... tehát vagyok

They're whisper words of my dark deep

 1. Isten nem volt jó matematikus. Megpróbált nullával osztani. Pechjére - mert egy Isten előtt nincs lehetetlen - sikerült. A művelet eredményei a fekete lyukak. Szerencsére a CERN-ben sem Isten sem ifjú titánok nincsenek, bármennyire szerette is volna elhitetni némely híradás. Így aztán túléltük az első kísérleteket. A katasztrófa mindaddig várat magára, amíg egy őrült meg nem kaparintja a tudást.
 2. Félreérte(lmez)ni mindent lehet. Érteni már sokkal kevesebbet. A félreért(elmez)ők csak kompenzálják a tudatlanságukat. Ha ezt tudod, nem lehet gátja szavaidnak.
 3. A bölcs nem osztja az észt, hanem szorozza.
 4. ... és ki csókolja homlokon a múzsákat?
 5. Azt mondod, erény, ha vállalod önmagadat. Rendben. De akkor miért dobáltad meg kővel az önmagukat vállalókat?
 6. Azt tudom, milyen az ortodox hit. De milyen a paradox?
 7. A szó eleji "a" a latinban a fosztóképző. Akkor az aritmetika a ritmustalanság tudománya?
 8. Barátok közt pozitív a beállítás, szerelmesek közt negatív (kb. mínusz 20 centi).
 9. Földön kívül keressük a nálunk fejlettebb intelligenciát. Pedig hol van az óceánok mélysége a csillagok messzeségétől?
 10. Nyelvével él a nemzet.
 11. Az evolúció kitermelte a sikerembert: puha gerinc, hosszú nyelv.
 12. Már annyiszor végig akartam nézni életem filmjét, de máig nem tudom, ki a gyilkos, mert mindig belealszom.
 13. Nem erényem a pontosság, azt mondták, saját temetésemről is elkésem. Lehet, hogy halhatatlan leszek?
 14. Temetővel szemben lakom. Két előnye van: szellemességem, és gyalog átmehetek a temetésemre.
 15. Aki keres, megtalál.
 16. Azt szeretem benned, amit magamban is szeretek, azt gyűlölöm benned, amit magamban is gyűlölök.
 17. Azt mondod, az öngyilkosság gyávaság. Akkor az élettől több félnivaló van, mint a haláltól?
 18. Halálfélelem. De jó! Akkor a halál is fél!
 19. Család ellen nincs orvosság.
 20. Mi, egykék szerencsések vagyunk, mert magunk választhatunk testvért.
 21. A lélektársak más dimenziókban született testvérek.
 22. A lélektársak a dimenziók ablakában pillantják meg egymást. Röpke pillanat, de elég a felismeréshez.
 23. Csoda, ha végtelennek hisszük a világot? Kéznyújtásnyira vagyunk, mégsem elég egy élet, hogy elérjük egymást.
 24. A skizofrénia Jin és Jang szakítása.
 25. Őrült az emberiség. A pszichológusok is őrültek, csak ők könnyebben felismerik a tisztánlátókat.
