hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja

"BÍZZATOK, MERT ÉN LEGYŐZTEM A VILÁGOT"

KATOLIKUS-HONLAP FÓRUM BEJELENTKEZÉS REGISZTRÁCIÓ
 
A hozzászólások nem a honlap szerkesztőjének, hanem az egyes hozzászólóknak a véleményét tükrözik.

(153) Honlap-II.
(8) Róma
(13) Végidő ??
(157) Pius-ügy
(16) A honlapról
(165) Gondolatok
(278) Honlap
(244) Magyarország
(121) Világegyház
(54) Jövő/Remény
(199) Hírek
(1) Lelkiség
(58) Mások helyett
(199) Kérdések
(34) Hitünk
(77) Fatima
(16) Assisi-ügy
(47) Közlemények
(20) Hallottam...
(66) Fórumozás
(12) AZ ISTENI IRGALMASSÁG
(88) Evolúció
(151) Liturgia
(12) Katolikusok tennivalói
(141) A világ
(9) "Nemcsak kenyérrel..."
(1) Adok-kapok
(140) ki a hibás?
(50) Magán üzenetek
(12) Történelem-hamisítás
(23) Örömeink
(77) Városmisszió '08
(17) Erkölcs
(55) Tekintély
(88) Vélemények
(9) Kis Római Zsolozsma - "reklám"
(8) Problémák
(44) Bibliothecula
(44) Hibajelzés
(20) Mi a teendő?
(28) Viták
(9) Anglikán-kérdés
(2) Aláírásgyűjtés vagy fsspx
(1) KATEKIZMUS
(8) Ha a Katolikus...
(7) Klerikalizmus
(27) Reakciók
(8) Tudomány és fejlődés
(20) Mindennapok
(9) Metanoia
(5) Kapcsolatok
(6) Pisti
(5) "Bízzatok..."
(27) SJM
 
Tekintély
 Mit értünk tekintély-tiszteleten, és ma hogyan valósul (nem valósul) ez meg, mind a hétköznapokban, mind a papokkal szemben

Még nem jelentkezett be, így nem írhat a fórumba


[0] [1] [2]
 Élthes Eszter adatok | 2010.08.15 19:41 | 55
Kiegészítés az előző hozzászólásomhoz:
Kicsit furcsának tűnhet (pedig az előzmények alapján teljesen logikus), hogy Jézus elsősorban nem a hitetleneket, hanem a farizeusokat és írástudókat ostorozta. Vagyis azokat, akik kiválóan ismerték az írást, és a parancsokat betü szerint be is tartották, csak a "lelkük nem követte" a tanultakat. Őket ugyanis sokkal nehezebb "megtéríteni", hiszen éppen az a bajuk, hogy gőgjükben azt hiszik, ők a legokosabbak. - Mint már egyszer írtam, feltűnő, hogy a tradíció környékén is aránylag milyen sok az "írástudó", akik mindent ismernek, de a lelkük szinte érintetlen marad az ismeretektől. És elsősorban azért, mert ismereteikre támaszkodva azt hiszük, ők "valakik", nekik az első helyek járnak. Egy (volt) szeminaristára mondta tanára, hogy "mindent jobban tudott mindenkinél". Az ilyen emberek képtelenek elfogadni, hogy meghallgassanak másokat, hogy tanuljanak tanáraiktól vagy az idősebbektől, sőt, sértésnek vesznek minden oktatást, a legjobb akaratút is. Az embernek az az érzése, hogy hiányzik náluk az a "konnektor", amibe az "áramot", a hitet be lehetne táplálni. Így már az is érthető, hogy Sátán és a bukott angyalok miért kaptak csak egy esélyt, és hogy az elkárhozottak miért nem tartanának bűnbánatot, ha gyóntatószék lenne a pokolban. És így az is érthető, hogy miért kell a pokolba kerüljenek. Mert Isten Isten-voltát nem fogadták el!!! És gőgjükben ezt nem is tudják megtenni, képtelenek erre.
A tekintély-tisztelet elsősorban nem azt jelenti, hogy elfogadom, amit egy nálam tekintélyesebb ember mond, hanem azt, hogy valakinek megadom a neki puszta léte okán járó tiszteletet. Magyarul: egy fiatal fiúnak nem kell mindig mindenben elfogadnia azt, amit egy idős, de buta öregasszony mond neki. De, és ez a lényeg, ezt a nem-el-fogadást nem teheti tiszteletlenül.
Remélem, világos, amit ki akarok fejezni. Tanulni, engedelmeskedni valakinek az egy dolog, sokszor fontos, de nem mindig kötelező. De a tisztelet nem a tudásnak jár ki, hanem a másik ember "létének", és ez mindig kötelező. A megátalkodottak nem azok, akik Istent elfogadják Istennek, de - olykor - engedetlenek Vele szemben, hanem azok, akik Isten végtelenül tiszteletreméltó létét nem ismerik el, azt, hogy nekik Vele szemben semmilyen szavuk, joguk nincs, hogy ők porszemek Előtte. És ha ez a beismerés, mondhatjuk alázat megvan, akkor megtérni is sokkal könnyebb, enélkül pedig szinte lehetetlen.

