hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja

"BÍZZATOK, MERT ÉN LEGYŐZTEM A VILÁGOT"

KATOLIKUS-HONLAP FÓRUM BEJELENTKEZÉS REGISZTRÁCIÓ
 
A hozzászólások nem a honlap szerkesztőjének, hanem az egyes hozzászólóknak a véleményét tükrözik.

(153) Honlap-II.
(8) Róma
(13) Végidő ??
(157) Pius-ügy
(16) A honlapról
(165) Gondolatok
(278) Honlap
(244) Magyarország
(121) Világegyház
(54) Jövő/Remény
(199) Hírek
(1) Lelkiség
(58) Mások helyett
(199) Kérdések
(34) Hitünk
(77) Fatima
(16) Assisi-ügy
(47) Közlemények
(20) Hallottam...
(66) Fórumozás
(12) AZ ISTENI IRGALMASSÁG
(88) Evolúció
(151) Liturgia
(12) Katolikusok tennivalói
(141) A világ
(9) "Nemcsak kenyérrel..."
(1) Adok-kapok
(140) ki a hibás?
(50) Magán üzenetek
(12) Történelem-hamisítás
(23) Örömeink
(77) Városmisszió '08
(17) Erkölcs
(55) Tekintély
(88) Vélemények
(9) Kis Római Zsolozsma - "reklám"
(8) Problémák
(44) Bibliothecula
(44) Hibajelzés
(20) Mi a teendő?
(28) Viták
(9) Anglikán-kérdés
(2) Aláírásgyűjtés vagy fsspx
(1) KATEKIZMUS
(8) Ha a Katolikus...
(7) Klerikalizmus
(27) Reakciók
(8) Tudomány és fejlődés
(20) Mindennapok
(9) Metanoia
(5) Kapcsolatok
(6) Pisti
(5) "Bízzatok..."
(27) SJM
 
Fórumozás
 Kik miért, és kik miért nem szólalnak meg

Még nem jelentkezett be, így nem írhat a fórumba


[0] [1] [2] [3]
 Pacsirta adatok | 2008.10.01 14:03 | 26
Egyetértek azzal, hogy a fórum sajnos csődöt mondott. A maga modern, internetes, mai világi szempontjából nézve mindenképpen. Amire azt mondom: hála Istennek! Hogy mi nem símultunk bele ebbe a követelményrendszerbe! Mert szerintem, aki itt nálunk látogató, nem is erre vágyik, legalábbis én nem! Három dolgot jegyeznék meg ezzel kapcsolatban:
- a fórum mi magunk vagyunk, és semmivel sem lesz jobb, mint mi...;
- én is arra kérem Esztert, hogy tartsa életben a fórumot, ha három embernek, akkor annyinak (ez a honlap azért sokkalta több embernek alapvető fontosságú!), hiszen a kapaszkodóra, amit nyújt - nem az atomfizikában és a tudományfilozófiában, hanem az emberek egymás közti beszélgetéseiben - naponta szükségünk van;
- és a legfontosabb: nem a világban tapasztalható felpörgetett élettempót kellene itt keresni a fórumon (napi beírásokkal, folyamatos, intenzív érdeklődéssel), hanem kellene hagyni egy békés, ha világi szemmel nézzük, akkor "lusta", de valójában egy "érlelődő", "szemlélődő", nyugodalmas lelki tempóban élni a fórumot és a hozzászóló tagjait, mert szerintem ezekre a típusú helyekre sokkal nagyobb szükségünk van: ahol nincs állandóan valamiféle elvárás.
Tehát én azt mondom, türelem, gondolkozzunk hosszabb távon és elégedjünk, vagy inkább békéljünk meg azzal, hogy ezek vagyunk, ezt tudjuk nyújtani, vagy létrehozni. Így az ordító oroszlánnak sem leszünk olyan érdekesek előbb-utóbb.

 Élthes Eszter adatok | 2008.09.27 22:22 | 25
Fontos közölnöm, hogy a lentieket Minister Primus, vagyis Ati utolsó hozzászólásának olvasása előtt írtam meg. Ati ötlete pont az, amit én szerettem volna ezzel a fórummal elérni. Nagyon örülnék, ha valóban létrejönne, amit Ati javasol (pláne, hogy ismerem ezirányú ügyességét és képzettségét), hiszen ez az, ami nekünk a legjobban hiányzik: hitünk megélése és ápolása a gyakorlatban. Ennek ellenére felteszem az előre elkészített mérlegemet, hiszen időszerűségéből nem vesztett Ati megszólalása ellenére sem.


