25 23:25

 Füzesi Zsolt adatok | 2010.07.25 14:48 | 60
Persze, hogy nincs.
Bár kérni akartam, hogy kissé fésülje át, ha felteszi, mert vannak benne olyan részletek, amelyek csak 1x-i olvasásra íródtak, de látom, ezt megtette.
Köszönöm!

 Élthes Eszter adatok | 2010.07.23 21:55 | 59
Válasz a 57. számú üzenetre:
Tehát a probléma onnan indul, hogy Prohászka részletesen ecsetelte a NOM-os miserendet (szerinte azért, mert abból, hogy én leközöltem Fülöp Ákos atya, tehát egy NOM-os pap levelét, ő arra következtetett, hogy ezen a fórumon a NOM-ról is lehet érdemben értekezni). Nos, nekem megvolt a személyes okom, amiért F.Á. magán levelét leközöltem, ezt azok, akik Gergely atya fórumát látogatták, gondolom, megértik, és egészen másképp ítélik meg, mint olyan valaki, aki annak idején nem volt "velünk".
Vagyis, F.Á. levelének közlése valóban nem jelenti azt, hogy ezen a fórumon érdeklődnénk a NOM problémái iránt.
Ez a fórum szigorúan azt a szemléletet vallja, hogy a régi és az új miserítus "hadban áll egymással", ahogy ezt Williamson püspök úr utolsó kommentárjában leszögezte (lásd: www.katolikus-honlap.hu/1002/williamson3.htm).
Még azok is, akikről tudjuk, hogy NOM-ra járnak, ha ide írnak, lélekben a régi mise hívei, ezt többször ki is fejtették, és ilyen lelkülettel szólalnak itt meg.

Prohászka hozzászólásai viszont azt az álláspontot tükrözik, hogy ez a kettő, tradíció, azaz az Egyház kétezer éves tanítása és rítusa, összeegyeztethető a mostani modernista tanítással és rítussal. Ő legalábbis - ahogy saját maga írja - mindkettőt "alkalmazza". Ez a honlap és ez a fórum azonban ezzel nem ért egyet.

És ez megint nem egy mellékes dolog, hanem lényegbevágó. Ugyanis - különösen a Summorum pontificum motu proprio megjelenése óta - sokan azt vallják, a kettő kölcsönösen "gyümölcsöző" egymás számára, ahogy ezt a pápa és több főpapja is vallja. Csakhogy, mi ezt nem fogadjuk el, sőt, én például, ezt a felfogást károsabbnak tartom, mint azt, amelyik egyáltalán nem akar hallani a régi miséről, tanításról. Mint tudjuk, az Úr is a langyosakat utálja a legjobban.
De tovább megyek, itt azokat sem szeretjük, akik ugyan tudják, hogy a tradíciónak van igaza, szorgoskodnak is körülötte, de saját személyes érdekeik miatt ugyanezt megteszik a NOM körül is, például ott minisztrálnak, ott oktatnak hittant stb.

Amióta ez a fórum elindult, mindig akadt valaki, aki azt vetette a szemünkre, hogy nem tűrjük a "más"-véleményt. Nos, ezt én ezerszer elmagyaráztam már, és mégis újra és újra meg kell állapítanom, hogy hiába, megint csak jön valaki, aki ezzel vádol.
Én megrögzötten hiszek abban, hogy az emberek akkor is tudtak beszélgetni egymással, amikor még nem volt protestantizmus, de már túl voltak a legfontosabb dogmákat meghozó zsinatokon, azaz mondjuk, úgy 600 és 1400 között. Mi ugyan fényévnyi távolságban vagyunk attól, hogy szentek legyünk, dehát "civileket" nem ismerek abból a korból csak szenteket. És azok abban az időben is tudtak valamiről beszélni egymással. Azaz olyan korban, amikor a tan egységes volt, a különböző rítusok (amikor még innen voltak Szent V. Pius pápa egységesítő rendelkezésétől) ugyanazt a tant és lelkületet tükrözték, szóval amikor nem kellett tradíció és NOM között választani, és senki még csak nem is gondolt arra, hogy protestantizmus lehet.
Tehát még egyszer: ez a fórum olyan beszélgetések, értekezések helye, mint amiket azok folytattak, AKIK UGYANABBAN HITTEK, akik a katolkus vallást illetően ugyanazt az elvet vallják. Hogy ezek az elvek micsodák, nos, ha valaki olvassa a honlapot, akkor ott minden írásban megtalálhatja, arról nem is beszélve, hogy én is számtalanszor elmondtam már, és most fentebb újólag kifejtettem.
És hiszem, hogy az alapelvek, a "közös nevezők" ilyetén megléte esetén is lehet fontos dolgokat közölnünk egymással; ahogy tették ezt évszázadokig a középkori katolikusok.

