Alapítványunk

KISCSÁVOLY

 

 

 

 

 

   "Együtt a gyermekeinkért" Közhasznú Alapítvány

 

   Alapítványunk részletes céljai:

  • Jó teljesítményű tanulmányi-, kulturális- és sporteredményt elért tanulók ösztönzése - jutalmazása-, utazási támogatás biztosítása;

  • Az idegen nyelvek tanításához a feltételek javítása;

  • Az oktatástechnikai eszközök bővítése, javítása;

  • Korszerű szemléltető eszköztár kiépítése, könyvtár fejlesztése;

  • A sportot, játékokat szolgáló eszközök beszerzése.

  • Hozzájárulás a nevelő, oktató munka feltételeinek javításához, korszerűsítéséhez;

  • A gyermekek támogatása a tehetséggondozás, a felzárkózás területén;

  • Jutalmazás szociális, kulturális területeken, és tanórákon kívüli, szabadidős tevékenységekben elért kiemelkedő eredményekért.      

 

   A Sugovica ÁMK Kiscsávolyi Tagiskolájának "Együtt a gyermekeinkért" Közhasznú Alapítványa köszönetet 

   mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták alapítványunkat.

   2009-ben átutalt összeg 123.959 Ft volt.

 

Pénzügyi beszámoló

2009 - 2010. tanév

 

 

Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma

 

Adószámunk: 18340040-1-03

 

 

  2010.09.13.

 

SUGOVICA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA          6500 BAJA, MALOM UTCA 15.          79/424-350