A "fórum-kísérlet" nem sikerült

Több mint három hónap is elmúlt már, hogy a honlapon kísérleti jelleggel elindítottuk a fórumot. Az induláskor bevezetőként ilyeneket írtam: "Ez az új fórum azt a célt szeretné szolgálni, amit maga a honlap: nevezetesen ahhoz hozzásegíteni az olvasókat, hogy korunkban megőrizhessék és megélhessék - a lehető legkevesebb kompromisszummal - katolikus hitüket. ... Nos - terveink szerint - ennek a katolikus, tradicionalista fórumnak elsősorban, de természetesen nem kizárólagosan, ilyen kérdések felvetésére és megválaszolására kell szolgálnia. ... A jövő majd megmutatja, hogy ez a fórum e kitűzött feladatát be tudja-e tölteni vagy sem. A helyzet komolysága és - sokszor úgy látszik - reménytelensége megérdemel egy kísérletet. A fórum tehát próbálkozás, ha beválik, megmarad, ha nem, az sem baj. ... A fórumot, csakúgy, mint a honlapot Krisztus Urunk és a Szűzanya védelmébe ajánlottam. Könyörögjünk, hogy jó gyümölcsöt teremve, jó fának bizonyuljon. Ha megegyezik Urunk akaratával, ezt a segítséget meg is kapjuk, ha nem, alázattal elfogadjuk döntését, és beszüntetjük. ... A fórum minden kedves jövendő Olvasóját és Hozzászólóját szívélyesen üdvözlöm, és egyúttal felszólítom, hogy hithű működésével járuljon hozzá a fórum céljának megvalósításához a lelkek üdvösségére és Urunk nagyobb dicsőségére!"

Úgy gondolom, ilyen bevezető után itt az idő, hogy mérleget készítsek kísérletünkről. Ez a mérleg, mint ahogy erről az elmúlt néhány hétben minden kedves Olvasó maga is meggyőződhetett, egyértelműen negatív - vagyis a fórum nem érte el célját, nem tudta kitűzött feladatát megoldani.