 Élthes Eszter adatok | 2010.08.14 20:53 | 54
Gábor atya megint nagyon jól foglalta össze az "új" és a "régi" vallás, az új és a régi mise közötti különbséget. A lényeg: Isten nem erkölcsi, hanem ontológiai síkon különbözik a teremtményeitől. Az új mise elsősorban nem azért rossz, mert nem "katolikus", mert a jelrendszere stb. nem a teljes katolikus vallást fejezi ki, hanem azért, mert Istent nem annak tiszteli, AKI. Magyarul, a mai embernek fogalma sincs Isten istenségéről, azaz arról, hogy mit jelent az istenlét, és hogy az milyen végtelenül - nem több -, hanem más, mint az emberlét. Mert egy szem mák sokkal kevesebb milliónyi mákszemnél, de az egyik is, a másik is ugyanaz a kategória, vagyis mák. Millió és millió és millió emberből viszont soha nem lesz isten, mert ez két kategória. Ez Sátán, a bukott angyalok és utána a gőgös emberek fő bűne: egyszerűen nem tudják, hogy ők kik és kicsoda Isten. Ezért volt olyan fontos, hogy a világból kiírtsák a tekintélytiszteletet, vagyis annak tudását, ki vagyok én, és ki a másik ember. Ha ugyanis a földi életben nem tudok különbséget tenni ember és ember, gyerek és szülő, tanuló és tanár,diák és professzor, fiatal és idős, férfi és nő, laikus és pap, és magam és mások között, ha teljesen hiányzik a képességem annak felmérésére, hogy én ki vagyok, mennyit érek, és ennek megfelelően mit tehetek és mit nem, akkor Istent sem fogom tudni Istenként tisztelni. Így keletkeznek az ember-vallások. Így lesz Krisztusból egy nagyon jó ember, akivel barátkozni lehet, akivel vitatkozni lehet, akinek ellent lehet mondani. És így válnak bizonyos tulajdonságok: szeretet, barátság, jóság a legfontosabb vallási értelemben vett erényekké. Holott a legfontosabb az alázat, Isten mellett magunk kicsinységének felismerése, az Isten előtti feltétel nélküli hódolat.

 Jagiello adatok | 2010.07.21 21:57 | 53
VALÓBAN, ha Mikrobi az a Mikrobi: "a csupa agy mikroroboter", akkor itt nincs mit keresnie. Lehet máshol is piszkálódni. Ha viszont Miklós Róbert, vagy valami hasonlónevű, akkor válasszon másik nevet, mert a Mikrobi már foglalt (van aki, még emlékszik a rádiójáték sorozatra -édesapám nagyon szerette, ezért hallgattuk). És tanuljon meg magyarul. Ajánlok egy külsőrekecsini (Moldva) szüreti meg egy csíkmenasági (Erdély) szénacsinálós hetet. De azért még Kalotaszegen is lehet itt-ott nyelvileg örülni. És az közelebb is van, egy hétvégére át lehet ugorni. A nyelvi hozzászólást meg nem értem, valami hibádzik a mikroroboter agyban. Egyébként Anglia VIII. Henrik óta nem katolikus ország. Ott ötszáz éve feloszlatták a szerzetesrendeket és államosítottak mindent. Meg is lehet nézni mi van ott. Érdemes odautazni katolikus szemmel. És rájön a látogató, hogy oda biztos nem húzza a vissza a katolikus szíve.

