Kerkabarka Színjátszó Csoport Bajánsenye

Üdvözöljük weboldalunkon!


"Deákok, és szép leányok, lázongók és jó polgárok,
Mindennap munkába járók, csavargók és kiskirályok.
Engedelmet kérek most a mulattatásra.
Dallal, tánccal, játékkal a víg előadásra.
Hét határt bejártunk, lábunk térdig kopott.
Eltörött a szekér ami idehozott.
Nem kíméltünk időt, semmi fáradságot
Lobogó láng űzte ezt a társaságot.
Amely ma végezvén az utat, tisztelt nagyérdemű!
Komédiát mutat.
Játszott szerepünktől vígság, tréfa támad.
Félre árva könnyek, fekete búbánat!
A vígaságot garantálja a szerző, s e lelkes színészgárda.
S hogy tanulság nélkül e darab sem marad, adom rá parolám,
S színészi szavamat.
S ki mit nem ért, ha lejár ez óra, hagyja okulásul az utókorra.
Lelje fel benne, saját képe mását, ki a dicséretit, ki a bosszúságát!
Nem tagadom elmémben ez forog.
Lépjenek hát színre a neves auktorok!"


/Belinszki József: Sulikomédiák: 9.p./