Ennek én hét okát látom:
1. Kitiltottunk minden olyan hozzászólót, aki nívótlan, fölösleges üzenetekkel halmozta el a fórumot. Ilyenek voltak pille, virág, vatikán írásai. Magánleveleikben, melyekben kitiltásuk miatt tiltakoztak (és gyaláztak bennünket), egyébként megjósolták, hogy ha kizárjuk őket és a hozzájuk hasonlókat, meghal a fórum. Hiába lett igazuk, ma is és mindig újra kitiltanám őket.
2. Kitiltottuk a nyílt "ellenséget" - például bobi-t is, aki nyilvánvalóan provokatív céllal írogatott. Bár az ilyen fajta hozzászólások növelik csak meg igazán egy fórum látogatottságát, ilyen áron ma is lemondok a népszerűségről.
3. Nem sikerült egyetlen papot sem rábírni, hogy a fórum széles közönségéhez szóljon. Bár többeket, többször kértem erre, sajnos senki nem tett eleget kérésemnek. Maessen atya, akitől a legtöbbet lehet tanulni, sajnos nem "író" típus. Ő csak szóban "tanít", és a nagy távolság miatt nem tudok gyakrabban találkozni vele, hogy a fórum olvasóit okos tanításával ellássam. A magyarok körül különösen az volt a fórumra negatív hatással, hogy S.G. atya sem "szállt be a ringbe" - rendkívül okos tanítását ő is csak szűkebb környezetének, és hallgatóságának, nem pedig az olvasók táborának tartja fenn.
4. A negyedik ok számomra a második legfájóbb veszteség: nem sikerült megszólaltatnom olyanokat, akik eddig is csak passzív tagjai voltak a katolikus fórumoknak.
5. A negyedik pontból egyenesen következik az ötödik, mely a fórum sorsát eldöntötte: az a viszonylag kevés ember, aki megszólal, Gergely atya fórumán már elmondja, amit fontosnak tart. Így tehát erre a fórumra csak Vágfalvy, Pacsirta és az én hozzászólásaim maradnak. Hárman pedig nem tudunk érdekfeszítőnek fenntartani egy fórumot.
6. Az igazán fájdalmas tapasztalat számomra azonban, hogy vitatkozáson kívüli, valóban segítő, építő, lelkiségi hozzászólásokra nemigen hajlandó senki, illetve csak nagyon kevesen. A fórumok nem ilyeneket tartalmaznak, és hogy ez az interneten mindenütt így van, egyáltalán nem vigasztal. A három hónappal ezelőtti bevezetőben ezt írtam: "Ezzel az újítással semmi esetre sem az interneten már több helyütt is jól működő nyilvános viták, eszmecserék számát szeretném növelni, hiszen ennek semmi értelme nem lenne, egy ilyen fórumnak nem lenne létjogosultsága." - Nos, bebizonyosodott, hogy ezt a fórumot is jobbára arra használták, amire a többieket, vagyis céltalan vitákra, így ennek a fórumnak megszűnt, illetve meg sem teremtődött a létjogosultsága.
7. Erre sajnos a legszomorúbb példa Pisti esete, aki maga nem "épített", viszont a legnagyobb szorgalommal, szinte megszállottan rombolta a fórumot, és ami ennél még sokkal-sokkal szomorúbb, az egész honlapot. Utolsó hozzászólásával, mikor már becsomagolva, mindenét feladva készen állt az előtte álló hosszú útra, nem átallott még egyszer "rúgni" munkámon. Sajnos erről azért kell beszélni, mert az ő, illetve az övéhez hasonló hozzászólások azokat, akik nem ismerik ki magukat egy témában, könnyen elbizonytalanítják. Pisti azok közé tartozott, akik a "komoly tudományra", a "tanult műveltségre", a "tudós ismeretségekre" hivatkozva rombolják mások hozzászólásait. Öntelt, "felvilágosult", "tudományos" kijelentéseik ezért különösen károsak: hiszen a kevésbé tájékozottak szemében e magabiztosság révén nagy hitelt nyernek. Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom, ez a fajta viselkedés, mely a felvilágosodás óta különösen dívik, iszonyú károkat okozott az emberiség történetében.

Amikor több mint három évvel ezelőtt elindítottam a honlapot, mindenki azt tanácsolta, csinálják fórumot rá, azzal nő meg a látogatók száma. Ismerve az internetes fórumok hangnemét, legtöbb írójának stílusát, azt mondtam, soha nem fogok fórumot indítani, inkább lemondok a népszerűségről.
Mivel ezért teljesen akaratomon kívülinek éreztem egy fórum létrehozását, amikor az ismert körülmények mégis odavezettek, hogy elindítottuk ezt a fórumot, meg voltam győződve, hogy Isten és nem az ördög akaratát hajtom végre ezzel. Bevallom, ma sem tudom, mi volt az Úr szándéka ezzel a kísérlettel, hiszen akármennyire vizsgálom a történteket, a kudarc ellenére is úgy látom, Ő vezetett erre az útra. Nem véletlenül ajánlottuk munkánkat Krisztus Urunk és a Szűzanya védelmébe.
Bevallom, hogy az elmúlt három hónap során többször előfordult, hogy fájlaltam a fórum "sorsát", vagyis azt, hogy nem úgy fejlődik, és nem az történik rajta, amit szerettünk volna. Eközben megharcoltam a magam harcát, és ma már hideg fejjel tudtam levonni a következtetéseket. Bár a múltban azt tapasztaltam, hogy sokan kétségbe vonják szavaimat, talán akadnak, akik elhiszik nekem, hogy ezzel kapcsolatban túl vagyok már minden keserűségen. Szavaim tehát nem ebből az érzületből íródtak.

