hagyom谩nyh疟 magyar katolikusok

SZ虐Z M脕RI脕NAK, MAGYARORSZ脕G KIR脕LYN艕J脡NEK
felaj谩nlott honlapja

"B脥ZZATOK, MERT 脡N LEGY艕ZTEM A VIL脕GOT"

KATOLIKUS-HONLAP F脫RUM BEJELENTKEZ脡S REGISZTR脕CI脫
 
A hozz谩sz贸l谩sok nem a honlap szerkeszt艖j茅nek, hanem az egyes hozz谩sz贸l贸knak a v茅lem茅ny茅t t眉kr枚zik.

(153) Honlap-II.
(8) R贸ma
(13) V茅gid艖 ??
(157) Pius-眉gy
(16) A honlapr贸l
(165) Gondolatok
(278) Honlap
(244) Magyarorsz谩g
(121) Vil谩gegyh谩z
(54) J枚v艖/Rem茅ny
(199) H铆rek
(1) Lelkis茅g
(58) M谩sok helyett
(199) K茅rd茅sek
(34) Hit眉nk
(77) Fatima
(16) Assisi-眉gy
(47) K枚zlem茅nyek
(20) Hallottam...
(66) F贸rumoz谩s
(12) AZ ISTENI IRGALMASS脕G
(88) Evol煤ci贸
(151) Liturgia
(12) Katolikusok tennival贸i
(141) A vil谩g
(9) "Nemcsak keny茅rrel..."
(1) Adok-kapok
(140) ki a hib谩s?
(50) Mag谩n 眉zenetek
(12) T枚rt茅nelem-hamis铆t谩s
(23) 脰r枚meink
(77) V谩rosmisszi贸 '08
(17) Erk枚lcs
(55) Tekint茅ly
(88) V茅lem茅nyek
(9) Kis R贸mai Zsolozsma - "rekl谩m"
(8) Probl茅m谩k
(44) Bibliothecula
(44) Hibajelz茅s
(20) Mi a teend艖?
(28) Vit谩k
(9) Anglik谩n-k茅rd茅s
(2) Al谩铆r谩sgy疟jt茅s vagy fsspx
(1) KATEKIZMUS
(8) Ha a Katolikus...
(7) Klerikalizmus
(27) Reakci贸k
(8) Tudom谩ny 茅s fejl艖d茅s
(20) Mindennapok
(9) Metanoia
(5) Kapcsolatok
(6) Pisti
(5) "B铆zzatok..."
(27) SJM
 
Hallottam...
 脡rdekess茅gek innen-onnan

M茅g nem jelentkezett be, 铆gy nem 铆rhat a f贸rumba

 mindszenty adatok | 2010.12.26 12:38 | 20
A p谩pa "茅jf茅li" besz茅d茅t nem hallottam, mert 茅jf茅li mis茅n voltam. A mise m谩sodik fel茅t viszont siker眉lt l谩tnom. Abban viszont olyan dolgokra figyeltem fel, amelyek eddig nem voltak jellemz艖ek a kor谩bbi id艖szakokb贸l. El艖sz枚r is ami azonnal szembet疟nt, hogy a p谩pai asszisztencia val贸ban a Szent P茅ter Bazilik谩hoz, 茅s egy p谩pai szentmis茅hez m茅lt贸an volt fel枚lt枚ztetve. Arra k铆v谩ncsi lenn茅k, hogy azokat a dalmatik谩kat, 茅s alb谩kat 煤jonnan gy谩rtottak, vagy a Vatik谩ni M煤zeumb贸l hozt谩k 谩t 艖ket. Nagy jelent艖s茅ge nincs, de mintha valamit jeleztek volna.
Az olt谩r k枚r眉li szolg谩lat felt疟n艖 枚sszeszedetts茅ge is felt疟nt. A kor谩bbi Pierro Marini-f茅le gyal谩zatok ut谩n csod谩latos illusztris 茅lm茅nyt ny煤jtott.
Az m谩r csak hab volt a tort谩n, hogy a p谩pa az asszisztencia tagjait saj谩t kez疟leg t茅rdelve 谩ldoztatta. Hogy mennyire "felkavart谩k az 谩ll贸 vizet" a liturgia ter茅n, abb贸l a kiss茅 m贸k谩s jelenetb艖l is l谩that贸 volt, hogy az egyik dalmatik谩ba 枚lt枚ztetett pap az olt谩r k枚r眉l sokszor nem tudta mit kell/kellene csin谩lni. A j贸 szem疟 n茅z艖nek t疟nhetett fel, hogy egy m枚g枚tt眉k 谩ll贸 karinges pap ir谩ny铆tgatta a mozg谩s谩t.
A kamera j贸volt谩b贸l l谩that贸 volt az, hogy az egyik 谩ldoztat贸 pap a Szentosty谩t nem hajland贸 k茅zbe adni. A h铆vek k枚z眉l t枚bben ny煤jtogatt谩k a kez眉ket, a pap viszont fej茅t cs贸v谩lva ellentmond谩st nem t疟r艖en a sz谩jukhoz emelte Krisztus Test茅t.
Valamint 茅rdekesnek t疟nt az a kamerabe谩ll铆t谩s, amely a szentmise egy r茅sz茅t a p谩pa h谩ta m枚g眉l jelen铆tette meg. Mintha a h铆veket/tv n茅z艖ket szoktatta volna egy ilyen gyakorlathoz. Persze lehet, hogy 茅n t茅vedek. Kor谩bban ilyen elk茅pzelhetetlen volt, hogy egy p谩pai mis茅nek ak谩r 1 m谩sodperc茅t is az olt谩rn谩l 谩ll贸k h谩t谩t l谩ssa a tisztelt nagy茅rdem疟, nehogy valakinek esz茅be jussanak azok a "borzalmas, s枚t茅t zsinat el艖tti id艖k".
Term茅szetesen tiszt谩ba kell lenn眉nk, hogy ez tov谩bbra is NOM volt, 茅s a tisztelt 茅rsek 茅s p眉sp枚k urak "j贸volt谩b贸l" tov谩bb folyik az Egyh谩z t枚nkret茅tele 茅s le茅p铆t茅se. (Tisztelet a kiv茅telnek.) Optimizmusra a jelenlegi tendenci谩k l谩tt谩n semmi ok nem lehet. Ugyanakkor az Olt谩riszents茅g tisztelet茅ben mintha lenn茅nek pozit铆v jelek - R贸m谩ban. Hogy ezek a tendenci谩k el茅rnek-e vajon 茅s mikor pl. a R贸m谩val szomsz茅dos egyh谩zmegy茅kbe, az m谩r egy m谩sik k茅rd茅s. Az viszont t茅ny,hogy a zsinat ut谩ni id艖szak puszt铆t谩s谩t nem lehet egyik pillanatr贸l a m谩sikra helyre谩ll铆tani - m谩r ha erre van egy谩ltal谩n hajland贸s谩g. Egy pap n茅h谩ny napja sz贸 szerint ezt mondta nekem: "Ha R贸m谩b贸l azt az utas铆t谩st kapn谩m, hogy j谩rjak mez铆tl谩b, gondolkod谩s n茅lk眉l megtenn茅m. Ha azt mondan谩nak, holnapt贸l csak a r茅gi mis茅t mondjam, kihaj铆tsam a szembemis茅z艖 asztalt - azonnal megtenn茅m. B谩tran mondhatok a pr茅dik谩ci贸mban olyan dolgokat, amelyek nem biztos, hogy elnyern茅 a h铆vek egy r茅sz茅nek tetsz茅s茅t - 铆gy pr茅dik谩ln茅k. Viszont a jelenlegi paps谩g - k眉l枚n枚sen a f艖papok kanonoki szintig ny铆lt l谩zad谩st kezdem茅nyezn茅nek a r贸mai utas铆t谩sok ellen a paps谩g k枚r茅ben".
Ez a pap azt mondta, hogy Mo. n茅h谩ny egyh谩zmegy茅j茅ben a f艖p谩sztorok papok 谩ltal al谩铆ratott pet铆ci贸kat sz谩nd茅koztak eljuttatni R贸m谩ba a Summorum Pontificum kihirdet茅s茅t k枚vet艖en.
Sajnos ez a realit谩s, itt tartunk jelenleg.