 Élthes Eszter adatok | 2010.07.21 11:53 | 52
Válasz a 51. számú üzenetre:
Kedves Mikrobi, most csak nagyon röviden, majd később részletesebben is kifejtem: arra kérem, ezen a fórumon ne tegezzen senkit. Én még azokat sem tegezem, és mások sem, akiket ismerek és akikkel egyébként tegező viszonyban vagyok, akinek az azonosítója mögött pontosan tudom, hogy ki áll. Magánban a saját nevükön szólítpm meg őket, és vagy tegezem vagy magázom őket. Itt a fórumon, ami nem magán levelezés, mi maradunk a megrögzött "konzervatizmusunknál", "középkoriságunknál", "avittságunknál", azaz senkit nem tegezünk. Mint már ezerszer leírtam, ez a fórum, mint ahogy a honlap is, nem követi ennek a világnak a szokásait. Ha ez lesz a világnak, vagy mondjuk csak az internetnek az egyetlen helye, amelyen még betartják az illemet és a jó ízlést, akkor sem engedek ebből. Úgy hogy arra kérem, ne szólítson per "Eszternek". Nézzen körül egy kicsit a honlapon, talán felfedezi, hogy miről is van szó itt.
Augustusnak csak annyit, hogy hagyja ránk, Admin-ra és rám, hogy mit moderálunk és mit nem. Mint már szintén ezerszer leírtam: ha valakinek nem tetszik az itteni modor, tartalom, szemlélet, akkor az ne látogasson ide. Ez ugyis a legszerényebb az összes fórum közül. Ide nem divat, nem jópofaság írni, ez nem a világhoz tartozó fórum.

 Mikrobi adatok | 2010.07.21 00:48 | 51
Szerintem nem normális dolog családon belül a csendőrpertu. A magázódás csak modoros, de a csendőrpertu hatalmaskodás. Tök normális tegeződni.
Az viszont engem is dühít, amikor a benzinkútnál fizetnék és lehellóznak. Ha visszamagázom és továbbra is tegez, rá is szoktam szólni. Végül is nem őriztünk együtt libát:-) Viszont érdekes az Internet. Fórumon mindenki tegeződik, eszünkbe se jutna magázódni:-)
Jagiello, tévedsz az angol nyelvvel kapcsolatban. Ott épp a tegeződés veszett ki. A thou, thee, meg ilyenek a régi szövegekben, főleg imákban (hiszen a Jóistent aztán tényleg csak tegezzük) előforduló formák a tegezés kifejezései, a többi a magázódás. Viszont ha valaki sirnek, Mr-nek szólítja a másikat, az magázásnak felel meg, ha a keresztnevén szólítják egymást, akkor meg többnyire tegezésnek.

 Jagiello adatok | 2010.05.13 08:59 | 50
ÉRDEKES, ma a reggelinél kisfiammal éppen erről beszélgettünk. Mesélte, hogy tegnap egy kisfiú azt anyukájával beszélgetett a villamoson, és magázták egymást. És amikor átadta a helyét egy bácsinak azt is magázta. Én még Moldvában tapasztaltam ezt. Az apa mindenkit tegezett. A felesége magázta, de a gyerekeket tegezte. A gyerekek mindenkit magáztak. A kisebb gyerekek az idősebbeket is, családon belül. Én úgy látom, hogy ez a természetes rend volt. Istent se magázták régen. Az egész tegezés a protestánsoknál indulhatott, és jól megfigyelhető ez a nyugati nyelvek pusztulásán. Az angolban mára teljesen kiveszett, csak a nagyon kékvérűek magázódnak. A franciában is kuriózum a magázódás. A németben most vész ki, akárcsak a magyarból, de nekem még természetes, a gyerekeimnek már nem. A nyelv biztos, hogy a lélek tükre. Ha kivetkőzik magából megmutatja azt, hogy lelkileg már milyen pucér és semmi már a népe, ami beszéli.