Mindezen szomorú megállapítás után mégis egy furcsa bejelentést teszek. A fórumot nem szüntetem meg. Ennek oka - bevallom - elsősorban kényelmi szempont. Nekem nagy könnyebbséget jelent, hogy "szerkesztői üzenetként" használhatom. Egy internetes oldal megírása, felrakása több időt vesz igénybe, mint egy sokszor csak néhány szavas hír gyors közlése a fórumon. A fórum nem igényel akkora munkát, még a helyesírási hibákat is elviseli, mint egy cikk. Így a rövid híreket gyorsabban és egyszerűbben tudom nyilvánosságra hozni. Ezenkívül számomra könnyebb a frissítésekről, a honlapra feltett cikkekről ehelyütt írni kis bevezetőket, magyarázatokat, mint a régi, külön erre a célra készített (a kezdőlapon még most is látható) szerkesztői üzenetek oldalon.
És harmadszor: ha megmarad a fórum, más is írhat még. A múltban is volt, talán a jövőben is lesz olyan valaki, aki gondolatait vagy híreit szívesen megosztja e honlap látogatóival is.

 Bence adatok | 2008.08.13 00:31 | 24
A protestánsok még a keresztes hadjáratoknál is durvább eszközöket alkjalmaztak a protetsánsokkal szemben. A legnagyobb katolikus üldözések Angliában és Hollandiában voltak, ezeken a helyeken sokszor meg is ölték azokat a papokat, akik misét mutattak be, azok a a papok "szerencsésnek" számítottak, akik megúszták életfogytiglani börtönbüntetéssel. A híveket is keményen üldözték és büntették. a protestánsok mielőtt a katolikusokat támadják oktalanul, nézzenek körül a saját portájukon.Ja és egyébként a protsetáns Észak-európai államokban a katolikusok a mai napig nem tölthetnek be hivatalt és fontosabb állást, képzeljük el, ha egy katolikus állam hozna jogosan ilyne törvényeket micsoda felháborodás lenne a jogvédők körében...

 gábor adatok | 2008.08.12 08:34 | 23
A "gyermekek kereszteshadjáratához"...

Már több történész is igazolta, hogy ez egy mítosz, legenda, ami kitűnően megfelelt a vallásellenes, atesta, no és a protestáns erőknek. Az ilyen hátterű "történészek" ezt az egészet mindenféle vizsgálat, vagy utánjárás nélkül átvették és szajkózzák ma is. A ma elfogadott nézetről:
http://en.wikipedia.org/wiki/Children's_Crusade

Az viszont nem legenda, hanem kőkemény tény, hogy az iszlám országok még ma is többszázezres nagyságrendű gyermekhadsereget tartanak fenn Afrikában és Ázsiában. Ez ellen kellene szót emelni, és nem egy XI. században játszódó mese ellen.


 Parsifal adatok | 2008.08.12 01:38 | 22
Bobi álérveire a katolikus válasz:

"A keresztesek saját beszámolóikban is arról írtak, hogy Jeruzsálem bevételekor bokáig vérben gázoltak. Hm..."

Ez igaz, de sohasem idézik tovább a beszámolót. Amit látták mit tettek bűnbánatra indultak, meggyóntak.

"Nyilván ez a szent buzgalom motiválhatta az 1212-es ún. "gyermekek hadjáratát" is..."

Tipikus bolsevik propaganda. Az ún. "le pasteraux" (pásztorfiúk) egyáltalán nem jelentett kisgyermekeket. Ráadásul ezt elmebetegek indították, akiket az Egyház elítélt, és nem az Egyház hirdette meg ezt. Ezt is az Egyház nyakába akarják varrni.

"Önvédelem? A XI. szd végén? Úgy, hogy én támadok több, mint 2000 km-rel keletebbre? Hm..."

Ezek keresztény területek voltak, amelyet erőszakkal foglaltak el a muszlimok. Az ott élő keresztények kértek felszabadítást.

"Ez amolyan "dzsolidzsóker" érv. Az egyház szent, a tagjai bűnösök. Pont."

Egyáltalán nem igaz. Maga a háború jogos volt, nem volt mindenki aberrált állat a keresztesek között, a többség lovagiasan viselkedett. A vallásellenes propaganda történelemhamisítása a horrorisztikus bemutatás.

"Az egyház intézményesen nem tiltakozott, mint ahogyan 1095-ben, a Rajna mentén "spontánul" gyilkolászó Amiens-i Péter "magánakciója ellen sem..."

