Hívogat az iskola

KISCSÁVOLY

 

 

 

 

 

 

"Hívogat az iskola,

kapuit kitárja..."

 

 

 

     Kedves Szülők!

 

 

     Szeretettel köszöntjük Önöket, akiknek gyermeke iskoláskorúvá cseperedett. A legnagyobb csoda egy család 

 életében egy gyermek születése, akit az első perctől óvunk, nevelünk, tanítunk, az évek múlásával a család igazi 

 tagjává válik, gondokkal, örömökkel fűszerezi a kis közösség életét. S ez a csoda fokozatosan felelősséggé is válik,

 hiszen egyre több olyan döntés vár a családra, amely hosszú távra szól, meghatározhat egész életsorsokat is.

 

 

 A szabad iskolaválasztás adta lehetőségek között talán az egyik legfelelősségteljesebb szülői döntés az, amikor 

 gyermeküknek iskolát választanak. Nemcsak azért, mert az iskolába lépés első pillanata sokszor örök emlék marad,

 hanem azért is, mert a hatéves gyermek életében óriási fordulatot jelent, hogy iskolába kerül: kötelességei,

 feladatai lesznek, amelyeket számon kérnek tőle, kevesebbet játszhat, mindenki idegen – gyermek, felnőtt és

 környezet. Milyen lehetőségeket kínál a mi iskolánk?

 

    

     A Sugovica Általános Iskola és Sportiskola Kiscsávolyi Telephelyén, a város többi iskolájához viszonyítva kissé

 alacsonyabb az egyes osztályok létszáma. Ez lehetőséget ad a gyermekek személyiségének alaposabb

 megismerésére, a felzárkóztatásra és a képességfejlesztésre.

     Családias légkörű, barátságos környezetben éljük mindennapjainkat. Tiszteljük, megbecsüljük egymást és

 értékeljük mindenkiben azt, ami értékelhető.

 

 

 Valamiben mindannyian tehetségesek vagyunk: ki a sportban, ki a tudományban, ki a mindennapi élet ügyes-bajos

 dolgaiban való eligazodásban, esetleg a művészetek egyik vagy másik ágában. Alapfeladatainkon – a tanulás és

 tanítás – túl mindenkinek, akik bennünket választanak, lehetőséget biztosítunk ahhoz is, hogy kedvenc hobbijuknak,

 kedvtelésüknek élhessenek.

 A 2009/10-es tanévben iskolánk részt vesz a kompetenciaalapú, oktatás egyenlő hozzáférés innovatív

 intézményekben c. pályázatban. (TÁMOP – 3.1.4./08./2.) Az oktatási programok használata során újszerű

 tanulásszervezési eljárásokat alkalmazunk. Még ebben a tanévben szeretnénk bevezetni a tanulói Laptop

 programot. Ez egy különleges, a digitális kultúrára alapozó program, ahol minden gyermek a kezébe laptopot kap

 az ismeretszerzés, az önálló kutatómunka és tanulás érdekében. Jelenleg csak néhány iskola alkalmazza ezt

 országszerte. Reméljük, hamarosan sikerekről számolhatunk be ezen a téren.

 Pedagógustársaimhoz hasonlóan engem is a sokszor megélt várakozás érzése tölt el, mikor közeledik az

 iskolaválasztás ideje.

 

    

     Az iskolaépület ajtaja a gyermekek egy új életszakasza előtt is nyílik. Az első osztályos gyermekek egészen más

 környezettel és személyekkel találkoznak. Az óvodások játékos tevékenységeken keresztül ismerkedtek a világgal,

 bontakozott személyiségük – most iskolások lesznek.

     A kisiskoláskor hajnala az iskolaérettség.

     Jellemző a gyermekekre a nagy mozgásigény, a pszichikus funkciók differenciálódása – illetve a fejlődő

 személyiségben való integrációja. Az egész korra jellemző az erős, kellemes érzelmek, sikerélmény utáni vágy,

 vállalkozó kedv, életvidám alaphangulat. Megváltozik az alapvető tevékenységük: A játékot elsősorban a tanulás

 váltja fel. Gondolataikat az iskolavárás tölti ki. Fokozottabb mértékben fordulnak a környező világ jelenségei felé.

 Az elemző-analitikus felfogás fokozatosan uralkodóvá válik a gyermeki megismerésben, mely részben feltétele,

 részben következménye az iskolai tanulásnak.

 

 

 Az iskolaérettség jellemzői:

-         az első alakváltozás

-         megerősödő csontrendszer, izomrendszer

-         a kéztő, ujjpercek csontosodása (kb. 11-12 éves korig folyamatosan)

-         fokozatos terhelhetőség, még gyors kifáradás

-         a homloklebeny jelentős fejlődése, agyi funkciók tökéletesedése

-         kiegyensúlyozottabbá váló személyiség

 

 

 Az iskolaérettség feltételei:

-         szociális érettség (szociális háttér, család hatása)

-         megfelelő testi fejlettség, testséma ismerete

-         megfelelő értelmi fejlettség (szándékos és tartós figyelem 15-20 percig, emlékezet és képzelet 

          fejlettsége,  

          beszédkészség, megfelelő szókincs, következtetés, összefüggések felismerése, analógiák)

-         megfelelő szám- és mennyiségfogalom

-         szabálytudat, együttműködési hajlam

-         összerendezett mozgás, téri tájékozódás, ritmusérzék

-         általános tájékozottság, önállóság (étkezés, öltözködés, tisztálkodás)

 

    

 

 Az iskolaérettség nem köthető csak egy életkorhoz. A 6-8 éves gyermekek nagy része nem egyformán, nem

 minden szempontból felel meg egyszerre a feltételeknek. Csak komplex megfigyelésekkel, vizsgálatokkal dönthető

 el egy gyermekről, hogy iskolaérett-e vagy sem. Az első véleményezési lehetőség és jog az óvónőé, majd ezt

 indokolt esetben követheti a Nevelési Tanácsadó és a Szakértői Bizottságok egyikének szakvéleménye.

 (Természetesen a szülő pontos tájékoztatása és egyetértési jogának tiszteletben tartása mellett.)

 

 Kedves Szülők!

 Kívánom Önöknek, hogy sikerüljön olyan iskolát találniuk, mely gyermekük és az Önök számára is sok örömet és

 tanulmányi sikereket biztosít majd.

 Szeretettel várunk minden érdeklődőt az iskola nyílt napjára. Érdeklődésüket, kérdéseiket szívesen várjuk

 személyesen és telefonon.

 

 

 Megköszönve megtisztelő figyelmüket, szeretettel várja Önöket és gyermekeiket a Kiscsávolyi Iskola.

 

 Baja, 2013. január 11.

 

                                                                                                              Virág Györgyné

                                                                                                             igazgatóhelyettes

 

SUGOVICA SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA          6500 BAJA, MALOM UTCA 15.          79/424-350