hagyom谩nyh疟 magyar katolikusok

SZ虐Z M脕RI脕NAK, MAGYARORSZ脕G KIR脕LYN艕J脡NEK
felaj谩nlott honlapja

"B脥ZZATOK, MERT 脡N LEGY艕ZTEM A VIL脕GOT"

KATOLIKUS-HONLAP F脫RUM BEJELENTKEZ脡S REGISZTR脕CI脫
 
A hozz谩sz贸l谩sok nem a honlap szerkeszt艖j茅nek, hanem az egyes hozz谩sz贸l贸knak a v茅lem茅ny茅t t眉kr枚zik.

(153) Honlap-II.
(8) R贸ma
(13) V茅gid艖 ??
(157) Pius-眉gy
(16) A honlapr贸l
(165) Gondolatok
(278) Honlap
(244) Magyarorsz谩g
(121) Vil谩gegyh谩z
(54) J枚v艖/Rem茅ny
(199) H铆rek
(1) Lelkis茅g
(58) M谩sok helyett
(199) K茅rd茅sek
(34) Hit眉nk
(77) Fatima
(16) Assisi-眉gy
(47) K枚zlem茅nyek
(20) Hallottam...
(66) F贸rumoz谩s
(12) AZ ISTENI IRGALMASS脕G
(88) Evol煤ci贸
(151) Liturgia
(12) Katolikusok tennival贸i
(141) A vil谩g
(9) "Nemcsak keny茅rrel..."
(1) Adok-kapok
(140) ki a hib谩s?
(50) Mag谩n 眉zenetek
(12) T枚rt茅nelem-hamis铆t谩s
(23) 脰r枚meink
(77) V谩rosmisszi贸 '08
(17) Erk枚lcs
(55) Tekint茅ly
(88) V茅lem茅nyek
(9) Kis R贸mai Zsolozsma - "rekl谩m"
(8) Probl茅m谩k
(44) Bibliothecula
(44) Hibajelz茅s
(20) Mi a teend艖?
(28) Vit谩k
(9) Anglik谩n-k茅rd茅s
(2) Al谩铆r谩sgy疟jt茅s vagy fsspx
(1) KATEKIZMUS
(8) Ha a Katolikus...
(7) Klerikalizmus
(27) Reakci贸k
(8) Tudom谩ny 茅s fejl艖d茅s
(20) Mindennapok
(9) Metanoia
(5) Kapcsolatok
(6) Pisti
(5) "B铆zzatok..."
(27) SJM
 
Anglik谩n-k茅rd茅s
 Az 煤j helyzet mit hoz

M茅g nem jelentkezett be, 铆gy nem 铆rhat a f贸rumba

 V谩gfalvy adatok | 2009.11.16 15:03 | 9
A c枚lib谩tussal kapcsolatban nekem is vannak bizonyos agg谩lyaim.
Nem teljesen idetartoz贸 dolog, de 茅rdekess茅gk茅nt 铆rom az al谩bbiakat, szerintem pontosan a c枚lib谩tusra vonatkoz贸an ebb艖l mindenki levonhatja a konkl煤zi贸t:

脷gy tudom, hogy az anglik谩n egyh谩z az 贸katolikus k枚z枚ss茅gekkel (az 煤n "Utrechti 煤ni贸" tagjaival) interkommuni贸s meg谩llapod谩sban van.

A felvid茅ki 贸katolikusok (eredetileg a felvid茅ki n茅metek k枚z枚tt voltak 贸katolikus k枚z枚ss茅gek) 茅rseke Bacinsky 脕goston (Augustin Ba膷insk媒), akit 1977-ben szenteltek r贸mai-katolikus papp谩, k茅s艖bb a k枚telez艖 c枚lib谩tussal val贸 egyet nem 茅rt茅se miatt egy ideig munk谩sk茅nt dolgozott, 1980-ban megn艖s眉lt, 茅s 1981-t艖l Br眉nnben 贸katolikus papk茅nt m疟k枚d枚tt. (megj.: k枚zben 1986-ban 谩tl茅pett az orthodox egyh谩zba, Eperjesen elv茅gezte az orthodox teol贸gi谩t, 茅s val贸sz铆n疟leg m茅g egyszer papp谩 szentelt茅k - ez a r茅sze kiss茅 hom谩lyos...). 1991-ben 煤jra a br眉nni 贸katolikusok pl茅b谩nosa, majd 1995-ben megalak铆tj谩k a Szlov谩k 脫katolikus Egyh谩zat, ahol 1997-t艖l m疟k枚dik.
Ami贸ta bevezett茅k a n艖k papp谩 szentel茅s茅t az Utrechti 脷ni贸n bel眉l 2003-ban szakad谩s t枚rt茅nt, a szlov谩k 茅s a lengyel 贸katolikusok f眉ggetlen铆tett茅k magukat az Utrechti 煤ni贸t贸l, 茅s Ba膷insky p眉sp枚kk茅 szenteltette mag谩t 2004-ben egy portug谩l 贸katolikus 茅rsek 谩ltal. Most a konzervat铆vabb lengyel 茅s a szlov谩k 贸katolikusok Utrechtt艖l k眉l枚nv谩lva kitartanak a hagyom谩nyos "贸katolikus" 谩ll谩sponton.
Szerkesztve: 2009.11.16 15:04