És még mi magyarok szerencsések vagyunk, mert a szavainknak nincs neme és nem lehet olyan tudatos pusztítást végezni. Persze nálunk is van erre tendencia, hogy legyen még nagyobb szekularitás. Például: az apáca és a nővér szót kigyomlálják, testvért használnak helyette. Pedig a testvér ilyen értelemben szekuláris kifejezés. Miért kell szégyellni, ha valaki nő és apáca és nővér? Mert az ötvenes-hatvanas években bemocskolták ezt a szót? A kórházakban akkor férfi ápoló is nővér? Vagy csak már ápolók? Igen. Egy évtizede nagy nemzetközi keresztény ökumenikus ifjúsági zarándokhelyen az angol nyelvű énekekben az Istenre vonatkozó "He" (Ő) személyes névmást mindenütt kicserélték a semlegesnek tűnő "God"-ra ("Isten"), hogy ne zavarja a feministákat meg a "jóérzésű embereket", akik esetleg (nagyon esetleg) szóvá tennék. Ezen akkor nagyon elgondolkodtam, hogy miért volt szükséges mindez. Akkor nem tudtam, ma már tudom.

Szerkesztve: 2010.07.21 21:48

 Élthes Eszter adatok | 2010.05.12 22:41 | 49
Kedves Zsolt és mindazok, akiket érdekel, hogy milyen illemkódexet követ ez a honlap!

Valamikor a szülők tanították jó illemre a gyerekeiket, sőt egykor volt illemtan-óra is. Én azt is olvastam, hogy még 150 évvel ezelőtt a fiatal embereket rendszeresen tanították a társasági szokásokra. Mára se illemtan-órák nincsenek, se a szülők nem tanítják semmi ilyesmire a gyerekeiket. Egy példa illusztrációnak: a mellettem lakó családban az apa nálam idősebb férfi, ő „kezi csókolom”-mal köszön nekem, mellette baktató tizenvalahány éves fia, mogorva „Jónapot”-tal. Aki nem érzi ennek az illetlenségét, annak én ezt nem tudom megmagyarázni. De azt el tudom mondani, hogy a jó modor, az udvariasság, a jó illem nem külsőség, és ezzel képmutatás, ahogy ezt a proliknak magyarázták, hanem BELSŐ IGÉNY a tiszteletadásra, a tisztelet kimutatására.
Hogy ez a fórum ezt a témát az első pillanattól komolyan vette, mutatja ez a topic, amiben szerettem volna bővebben körbejárni ezt a témát, mert RENDKÍVÜL FONTOSNAK tartom, de itt is egyedül maradtam. Mint ahogy abban is, hogy Sz. P. mostani jelentkezéséről megírtam a véleményemet. Bár magánban volt, aki azt mondta nekem, hogy viszket a tenyere, hogy behúzzon egyet Sz. P.-nek, itt a fórumon ezt nem írta meg. Így – mint oly sokszor – úgy tűnik, mintha megint Élthes Eszter magánsértődéséről vagy magán-elméletéről lenne szó. De nem érdekel! Akár egyedül maradok, aki még meg akar őrizni valamit a nívóból, akár nem, ez a honlap, ez a fórum nem fog lesüllyedni a ma megszokott színvonalra (amit például az általános tegeződés is illusztrál).

Nem az én feladatom, hogy a fiataloknak az elmaradt nevelés helyett illemet tanítsak, de most az egyszer megteszem, csak azért, hogy egyszer lássák, miről van szó:

Vegyük tehát sorra Sz.P. mondatait:
1. „Először is köszönetemet fejezem ki Eszter asszony és a honlap Adminisztrátora felé, hogy engedélyezték a fórumba való visszatérésémet” – Mint már írtam: kizárt dolognak tartom, hogy Sz.P. nem tudja, hogyha más néven jelentkezik be, akkor az eredeti kitiltása nem működik. Vagyis nagyon jól tudta, hogy az új azonosítóval „kicselezte” a kitiltást, tehát köszönetnyilvánítása – ahogy írtam – álságos, képmutató, azaz nem őszinte, hanem inkább gúnyolódó. Egy köszönetnyilvánításnak csak akkor lett volna értelme, azaz akkor lett volna őszinte, ha régi nevével jelentkezik be, és úgy találja, hogy a letiltást megszűntettük.