Más: kedves Füzesi Zsolt, felteszem az írását (a másik topicban, amit írt) a honlapra, remélem, nincs ellene kifogása

 Élthes Eszter adatok | 2010.07.23 11:49 | 58
Válasz a 54. számú üzenetre:

Most csak erre a kitételre szeretnék reagálni, de ez NAGYON FONTOS, és a fórum "policie"-jébe tartozik, ezért mindenkinek a figyelmébe ajánlom:

Prohaszka ezt írta:
"Én 'fiatal versenyző" vagyok a tradióban, illetve tradicíót illetően, de - és ezt az admin is pontosan tudja - már tettem le az "asztalra" a tradicíó érdekében olyat, amit nagyon kevesek, ha egyáltalán van ilyen személy."

Nos, azt javaslom, hogy ezen a fórumon az nevezze magát tradicionalistának, vagyis a tradíció bármilyen "versenyzőjének", aki tisztában van vele, hogy nem ő tesz a tradícióért, hanem a tradíció tesz őérte. Azaz az emlegesse a tradíciót, aki lelkében naponta térden csúszva ad hálát az Úristennek, hogy megismerkedhetett a tradícióval és miután az "elfogadta őt", szolgálhat neki alázatban, nem kérkedésben. És csak alázattal remélve, hogy a tradíció egyrészt igényt tart a szolgálataira, másrészt helyesen szolgálja, azaz úgy, ahogy a "tradíció" kívánja, és nem úgy ahogy neki tetszik, és hogy erre a "szolgáló" lehetőségre mindvégig alkalmas is marad. Például azzal, hogy CSAK a tradíciónak szolgál, és nem másnak is, komolyan véve Urunk parancsát, aki világosan megmondta, hogy egyszerre nem lehet két úrnak szolgálni.
Körülbelül ilyen lelkületre van annak szüksége, aki tradicionalistának merészeli magát nevezni.

Az 57-es levélre majd később reagálok

 Prohaszka adatok | 2010.07.23 08:21 | 57
Kedves Dimitria,
végtelenül örülök, hogy a fórum FÓRUM-ként üzemel és szabad vélemény nyilvánítást tesz lehetővé. A gondolatok és eltérő vélemények szabad áramlását. Ha a tapasztalatot nem lehet megosztani, akkor nagyon nagy baj van, mert akkor nem "arról ismerszetek meg, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást".
Viszont ismételten kérdezném: "ha a honlap üzeelteőjének nem volt kifogása - sőt megdicsért, ha jól olvastam a 49. 1-s hozzászólásban - a hozzászólással kapcsolatban, akkor még mindig nem értem az admin dörgedelmes "letolását" az 50-s hozzászólásban.
Kedves Dimitria,
azt hiszem nem én vagyok a legaktívabb fórumozó az oldalon, tehát elmondhatom, hogy általában csendesen szemlélődő vagyok. Csak akkor szólok, ha szükségét érzem. A "...6 nap elteltével..." megjegyzése is bizonyítja, hogy "fiatal versenyzőként bölcsebb lenne először csöndesebb megfigyelőként részt vállalni" tehát megfigyelőként vagyok itt (általában).
Testvéri üdvözlettel,
Prohászka

 Admin adatok | 2010.07.23 00:12 | 56

 Dimitria adatok | 2010.07.22 23:44 | 55
Válasz a 54. számú üzenetre:
"1./ Talán - először - meg kellene beszélnie a honlap üzemeltetőjével a problémáját." - Miből gondolja, hogy 6 nap elteltével, ha a honlap üzemeltetőjének kifogása lett volna, azt nem jelezné ennyi idő után akár itt a fórumon nyiltan, vagy személyesen az Adminisztrátornak...
"nem én kezdtem el a NOM-mal foglalkozni," - Ön kezdett el a Mária Rádióval foglalkozni.
"Én 'fiatal versenyző" vagyok a tradióban, illetve tradicíót illetően, de - és ezt az admin is pontosan tudja - már tettem le az "asztalra" a tradicíó érdekében olyat, amit nagyon kevesek, ha egyáltalán van ilyen személy." - Lehet, hogy fiatal versenyzőként bölcsebb lenne először csöndesebb megfigyelőként részt vállalni...azt, hogy mit tett le akár Ön, akár bárki más az asztalra a tradíciót, vagy mást illetően az életben, majd a Mindenható fogja elbírálni a megfelelő időben!