 脡lthes Eszter adatok | 2009.11.16 12:15 | 8
Bevallom, 茅n els艖sorban nem is a hitvall谩sra gondoltam, mint a legnagyobb vesz茅ly forr谩s谩ra, mert azt sz谩mon lehet k茅rni, 茅s szerintem, R贸ma m茅g most is sz谩mon fogja k茅rni. 脡n most kifejezetten a c枚lib谩tusra gondoltam. A summorum-pontificum.de -n olvastam, hogy p眉sp枚k ugyan az 谩tt茅rt茅kn茅l is csak n艖tlen pap lehet, de ordin谩rius lehet h谩zas pap is, 茅s az ordin谩rius a gyakorlatban egyh谩zmegy茅s p眉sp枚ki jogokkal rendellkezik, s艖t hordhatja a p眉sp枚ki jelv茅nyeket is. Val贸sz铆n疟leg nem b茅rm谩lhat, 茅s ez茅rt seg茅dp眉sp枚k枚t neveznek ki mell茅je, ha 艖 maga nem p眉sp枚k. 脡s a szemin谩riumban is papp谩 szentelik ezut谩n is a h谩zasokat. - Na m谩rmost, ismerve az emberi b疟nre hajl贸 term茅szet茅t, na meg a "Wir sind Kirche" 茅s ehhez hasonl贸 n茅p-megmozdul谩sokat, mi lesz mindennek a katolikus Egyh谩z c枚lib谩tus谩ra a hat谩sa, mind elvben, mind a m谩r most is siralmas gyakorlat谩ra?

 akolitus adatok | 2009.11.15 20:50 | 7
1996-97 k枚z枚tt f茅l 茅vet Angli谩ban t枚lt枚ttem. Egyik kir谩ndul谩som alkalm谩val elmentem Oxfordba. Addigra m谩r 煤gy nagyj谩b贸l meg tudtam k眉l枚nb枚ztetni az anglik谩n 茅s a katolikus templomokat - nincs olyan 茅les k眉l枚nbs茅g, mint n谩lunk a katolikus 茅s a protest谩ns templomok k枚z枚tt -, de Oxfordban az egyik templomban nem tudtam r谩j枚nni, hogy milyen templomban vagyok: ki volt f眉ggesztve a gy贸ntat谩si rend - teh谩t van b疟nbocs谩nat szents茅ge - ugyanakkor kov谩szos kenyeret k茅sz铆tett ki a sekresty茅s. K茅s艖bb megtudtam, hogy 艖k az anglik谩noknak ahhoz az 谩g谩hoz tartoznak, akik "majdnem" katolikusok.
Valaki azt mondta, hogy az anglik谩nok eme csoportj谩nak a visszat茅r茅se ugyanolyan, mint amikor az ortodoxi谩b贸l kiv谩lt a g枚r枚g katolikuss谩g, akik egyh谩zfegyelm眉kben, liturgi谩jukban meg艖rizhett茅k az ortodox hagyom谩nyokat, de teljesen katolikuss谩 v谩ltak, azaz a Hitvall谩st a katolikus tan铆t谩s szerint mondj谩k, a p谩p谩t az Egyh谩z fej茅nek tekintik, vallj谩k a Tisz铆t贸t眉zet, stb. 脷gy gondolom, hogy ami 400 茅ve keleten megt枚rt茅nt, az most nyugaton is megt枚rt茅nik.