 26. Irigyeljük a tisztánlátókat. A pszichiáterek mindent megtesznek, hogy elvakítsák őket.
 27. Gyermekeink tisztánlátók, amíg el nem kezdjük nevelni őket.
 28. A Jin-Jang jel Te vagy. Vágd el a fekete-fehér határán, és nézd meg, mit kaptál. Megszabadultál a sötétségtől?
 29. A szem átjáró a dimenziók között.
 30. Egy szép szempár világítótorony egy másik dimenzióból.
 31. A száj, az író kéz sorba rakja a szavakat, a szem beszél.
 32. A szó elszáll. Az írás is. A szem örök nyomot hagy a szívben.
 33. A Hold és a Föld szerelme örök vágy egy végzetes randevúra.
 34. Ne fürkészd a buborék titkát. Azzal ölöd meg, ha megfejted.
 35. Sírfelirat. "Itt nyugszik a család orvosa. Körülötte a család."
 36. Jó pap sírfelirata: "Tanulmányait befejezte"
 37. Használd az eszedet, Ádám! S légy férfi! - mondá az Úr, de vért már nem ad, hogy mindkettőt egyszerre tehesse.
 38. Az ész és a férfiasság nem egyidejűség. A gravitáció az ész ellen dolgozik.
 39. Amikor a vér leszalad az agyból, a férfi férfi lesz, a nő elájul.
 40. Sokszor száz szónál is többet mond a szótlanság.
 41. Az igazság akkor is igazság, ha néma.
 42. A hazug szót legyőzi a néma igazság.
 43. A néma sosem mond valótlant.
 44. Száz hallgatásnak is egy a vége.
 45. Az álmok a dimenziók üzenetei.
 46. A visszatérő álom megszűnik, ha átléptél abba a dimenzióba, ahonnan jött.
 47. Ne kutasd a karmádat, megtalál ő, ha akarod, ha nem.
 48. A déja vu dupla észlelés, de nem tudhatod, mennyi idő telt el a kettő között.
 49. Minél régebbi a déja vu előző észlelete, annál értetlenebbül fogadod.
 50. A kollektív tudat áthidalja a mindenséget.
 51. A kollektív tudat egy végtelen fonal, rajta a gyöngysor mi vagyunk.
 52. A déja vu csomópont a kollektív tudaton.
 53. Az alagútnak két vége van.
 54. Ha látod az alagút végét, győződj meg róla, hogy ott jöttél be, vagy ott fogsz kimenni.
 55. Korai öröm, ha látod az alagút végét: lehet, hogy az csak a bejárat.
 56. A létközi élmény múltad és jövőd együttes vetülete.
 57. Találkozás önmagaddal első lépés az önismerethez.
 58. Ha életedben mindig csak testeden kívülre látsz, önismeret nélkül halsz meg.
 59. A tükörben nem önmagadat látod, csak a testedet.
 60. A tükör mindig hazudik.
 61. Nem igaz, amit mondanak rólad. Az sem, amit magadról mondasz. Mindig van egy harmadik igazság.
 62. A rólad folyó vita eredménye hazug kompromisszum.
 63. A Mester tisztán látja az ellentéteket, de igazságot ő se tud tenni.
 64. Az ellentétek örökkévalók rajtad kívül és rajtad belül egyaránt.
 65. A Vízöntő Korszak az ész forradalma.
 66. A tiszta forradalom is felkavarja a szennyet.
 67. Minden forradalmat levernek: vagy a visszahúzó erők, vagy egy másik forradalom.
 68. Ami ma forradalom, az holnap reverzió lesz.
 69. A Prófécia benned van.
 70. Kövesd a Próféciát, hogy utolérd magad.
 71. Vetítővászon a tested. Amit rá vetítenek, és amit rá vetítesz, annak eredője a szépség.
 72. Ha nem hiszel a szépségedben előbb-utóbb más se fog.
 73. Amíg hiszel a szépségedben, addig más is fog.
 74. A test mulandó, a szépség örök.
 75. A tükörnek nincs szépérzéke.
 76. A béka a legszebb lény a Földön - mondta a varangy. Én hiszek neki.
 77. A bölcsesség mindig valaki másban leledzik.
 78. A bölcsesség halála: öntudatra ébredése.
 79. Aki Woodyt nem szereti, az Woody Allenes?
 80. Minden éj kapu a jövőbe.
 81. Szép álmaidat folytasd a következő napon.
 82. Ha rossz álom gyötört, rendezd úgy a napodat, hogy ne teljesüljön.
 83. A vágy nem vész el, csak átalakul.
 84. A szerelem a távolság és a távolban töltött idő szorzatával arányos.
 85. Ne állj túl közel a tükörhöz: a távolság mindent megszépít.
 86. A távolság azt is megszépíti, akiről azt hittük, szebb már nem lehet.
 87. Aki hiányzik, az bármily messze van, olyan, mintha ott lenne veled. S míg hiányzik, ott is marad. Ezért mondom neked: mondd a melletted állónak is hogy hiányzik. Addig jó míg mondhatod neki, addig bizton ott is van. Akkor van baj, ha már nem mondhatod mert nincs ott, vagy nem hiányzik.