 脡lthes Eszter adatok | 2010.12.25 22:03 | 19
Ugye, ez a f贸rum, meg 茅n, arr贸l vagyunk h铆resek, hogy 谩lland贸an k枚t枚zk枚d眉nk. Pedig nem ez a sz谩nd茅kom. Egyszer疟en csak m茅lys茅ges szomor煤s谩g 茅s 谩rvas谩g fog el, amikor 鈥瀔atolikus鈥 papok, 鈥瀔atolikus鈥 megnyilv谩nul谩sait l谩tom. 脡s egyre ink谩bb az a meggy艖z艖d茅sem, s艖t, tapasztalatom, hogyha az ember kritika n茅lk眉l 茅l a mai vil谩gban, akkor nem is veszi 茅szre, 茅s maga is azonosulni fog e vil谩ggal, e vil谩g 茅rt茅krendj茅vel, szok谩saival.
Tegnap, Kar谩csony este 枚tl枚tt fel bennem az a gondolat, hogy milyen iszonyatos lett volna az ember sz谩m谩ra, ha Isten azonfel眉l, hogy lelkiismeretet adott, hogy a term茅szetb艖l felismerhet艖v茅 tette mag谩t, hogy M贸zesnek 谩tadta a T铆zparancsolatot, hogy k枚z枚lte, aki v茅t ellene, az 枚r枚k k谩rhozatra jut, megv谩lt谩st, megigazul谩st, b疟nbocs谩natot, vagyis a Vele val贸 kiengesztel艖d茅s lehet艖s茅g茅t nem adta volna meg. De nem csak, hogy megadta annak lehet艖s茅g茅t, hogy elnyerj眉k b疟neink bocs谩nat谩t, de r谩ad谩sul ezt saj谩t Fia k枚zrem疟k枚d茅s茅vel, azaz a legt枚k茅letesebb m贸don oldotta meg. Mi lenne vel眉nk, ha ez nem 铆gy lenne? 脡s akkor nagyon meg茅rtettem, mit jelent Isten szeretete, 茅s m茅lys茅ges h谩l谩t 茅reztem, hogy azok k枚z茅 tartozhatok, akik tudnak J茅zus Krisztusr贸l.

脡s akkor meghallgattam a p谩pa 鈥灻﹋f茅li鈥 茅s mai besz茅d茅t. 脡s ut谩na nem tudtam eld枚nteni, hogy milyen vall谩s煤 is vagyok. (Azt hiszem, a vil谩gon az egyetlen t茅v茅谩llom谩s, mely vagy nem tudta, hogy a mise nem 茅jf茅lkor kezd艖dik, vagy nem is akart 茅l艖ben k枚zvet铆teni, a magyar DUNA tv volt.)

脡n 煤gy gondolom, hogy a Szentatya a katolikusok szent atyja, vagyis 鈥 Isten dics艖铆t茅se, szolg谩lata ut谩n 鈥 hozz谩juk sz贸l, 茅rt眉k van, vel眉k t枚r艖dik. 脡s mit kaptunk megint 茅s 煤jra 茅s 煤jra? Mit kellene kihagynia a p谩p谩nak a mostani besz茅deib艖l, ha egy vall谩stalan orsz谩g k枚vetek茅nt az ENSZ-ben mondta volna el mindazt, amit Isten emberr茅-v谩l谩sakor nek眉nk, katolikusoknak elmondott? Semmit, abszol煤t semmit. Haitir艖l, a hontalanokr贸l, a f枚ldi b茅k茅r艖l, a szeretetr艖l sz贸l贸 茅rtekez茅seit b谩rki, b谩rhol el艖adhatta volna.
Egy谩ltal谩n, mint kicsoda besz茅l a p谩pa? Mint kicsoda 眉nnepli a szentmis茅t Szent P茅ter s铆rja felett? Mint kicsoda oszt 谩ld谩st az embereknek? Katolikus egyh谩zf艖k茅nt vagy a V枚r枚skereszt, vagy a Helsinki emberi jogok konferencia egyik k茅pvisel艖jek茅nt?

Mivel a p谩pa a mis茅nek az eddigiekn茅l is t枚bb r茅sz茅t mondta latinul, k眉l枚n枚sen ideges铆t艖 volt, hogy minden komment谩tor (茅n h谩rmat hallottam, mind pap volt) meg谩ll谩s n茅lk眉l hangosabban, mint a p谩pa besz茅de, ford铆totta m茅g a legszentebb sz枚vegeket is. Ez is bizony铆tja, hogy m谩r r茅gen nem a katolikus h铆veknek, hanem a vil谩gnak folyik a 鈥瀞how鈥. A katolikus k枚zszerepl艖k egyre ink谩bb a vil谩gnak akarnak tetszeni, megfelelni. Ez olyan, mintha egy futballmeccsen a riporter 谩lland贸an a szab谩lyokat magyar谩zn谩, minden lesn茅l, g贸ln谩l, cseln茅l 鈥瀎ord铆tan谩鈥 a szakszavakat. De nem teszi, mert tudja, hogy meccset az n茅z, akit 茅rdekel a futball, k枚vetkez茅sk茅ppen m谩r kiismeri mag谩t benne. (K茅pzelj茅k el, mekkora lenne a n茅z艖k k枚z枚tt a felh谩borod谩s, ha a f眉ttysz贸 helyett, 谩lland贸an magyar谩zatokat kellene hallgatniuk a meccs alatt, s 铆gy figyelni sem tudn谩nak rendesen.) Mi茅rt kell a katolikus Egyh谩znak mindig a nem-katolikusok ig茅nyeit kiel茅g铆teni? 脡s hova menj眉nk, hogy egyszer hozz谩nk, katolikusokhoz sz贸ljon v茅gre valaki?