 Prohaszka adatok | 2009.11.15 11:08 | 6
V谩lasz a 3. sz谩m煤 眉zenetre:
Kedves Eszter asszony, sz贸 szerint id茅zek a Magyar Katolikus Lexikonb贸l:
"Anglik谩n artikulusok:
az artikulusok az anglik谩n egyh谩z hitvall谩sa. - VIII. Henrik 1536: k铆s茅rletet tett egy hitvall谩s k茅sz铆ttet茅s茅re, hogy megalapozza az egyh谩zszakad谩st, de csak 1553: k茅sz铆tette el Th. Cranmer a 42 cikkelyb艖l 谩ll贸 hitvall谩st. L茅nyeges pontokon tagadta a katolikus hitet, ugyanakkor szembehelyezkedett a k谩lvini predestin谩ci贸 tannal, a lutheri t枚rv茅ny elleness茅ggel 茅s az anabaptist谩kkal is. N茅h谩ny artikulus az 谩gostai hitvall谩sra eml茅 keztet. K茅s艖bb a 42 artikulust a w眉rttembergi hitvall谩s hat谩s谩ra r枚vid铆tett茅k, 茅s a 39 artikulust a parlament 1571: t枚rv茅nyer艖re emelte. - R茅szleteiben: 1-5. artikulus a hagyom谩nyos katolikus tan铆t谩s a Szenth谩roms谩gr贸l, a megtestes眉l茅sr艖l 茅s a Szentl茅lekr艖l. - 6. artikulus A hit egyetlen forr谩sa a Szent铆r谩s. - 8. artikulus Elismeri az apostoli, niceiai-konstantin谩polyi hitvall谩st. - 9-18. artikulus Az 眉dv枚ss茅gr艖l sz贸l, kiemelve a j贸cselekedetek fontoss谩g谩t. - 19-20. artikulus. Az Egyh谩zr贸l, de hangoztatja, hogy a hit k茅rd茅s茅ben R贸ma t茅vedett. - 22. artikulus Tagadja a tiszt铆t贸t疟zre vonatkoz贸 tan铆t谩st. - 25. artikulus Csak k茅t szents茅g van: a kereszts茅g 茅s az Eucharisztia, de 煤gy, ahogy az 脥r谩s sz贸l r贸luk (nem a val贸s谩gos k茅t sz铆n alatti jelenl茅t). - 28. artikulus. Elveti a p谩pai prim谩tust (DOGMA), 茅s a legf艖bb joghat贸s谩got a kir谩lynak adja. - Ezt a hitvall谩st kezdett艖l fogva csak a kl茅rusnak kellett nyilv谩nosan elfogadnia, 1865-ig 鈥瀞z铆vvel, l茅lekkel鈥, az贸ta csak 谩ltal谩nos elfogad谩ssal."

 Prohaszka adatok | 2009.11.15 10:53 | 5
V谩lasz a 4. sz谩m煤 眉zenetre:
脡n elhiszem G谩bornak amit 铆r, de fenntartom a v茅lem茅nyemet mind dogmatikai, mind kegyelemtani, mind szents茅gtani vonatkoz谩sban. Att贸l, hogy leteszik a hitvall谩st, m茅g csak papiron lesznek katolikusok 茅s nem a hit眉kben. Ha azok lesznek/lenn茅nek, akkor mi茅rt voltak eddig anglik谩nok? Pont G谩bor c谩folja saj谩t mag谩t: "m谩r bel茅p茅s眉k el艖tt is k枚zelebb 谩llnak a katolicizmushoz, mint j贸n茅h谩ny katolikusnak nevezett teol贸gus vagy p眉sp枚k". Pedig az a j贸 n茅h谩ny katolikus p眉sp枚k枚k is letett茅k a HITVALL脕ST.

 g谩bor adatok | 2009.11.14 17:09 | 4
Az 谩tt茅rni k铆v谩n贸 anglik谩noknak legel艖sz枚r is le kell tenni眉k a hitvall谩st, ami a Katolikus Egyh谩z Katekizmus谩nak a teljes elfogad谩s谩t jelenti eset眉kben. Teh谩t teljesen katolikusnak kell lenni眉k, s az anglikanizmusuk tov谩bbra csakis a liturgi谩juk 谩ltal marad meg, ami pedig a 15. sz谩zadb贸l val贸. Egy茅bk茅nt egyed眉l ez ut贸bbi az 煤jdons谩g, illetve az, hogy k眉l枚n prelatur谩t fognak alkotni, de visszat茅r茅sek eddig is voltak. 1993-ban pl. 400 anglik谩n pap t茅rt 谩t a katolikus hitre, amikor az anglik谩nokn谩l bevezett茅k a n艖k papp谩 szentel茅s茅t. 艕ket majd' mindannyiukat katolikus papp谩 szentelt茅k. Ami fontos, hogy most nem ak谩rmilyen anglik谩n csoport k茅rte a bel茅p茅s茅t a Katolikus Egyh谩zba, hanem az Anglik谩n Egyh谩zon bel眉li "Traditional Anglican Movement" tagjai, akik nem csak liturgi谩jukban, hanem a teol贸gi谩ban is a hagyom谩nyos tan铆t谩st k茅pviselik, azaz m谩r bel茅p茅s眉k el艖tt is k枚zelebb 谩llnak a katolicizmushoz, mint j贸n茅h谩ny katolikusnak nevezett teol贸gus vagy p眉sp枚k. Bel茅p茅s眉k az Egyh谩zon bel眉l a tradicionalizmust fogja er艖s铆teni, nem v茅letlen眉l foglalkozik vel眉k f艖oldalon az 枚sszes angolsz谩sz tradicionalista honlap.