 88. Mindig hiányzik valaki. Vagy aki távol van, vagy aki melletted.
 89. Azt hiszem, szeretünk álomvilágban élni - az is, aki mást vall. Kell ez, mert kemény, száraz, nehezen emészthető sokszor az élet, és álmainkat próbáljuk rá kivetíteni. Hát, van, hogy sikerül, van, hogy nem, vagy kevéssé. A boldogság foka az, hogy mennyire sikerül ez a kivetítés.
 90. Nem az a lényeg, hogy Te lásd magad szépnek, hanem hogy más szépnek lásson.
 91. Rendszeresen az a vád ér bennünket, férfiakat, hogy a farkunk után megyünk. Lehet. De tessen belegondolni: előtte menni könnyebb lenne?
 92. A lélektársak tudják hogy azok. Az első szavakból. Sőt előbb, mert várják egymást, korábban tudnak egymás létéről, semmint találkoznának (a találkozás fogalma is más köztük, mint mások közt).
 93. Ne szakíts a múltaddal: jelened gyökereit tépázod meg, és tudod jól, az ilyesmi mivel jár. A múlt minden perce gyertyát érdemel, mert ők az ÚT ahhoz, aki most vagy.
 94. Jelened egy öreg fa, múltad a gyökér. Ha kiirtod a múltad, meghal a jelened, és Te sem élhetsz tovább.
 95. Egy utad van, egy múltad, egy jelened és egy jövőd. Ha nincs múltad, nincs jövőd sem.
 96. Mindenki ismeri, de nem mindenki ismeri fel a titkot. A titkot ismerni vagy felismerni nem mindegy. A felismerés útja: engedni a szunnyadó hitnek.
 97. A szépség egyik ismérve, ha nem félsz a kortól, és hiszed: a ráncaidtól még szebb leszel.
 98. A világ torzító tükre vagyunk, és a világ is úgy, torzítva lát minket.
 99. A valódi fohász kívülről soha sem látszik, sohasem hallatszik, mert legbensőbb önmagadhoz szól.
 100. Nem az az okos, aki azt hiszi, mindent tud, hanem az, aki tudja, mennyit nem tud.
 101. Szeretem a Balatont, de mostanában be kell érnem a Csendes-óceánnal.
 102. Beszédes csend és jóleső az, amikor kettesben vagy önmagaddal. A némaság is csend, de benne valódi a magány s megfagy a lélek.
 103. Ember útjai kifürkészhetetlenek.
 104. Életünk útjait magunk építjük: a zsákutcákat, félelmetes sikátorokat, a legsötétebb mellékutcától a fényes promenádig mindet.
 105. Ember a maga képére teremtette az istent.
 106. Barátságot, szerelmet a lelke által köt az ember csakúgy, ahogy a barátságot is és a szerelmet is a másik ember lelkével köti.
 107. Meggondolatlanul szóltál? Lehet. De vigasztaljon, hogy megint volt egy őszinte szavad.
 108. Isten tervez ember végez.
 109. Elengedni tudni kell, ez a tudás nagy erény. Szabadnak lenni is tudni kell, ez a tudás is nagy erény. Akit elengednek, az nem biztos, hogy szabad is lesz, mert lehet, hogy nem tud, vagy nem akar. Aki szabad tud lenni, és akar is, az akkor is az lesz, ha nem akarják engedni.
 110. Ha elengedsz, maradok, ha nem, már itt sem vagyok. Ez is egyfajta szabadság.
 111. Kilobogózhatsz, ha valami jót hoz az élet, de mindig számíts rá, hogy közbejöhet valami, és akkor nem érnek kellemetlen meglepetések.