脡s miut谩n mindennek v茅ge volt, a DUNA telev铆zi贸ban egy pap elmondta, hogy milyen fontos a csal谩d, hogy a csal谩d egy眉tt legyen, 茅s ahhoz fed茅l kell, hogy egy眉tt lehessenek, 茅s szeg茅ny hajl茅ktalanok, azoknak nincs fed茅l a fej眉k felett, 茅s ez茅rt nekik az 艖 templomukban 鈥 itt lez谩rtam a k茅sz眉l茅ket. Arr贸l, hogy korunkban szinte feh茅r holl贸 ritkas谩g煤 az 茅p, katolikus csal谩d, hogy a vegyesh谩zass谩g, a gyerektelens茅g, az id艖seknek idegenekre b铆zott gondoz谩sa, az alig feln艖tt gyerekeknek a vil谩g minden t谩j谩ra val贸 kirajz谩sa stb. stb. nem Istennek tetsz艖, s艖t a term茅szett枚rv茅nynek is t枚k茅letesen ellentmond贸 modern szok谩sok halmaza, nos, err艖l egyetlen 煤. n. katolikus nem ejtett sz贸t Kar谩csony napj谩n 鈥 se.

M谩s: Hogy valami j贸t is 铆rjak: a mai p谩pai 谩ld谩s el艖tt a n茅met k枚zszolg谩lati telev铆zi贸ban katolikus szentmis茅t k枚zvet铆tettek: a pap a f艖olt谩rn谩l heged疟-tokos miseruh谩ban celebr谩lt. Ugyan a NOM-t, de m茅gis, a n茅polt谩r ott 谩llt csupaszon, ami 枚nmag谩ban is el茅g szembe枚tl艖 茅s nyilv谩n sokak sz谩m谩ra 鈥瀍lk茅peszt艖鈥 volt.

 脡lthes Eszter adatok | 2010.12.16 20:48 | 18
Egyik legkedvesebb filmem az amerikai Heaven Knows Mr. Allison (n茅met c铆m: A tenger茅sz 茅s az ap谩ca) 1957-b艖l, melyben k茅t nagyszer疟 sz铆n茅sz j谩tszik: Deborah Kerr az ap谩c谩t 茅s Robert Mitchum a tenger茅szt. Ez a film sem kifejezetten katolikus film, s艖t a legkegyetlenebb h谩bor煤s id艖ben j谩tsz贸dik, m茅gis az ap谩ca 铆zig-v茅rig katolikus, k眉l枚n枚sen, amikor elmagyar谩zza, hogy mit jelent ap谩c谩nak lenni. Tal谩n ezt is meg lehet n茅zni az interneten.
Azt谩n van egy m谩sik film, melyben Andy Garcia j谩tszik, a c铆me: Internal Affairs (magyarul: Higgy neki, hisz zsaru (1990). Ez azt谩n igaz谩n piff-puff film, 茅s m茅gis. P茅ld谩ul latinul folynak benne a szertart谩sok (temet茅s), 茅s ami a legszebb: amikor egy b疟n枚z艖 a rend艖r-Andy Garcia kezeiben haldoklik, nem orvos茅rt ki谩lt, hanem pap茅rt. Pap kell, k茅rdezi Garcia, k茅rj Istent艖l bocs谩natot. 脡s akkor a b疟n枚z艖 鈥 ahogy a katolikus katekizmusban 谩ll v茅ghelyzetre, ha nincs pap 鈥 t枚k茅letes b疟nb谩natot tart, 茅s 煤gy hal meg. Nekem ebben az tetszik, hogy a kifejezetten katolikus filmet csak azok n茅zik meg, akiket az 茅rdekel. De az ilyen gengszteres filmeket a nem-katolikusok n茅zik, 茅s akkor ilyen, teljesen katolikus 鈥瀖indennapi鈥 jelenetet l谩tnak. Vagyis nem 鈥瀐itoktat谩st鈥, hanem a katolikus hit meg茅l茅s茅t a mindennapokban. Mivel Garcia is 茅s a b疟n枚z艖 is 鈥瀕atinos鈥, spanyolul besz茅lnek egym谩s k枚z枚tt, aminek az a nagy el艖nye, hogy a filmnek ezt a r茅sz茅t nem szinkroniz谩lt谩k, hanem feliratos, vagyis a sz枚veg nincs meghamis铆tva.

 Topir adatok | 2010.12.14 13:50 | 17
V谩lasz a 16. sz谩m煤 眉zenetre:
Megvan a kilencedik r茅sz is! Csak 茅n voltam 眉gyetlen. A jobb oldalon vannak a r茅szek, kicsit 枚sszekavarodva. Mindenkinek tudom aj谩nlani, gy枚ny枚r疟 film!

 Topir adatok | 2010.12.14 13:32 | 16
V谩lasz a 13. sz谩m煤 眉zenetre:
Megn茅ztem a filmet, gy枚ny枚r疟 film val贸ban. De sajnos, a v茅ge nincs fenn az interneten. 9 r茅szb艖l 谩ll a film, 茅s a kilencedik nincs meg. Ha valaki esetleg megtal谩lja valahol, legyen sz铆ves, 铆rja meg!

 Horv谩th Beatrix adatok | 2010.12.12 21:05 | 15
Bizony谩ra m谩s is ismeri ezt a kis angol gyerekverset,a mondand贸ja nagyon katolikus(ha nem is annak sz谩nt谩k),茅s remek眉l 枚sszefoglalja, hogy milyen fontos a legapr贸bb csek茅lys茅gekben is a pontoss谩g,a lelkiismeretess茅g:

鈥濫gy sz枚g miatt a patk贸 elveszett. / A patk贸 miatt a l贸 elveszett. / A l贸 miatt a lovas elveszett. / A lovas miatt a csata elveszett. / A csata miatt az orsz谩g elveszett. / M谩skor verd be j贸l a patk贸szeget!"

Lehet, hogy nem ide kellett volna 铆rnom, de hozz谩nk 铆gy jutott el (hallottam...),mikor kicsi volt a gyermekem.

