TIOP 1.1.1/09

KISCSÁVOLY

 

 

 

 

 

 

A projekt címe: 

 

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

Baja Város Önkormányzat intézményeiben.

(Tanulói laptop program)

 

  Pályázati kiírás száma: TIOP-1.1.1/09/1-2010-0099.

 

 

 

 

  A Sugovica ÁMK Kiscsávolyi Tagiskolája 2011. február végén 76 tanulói laptopot, 4 tanári laptopot kapott

  a TIOP 1.1.1-09-es tanulói laptop pályázat eredményeként.

  Ez a program szervesen kapcsolódik a TÁMOP 3.1.4-es pályázathoz, amiben tavaly 76 tanulóval és 4  

  tanulócsoporttal vettünk részt, mely a kompetencia alapú oktatás bevezetését szolgálta.

  A XXI. század tudásalapú társadalmában elengedhetetlenül fontos az ún. informatikai írástudás, melynek 

  elsajátítását minél fiatalabb életkorban meg kell kezdeni. Aki gyermekkorától kezdve nem jut az informatikai  

  alapismeretek birtokába, szinte behozhatatlan, hátrányos helyzetbe kerül társaival szemben.

  Ennek érdekében a tanulók felkészítése az új évezred információs társadalmára, a közoktatás kiemelt feladata is.

  Az informatikai ismereteket, eszközöket, a kommunikációs kultúrát mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni az

  oktatási rendszeren belül.

  A tanév második fele az eszközökkel való megismerkedést szolgálja, tanmeneteink átdolgozására ad időt.

  Így a 2011/2012-es tanévben tanulóink, a TÁMOP programban résztvevő osztályok a tantárgyak többségében,

  már a korszerű informatikai eszközök használatával tanulnak.

  A nevelőknek ez új szemléletet, új kihívást jelent. A tavalyi évben a Jó gyakorlat során Budapesten jártunk, ahol 

  egy általános iskolában betekintést nyerhettünk miként is lehet hatékonyan használni a "mini laptopokat".

  Belső- és külső továbbképzések során a tantestület folyamatosan bővíti ismereteit, hogy a következő tanévtől

  tanulóink megismerkedjenek új lehetőségeikkel.

 

A tanulók nagy örömmel használják a tanórákon a laptopokat.

Fényképek a tanóráról

 

Képek

 

A lakosság tájékoztatása:

A pályázatról megjelent egy újságcikk a Baja Magazinban

 

 

SUGOVICA SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA          6500 BAJA, MALOM UTCA 15.          79/424-350