 112. Sose add fel a reményt. Ne feledd: a reménytelenség ragályos, azt is magával ragadja, akinek pedig éppen a te segítségedre lenne szüksége.
 113. A szépség ajándék: ajándék a szépnek, és ajándék annak, aki a szépet szereti.
 114. Keresd életed célját, de számolj azzal, hogy a Nagy Felismerést még senki sem élte túl.
 115. A saját érdekedet mindaddig önzés nélkül képviselheted, amíg az mást ugyanebben nem korlátoz.
 116. Adj hangot vágyaidnak. Ha nem teszed, álmaid megszülik azt, aki megteszi, és akkor már késő: le is aratja helyetted annak édes gyümölcsét.
 117. Az álarc eltakar. De aki ismer, az szavaid olvastán, hangod hallatán, rezdüléseid és beszédes szemeid láttán nem téveszthet el Akit meg tudsz győzni, hogy nem Te vagy, s nem ismer fel, az nem érdemel meg téged.
 118. Az érzés néha kétélű fegyver. Ha magadba zárod, lehet, hogy téged mar szét, ha megmutatod, lehet, azt, akiért ég. Mindemellett az őszinteség a legjobb, mert a tiszta érzés biztosan elnyeri jutalmát.
 119. Szeress félelem, és ború nélkül. Van, aki fél szeretni, akit szeretne. Ne tedd. Merj, és szeresd. És mondd is meg neki. Egy életünk van, és a szép szó nem kerül semmibe, de mindent megér a csillanó szempár, a mosoly és az arcpír. Próbáld ki, nagyon felemelő érzés.
 120. Asszonyunk ölén valahányszor kicsit meghalunk. De csak hogy főnixként a tűzből újrakéljünk.
 121. Bolygók vagyunk mind. Asszonyaink arcán a Nap fénye, lelkében ősereje, ölén elemésztő tüze. Honnan tudnánk, mit ér e varázs, ha a folyton változó Hold szelíd fénye meg nem próbálná néha, erőnk mennyit ér?
 122. "Mi mindig búcsúzunk" ... Ezek a percek, órák, napok ... Ezek, amikért érdemes élni. Igen, a búcsúkért. Mert a búcsú, ha helyesen értelmezzük, mindig valami újabb és teljesebb kezdet. Nem elszakít, hanem köt. Valahova. Mert a most keletkező távolság csak térbeli, lélekben összeköt, elválaszthatatlanná tesz, így az, amitől búcsúzunk mindig mellettünk marad.
 123. Azt hiszem, a különleges barát tud még legalább két dolgot: meglátja ugyan benned a pozitívumot, de a negatívumot is, és azt is ugyanúgy megmondja neked; hasonló ugyan a véleménye a világ dolgairól, de nem mindenben, és azt is megmondja neked. Én úgy gondolom, hogy ha valakinek, akkor egy barátnak mindig őszintén nyilatkozunk, akkor is, ha rosszallunk, vagy nem értünk egyet.
 124. A szerelem és a barátság közti választó vonal csak akkor csillan meg, amikor átléped. A legszebb az egészben, hogy ezt a lépést se érzed, míg meg nem lépted. Ezen nem változtat az sem, ha ezt a csillanást tudatosan magad idézed elő egy "hadd lássalak" kéréssel.
 125. Az irónia gyilkos fegyver. Az önirónia is.
 126. Ha öniróniád fájdalma képessé tesz arra, hogy megértsd iróniád célpontját, már nem kell félned, hogy nincs kellő empátiád.
 127. Ha kívüled egy megértette szavaid, már nem hiába gondolkodtál.
 128. Mindig csak egyetérteni megalkuvás, mindig csak egyet érteni butaság.
 129. Ne várd hogy tekintettel legyen más a Te gondjaidra, míg Te vak vagy a másokéra. És amint kinyitod a szemed, rögtön Te is látszani fogsz.