 Topir adatok | 2010.12.12 14:15 | 14
K枚sz枚n枚m!

 g谩bor adatok | 2010.12.11 09:12 | 13
Ez ugyanaz a film, mint amit Dimitria eml铆tett.
Eredeti spanyol nyelven 茅s angol felirattal a k枚vetkez艖 linken megn茅zhet艖:
http://hu.gloria.tv/?media=28498

 Topir adatok | 2010.12.10 08:48 | 12
V谩lasz a 11. sz谩m煤 眉zenetre:
Honnan lehetne megszerezni ezt a filmet? Nincs valakinek 枚tlete? Videot茅k谩kban nem kaphat贸, 茅s nem is t枚lthet艖 le.

 脡lthes Eszter adatok | 2010.12.08 23:44 | 11
V谩lasz a 10. sz谩m煤 眉zenetre:
Igen, 茅n is eml茅kszem erre a filmre, b谩r nem az elej茅t艖l l谩ttam, 铆gy a c铆m茅t sem tudtam. Ami a filmben k眉l枚n枚sen sz茅p volt 茅s katolikus, hogy J茅zust nem mutatt谩k szemb艖l. Mae脽en atya mondta, hogy a J茅zus-filmekkel k眉l枚n枚sen ez a baj, hogy egy embert mutatnak J茅zusk茅nt. De ez a film, csak a kereszt l谩bait mutatta, 茅s azt is t枚bbnyire h谩tulr贸l, 煤gy hogy a gyerek l谩tszott szemb艖l, ahogy J茅zussal besz茅lget, J茅zusnak csak a hangj谩t lehetett hallani. A kisfi煤 megsajn谩lta J茅zust, hogy biztosan 茅hes, 茅s a konyh谩b贸l rendszeresen vitt neki ennival贸t. Az egyik szerzetes kifigyelte, azt谩n k枚vette 艖t, 铆gy tudt谩k meg, hova viszo az eledelt. A fi煤 besz茅lgetett J茅zussal, 茅s a v茅g茅n J茅zus azt k茅rdezte t艖le, hogy szeretn茅-e meghalt 茅desanyj谩t viszontl谩tni, a fi煤 igen-nel felelt, 茅s akkor vette 艖t mag谩hoz J茅zus. Ezt a szerzetesek m谩r elb煤jva n茅zt茅k.

 Tiburtius adatok | 2010.12.08 12:42 | 10
Most 铆gy hirtelenj茅ben csak egy film ugrik be, amit m茅g gyerekkoromban l谩ttam a TV-ben, de ma is eml茅kszem a c铆m茅re: A Vigaszad贸 Marcellino. Ha j贸 a mem贸ri谩m, ez egy 谩rva kisfi煤r贸l, Marcellino-r贸l sz贸lt, akit ferencesek neveltek fel a kolostorukban. A kisfi煤 a kolostor padl谩s谩n tal谩lt egy nagyobb m茅retu feszuletet, s Krisztus tobbszor is besz茅lt a fi煤hoz. Persze a szerzetesek nem igaz谩n vett茅k komolyan, de a film v茅g茅n Krisztus elvitte Mag谩val a fi煤csk谩t, s csak a ruh谩j谩t tal谩lt谩k meg a fr谩terek. 脷gy nagyj谩b贸l errol sz贸lt a film, eml茅kszem, nagyon tetszett....

 Jagiello adatok | 2010.12.08 08:53 | 9
NEKEM a k枚vetkez艖 h谩rom film jutott eszembe, b谩r nincs komoly v谩laszt茅kom, mert nem vagyok nagy filmes. Az eml铆tett filmek hat谩ssal voltak r谩m.

1. Facsemet茅k. Ez egy gr煤z film, nagyon ritka, m茅g a kommunizmus idej茅n k茅sz眉lt. De nem engedt茅k bemutatni, b谩r a szinkroniz谩l谩s elk茅sz眉lt. Arr贸l sz贸l, hogy a hegyi faluban haldoklik az 茅vsz谩zados 枚reg hacsacs煤ri k枚rtefa, 茅s elhat谩rozz谩k, hogy m茅g miel艖tt elhal, 煤jat kell 眉ltetni. Ez茅rt elk眉ldik a f艖h艖st (egy 枚regember, aki 茅vtizedek 贸ta nem mozdult ki a faluj谩b贸l), hogy szerezzen csemet茅ket. Mag谩val viszi a kisunok谩j谩t, hogy l谩ssa a vil谩got. Van egy olyan jelenet p茅ld谩ul, amikor ez az 枚regember 茅s egy farmer tal谩lkozik egy buszon, amin egy amerikai turista csoportot visznek a szocializmus v铆vm谩nyait megmutatni. A k枚rtef谩kra terel艖dik a sz贸, 茅s az amerikai elh疟l, hogy csak 15 茅v m煤lva fordul term艖re a fa. Megk茅rdezi, hogy akkor mi茅rt 茅rdemes egy谩ltal谩n el眉ltetni. Ugyanebben a besz茅lget茅sben az atomh谩bor煤 is t茅ma. Az amerikai kifejezi sz枚rny疟 f茅lelm茅t, hogy minden elpusztult, 茅s m茅g ideol贸gi谩t is ad a l谩togat谩s谩nak: vil谩g b茅ke, n茅pek bar谩ts谩ga, stb. Az 枚reg annyit mond, paraszti egyszer疟s茅ggel, Isten megteremtette a vil谩got, az 枚v茅, 茅s hogyha most 煤gy gondolja, hogy elpuszt铆tja, akkor ebbe nincs belesz贸l谩sunk.

2. A Mel Gibson Passi贸-ja. Amikor megfesz铆tik az Urat, 茅s hirtelen a vil谩g疟rb艖l l谩tszik a F枚ld, 茅s lehull egy k枚nnycsepp, 茅s ennek nyom谩n f枚ldreng茅s t谩mad, 茅s kett茅hasad a Templomban a f眉gg枚ny. Ak谩rh谩nyszor erre gondolok, s铆rnom kell. V茅lem茅nyem szerint enn茅l nem lehet katolikusabban kifejezni az Atya teremt茅s茅t 茅s szertet茅t, 茅s f谩jdalm谩t mindaf枚l枚tt, amit megt枚rt茅nt. 脡n sokszor v茅gig茅ltem valami hasonl贸t a gyerekeimmel kapcsoltban.

3. J枚tt眉nk, l谩ttunk visszamenn茅nk. Az els艖 r茅sz. (Az ez ut谩n k枚vetkez艖 r茅szek csak ennek az els艖, igazi 眉zenetet hordoz贸 r茅sz elmism谩sol谩s谩ra k茅sz眉ltek.) Nagyon sz贸rakoztat贸 a film, de komoly 眉zenete van: t枚k茅letesen bemutatja a k枚z茅pkor katolikus f茅rfij茅nek a hozz谩ll谩s谩t a vil谩ghoz, az asszonyokhoz, a munk谩hoz, a csal谩dhoz, a k枚rnyezethez. 脡s persze a mellette lev艖 szolga t枚rekv茅s茅t, 茅s 谩lland贸 cselvet茅s茅t. 脡s a mi jelen眉nk Isten teremtetts茅g茅b艖l teljesen kifordult minden val贸s谩g谩t. Lehet sokan l谩tt谩k ezt a filmet, de m谩s szemmel n茅zik.