Ez hazugság. Ő állította le, eljárás is folyt. Amiens-i Péter nem magánakcióból gyilkolászott. Az európai zsidóság akkor (mivel nem létezett Izrael Állam, ami miatt összevesszenek) nagyon jóban volt a muszlimokkal, gyakorlatilag az európai kémhálózatukat adták. Másrészt összegyűlt a keresztes had, a zsidók akiknek jó pár tagjáról bebizonyosodott a kémkedés, kivégezték, a többit az Egyház, a helyi püspö kvett védelme alá. Nem is bántották őket. Ám amikor a városon keresztül mentek, fölényeskedvén (bízva a püspöki menedékben) bekiabáltak nekik, hogy a názáreti fattyút sohasem fogjuk elismerni, és köpködték őket... Erre rájuk gyújtották a házaikat. Ennyit az ún. "pogromokról", amit term nem tűrt meg az Egyház, Clairvaux-i Szent Bernát védte meg őket

 Élthes Eszter adatok | 2008.08.12 00:11 | 21
Ha netán akadna még valaki, aki nem olvasta el a fórum bevezetőjét, illetve nem értené a kitiltást, annak ide másolom a legfontosabb mondatokat belőle: "Ezzel az újítással semmi esetre sem az interneten már több helyütt is jól működő nyilvános viták, eszmecserék számát szeretném növelni, hiszen ennek semmi értelme nem lenne, egy ilyen fórumnak nem lenne létjogosultsága. Ez az új fórum azt a célt szeretné szolgálni, amit maga a honlap: nevezetesen ahhoz hozzásegíteni az olvasókat, hogy korunkban megőrizhessék és megélhessék - a lehető legkevesebb kompromisszummal - katolikus hitüket. .. ez a fórum, mint a honlap tartozéka, kizárólag a katolikus tradíció szellemében működik, azaz cenzúrázva lesz."

 Élthes Eszter adatok | 2008.08.12 00:01 | 20
Nagyon sajnálom, hogy "bobi" nem volt hajlandó elolvasni és betartani azt, amit e fórum bevezetőjében írtam. Tudom, hogy egyesek azért fórumoznak, hogy vég nélkül vitatkozzanak, de ez nem az a fórum... - ezt az elején leszögeztem. Semmi kedvem - pláne most, amikor már Gergely atya is kitiltotta végre "satyát" - egy újabb ilyen hozzászólóval bajlódni, állandóan résen lenni, hogy mikor ír nem csak nem katolikus, de e fórum értékrendjét is súlyosan sértő, hogy ne mondjam primitív mondatokat ("ezt gombold be" vagy varrd fel vagy micsoda, meg hasonlók) Az ilyesmi jól jöhet egy galeri szókincsébe, de nem egy katolikus honlapra. Ezért kitiltottam, akkor is, ha ez újabb támadásra ad okot. Azt hiszem, ennek elviselése hozzátartozik katolikus létünkhöz.

 bobi adatok | 2008.08.11 23:44 | 19
"...A muszlim vallás nem az ezeregy éjszaka meséiből áll, hanem vérrel írták, és vért szomjaz..."

A keresztesek saját beszámolóikban is arról írtak, hogy Jeruzsálem bevételekor bokáig vérben gázoltak. Hm...

"A korabeli történetírás szerint olyan szent lelkesedés rázta meg Európát, hogy még az otthon maradó beteg gyermek és szelíd anya orrcimpája is remegett a szent vágytól, hogy megvédje a krisztusi hitet."

Nyilván ez a szent buzgalom motiválhatta az 1212-es ún. "gyermekek hadjáratát" is...

"Az erőszakmentesség nem jelent lemondást az önvédelemre..."

Önvédelem? A XI. szd végén? Úgy, hogy én támadok több, mint 2000 km-rel keletebbre? Hm...


"A keresztes háborúk bűnei az emberi gyarlóság következményei voltak, de ez nem jelenti azt, hogy magára az intézményre ne lett volna nagyon is szükség."

Ez amolyan "dzsolidzsóker" érv. Az egyház szent, a tagjai bűnösök. Pont.

"Az ún. gyermekhadjárat megítélése sem kérdéses. Mert igaz, hogy volt ilyen, az is igaz, hogy őrültség volt, de azt sem kell elfelejteni, hogy nem az Egyház szervezte, hanem spontán népi kezdeményezés volt."

Az egyház intézményesen nem tiltakozott, mint ahogyan 1095-ben, a Rajna mentén "spontánul" gyilkolászó Amiens-i Péter "magánakciója ellen sem..."