 130. Azt mondják, egy költő veszett el bennem. Segítene végre valaki megkeresni?
 131. A valóság a bennünket körülvevő világ leképezése bennünk. Ebből fakadóan annyi valóság van, ahány szubjektum.
 132. Minden diktatúra kettőn áll: aki műveli, és aki hagyja.
 133. Aki a múltját másképp szeretné újraélni, az nem önmagát élte, csak játszott, és ez keményen megbosszulja magát.
 134. Minél többet várakozol, annál távolabbinak tűnik a cél. Ha egy életen át vársz, a célt egy másik életben éred el?
 135. Az élet egyetlen fix pontja a halál.
 136. Idegen emberek nincsenek, csak ismeretlen emberek.
 137. Nincs idegen ember, csak olyan ember van, akit nem akarunk, vagy önismeret híján nem tudunk megismerni.
 138. A csalódás elkerülésének leghatékonyabb eszköze az önismeret.
 139. A teljesség része, hogy képes legyél a Nap tüzében is meglátni a szelíd Hold mosolyát.
 140. A vigasz nem más, mint egy gondolat - lehet kívülről táplált is -, ami az élet töréseikor keletkező éleket tompítja, legalábbis velük kevésbé érezzük az élek okozta sebeket.
 141. A negatív meggyőzés neve megtévesztés.
 142. Az út göröngyös. Végig lehet menni rajta. Végig KELL menni rajta. Visszafordulni öngyilkosság - a szó legszorosabb értelmében.
 143. Az örök bizalmatlanság megfojtja a lelket. Az átélt csalódások megtanítanak értékelni mind az adott mind a kapott bizalmat. Következmény: a bizalmatlanság csökkentheti a csalódások élét a "Na, ugye megmondtam?!" érzéssel, viszont teljességgel kizárja mások bizalmát is bennünk.
 144. Egy sorsod van, aminek része életed minden egyes apró vagy nagyobb lépése, beleértve sorsod megváltoztatását célzó lépéseidet is. Sorsodnak mindig megadod magad. Ha sorsodon változtatsz, az is a megadás része, hisz sorsodnak a változtatások is részei.
 145. A végítélet kizárólagos joga a tiéd. Amikor odaérsz, te ítélkezel magad felett. Ítéleted egyetlen jele a halotti maszkod mosolya lesz.
 146. Egy utunk van. Vagy hagyjuk hogy vigyen - akkor követjük -, vagy változtatunk rajta időnként - akkor meg rátérünk. Lehet ezt nem elfogadni, attól még így van.
 147. A világon nincs szebb érzés, mint belemerülni egy szép szempárba, amikor megnyílik, és hagyja hogy belemerüljünk.
 148. Örök szabály: embertársaink tükreinkként vannak jelen, azt látjuk viszont az arcukon, ami a mi arcunkra van írva.
 149. Én azt hiszem, a szeretet semmiképpen nem a szeretet tárgyával szemben támasztott feltételeknél kezdődik, sőt, maga a szeretet igazából hamarabb kezdődik, mint hogy kialakulna egy feltétel. Feltétele maximum a szeretet megtartásának lehet, ha egyáltalán kell hogy legyen.
 150. A válasz mindig belülről jön, mint ahogy valójában a kérdés meg belülre megy ...
 151. Az út mindig úgy jó, ahogy van, mert megmásíthatatlan. Nincs út kitérők nélkül, de kitérőről sincs értelme beszélni, ha nincs út.
 152. Egyszer élünk, és ha már élünk, akkor miért tennénk unalmasan?
 153. Tulajdonképpen megértem az adrenalin függőket: élményekkel dúsan múlnak el.
 154. Mind, mind egy-egy csillag vagyunk a világ bakacsin mezején. Születünk, fénylünk, kihunyunk.
 155. Aki eljön, sosem azért jön el, mert várjuk. A legszebbek, a legnagyobbak mindig derült égből villámként jönnek. Döntés? Az akkor megtörténik, amikor eljön akit nem vártunk.