 Dimitria adatok | 2010.12.07 23:18 | 8
Most, hogy megint sz贸ba ker眉ltek a filmek, n茅h谩nyat tal谩n tudn茅k aj谩nlani, b谩r nem vagyok nagy filmszak茅rt艖 茅s csak saj谩t egy茅ni 铆zl茅semre hagyatkozhatok. Szerintem a nagyobb t枚rt茅nelmi filmek k枚z眉l kiemelked艖 茅s val贸ban katolikus tartalmat hordoz贸 a Ben Hur 鈥 J茅zus 茅let茅ben, J煤de谩ban j谩tsz贸d贸 t枚rt茅net. Magyar t枚rt茅nelmi filmek k枚z眉l esetleg a Julianust tudn谩m aj谩nlani. Kifejezetten katolikus film a Marcellino pan y v铆ne (Marcellino keny茅r 茅s bor) 茅s a francia forradalom idej茅n j谩tsz贸d贸 Lobgesang einer Nonne. A k枚nnyed sz贸rakoztat贸 m疟fajban figyelemre m茅lt贸 a Legyetek j贸k, ha tudtok 鈥 N茅ri Szent F眉l枚p 茅let茅r艖l sz贸l贸 j谩t茅kfilm, eltekintve n茅h谩ny s煤lyos ford铆t谩si hib谩t贸l, illetve a korhoz nem ill艖 zenei bet茅tekt艖l, melyek egy茅bk茅nt 枚nmagukban, mint k枚nny疟zene nem olyan rosszak. Tartalmukban m谩r val贸ban nem kimondottan katolikusak, de apr贸 kedves utal谩sok vannak katolikus gondolkod谩sra Luis de Funes t枚bb filmj茅ben (kedves vicces jelenetek, mikor nem tud a l谩ny谩nak megfelel艖 ruh谩t venni, mert t煤l nagy a felv谩g谩s a szokny谩n, t煤l r枚vid a hossza鈥.vagy a templomban az asszonyok kend艖t viselnek鈥). Egy茅bk茅nt 谩ll铆t贸lag piuszos mis茅kre j谩rt, 茅s olyat is olvastam, hogy vagyon谩nak egyharmad谩t a Piuszosokra hagyta.

 脡lthes Eszter adatok | 2010.12.07 21:22 | 7
G谩bor egyszer azt a k茅rd茅st tette fel az egyik topicban, hogy ki ismer katolikus filmeket. Nos, 茅n nem v谩laszoltam, mert nem ismerek kifejezett katolikus filmet. Viszont l谩ttam egy-k茅t alkot谩st, melyet 茅n katolikusnak nevezn茅k, m茅gha rendhagy贸 m贸don is.
Az egyik ilyent ma k枚zvet铆ti (t枚bbedszer) a Film+ ad贸, magyar c铆me Egyenesen 谩t. Persze, tal谩n csak 茅n tartom katolikusnak, az alkot贸i nem gondoltak erre, de az茅rt szerintem nagyon katolikus mondatok szerepelnek benne. Akkor p茅ld谩ul, amikor az addig ateista di谩k a film v茅g茅n bocs谩natot k茅r Istent艖l, hogy belekont谩rkodtak az 艕 鈥瀌olg谩ba鈥. 脡s az is gy枚ny枚r疟 gondolata a filmnek, hogy a hal谩l ut谩n nem sz茅p 茅lm茅nyek v谩rnak az emberre, hanem a lelkiismeretfurdal谩s. Ami csak a bocs谩natk茅r茅ssel orvosolhat贸. Ezek olyan gondolatok, amiknek 茅ppen az ellenkez艖je van ma divatban. (Nem v茅letlen, hogy a film 20 茅vvel ezel艖tt k茅sz眉lt.)
A m谩sik film, ami nagy hat谩ssal volt r谩m, m茅g kev茅sb茅 mondhat贸 katolikusnak, de az茅rt nagyon m茅ly, megr谩z贸 tartalma volt. Olyan volt a n茅z艖nek az 茅rz茅se, mint amilyen a fatimai gyerekeknek lehetett, amikor a Sz疟zanya megmutatta nekik a poklot. Vagyis a rossz, a gonosz annyira lecsupaszodott, hogy a vil谩gnak csak a k茅t v茅glete l谩tsz贸dott, a j贸 茅s a rossz, a k枚zbens艖 langyos elt疟nt. A film c铆m茅t nem tudom magyarra, de m茅g n茅metre sem leford铆tani, 茅n a n茅met verzi贸t l谩ttam, de annak is angol c铆me volt. Arr贸l sz贸lt, hogy egy ember hatalm谩ba ker铆t m谩sokat, megk枚t枚zi 艖ket, azt谩n olyan helyzetbe hozza 艖ket, melyet a komputer vez茅rel, m茅gpedig 煤gy, hogyha elegend艖 internetez艖 kapcsol az oldalra, ahol a megk枚t枚z枚tt ember k茅pe szerepel, akkor valamilyen m贸don bek枚vetkezik a hal谩l. Teh谩t p茅ld谩ul, annyival t枚bb k茅nsav folyik a test茅re, min茅l t枚bben k铆v谩ncsiak az oldalra. De ezt minden internetez艖 tudja, vagyis k枚zli vele a weblap tulajdonosa, hogy odakapcsol谩sa id茅zi el艖, illetve sietteti az 谩ldozat hal谩l谩t. Az els艖 ember 12 贸ra alatt, a m谩sodik p谩r 贸ra, a harmadik m谩r p谩r perc alatt hal meg, annyian kapcsolnak oda. A t枚rt茅netben persze van rend艖rs茅g is, akiknek a v茅g茅n siker眉l leleplezni a fiatalembert. A film l茅nyege az, amit ez a f茅rfi leleplez茅se el艖tt az utols贸 谩ldozat谩nak elmond. Ilyeneket mond: Ha az emberek nem lenn茅nek k铆v谩ncsiak arra, hogyan k铆nl贸dik, akkor nem is halna meg, de az emberek l谩tni akarj谩k a hal谩l谩t. Nemsok谩ra szabadon l谩that贸ak lesznek az ilyen kiv茅gz茅sek, 茅s biztosan lesz olyan t谩rsas谩g, ami az ilyesmit szponzor谩lni fogja.
A legrettenetesebb, azaz a pokol v铆zi贸ja, a film v茅ge volt: Mikor a rend艖r枚k az utols贸 k铆nz谩skor, de m茅g az 谩ldozat hal谩la el艖tt elkapj谩k 茅s az internetez艖k szeme l谩tt谩ra szit谩v谩 l枚vik a gyilkost, az interneten ilyen mondatok hangzanak el: 鈥濫gy zseni t谩vozott k枚z眉l眉nk.鈥 Egy n艖i hang meg ezt ki谩ltja: 鈥濲aj, honnan lehet let枚lteni?鈥