 Prohaszka adatok | 2010.07.22 15:24 | 54
Válasz a 50. számú üzenetre:
Kedves Admin,
két dolgot szeretnék megjegyezni:
1./ Talán - először - meg kellene beszélnie a honlap üzemeltetőjével a problémáját. (Egyébként ajánlom figyelmébe és elolvasásra Eszter asszony 48-as üzenetének az első pontját.) Ugyan is nem én kezdtem el a NOM-mal foglalkozni, hanem Eszter asszony rakott fel egy - magán - levelet, ami által meg lettem szólítva. Én csak válaszoltam a megszóltásra, és ha minden igaz, akkor korrekt, úriember módjára. Én az ő véleményéhez tartom magam és a "csak" admin-éhoz, bár Ő a "főnök" a fórumban.
2./ A FÓRUM mint megnyilvánulási hely az hely, ahol az ember elmondhatja véleményét. Nem kel mindenkinek mindenben egyetértenie. Ha nem lehet a fórumozónak eltérő véleménye - ami nem ütközikl a fórum 'policie"-jébe - hogy ilyen angolosa fogalmazzak, akkor el is mondhatja minden konzekvencia nélkül. Ha és csak az admin véleménye és nézetrendszere jelenhet meg a fórumon, akkor - lehet - el kellene gondolkodni azon, miért is üzemeltetik azt a fórumot.

Én 'fiatal versenyző" vagyok a tradióban, illetve tradicíót illetően, de - és ezt az admin is pontosan tudja - már tettem le az "asztalra" a tradicíó érdekében olyat, amit nagyon kevesek, ha egyáltalán van ilyen személy. Ezért talán - a krisztusi testvéri - szeretet jegyében el kellene gondolkozni, mielőtt meggondolatlanul vagdalkozni kezdünk egymás ellen. Nekem nincs és nem is volt eddig semmi bajom az adminnal, ezután sem lesz, de javasolnám, hogy az együttműködést és az összetartást erősítsük és ne a széthúzás, illetve a gondolkodó emberek eltávolítását a honlapról. Gondolok itt a TOPIR féle 51-s hozzászólásra.
Testvéri szeretettel áldja meg a mi Urunk,
Prohászka

 Élthes Eszter adatok | 2010.07.16 21:47 | 53
Válasz a 51. számú üzenetre:
Kedves topri, úgy látom, elkerülte a figyelmét, hogy a honlap hetek óta foglalkozik (recenziót közöl) Molnár Tamás Ellenforradalom című könyvéről. Ha valami, akkor az tényleg a "tradícióval" foglalkozik, és nem is csak a szellemiségével.

 Jagiello adatok | 2010.07.16 17:04 | 52
Válasz a 51. számú üzenetre:
ÉN EZT TELJESEN megértem, de a katolikusság nem azt jelenti, hogy mindennel foglalkozni kell. Sőt, tudni kell nemet és igent mondani. Meg kell tanulni nemet és igent mondani úgy, hogy ne legyen bántó. És azt is meg kell tanulni, hogyha nekem nemet mondanak, én ne legyek megbántódva, és ha pedig én igent mondok, az ne legyen olyan, mint az éles szabja. De csak a nemekre és az igenekre lehet építeni. Ezt kérte tőlünk az Úr Jézus. Ha nemet mondok, tudom, oda nem fogok építeni. Ha igent, akkor arra építem a házamat. A NOM-mal való nemfoglalkozás nem azt jelenti, hogy azzal nem kell foglalkozni egy katolikusnak; ebben a helyzetben viszont annyit, hogy ITT nem kell vele foglalkozni - hiszen annak bőven van máshol, és sokkal inkább szakértő fóruma. OTT kell vele foglalkozni.
Szerkesztve: 2010.07.16 17:07

 Topir adatok | 2010.07.16 15:00 | 51
Válasz a 50. számú üzenetre:
Ha ennyire meg van szabva, hogy miről szabad írni ide, akkor én többet nem is írok, mert amiről én írni szoktam, (pl. Molnár Tamás Ellenforradalom c. könyve, amit most olvasok), az sem mindig szorosan a tradícióhoz tartozik. Megjegyezném, hogy a katolicizmus az egész életet át kellene hogy hasson, tehát ebben a tágabb értelemben minden hozzá tartozik.