 156. A kérés meghallgatásra talál. Akkor is, ha néma. Lehet, hogy akihez szól, se tud szólni, és némasága csak szótlanság.
 157. Minden gát átléphető. Minden út megjárható. A kitérő is a karma része. Akarni kell csak. Eléggé akarni. Nagyon akarni.
 158. Két féle gát van: egyik amiről tudunk, másik, amiről nem tudunk. Amiről nem tudunk, arról beszélni is értelmetlen. Amiről tudunk, azzal kapcsolatban már megtettük az első lépést a leküzdéséhez. Le akarod küzdeni?
 159. A remény nem veszhet el, legfeljebb nem válik be. Ha nem reménykedünk, azt a kis esélyt is elveszítjük, ami van.
 160. Vannak elszalasztott pillanatok. Vannak némaságba fúlt szavak. Fontosak, de soha vissza nem térnek már.
 161. Ha a nők hajlandók lennének hinni a bóknak, tán minden bók őszinte is lenne. Ha a férfi megérzi, hogy nem hisznek neki, üres szavaknak érzi saját szavait, pedig nem azoknak szánta ... Így van ez a tükörrel is: aki csak a negatívumokat hiszi el a tükörnek, az a tükörképe által saját magát se fogja szeretni.
 162. Egy kecske nem csinál nyarat.
 163. Az út ... Az bárhogy kanyarodhat, elágazhat ... Két biztos dolog van: ahonnan jöttünk, és ahová megyünk. Egyik már bekövetkezett, és be fog a másik is, mindkettő egyszeri és megismételhetetlen.
 164. Várjuk míg bekopogtatnak hozzánk a dolgok, ajtót nyitunk, kiszólunk mogorván: "kiafeneaz?", és erre fogják magukat, szó nélkül tovább mennek. Tán valahol a befogadó készségünkkel kellene kezdeni a vizsgálódást, és ha az rendben találtatik, jöhetnek az igények.
 165. Ha a szél nem fúj, ha az idő nem múlik, akkor nincs. Mi sem vagyunk, ha nem megyünk.
 166. A memória a gondolatok temetője.
 167. A mosoly mindenkinek megsimogatja a lelkét: annak is aki adja, annak is, aki kapja.
 168. Az élet mindig alakítható, kezünkben a szobrászvéső meg a kalapács. És, hát, igen, amit kiszabadítottunk a kőből, fából, azt már soha vissza nem csinálhatjuk. Amit meg elkezdtünk, torzóként félbehagyni vétek.
 169. Nem tudhatod - de akár sejtheted is - hogy nem-e pont a szavaid tüzére vár valaki. Ha bezárod őket, sosem derül ki.
 170. El kell dönteni, hogy az égető szavak kifelé égessenek, amit esetleg alig vár valaki, vagy belül, ami beteggé tesz úgy, hogy senki nem vesz róla tudomást.
 171. Mert a hit szerintem annál sokkal szubjektívebb dolog, semhogy biztosra vehetném, hogy azt hiszed-e, amit vallasz. De ezzel nincs is semmi gond, a valódi hit nem hagyja magát sehova besorolni.
 172. Nincs "befejezett" élet, csak "abbahagyott", függetlenül attól, hogy az mikor és milyen formában történik meg. Egy életet abba lehet hagyni halállal, de abba lehet hagyni úgy is, hogy az ember feladja, leáll, megszűnik ténykedni - ami csak annyiban különbözik a haláltól, hogy még vegetál, és újra lehet indítani.
 173. Belső paradoxonjainkat elutasítani butaság, elfogadni bölcsesség, szeretni önelégültség.
 174. Igazán időtálló dolgoknak nem kell katedrálist állítani, azok maguktól is gránitként állják a vihart.