M谩s: topir k茅rd茅s茅re, hogy hol van ilyen k枚nyvecske. 脡n az any茅met Zaitzkofenben kaptam, ez a c铆me: ORDO ou calendrier liturgique ann茅e 1996, 茅s Franciaorsz谩gt贸l Chil茅ig, Kanad谩t贸l Olaszorsz谩gig vannak benne a misehelyek 茅s id艖pontok. Gondolom, ma m谩r nem k茅sz铆tenek ilyet, mert az interneten (gondolom Latin Mass c铆m alatt) minden megtal谩lhat贸
Szerkesztve: 2010.12.08 23:45

 脡lthes Eszter adatok | 2010.12.02 22:17 | 6
Ma olvastam egy cikkben a k枚vetkez艖 mondatot: 鈥濵a elm茅ly眉lt elm茅lked茅sem sor谩n r谩j枚ttem (m. m. a cikk 铆r贸ja), hogy az ima 茅s a vezekl茅s j贸, helyes 茅s sz眉ks茅ges, de gyakran t煤l kev茅s. Aki csak im谩dkozik az茅rt, hogy a gyermekei kedvesek 茅s rendesek legyenek, de az 谩ltaluk elk枚vetett rosszat nem helytelen铆ti 茅s b眉nteti meg, az csapnival贸 nevel艖, aki a vall谩soss谩got csak a gyenges茅ge leplez茅s茅re haszn谩lja.鈥
E nagyszer疟 igazs谩g meg谩llap铆t谩sa ut谩n a cikk 铆r贸ja felsorol 茅s el铆t茅l n茅h谩ny embert, aki szerinte csak im谩dkozik, de nem b眉ntet.
Nos, 茅n v茅letlen眉l ismerem a cikk 铆r贸j谩t, akir艖l a 鈥瀋sapnival贸 nevel艖k鈥 szobr谩t lehetne kifaragni. Alapelve ez: 鈥瀋sak sz茅pen, ked茅lyesen, nehogy valakit megb谩ntsunk鈥.
Tanuls谩g: az emberek sokas谩g谩nak nincs fogalma arr贸l, hogy milyen is 艖 val贸j谩ban. Nagyon leegyszer疟s铆tve: k茅tfajta ember van, az egyik, aki ismeri mag谩t, s ez谩ltal nem 鈥瀕ez谩rt鈥, hanem befogad贸 ember, 茅s a m谩sik, akinek fogalma sincs, hogy ki is 艖, mennyit is 茅r, aki t煤lbecs眉li mag谩t, aki a bibliai hasonlatban a vend茅gs茅gben az els艖 helyre 眉l, vagyis, aki 鈥瀕ez谩rt鈥 szem茅lyis茅g, 茅s ez茅rt befogad谩sra, b铆r谩lat elvisel茅s茅re k茅ptelen. Az els艖 fajta ember csak b疟n枚s, a m谩sodik luciferi b疟nben 茅l, s ez茅rt sokkal kevesebb rem茅ny van a megmenek眉l茅s茅re.
Azt hiszem, hogy a mai vil谩g pont arra t枚rekszik, hogy mindenkib艖l ilyen m谩sodik fajta embert csin谩ljon.

 Topir adatok | 2010.11.18 08:16 | 5
V谩lasz a 4. sz谩m煤 眉zenetre:
脡n nem gondolkodn茅k felt茅tlen眉l t枚megekben, azaz abban, hogy emberek t枚megeit t茅r铆ts眉k meg, ezt emberileg 茅n is rem茅nytelennek l谩tom. Ha J茅zus ut谩namegy egyetlen elt茅vedt, de a h铆v贸 sz贸t meghall贸 b谩r谩nynak, akkor el茅g, ha a k枚rnyezet眉nkben, lehet艖s茅geinkhez m茅rten ki谩llunk Isten igaz tan铆t谩sa mellett, a t枚bbi nem a mi dolgunk, akinek van f眉le, az meg fogja hallani.

Ha ezen a m贸don 枚sszegy疟lik egy kis ny谩j (ami az茅rt megt枚rt茅nt), akkor mivel az emberis茅g az 眉dv枚ss茅get a katolikus Egyh谩zon kereszt眉l 茅rheti csak el, lehet, hogy az igazi szentmise 谩ldozat 茅s az igazi hit melletti ki谩ll谩s t枚bb j贸sz谩nd茅k煤, de a katolikus Egyh谩zon k铆v眉l 茅l艖 ember sz谩m谩ra fog megmenek眉l茅st jelenteni, mintha nem lenne ez a kis mag. Vagyis lehet, hogy ebben az 谩ltal谩nos hitehagy谩sban elegend艖, ha - v茅gs艖 esetben - ak谩r egyetlen pap marad, aki J茅zus igazi tan铆t谩s谩nak 艖rz艖je 茅s hirdet艖je. Az t茅nyleg v茅gzetes trag茅dia lenne, ha m谩r seniki sem ismern茅 J茅zus Krisztus Egyh谩z谩nak eredeti tan铆t谩s谩t.

Annyit szerettem volna csak ezekkel mondani, hogy 枚r眉lj眉nk, 茅s adjunk h谩l谩t Istennek, hogy tehet眉nk valamit Isten dics艖s茅g茅re, az emberek megment茅s茅茅rt. Ne agg贸djunk a j枚v艖 miatt, Isten kez茅ben vagyunk.

 脡lthes Eszter adatok | 2010.11.17 21:47 | 4
G. atya mondta, hogy az emberek hit茅nek cs枚kken茅s茅ben nagy szerepet j谩tszik a 鈥濲茅zuska鈥-fogalom, 茅s minden, ami ezzel kapcsolatos. N茅metb艖l j枚vet hallgattam az Als贸-Ausztria tartom谩ny r谩di贸j谩t, melyben a kar谩csonyi j贸t茅konys谩gi felh铆v谩s sz贸 szerint 铆gy kezd艖d枚tt: 鈥濳茅pzelje el, hogy maga lenne a Christkindl (ez a n茅met J茅zuska), akkor mit tenne 鈥︹
Jaidhof (a Piuszosok osztr谩k ker眉let茅nek sz茅khelye, ahonnan a pap M.o-ra j谩r) is Als贸-Ausztri谩ban fekszik, de B茅cs is (b谩r nem tartozik e tartom谩nyhoz). Vagyis, a fenti felsz贸l铆t谩s Eur贸pa egyik 鈥 volt 鈥 legkatolikusabb orsz谩g谩nak kell艖s k枚zep茅n hangzott el.