 Admin adatok | 2010.07.16 10:23 | 50
Válasz a 47. és 48. számú üzenetekre:

Kedves Prohaszka,
csak figyelmeztetni szeretném, hogy ez a fórum a kezdettől fogva alapjában véve nem foglalkozik a NOM-al. Ezért a fórum szempontjából édesmindegy, hogy Önnek, vagy Fülöp Ákos Atyának van-e igaza egy ilyen kérdésben (l. Élthes Eszter válaszát a 46. üzenetben).

 Élthes Eszter adatok | 2010.07.15 23:34 | 49
Válasz a 48. számú üzenetre:
1. Nagyon örülük, hogy egy hozzáértő megválaszolta Fülöp Ákos levelét.
2. Kedves Prohászka, utóiratára nekem kell válaszolnom: F.Á, azaz satya nem írhat erre a fórumra. Hiszen ez az egész fórum csak azért jött létre, mert a másik honlap fórumán majdnem mindig ő volt az első hozzászóló minden felvetett problémára. És mivel satya elkötelezett NOM-os, ez nagyon gyakran eredményezett hamis válaszokat. MIvel Gergely atya nem volt hajlandó satyát kitiltani (legalábbis a mi kérésünkre nem, ezt csak jóval később tette meg), így csináltunk ide egy fórumot. Úgy hogy F.Á. nem tud ide bejelentkezni.

 Prohaszka adatok | 2010.07.15 17:22 | 48
Kedves Fülöp Ákos,
ami az előző hozzászólásomból kimaradt: mivel a NOM szerinti Direktóriumban két ünnep követi egymást Sarlósboldogasszonyt (péntek) Szent Tamás Apostol ünnepe (szombaton), ezért sem írja felül az indoklásának megfelelően a misrendet. A Szent Tamás apostol szombati ünnepi miserendját viszont a soros Vasárnap, mint az Úr ünnepe felülírná. Javaslom Önnek tanulmányozásra az ünnepek rangsorának az átvizsgálást, illetve elolvasását. A Direktórium szerinti misrendtől csak püspök engedélyezhet eltérést. (Ilyen esetet és ezt a mondatot egy NOM püspök szájából a saját fülemmel hallottam).
Kérdezném Öntől: még mindig úgy gondolja, hogy fél információ alapján alkotok véleményt?
Testvéri üdvözlettel,
Prohászka
P.s.: Javasolnám Önnek a regisztrációt a fórumba, hogy ne kelljen az üzemeltetőt megkérni a "postás" szerepére.

 Prohaszka adatok | 2010.07.15 16:59 | 47
Kedves Fülöp Ákos,
én az a trdicíóhoz közeli ember vagyok, aki egyébként a Novus Ordo szerinti négykötetes Liturgia Horarum-t (Zsolozsmát) mondja minden reggel, minden este (Laudes, Vesperae, Completorium). Így pontosan tisztában vagyok a NOM szerinti ünnep és martirología beosztásával. Mivel a 42-s hozzászólásomban megjegyeztem, hogy nem az elején kapcsolódtunk be, ez magmagyarázhathatja a figyelmes olvasónak, hogy miért nem tudtam, hogy Máriagyüdről van a mise. Azt viszont szeretném megjegyezni, hogy a NOM-ban, ha nem a napján, hanem vasárnapra áttéve van a templom titulusának ünnepi miséje, az nem jelenti azt, hogy a vigila misét is az áttett ünnepről kellene venni. Mint ahogyan a Direktóriumban is "csak" ünnep rangján van és nem főünnep rangján. Hosszú évek világi kisegítőjeként mondhatom a "praxisunkban", mármint ahol én szolgáltam/szolgálok ha az ünnep nem esett vasárnapra ott szombaton mi sem a szent miséjét mondtuk, hanem a soros vasárnap szerinti misét.
Testvéri üdvözlettel,
Prohászka

 Élthes Eszter adatok | 2010.07.12 23:34 | 46
Válasz a 43. számú üzenetre:
Bár szerintem, a lényegen nem sokat változtat, hiszen a NOM nem azért nem Istennek tetsző, amiről ez az üzenet szól, de azért közlöm ezt a magánban kapott levelet, mert ebben a kis részletben igaza van (persze a kifogásolt hozzászólásban, illetve a közvetített "misén" ez semmit sem segít, sőt: attól, hogy mindez egy Mária-kegyhelyen történik, a dolog még rosszabb):