 Füzesi Zsolt adatok | 2008.08.11 22:50 | 18
Na mégis:
A keresztes háborúk történelmi megítélése nem igazságos.
A keresztes hadak a keresztény Európa önvédelmi indíttatású offenzívái voltak, és meg is védték Európát. Európa nem soká rá fog jönni, hogy az iszlám nem szórakozik. A muszlim vallás nem az ezeregy éjszaka meséiből áll, hanem vérrel írták, és vért szomjaz, bármit is mondanak róla magyarországi hívei. Az iszlám addig türelmes és jóságos, amíg a lakosságon belül el nem éri az 51%-ot, akkor azonban rögtön megmutatja a foga fehérjét. Ezzel szembe szállni nemhogy nem kereszténytelen, de elemi kötelesség is. Az más kérdés, hogy nincs az a szent ügy és nemes cél, amellyel az emberek ne tudnának visszaélni. (Hiszen tudja: a búza és a konkoly mindig együtt terem.) Sajnálatos, hogy a későbbi keresztes háborúkban már nem csak a vallási lelkesedés, hanem a bírvágy is szerepet játszott, és olyan szégyenletes események is bekövetkeztek, mint Bizánc elfoglalása. Azonban maga az elv szent volt, mint ahogyan II. Orbán pápa vagy IX. Szt. Lajos francia király és Clairvaux-i Bernát is azok voltak. A korabeli történetírás szerint olyan szent lelkesedés rázta meg Európát, hogy még az otthon maradó beteg gyermek és szelíd anya orrcimpája is remegett a szent vágytól, hogy megvédje a krisztusi hitet. Olyan lelkesedés és érdek nélküli odaadás járta át - legalábbis kezdetben - Európát, hogy a mai karizmatikus "lélekáradás" csak pislogna, ha látná, milyen, amikor valóban a Szentlélek ereje rázza fel a férfiak szívét.
A kereszténység nem pacifista. Sem az ó- sem az újszövetség nem az. Az erőszakmentesség nem jelent lemondást az önvédelemre, és főleg nem jelent felmentést mások védelme alól. Ez nem jelenti azt, hogy karddal kellene terjeszteni az evangéliumot. Nem, nem, de igenis meg lehet védeni a kardtól, ha kell karddal is. Ha igényli ezzel kapcsolatban az exegetizálásba is belemegyek.
Egyébként már a keresztes hadjáratok meghirdetése előtt is léteztek "keresztes" hadak. Pl. ők védték meg Spanyolországot a Gibraltár-szorosnál befurakodott araboktól, akik már Franciaországig bejutottak. Nélkülük ma - valószínűleg - egész Európa mohamedán lenne. Itt is áll, hogy a keresztes háborúk bűnei az emberi gyarlóság következményei voltak, de ez nem jelenti azt, hogy magára az intézményre ne lett volna nagyon is szükség.
Az ún. gyermekhadjárat megítélése sem kérdéses. Mert igaz, hogy volt ilyen, az is igaz, hogy őrültség volt, de azt sem kell elfelejteni, hogy nem az Egyház szervezte, hanem spontán népi kezdeményezés volt. Az Egyház nem is támogatta, sőt több püspöknek is sikerült gyermekek ezreit visszafordítani a biztos halálból. Erről persze egy kukk sincs a történelemkönyvekben.

 Pacsirta adatok | 2008.08.11 22:47 | 17
Zsoltot nagyra becsülöm azért, hogy még bobinak is hajlandó magyarázni.
Nekem bobi megszólalásaival kapcsolatban az a véleményem, hogy az itt fórumozó testvéreim reakciójuk előtt Gergely atya mondatát fontolják meg - az idézet szándékosan nem szó szerint történt - : "kérek mindenkit, hogy a hozzászólásokban vegye figyelembe, hogy (...) nem tud válaszolni."

 Füzesi Zsolt adatok | 2008.08.11 22:26 | 16
Az elvtársakat nem sértésnek szántam, hanem szó szerint gondoltam.

De vegyük sorjában (a keresztes háborúkról majd holnap írok, mert mára már nem futja az erőmből. Igaz ugyan, hogy az idézetet szöveget nem én írtam, de egyetértek vele. Természetesen nem azzal, amit Ön tanult róla történelem órán).