M谩s: Se a Bibli谩ban, se az Egyh谩z t枚rt茅net茅ben nincs arra p茅lda vagy 煤tmutat谩s, hogyan lehet 煤j-pog谩nyokat, jobban mondva ateista-materialista embereket, t枚megeket misszion谩lni, megt茅r铆teni. Olyan embereknek a kereszt茅nys茅gr艖l besz茅lni, akik minden term茅szetfelettit (hacsak nem ezoterika vagy babona) alapvet艖en tagadnak. 脷gy hogy Eur贸pa 煤jra-evangeliz谩l谩sa igencsak kil谩t谩stalan v谩llalkoz谩s, k眉l枚n枚sen az茅rt, mert J茅zus Urunk ilyesmir艖l nem besz茅lt, ilyesmire nem adott 煤tmutat谩st. 脷gy hogy csak azokn谩l lehet pr贸b谩lkozni a t茅r铆tget茅ssel, akikben van valami maradv谩ny a transzcendens vil谩gban val贸 hitb艖l.

 脡lthes Eszter adatok | 2010.11.01 23:11 | 3
November 1.: Mindenszentek 眉nnepe, az Egyh谩z egyik legnagyobb 茅s legnagyobb f茅nnyel meg眉lt 眉nnepe

40 茅vvel ezel艖tt ezen a napon h铆vatta be Freiburg egyh谩zmegye p眉sp枚ke Lefebvre 茅rseket, aki n茅h谩ny h贸nappal el艖tte, j煤liusban ny煤jtotta be a p眉sp枚ks茅gre az 谩ltala alap铆tand贸 k枚z枚ss茅g alapszab谩lyait. Lefebvre 茅rsek, saj谩t besz谩mol贸ja szerint, f茅lve ment el a p眉sp枚ki palot谩ba, mert ebben az id艖ben a modernizmus m谩r akkora er艖vel tombolt, hogy szinte lehetetlennek tartotta, hogy megkapja az enged茅lyt. Legnagyobb csod谩lkoz谩s谩ra 茅s term茅szetesen nagy 枚r枚m茅re, amikor meg茅rkezett, a p眉sp枚k bek茅rette a szob谩ba az iratokat, 茅s ott, az 艖 jelenl茅t茅ben 铆rta al谩 az enged茅lyt: csoda t枚rt茅nt! A Szent X. Pius Papi K枚z枚ss茅g megkapta a hivatalos egyh谩zi enged茅lyt a megalakul谩sra.
Ezt k枚vet艖en a Kl茅rus Kongreg谩ci贸 prefektusa is elfogadta a k枚z枚ss茅g alapszab谩lyait, 茅s megadta az enged茅lyt. A b铆boros k铆s茅r艖 level茅ben azt 铆rta, hogy rem茅li, hogy a k枚z枚ss茅g alapelvei, 鈥瀔atolikus papok kik茅pz茅se a katolikus Egyh谩z sz谩m谩ra a lelkek jav谩ra鈥 j贸 gy眉m枚lcs枚ket fog teremni.

A Szent X. Pius Papi K枚z枚ss茅g azzal 茅rvel, hogy az egyh谩zjog szerint egy k枚z枚ss茅g megalakul谩s谩t a helyi megy茅sp眉sp枚knek kell enged茅lyezni. Egy 茅rv茅nyesen megalakult k枚z枚ss茅g betilt谩s谩t, feloszlat谩s谩t viszont 鈥 a j贸zan 茅sznek megfelel艖en, hogy ne lehessen meggondolatlanul, esetleg szem茅lyes indokb贸l 枚ssze-vissza int茅zkedni 鈥 m谩r csak R贸ma v茅gezheti el. 脡s mivel a Szent X. Pius Papi K枚z枚ss茅get R贸ma soha nem oszlatta fel, az FSSPX ma is hivatalosan elismert k枚z枚ss茅ge az Egyh谩znak.

Wilhelm atya mai pr茅dik谩ci贸j谩ban arr贸l besz茅lt, hogy nem v茅letlen, hogy Lefebvre 茅rsek 茅ppen Mindenszentek napj谩n kapta meg a hivatalos enged茅lyt. A menny szentjei 谩lltak a k枚z枚ss茅g mellett. Ezut谩n arra h铆vta fel a figyelmet, hogy a pap, 谩ldozat szavak latin megfelel艖i, mind egy sz贸t艖r艖l 鈥 a sanctus = szent 鈥 fakadnak. A szent (ember) latinul sanctus; 茅s ebb艖l ered a latin sacerdos, azaz 鈥瀉ki szent dolgot cselekszik鈥, vagyis a 鈥瀙ap鈥; 茅s a sacrificum, azaz 鈥瀞zent dolgot cselekedni鈥, vagyis az 鈥灻dozat鈥 sz贸.

M谩s:
Mae脽en atya (reag谩lva az 茅n panaszaimra) elmes茅lte, hogy b谩tyja, aki 1990 茅s 1996 k枚z枚tt a k枚z枚ss茅g n茅metorsz谩gi disztriktj茅nek volt a vezet艖je, ugyanilyen dolgok miatt d眉h枚ng: nevezetesen, hogy a mai 40 茅v alattiak olyan gyenge idegzet疟ek, hogy mindennem疟 谩ldozatv谩llal谩st贸l annyira irt贸znak, hogy semmilyen konfliktusba nem hajland贸ak belebocs谩tkozni. Mindent csak 鈥瀞ch枚n gem眉tlich鈥 ( = sz茅pen ked茅lyesen) hajland贸k csin谩lni. Ez igaz a t谩rsadalomra 茅s benne mindenfajta k枚z枚ss茅gre, legal谩bbis ami a 鈥 volt 鈥 kereszt茅ny vil谩got illeti. Szerinte bizonyos k枚r枚k tudatosan rombolt谩k le ezen orsz谩gok emberanyag谩t k眉l枚nf茅le m贸dszerekkel, els艖sorban a tekint茅ly lej谩rat谩s谩val, majd kiirt谩s谩val. Vil谩gos parancs, utas铆t谩s, vezet茅s helyett: p谩rbesz茅d, r谩besz茅l茅s, meggy艖zni akar谩s: ezek idegbeteg, gyenge embereket nevelnek. A hat谩rozott vezet茅s hi谩nya elbizonytalan铆tja az embereket.
Ez茅rt azt谩n az FSSPX mai h铆vei, miut谩n a r茅giek, a harcosok kihaltak vagy m谩r nagyon 枚regek, csupa ilyen konfliktus-, 谩ldozatker眉l艖 鈥瀞zimpatiz谩nsb贸l鈥, 鈥瀙assz铆v egy眉ttfut贸b贸l鈥 谩ll, akikt艖l semmit nem lehet elv谩rni m谩r. Kedvesek, sz茅pek, csak 茅ppen semmire sem alkalmasak. Az ilyen emberekkel kedvesen el lehet csevegni, de az ilyenekre nem lehet 茅p铆teni.