Tisztelt Élthes Eszter!
Engedje meg, hogy Prohászka 07.04-ei beírására reagáljak, amely a világegyház topicban jelent meg. Nem a zenére vonatkozó részre, mert tudom, zene ügyben sok vita van, nem csak a traditionalistákkal, hanem úgy általában. Prohászka nehezményezi, hogy a Mária Rádió miséje Sarlós Boldogasszonyról szólt. Ha ismerné kicsit a NOM rendjét, tudná, hogy szombat este előesti misét kell venni. ha pedig megnézte volna, hogy honnan van a mise, egyből világos lett volna, hogy a miseszöveg a liturgikus rendbe illeszkedik, hiszen a mise Máriagyűdről volt, ahol a Sarlósboldogasszony búcsúünnep, így a vasárnap helyébe lép. Vagyis félinformáció alapján állít ki negatív véleményt valamiről. Azt gondolom, az ilyen dolgokat illene helyre tenni, hiszen tévedhet bárki, és akkor nem az lenne a kép, a NOM-bam minden rossz.

Tisztelettel:
Fülöp Ákos

 Prohaszka adatok | 2010.07.11 17:25 | 45
Sajnos felmerült, és általam kezelhetetlen volt a probléma, mármint a kikapcsolás, mert nem az én autómmal voltunk, így nem dönthettem a kikapcsolásról. Maximum próbáltam elviselni, de nagyon nehéz volt. De Hatvan környékén elfogyott a térereje a rádiónak, hála a mindenhatónak.

 Dimitria adatok | 2010.07.10 20:27 | 44
Válasz a 43. számú üzenetre:
Nem értem: Hogyan merült fel egyáltalán, hogy ez után az egy hetes lelkigyakorlat után bárki bekapcsolja hazafelé menet a Mária Rádiót???!!!

 Prohaszka adatok | 2010.07.04 09:58 | 43
Nem akartam az előző hozzászólásomban kifejteni, de a Mária Rádiós eset a következő volt: Elmúlt hét óra és "szentmisét" - csak így nemecsekesen, mert nem érdemli meg a tiszteletet közvetítettek. Nem a kezdetén kapcsolódtunk be - így nem is tudtuk, hogy szentmisét hallgatunk -, hanem egy zeneszám - én inkább cintányéros kakofóniának nevezném -közben. Mondom magamban csak véget ér? Végett is ért. Ekkör következett, hogy: "Szentlecke ...". Itt döbbentem meg, hogyszentmisét közvetítenek. Elhangzott a Szentlecke, majd folytatódott a "Válaszos Zsoltár" helyett a rézfúvos zene. Következett az Evangélium. - Kitérésként szeretném megjegyezni, hogy a NOM Direktóriumja szerint tegnap SZent Tamás Apostol ünnepe volt - Elkezdi a pap felolvasni az Evangéliumot és Mária látogatását olvassa Erzsébetnél. Sarlósboldogasszony ünnepe. Pénteken volt a Tradicíó szerint is - de csodaszép volt Jaidhofban a páter Fuchs-al -, de a NOM szerint is. Na ez végleg kiverte a biztosítékot. Majd még a szentbeszédben is volt egy-két dolog ami problémás, így elkezdtem mondani magam a Rózsfűzért. De a többiek hallgatták, így elég nehézkes volt.

 Prohaszka adatok | 2010.07.04 09:45 | 42
Hazajöttünk - sajnos a végére értünk - Jaidhofban a Szent Ignáci lelkigyakorlatnak - köszönet érte a Fuchs atyának és a Trutt atyának. Tegnap a haza uton - Budapesten keresztül - már majdnem sikerült elrontani a napomat - bekapcsoltuk a Mária Rádiót -, de ma - egy hét után Internet közelbe kerülve, és benézve honlapra, megdöbbenve tapasztalom, hogy mik történnek közben. Olvasom az "Iszlám kultusz-tevékenység egy katolikus templomban". Megkérdezném, hogy ez a pap minden este odarendelte püspökét a templom ÚJRASZENTELÉSÉRE? Ugyan is - mint ahogyan a héten a lelkigyakorlaton is elhangzott: a FELSZENTELÉSE VALAMINEK/VALAKIKNEK azt jelenti, hogy kivonjuk a profán világból és teljesen ISTEN rendelkezésére bocsátjuk. Ezért nincs pl. felszentelve a Thököly úti kápolna - ha muszlimok a saját használatukra veszik igénybe akkor kivonjuk a TELJESEN ISTENNEK rendelés alól, gyakorlatilag megszentségtelenítés történik.
Erre csak azt lehet mondani, hogy ajjaj, ajjaj, nagy a baj.


  MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!