2. Az első pontban megfogalmazott kérdése arrogáns, gúnyolódó. Ilyen kérdést itt ezen a katolikus honlapon feltenni, a többiek teljes lenézése, a honlap öt éves munkájának a pofátlan becsmérlése. Ilyen kérdést az első osztályos hittanosoknak tegyen fel, de ne itt. És ezt ő is tudja, hiszen a kezdetektől olvassa a honlapot (ezt konkrétan tudom, hiszen akkor levélkapcsolatban voltam vele). Hogy mégis feltette ezt a kérdést, az megint csak akkora illetlenség, lenézés, pofátlanság stb., amit ha Maga, Zsolt nem érez meg, akkor én ezt nem tudom megmagyarázni.

3. Záró felszólítása: „Igen vagy nem választ várok mindenkitől.” Nos, Sz.P. pontosan tudja, hogy én hány éves vagyok. Azt is sejtheti, hogy ezt a honlapot nála idősebbek is olvassák. Még ha kérdése nem is lett volna eleve szemtelen, akkor sem mondhat, írhat ilyet egy húszegynéhány éves ember másoknak. – Megint egy példa: egy 20 éves fiú megkérdezte tőlem, hogy segítek-e neki valamiben. Azt írtam vissza, hogy igen. Válasz: „rendben”. Ilyen nincs, így nem lehet beszélni! (Az illető egyébként nagyon rendes ember, és már tisztáztuk is a dolgot, megértette, mit kifogásoltam.) Ha Maga, Zsolt nem érti meg, akkor nem én vagyok a kompetens személy, hogy ezt elmagyarázzam Magának.

Egyre inkább meg vagyok győződve róla, hogy az illem sárba tiprása nagyon is megfontolt szándékkal történik. Ez az egyik legfontosabb állomása a gyöngék és idősek földbe verésének, és annak a világnak a megteremtéséhez, ahol az erősebb, az erőszakosabb marad életben, és az ember a másik farkasa lesz. Az illendően viselkedő ugyanis mindig hátrányban van az erőszakossal szemben, és ha az illem nem védi a gyengéket, ezek az erősek menthetetlen átgázolnak rajtuk. – Egyszerű példa: sorban állás, az erősek, fiatalok ha nem tartják be az illemet, azaz nem engedik előre az öregeket, vagy legalábbis nem várnak türelemmel a helyükön, akkor az idősek soha nem juthatnak előre.
Ha bennem nincs meg az igény, hogy tisztelettel bánjak másokkal, hogy gyakoroljam a jó illemet, akkor nem fogok úgy bánni másokkal, mint Isten képmásaival, mint olyanokkal, akiket szeretnem kell, hiszen Jézus őértük is meghalt. Ahogy a honlap egyik nemrégen feltett cikkében (Maeßen atya előadásában, amit Maga, Zsolt is olvasott) áll: „Csak azt szerethetem, akit tisztelek, és csak azt tisztelhetem, aki felé ezt a tiszteletet ki is mutatom.”

Nos, ha én leszek az utolsó ezen a földön, aki a jó modorért harcol, és ezt a fórumot mindenki elhagyja, akkor sem vagyok hajlandó engedni ebből az elvből, ami egyébként tipikusan katolikus, mondhatnám kizárólag a katolikus vallásban található meg. És biztos, egyre biztosabb vagyok benne, hogy Isten csak azokat fogja megmenteni, akikben a JÓ ÉRZÉS megvan. És akiben megvan a jó érzés másokkal szemben, annak belülről lesz igénye arra, hogy jó illemmel is közeledjen az emberek felé. És ez az, ami Sz.P-ből internetes hozzászólásai alapján – nem csak ezen a fórumon – tökéletesen hiányzik.

Végezetül, ami Sz.F. politikai hovatartozását illeti: amit én arról a két mozgalomról tudok, ahol ő – több más mozgalommal egyidőben – ténykedik, az nekem untig elég, hogy azt mondjam, ez nem egyeztethető össze a katolikus vallással. Még saját személyes tapasztalatom is van velük kapcsolatban, több részletre pedig nincs szükségem ennek megállapítására.

