Földrajz

A földrajz órákra járók és földrajzból érettségizők lapja

Utoljára frissítve: 2014.08.27.

PowerPoint (ppt) formátum:           PowerPoint (pps) formátum:           Word  formátum:           Adobe Reader formátum:

Az aláhúzott címekre, vagy a címek utáni ikonokra kattintva megnyithatod, vagy mentheted az ikon által jelölt formátumban az állományokat.

TERMÉSZETFÖLDRAJZ:

Általános természetföldrajz  

Helyünk a Világegyetemben

A Föld helye a világegyetemben. A Naprendszer

A Föld, mint égitest

Tájékozódás a földi térben és időben

A földi tér ábrázolása. A térképek

Az űrkutatás a Föld szolgálatában

Gyakorló feladatok - Helyünk a világegyetemben témakör

MEGOLDÁSOK

Lakóhelyünk, a Föld

A Föld belső szerkezete. Kőzetlemezek - Lemeztektonika

A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések

A kőzetlemezek és a hegységképződés

A kőzetburok építőkövei - a kőzetek. Ásványkincsek, energiahordozók keletkezése

A földtörténet évmilliárdjai nyomában

A földrészek szerkezete, domborzata

A légkör

A légkör anyaga és szerkezete. A napsugarak nyomában a levegő felmelegedéséig

Időjárási, éghajlati elemek

Ciklonok, anticiklonok. Az általános légkörzés

A monszun szélrendszerek. A légszennyezés

A vízburok

Óceánok, tengerek. A tengervíz mozgásai

Felszín alatti vizek

Felszíni vizek vízfolyások, tavak. Vízszennyezés

Gyakorló feladatok - Levegőburok, vízburok témakör

A FÖLDFELSZÍN FORMAKINCSE

A földkéreg kérge a talaj

A folyók, a tenger és a jég felszínformálása

A szél és a felszín alatti vizek felszínformálása. Karsztosodás

FÖLDRAJZI ÖVEZETEK

Földrajzi övezetek jellemzői

 

 

 

FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI FELADATSOROK:

 

2005 május feladatlap

2005 október feladatlap

2006 február feladatlap

2006 május feladatlap

2006 október feladatlap

2007 május feladatlap

2007 október feladatlap

2008 május feladatlap

2008 október feladatlap

2009 május feladatlap

2009 október feladatlap

2010 május feladatlap

2010 október feladatlap

2011 május feladatlap

2011 október feladatlap

2012 május feladatlap

2012 október feladatlap

2013 május feladatlap

2013 október feladatlap

2014 május feladatlap

2005 május megoldás

2005 október megoldás

2006 február megoldás

2006 május megoldás

2006 október megoldás

2007 május megoldás

2007 október megoldás

2008 május megoldás

2008 október megoldás

2009 május megoldás

2009 október megoldás

2010 május megoldás

2010 október megoldás

2011 május megoldás

2011 október megoldás

2012 május megoldás

2012 október megoldás

2013 május megoldás

2013 október megoldás

2014 május megoldás

 

Egyéb segédanyagok:

Természetföldrajzi fogalmak szótára

Csillagászati földrajzi fogalomtár

Magyarország kőzetei

 

TÁRSADALOMFÖLDRAJZ:

Általános társadalomföldrajz  

Magyarország földrajza

Európa Földrajza

EURÓPÁN KÍVÜLI FÖLDRÉSZEK földrajza

A világnépesség növekedése 

A népességnövekedés tényezői és következményei

A népesség összetétele, eloszlása és sűrűsége

A települések és a városiasodás folyamata

Népességföldrajz feladatok

Településföldrajz feladatok

Az állam és a piacgazdaság

A globalizáció - a globális világgazdaság

A gazdasági növekedés

A nemzetközi kereskedelem

A regionális gazdasági integrációk

A transznacionális vállalatok

A pénz és a pénzforgalmazás

Nemzetközi tőkeáramlások

Az adósságválság

Az ENSZ, a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank

A gazdasági termelés általános jellemzői

A mezőgazdasági termelés

Az energiatermelés

Az ipari termelés

Napjaink legfontosabb ipari ágazata, az elektronika

A szolgáltatási szféra és az infrastruktúra

A közlekedés és az idegenforgalom

 

Magyarország földrajza

Magyarország földrajzi helyzete, határai

Magyarország földtani adottságai

Magyarország éghajlata, vízrajza

Hazánk élővilága és talajai

Magyarország népesség- és településföldrajzi jellemzői

Nemzetgazdaságunk

A gazdaság ágazatai, ágai

Hazánk nagytájainak földrajza

Hazánk nagyrégiói

Feladatok Magyarország földrajzából  

 

 

EURÓPA földrajza

Európa földrajzi helyzete, határai

Európa földtörténete, felszíne

Európa éghajlata, vízrajza, élővilága

Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai

Észak-Európa

Franciaország

Nagy-Britannia

Dél-Európa: Olaszország

Közép-Európa: Németország

Közép-Európa: Ausztria, Szlovákia, Románia

 

 

EURÓPÁN KÍVÜLI FÖLDRÉSZEK földrajza

Ázsia természetföldrajzi képe

Kína ,          Japán ,          India ,          Délkelet-Ázsia ,

Nyugat-Ázsia

Afrika általános földrajzi képe

Amerika általános földrajzi képe

Amerikai Egyesült Államok

 

Topográfiai követelmények a középszintű érettségin  

Topográfiai gyakorló Magyarország

Topográfiai gyakorló Európa

Topográfiai gyakorló Közép-Európa

Topográfiai gyakorló Európán kívüli földrészek

 

Honlap