 脡lthes Eszter adatok | 2009.11.14 15:14 | 3
V谩lasz a 2. sz谩m煤 眉zenetre:
Az茅rt az anglik谩nokat nem kell 枚sszemosni a reform谩tusokkal vagy evang茅likusokkal. Az 煤. n. High Church tudtommal t枚bbet meg艖rz枚tt a katolicizmusb贸l, mint a modernista katolicizmus.

 Prohaszka adatok | 2009.11.14 09:00 | 2
Kedves Eszter asszony, nincs olyan hogy eg茅szen katolikus, meg f茅lig katolikus. Van katolikus, 茅s vannak a protest谩nsok.
Az anglik谩nok be, pontosabban visszafogad谩sa a r贸mai-katolikus egyh谩zba 茅letvesz茅lyes k铆s茅rlet. 脡n csak abban b铆zom, hogy Szentaty谩nk j贸l megkonzult谩lta Krisztus Urunkkal a k茅rd茅st.
R枚vid probl茅ma v谩zlat:
1./ Dogmata tagad谩sok. Az anglik谩nok nem hiszik az 枚sszes katolikus dogm谩t. Aki a dogm谩t nem 煤gy hiszi, ahogyan az egyh谩z tan铆tja, az 枚nmag谩t z谩rja ki a katolikus egyh谩zb贸l. Eretnek.
2./ Szents茅gtan: h谩ny szents茅get fognak vallani, de legf艖k茅ppen hinni? 2 vagy 7-t. Ha kett艖t akkor nem katolikus, ha egyik pillanatr贸l a m谩sikra 7-t, az meg mi nem hihetj眉k el.
3./ Kegyelemtan: Hogyan igazulnak meg? Protest谩ns vagy katolikus m贸don?
4./ A visszal茅p艖 k枚z枚ss茅gek vezet艖je tagja lesz az adott orsz谩g p眉sp枚ki konferenci谩j谩nak. Ha a vezet艖 p眉sp枚k, akkor nincs probl茅ma. Ha csak 谩ldoz贸pap vagy legrosszabb esetben egy "szimpla" vil谩gi h铆v艖 - ak谩r teol贸giai v茅gzetts茅g n茅lk眉l - , akkor hogyan lesz r茅sze az "apostol ut贸dok" tan谩cs谩nak.
Az "谩tt茅r艖" anglik谩nok r茅sz茅r艖l pedig az 谩tt茅r茅s egy nagy SZINKRETIZMUS lesz. Pr贸b谩lok 枚ssze谩ll铆tani egy r茅szletesebb anyagot, ha elk茅sz眉l rem茅lem Eszter asszony felrakja a honlapra.

 脡lthes Eszter adatok | 2009.11.12 18:05 | 1
Val贸j谩ban a honlap nem akar ezzel a k茅rd茅ssel foglalkozni, hiszen nem tartozik ide ez a k茅rd茅s, de az茅rt kiv谩ncsi lenn茅k a v茅lem茅nyekre. 脡n egyel艖re 煤gy gondolom, hogy b谩r a sz谩nd茅k 茅rthet艖 茅s j贸nak is mondhat贸, ismerve az emberi term茅szetet, csak rosszat fog sz眉lni. 脡s azt sem 茅rtem, hogy az Egyh谩z tan铆t谩sa ellen茅re m茅gis van olyan, hogy eg茅szen katolikus, meg csak f茅lig katolikus? Hiszen arr贸l nincs sz贸, hogy az 谩tt茅rni sz谩nd茅koz贸 anglik谩nok "megt茅rt茅nek", hivatalosan elfogadn谩k a katolikus tan铆t谩st.


  MAGYARORSZ脕G KIR脕LYN艕JE, K脰NY脰R脰GJ 脡RETT脺NK!