 Vágfalvy adatok | 2008.09.14 00:37 | 48
Figyelmébe ajánlom mindenkinek Alácsi Ervin írását a http://strigonium.blogspot.com/ című blogon "A szent Tetragrammot nem szabad kiejteni!!!" név alatt. Talán ezen hely témájával függ össze, ezért írom ide.
Mindig zavart, hogy a teológusok olyan bátran ejtik ki az Úr Szent Nevét, amíg el nem olvastam a cikket, azt hittem mindig, hogy bennem van a hiba.

 Pacsirta adatok | 2008.09.13 17:37 | 47
Mindehhez még annyit tennék hozzá: búzakalász-hasonlat.

 Élthes Eszter adatok | 2008.09.13 16:44 | 46
Az elmúlt napok rávilágítottak egy fontos igazságra: a kornak, illetve egyedül a kor által megszerezhető ismeretek iránti tekintélytisztelet mai világunkban tapasztalható hiánya nagy mértékben a technika rohamos fejlődésének eredménye. Ha egy hat éves gyerek mutatja meg a 70 éves nagymamának, hogyan kell a mobil telefont használni - és ezzel párhuzamosan nem nevelik bele az alázatot és annak megértését, hogy a világ nem e micsodák helyes alkalmazásából áll, sőt ez az ember végső céljának eléréséhez nem is feltétlenül szükséges - akkor az a hat éves gyerek csak azt látja, hogy ő többet tud, mint a nagymama. És ez a rohamos fejlődés, jobban mondva változás miatt olyan sokszor történik meg, hogy a végén már nem is lehet szót érteniük. - Amikor évszázadokig, de legalábbis generációkon keresztül a gyermekek a mindennapi életben is, a technikai dolgokban is kevesebbet tudtak, mint a felnőttek, akkor a tekintélytisztelet magától létrejött. -
És még egy borzasztó dologgal jár ez, amit ebben a pillanatban egy fórum-olvasó (de nem író) mondott Parsifal búcsújával kapcsolatban a telefonban. Azzal, hogy a fiatalok, mert a "technika mai állásának megfelelő" masinákat jobban kezelik, vagy a fizika éppen legújabb "standard modelljét" jobban tudják, mint az idősebbek, már el sem jutnak odáig, hogy azt a tapasztalati tudást, ami CSAK A KORRAL szerezhető meg, egyáltalán meghallgassák. Ezt ő mint gyakorló orvos megtapasztalta. Azért, mert a kezdő jobban tudta a molekuláris biológia legújabb tételeit, már nem figyelt oda, amikor ő azt magyarázta neki, amit évtizedes munkája alatt a beteg ágya mellett tapasztalt, és ami a könyvekben nincs benne.

 gábor adatok | 2008.09.12 18:01 | 45
Az angol "thou", "thy" a tegező névmás, és nem magázó. A "you", "your" a magázó.

Ezzel kapcsolatban jut még eszembe, hogy a Pio atya című filmben van egy jelenet, amikor egy asszony Szent Peregrinushoz könyörög, és magázza őt, és "Kegyelmed"-nek szólítja.

 Kansas adatok | 2008.09.12 16:43 | 44
Mi Atyák ki vagy a mennyekben szenteltessék meg a Te neved
és nem

Mi Atyák ki vagy a mennyekben szenteltessék meg a Ön neve mint az angolban (Hallowed be Thy Name).
Véleményem szerint a magyarban a tegezés egy közelebbi bensőségesebb kapcsolatot fejezhetett ki régebben.

 Kansas adatok | 2008.09.12 16:39 | 43
Bocsánat a hibákért kicsit gyorsan gépeltem

 Kansas adatok | 2008.09.12 16:38 | 42
Vél nyelv most egeményem szerint erre nagyon egyszerű a válasz. Egyrészt ma a társadalom 90%-a amerikai filmeket bámul. Meg kell nézni a média véleményformáló hatását. TV2 RTL Klub stb. Milyen műsorok mennek ott. Borzalamas. Ez a csatorna nem létezett régebben. Szerintem a magyar nyelv sajnos átalakouláson megy keresztül. És a magyarben is a Te forma fog megmaradni. Ennyivel leszünk szegényebbek.....