"...a protestánsok egymás közötti házasságát mi többre becsüljük mint ők maguk...."

Ezt komolyan is gondoltam, csak jól meg kell érteni. Természetesen nem a protestáns házasság-felfogást becsüljük, hanem magát a házasságot, melyet ha két nem katolikus fél köt (akikkel szemben a katolikus egyház nem vet közbe jogi bontó akadályt), ugyanúgy szentségi házasságnak tekintjük, és felbonthatatlannak. Ez pedig TÖBB, mint, amit maguk a protestáns felek hisznek a házasságukról. Remélem, ebben egyetértünk.

És ha jól megfigyeli, éppen ezért nem köthet házasságot a katolikus fél a protestáns-protestáns házasságból kilépett féllel. Ez nem kirekesztés, hiszen ugyanúgy nem házasodhat össze, egy katolikus-katolikus házasságból kilépett emberrel sem.

Az más kérdés, hogy Ön ezzel egyetért-e vagy sem, de azt nem állíthatja, hogy alacsonyabb szinten kezeljük a protestáns házasságot, mint a katolikust. A róla szóló tanításukat igen, de magát a szentséget, melyet csak a protestáns felekezetek nem is tartanak szentségnek igen.

 bobi adatok | 2008.08.11 22:04 | 15
"...elvtársaidnak..."

A sértegetés mire jó?

 bobi adatok | 2008.08.11 22:01 | 14
"(...) A katolikus Egyház indította meg a keresztes hadjáratokat, amelyeknél ideálisabb, gyönyörűbb vállalkozása soha nem volt az emberiségnek..."

...és ez? Most olvastam a honlapra frissen feltett anyagban. A tradicionalisták valóban ilyennek látják ma is a keresztes háborúkat?

 bobi adatok | 2008.08.11 21:59 | 13
"...a protestánsok egymás közötti házasságát mi többre becsüljük mint ők maguk...."

Erről van szó. Ez az állítás azért mégis csak képtelenség, nemde?

 Admin adatok | 2008.08.11 21:52 | 12
Kedves Bobi,

nem célunk, hogy valakit kitiltsunk innen, de kérem előbb olvassa el a http://katolikus-honlap.hu/forum.htm oldalon írottakat, és annak szellemében írjon, vagy inkább ne írjon semmit.
Ha provokálni akar, természetesen ki lesz tiltva, ha valami olyan vallásról akar bennünket meggyőzni, amely ellenkezik a katolikus hittel, természetesen azt sem fogjuk tolerálni.
Őszintén bízom benne, hogy magatartásával nem akarja kiprovokálni a kitiltását!

 Füzesi Zsolt adatok | 2008.08.11 21:43 | 11
Ja, már látom.
Nos, barátom. Ha valódi kérdésed van, szívesen válaszolunk. Ha valamivel őszintén nem értesz egyet és elmondod, akkor megpróbáljuk megmagyarázni a katolikus álláspontot. Ha valódi "vitát" akarsz, nem térünk ki előle (én legalábbis elvből nem). De ha csak provokálni akarsz, vagy szarkazmussal legyőzni azt, ami bánt ugyan téged, de érvekkel nem tudod kikezdeni, akkor rossz fórumot választottál, és hamar el fogod érni, amit magad is jósolsz.

És akkor majd lehet dicsekedni, hogy "nem tudtunk meggyőzni, hát kizártunk". Ezt majd elmesélheted a elvtársaidnak, de remélem nem kell hangsúlyoznom, hogy az igazság mérlegén mennyit nyom az ilyen beteges vagy szemtelen, de mindenestül kereszténytelen magatartás.


 Füzesi Zsolt adatok | 2008.08.11 21:36 | 10
Milyen viccről van szó?

 bobi adatok | 2008.08.11 20:31 | 9
Kedves Zsolt!
A "Ki a hibás?" témakörben leírt viccedet megköszönöm! :)

 Füzesi Zsolt adatok | 2008.08.11 20:28 | 8
Kedves Bobi!

Akkor azt javaslom, kár belekezdeni.

 bobi adatok | 2008.08.11 20:25 | 7
Sajnálom satyát, ismerem más fórumokról... Ha ő ki lett tiltva onnan, akkor nem kérdés, hogy én is ki leszek tiltva innen! :)


  MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!