ÉTKEZÉS

KISCSÁVOLY

 

 

 

 

 

Tájékoztatás
Intézményi étkezés igénybevételéről

 

 

Tisztelt Szülők!

 

Az étkezési térítési díjak befizetésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk Önöket:

2013. január hónaptól a térítési díjak átvételéről a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője gondoskodik.

A térítési díjak beszedése havonta kettő napon keresztül történik az adott intézményben, az ott kijelölt helyen.

Amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett e két nap valamelyikén sem tudja a befizetést teljesíteni, úgy arra a Polgármesteri Hivatal házipénztárában kerülhet sor a pénztári nyitva tartás figyelembevételével.

A hivatali pénztár nyitvatartási ideje:

Hétfő:               8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 15.00 óráig
Kedd:              13.00 órától 15.00 óráig
Szerda:             8.00 órától 12.00 óráig és 13.00 órától 17.00 óráig
Csütörtök        13.00 órától 15.00 óráig
Péntek:             8.00 órától 11.00 óráig

 

A térítési díjat átutalással is lehet teljesíteni Baja Város Önkormányzata 11732033-15336244 számú számlájára.  

 

Az étkezés lemondására mindig előző nap reggel 8:00-ig van lehetőségük.

  

ISKOLA

Intézményünkben a Baja Menza Kht. Gondoskodik az intézményi étkeztetésről.

Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlők várják a gyerekeket. Ebédelés közben igyekszünk a kulturált étkezés illemszabályaival is megismertetni tanítványainkat és betartatni azokat.
Az iskola tanulói tízórait, ebédet és uzsonnát igényelhetnek.
 

Az iskolai étkezések térítési díjai:

A gyermekvédelmi helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet az alábbiak szerint állapítja meg az általános iskolában az étkezés térítési díjait 2014/2015-ös tanévben.

 

Étkezés

Térítési díj
Ft/nap

Diétás térítés díj Ft/nap

Tízórai

100 Ft

110 Ft

Ebéd

320 Ft

380 Ft

Uzsonna

100 Ft

110 Ft

Összesen:

520 Ft

600 Ft

A fenti árak érvényesek: 2015. január 1-től.
 

Az iskolai étkezés igénylése

Első osztályosok esetében beiratkozáskor.

Az iskola tanulói és szüleik minden tanév május 31-ig nyilatkoznak, hogy igényelnek-e étkezést és milyet, valamint kedvezményre jogosultak-e.

Természetesen tanév kezdésekor is lehetőség van még étkezés igénylésére, ahogy étkezés lemondására is.

 

Térítési – díj kedvezmények

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CLXIX. törvény 3. sz. mellékletének 17. pontja alapján az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után támogatás igényelhető, akik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § bekezdése alapján

 • 50 %-os normatív étkezési térítési-díj kedvezményt, vagy

 • ingyenes étkeztetést biztosít

2010. január 1-től a 1-7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után az intézményi térítési díj
100 %-át kedvezményként kell biztosítani.

Az e körbe nem tartozó, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és tanulók után, három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át kell biztosítani.

A tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók után az intézményi térítési díj 50 %-át kell biztosítani.

A kedvezményre való jogosultságot igazolni kell. Az igazolások benyújtása a nyilatkozatokkal egy időben történik.

 

Igazolások:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat,

 • három-vagy több gyermek esetén a gyermekek születési anyakönyvi kivonata, ha a 16 éven felüli testvér másik iskolában tanuló iskolalátogatási igazolás nyilatkozat,

 • tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók esetén a orvos igazolás/ MÁK által kiállított igazolás, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

Egyéb kedvezmény a Baja Város Képviselő-testületének 56/2008. (XI.28.) Ör. A gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelete alapján.

 

Tudnivalók:

Térítési díjkedvezményt igénylő tanulóktól kérjük az alábbi érvényes igazolásokat magukkal hozni, mert a kedvezményt csak ezek megléte esetén tudjuk biztosítani.

 

 • tartósan beteg,(szakorvosi igazolás)

 • testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, (több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos),(szakorvosi igazolás)

 • pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
  (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),(szakértői és rehabilitációs bizottság igazolása)

 • három- vagy többgyermekes családban él, (nyilatkozat - letölthető honlapról, vagy pénztárból kérhető -, gyermekek születési anyakönyvi kivonata, 16 éven felüli testvér iskolalátogatási igazolása)

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. ( Polgármesteri Hivatal által kiállított határozat)

 

SUGOVICA SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA     6500 BAJA, MALOM UTCA 15.          79/424-350