Másik amin elgondolkodtam az angol imákban ahogy korábban valaki leírta használják a Thy Thou

Pl Üdvözlégy:Hail Mary, Full of Grace, The Lord is with thee
A magyar már régen is azt mondta Ügvözlégy Mária malasztal teljes az Úr van Te veled. Nem azt mondjuk, hogy az Úr van Önnel Akkor ezt a különbséged hogyan magyarázzuk. Letegezzük Máriát és Jézust?

 Vágfalvy adatok | 2008.09.12 15:18 | 41
Ez arra lehet egy gyenge válasz, hogy a mostani egyetemisták miért tegeződnek.
De az angolul még nem tudó szülők gyermekei letegezik általános iskolában a tanárt, mert nem tudnak magázódni. Vagy amint írtam, a velem egyidősek (akik még németül tanultunk) miért tegeződnek akkor ha kell, ha nem?

 akolitus adatok | 2008.09.12 14:31 | 40
Annyi közünk lehet hozzá, hogy manapság az angol lett a leggyakrabban tanult idegen nyelv, s szerintem az oktatásban nem hangsúlyozzák ki, hogy a magyar névmásoknak nem felel meg egy az egyben az angol névnások. Tehát nem a "te", vagy a "ti" helyett használjuk a "you"-t, hanem az "ön", vagy az "önök" helyett. A magyarban külön szavak van a tegezésre illetve a magázásra, míg az angolban gyakorlatilag mindenre a "you"-t használják, s csak az imádságban és a klasszikus irodalomban maradt meg a "thou".
Így tehát a magyar diáknak az jön le, hogy teljesen mindegy, hogy családtagra, barátra, vagy idegenre használja a you-t, felbátorodik, s átülteti mindezt a magyarba is, mert mennyivel könnyebb mindenkit tegezni, mint különbséget tenni családtag, barát, vagy idegen között. Sok embernek ez tetszik, s átveszik ezt a rossz szokást.

 Vágfalvy adatok | 2008.09.12 14:06 | 39
"Ez az általános tegeződés talán azon a tévedésen alapszik, hogy az angolban..."
De hát ehhez mi közünk van?
A tegeződés már a 60-as években kezdett terjedni, akkor amikor a magyarok csak a nemzetközi szállodában láthattak angolt, és amikor nagyra becsülték még azt a szemetet is, amit kidobott, mert rajta volt a "tiltott nyugat" illata.
Ha már az idegen nyelveket veszük alapul, akkor inkább a hébert kellene idézni, mert ott tényleg csak egyféle módon lehet az embert megszólítani, és a zsidóságnak több hatása volt/van mint az angoloknak. (Bár az általános "tegezés" nem zárja ki egyetlen nyelvben sem a korral, ranggal, nemmel, stb. összefüggő tiszteletadást!)

 gábor adatok | 2008.09.12 13:36 | 38
Igen, az angol "te" a thou (t.sz. ye; birt. thy), amit csak Istenre, valamint családi kapcsolatokban használtak.

 akolitus adatok | 2008.09.12 12:51 | 37
Manapság nagyon elterjedt a tegeződés. Én úgy gondolom, hogy a tegeződés a családban, baráti körben, vagy munkatársi kapcsolatban elfogadott dolog. De, hogy bármely boltba belépve az eladó letegezze a vevőt, én ezt nagyfokú udvariatlanságnak tartom. Pláne akkor, ha én "Jó napot kívánok"-kal köszönök.
Ez az általános tegeződés talán azon a tévedésen alapszik, hogy az angolban - amit manapság majdnem mindenki tanul - tegeződnek. Én is ezt hittem, mindaddig, amíg fel nem világosítottak, hogy a you nem tegező névmás, hanem magázó.

 Pacsirta adatok | 2008.09.11 22:51 | 36
Kedves G. I., én pont erre gondoltam! Emlékeztem rá, hogy ez teljesen elfogadott volt! Milyen kár, hogy elveszítettük!
Tavaly átmentem a szomszédba, ahol egy erdélyből áttelepült család él (azt hiszem reformátusok). Az idős nagymama ült az udvaron, köszöntem "kezétcsókolom"-ot, ő pedig mondott egy hosszú kijelentő mondatot, amiben Isten is benne volt. Furcsálltam, és nem igazán tudtam, hogy nekem mondja. De rám mosolygott, és kiderült, ez volt a köszönése... Engem nagyon meghatott!


  MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!