M谩s:
Egy pillanatra visszat茅rve a MAGYARORSZ脕G topicban k枚ztem 茅s F眉zesi Zsolt k枚zti n茅zetk眉l枚nbs茅gre: F. Zs. azt 铆rta, hogy a j贸 modor a katolicizmus 鈥瀙erif茅ri谩j谩n鈥 van. Nem, ez nem igaz, a j贸 modor r茅sze annak a k枚vetelm茅nynek, hogy valaki 鈥瀍mber鈥 legyen, ez megint alapfelt茅tele annak, hogy valaki katolikus lehessen. Egyed眉l a katolikus vall谩s-gyakorlat csin谩l a k茅t l谩bon j谩r贸 eszes l茅nyb艖l 鈥瀍mbert鈥. 脡s ez m茅g akkor is 铆gy van, ha koronk茅nt a j贸 modor alatt m谩st 茅rt眉nk. Ahogy a katolikus vall谩s m茅g ma is defini谩lhat dogm谩kat, 茅s az m茅gsem jelenti, hogy az utols贸 apostol hal谩la 贸ta a vall谩s tartalma v谩ltozott volna, hanem csak azt, hogy 鈥瀔i lett fejtve鈥, ami eredetileg is benne volt, ugyan煤gy a legjobb modor sem valami 煤j, hanem csak a 鈥瀔ifejt茅se鈥 annak, hogy Isten az embert saj谩t k茅pm谩s谩ra teremtette. 脡s ahogy a dogm谩k sz贸beli lefektet茅s茅hez is 茅vsz谩zadok kellettek, ugyan煤gy a j贸 modor igazi t枚k茅letess茅g茅nek el茅r茅s茅hez is sok kellett. 脡s e magas pontr贸l visszal茅pni, ugyanannyi lenne, mint egy m谩r meglev艖 dogm谩t, azaz tant茅telt megk茅rd艖jelezni arra hivatkozva, hogy p谩r sz谩z 茅vvel ezel艖tt m茅g nem volt dogmak茅nt defini谩lva. Ahogy a tant茅telek nem a szubjekt铆v tetsz茅s krit茅riuma al谩 esnek, ugyan煤gy nem esik a j贸 modor sem ez al谩, hanem ez is objekt铆v valami, amit igenis meg kell tanulnia mindenkinek, aki 鈥瀍mber鈥 akar lenni, ahelyett, hogy a saj谩t szubjekt铆v 茅rz茅s茅re (vagy nevel茅s茅re) t谩maszkodik.

 脡lthes Eszter adatok | 2010.10.29 22:06 | 2
Ezt nem hallottam, hanem olvastam David Berger "Tal谩lkoz谩s Aquin贸i Szent Tam谩ssal" c铆m疟 k枚nyv茅ben. Berger szerint Tam谩s azt vallotta, hogy "a tudom谩ny a m谩r felismert premissz谩kb贸l levezetett megismer茅s. A tudom谩nyt m茅lyen meghat谩roz贸, az alapokra vonatkoz贸 visszak茅rdez茅s nem mehet el a v茅gtelenig. A kezdetre fel kell 谩ll铆tani egy els艖, el艖zm茅ny n茅lk眉li, mag谩t贸l bel谩that贸 茅s ez茅rt nem bizony铆that贸 elvet."

Ugyanezt Gyuri b谩csi zseni谩lisan 铆gy fogalmazta meg, amikor arr贸l mes茅lt, hogy r茅gi bar谩taival nem tud mir艖艖l besz茅lgetni: "Nincs meg a legkisebb k枚z枚s nevez艖, ahonnan elindulhatn谩nk."

 脡lthes Eszter adatok | 2010.10.25 00:10 | 1
Egy nagyon 茅rdekes m疟sort, illetve m疟sorr茅szletet hallottam ma a r谩di贸ban. Elmes茅ltek egy k铆s茅rletet, melyben t枚bb 枚nk茅nt jelentkez艖, k眉l枚nb枚z艖 kor煤, nem疟 ember vett r茅szt. Beh铆vt谩k 艖ket egyenk茅nt egy terembe, ahol egy pszichol贸gus sz谩mos k茅rd茅st tett fel nekik. A v茅g茅n megmondta nekik, hogy h谩ny k茅rd茅sre v谩laszoltak helyesen. Ut谩na jutalmul adtak nekik p茅nzt, nem sokat, 75 cent 茅s 5 doll谩r k枚z枚tt, de az eg茅szet apr贸p茅nzben.
(Val贸j谩ban csak ezut谩n kezd艖d枚tt az igazi k铆s茅rlet:) Miel艖tt a k铆s茅rleti alanyok t谩voztak volna, m茅g felh铆vt谩k a figyelm眉ket egy perselyre, melyben a r谩kos betegek megseg铆t茅s茅re gy疟jt枚ttek p茅nzt.
P谩r h茅t m煤lva mindenkit felkerestek, 茅s h谩rom k茅rd茅st tettek fel nekik: h谩ny k茅rd茅sre tudtak j贸l v谩laszolni, mennyi p茅nzt kaptak, 茅s mennyi p茅nzt dobtak be a perselybe. A kutat贸k legnagyobb meglepet茅s茅re, mindenki pontosan eml茅kezett a k茅t els艖 adatra, de a harmadikra senki. M茅g azok sem, akiknek megmondt谩k, hogy 艖k pontosan tudj谩k, mennyi p茅nzt adom谩nyoztak, mert feljegyezt茅k. M茅g ezen esetekben is t枚bbre eml茅keztek az 茅rintettek.

A kutat贸k v茅gk枚vetkeztet茅se: Az 茅rzelem fel眉l铆rja az 茅rtelmet. Az emberek nem akartak hazudni, csak 枚nszeretet眉k (茅rzelm眉k) fel眉lb铆r谩lta esz眉ket, mert nem akart谩k 枚nbecs眉l茅s眉ket elveszteni. Ezzel a 鈥瀔egyes鈥 csal谩ssal 贸vja mag谩t az ember att贸l, hogy saj谩t mag谩t ne kelljen len茅znie.

Az 枚ncsal谩snak persze m茅g vannak m谩s okai is, de ez is nagyon 茅rdekes, 茅s sokszor tetten 茅rhet艖.


  MAGYARORSZ脕G KIR脕LYN艕JE, K脰NY脰R脰GJ 脡RETT脺NK!