DIÁKÖNKORMÁNYZAT

KISCSÁVOLY

 

 

 

 

 

 

DÖK munkaterv

 

Helyzetelemzés

Az idei tanévben ismét új nevet kapott intézményünk, Sugovica Általános Iskola és Sportiskola Kiscsávolyi Telephelyeként működünk.

Diákönkormányzatunk évek óta egy-egy téma köré csoportosuló projektben végzi munkáját. A 2012/2013-as tanévvel már a 4. évemet kezdem, mint DÖK-vezető. Az elmúlt évek alatt igyekeztem a tőlem telhető legjobban végezni ezt a munkát. A kollégáim segítsége nélkül nem tudtam volna kitűzött céljaimat megvalósítani.

 

A DÖK célja és feladata

 

- a tanítás-tanulás folyamatának segítése

- személyes példamutatás

- osztályközösségek, az iskolaközösség alakítása, formálása

- a diákok a jogérvényesítés mellett legyenek tisztában a kötelességeikkel

- iskolánk hagyományrendszerének ápolása

Az elmúlt tanévben a „Hazám, Magyarország” elnevezésű projekt szerint dolgoztunk. Ez a Támop-3.2.11 pályázat keretén belül valósult meg. A projektben az ország megyéit dolgozták fel az osztályok különböző feladatok alapján.

Az idei tanévben egy teljesen újszerű projektet dolgoztunk ki. Olyan témakört próbáltunk keresni, amely közelebb áll a gyerekekhez és kicsit könnyedebb témát ölel fel.

A projekt neve: Napraforgó

Témája: híres énekesek, együttesek, színészek, sportolók bemutatása.

Nevezési lappal lehet részt venni. Nevezhetnek osztályok, csoportok, baráti körök, kisebb közösségek. A feladatokat 2 havonta kell elvégezni. Az elvégzett feladatokat a DÖK faliújságra kihelyezzük, értékelő táblán nyomon követhető a verseny  állása. Az elvégzett feladatokat egy 3 főből álló felnőtt csoport értékeli. Év végén jutalmazzuk az elvégzett feladatokat.

  

SZEPTEMBER:

- alakuló ülés, új tagok bemutatása

- éves program tervének megbeszélése,

  a munkaterv elfogadása

- tisztasági verseny beindítása

- a Napraforgó projekt beindítása

OKTÓBER:

- a Gyaloglás Világnapján túra szervezése

- papírgyűjtés

- szüreti bál

- Bagoly-kör beindítása

- asztalitenisz klub beindítása

NOVEMBER:

- diákgyűlés

- Bagoly-kör

- a Napraforgó projekt 2. fordulója

- asztalitenisz klub

- táncház

DECEMBER:

- bolhapiac

- karácsonyi játszóház

- Bagoly-kör

- adventi gyertyagyújtás

JANUÁR:

- féléves munka értékelése

- Bagoly-kör

- asztalitenisz klub

- Napraforgó projekt 3. fordulója

FEBRUÁR:

- farsangi bál

- Bagoly-kör

- asztalitenisz klub

 

 

MÁRCIUS:

- Ki mit tud? – szervezése

- táncház

- Napraforgó projekt 4. fordulója

- Bagoly-kör

- asztalitenisz klub

ÁPRILIS:

- bolhapiac

- Bagoly-kör

- asztalitenisz klub

MÁJUS:

- papírgyűjtés

- Napraforgó projekt 5. fordulója

- Bagoly-kör

- asztalitenisz klub

JÚNIUS:

- DÖK-nap

- projektzárás

- tisztasági verseny eredményhirdetése

 


 

A DÖK diák vezetője:     Balogh Diána

A DÖK felnőtt vezetője: Schveitzer Jánosné

A DÖK munkáját segítő felnőttek:

- Antal Zsolt

- Magyar Edit

- Ács Zoltán

- Glavatityné Fölnagy Ágnes

 

DÖK képviselők:

2. osztály:    Kenyeres Balázs, Szitás Alexandra

3. osztály:    Dévényi Viktória, Wolford Tibor

4. osztály:    Ilkity Csaba, Szabó Gabriella

5. osztály:    Arnóczki Máté, Ritter Máté

6. osztály:    Dévényi Kristóf, Muhari Tamás

7. osztály:    Kiss Liliána, Ritzl Réka

8. osztály:    Almási Bianka Katalin, Hegedűs Katalin

 

Vannak olyan tervek, programok, melynek megvalósítása év elején még nem biztosított, ezért ezek nem kerülnek be a munkatervbe.

A Bagoly-kör egy új kezdeményezés DÖK részéről. Célja az olvasás megszerettetése, szabadidő értelmes, tartalmas eltöltése. Minden hónapban 1 alkalommal összegyűlünk a könyvtárban olyan gyerekekkel, akik szeretik a verseket, meséket, regényeket. Időpontja: 16.00 – 16.45-ig.

Az asztalitenisz klubbal egy régi programot szeretnénk visszahozni az iskolába. Havi 1 alkalommal tartunk ilyen klubot olyan gyerekeknek, akik szeretik a sportot, szívesen mozognak egy kicsit. Időpontja: 16.00 – 16.45-ig.

A tisztasági verseny pontozását idén Ács Zoltán vállalta magára. Szeretnénk felsős tanulókat is bevonni, ezért naponta 2 felsős tanulóval járja végig a termeket és pontoznak, 0-10-ig. Havonta értékelünk, a verseny állása a DÖK faliújságra ki lesz függesztve. Év végén az első 3 helyezett osztály jutalmat kap.

 

NAPRAFORGÓ PROJEKT

 

Téma: híres énekesek, együttesek, színészek, sportolók bemutatása

A projektben nevezési lappal lehet részt venni.

Nevezhetnek osztályok, csoportok, baráti körök, kisebb közösségek

A feladatokat 2 havonta kell elvégezni , A/4-es vagy A/3-as lapon kell benyújtani.

Az elkészült feladatokat a DÖK faliújságra kitesszük.

Az elvégzett feladatokat egy 3 főből álló felnőtt csoport értékeli és pontozza fejenként 0-5-ig, tehát egy feladatért maximum 15 pontot lehet szerezni. Számít a minőség, a határidő betartása. A pontozást táblázaton lehet nyomon követni.

Év végén a DÖK-napon értékeljük és jutalmazzuk a benevezett csapatokat.

 

A projekt leírása

 

1 forduló:    híres magyar sportoló bemutatása

2. forduló:   kedvenc magyar énekes bemutatása

3. forduló:   kedvenc külföldi énekes bemutatása

4. forduló:   kedvenc színész (magyar vagy külföldi) bemutatása

5. forduló:   kedvenc együttes bemutatása

 

SUGOVICA SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA      6500 BAJA, MALOM UTCA 15.          79/424-350