A BÉRLÉS FELTÉTELEI FDGFDSGS  KIVONAT A BÉRLETI SZERZŐDÉSBŐL  1. A kölcsönzés minimális ideje 1 alkalom, ami a kölcsönzés időpontjától  számított maximális 72 óra (=3 nap). Ha a kölcsönzés időtartamába a  hétvége is beleesik, akkor adott hét péntektől következő hét hétfőig. A  kölcsöntárgyak visszaszolgáltatásának pontos időpontját a bérleti  szerződésben rögzítjük.  2. A teljes bérleti díj összegét és a kauciót a bérlés megkezdésének  időpontjában kell fizetni.  3. A ruhák Bérlő méretére való igazítását és a tisztítást áraink  tartalmazzák.  4. A Bérbeadó vállalja, hogy a Bérlő számára a megbeszélt időpontban a  kért ruhá(ka)t vagy kiegészítő(ke)t (továbbiakban kölcsöntárgyak) tisztán,  vasaltan, csomagolva biztosítja.  5. A kölcsöntárgyak részét képezik a csomagoláshoz szükséges  eszközök: úgymint ruhazsák, vállfa, csipesz, zacskó, stb. Ezek  elvesztése is kártérítési felelősséggel jár! 6. A Bérlő vállalja, hogy a szerződésben meghatározott időpontig a  kölcsöntárgyakat a Bérbeadónak hiánytalanul, sértetlenül  visszaszolgáltatja. Amennyiben késés merül fel, minden megkezdett nap  után arányosan napidíjat számítunk fel.   7. A kaució összegéből levonásra kerül a késés során felmerült napidíj, a  rongálás miatti kölcsöntárgy javítási vagy beszerzési értéke.   8. A kölcsöntárgy elvesztése, rongálódása, nem természetes mértékű  piszkolódása, használhatatlanná válása miatt a Bérlő teljes kártérítést  köteles fizetni.  Ami a bérleti szerződés megkötéséhez szükséges: 1, 18. életévét betöltött személy, aki a szerződést aláírja 2, személyi igazolvány vagy más egyéb okmány, amely a bérleti szerződéshez szükséges adatokat igazolja 3, céges bérlés esetén bélyegző 4, csoportos bérlés esetén a csoportért felelősséget vállaló személy (18 év feletti) és igazolványa 5, bérleti díj + kaució ISKOLÁKNAK, CSOPORTOKNAK SZÓLÓ SPECIÁLIS AJÁNLAT Csoportos bérlés (min. 10 fő) esetén plusz szolgáltatásaink: 1, Igény esetén elviszünk az iskolába bemutató ruhákat,  hogy a csoport együtt tudjon dönteni. Ilyenkor  természtesen próbálni is lehet!  2, A csoporthoz helybe megyünk, és pontos felmérést  végzünk, hogy minden ruha tökéletesen jól illeszkedjen.  3, A ruhákat a kért helyszínre, adott időpontra  leszállítjuk és a rendezvény/előadás után érte is  megyünk. Ott helyben megtörténik a visszavétel, így  nincs további gond a bérelt ruhákkal. (szállítási  helyszíntől függően plusz költségekkel járhat!)  4, Csoportos bérlés esetén az egész csoportnak 30.000,- Ft a kaució, nem  kell egyesével, ruhánként kauciót fizetni.