DrIM Ingatlankezelő, Közvetítő és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

Társasházkezelés, közös képviselet, könyvelés, perképviselet, alapító okirat készítés, épület karbantartás, felújítás...

Üdvözöljük társasházkezelő társaságunk honlapján!

 

 

 

Cégünk azért tevékenykedik, hogy a ránk bízott társasházakban megteremtsük a kiegyensúlyozott működés, a biztonságos pénzügyi helyzet, a gondtalan együttélés feltételeit.

A honlap célja, hogy tájékoztassa Önt Társaságunk tevékenységéről, elérhetőségéről.

 

Rendelkezünk a jogszabályban előírt szakmai képesítéssel!

 

Tevékenységi köreink:

 

Cégünk jogász irányításával, húsz éves szakmai tapasztalattal, albetétenkénti szolid áron (amely magában foglalja az alábbiakat is) vállalja:
 • társasházak közös képviseletét,
 • társasházak könyvelését,
 • korrekt elszámolás készítését a társasház és a tulajdonosok részére,
 • társasházak teljes körű ügyintézését,
 • perképviseletet,
 • közműszolgáltatók előtti képviseletet,
 • alapító okirat és szervezeti működési szabályzat készítését,
 • műszaki kezelést (épület karbantartást, felújítást),
 • közös költség hátralakok nyilvántartását és behajtását,
 • társasházi kezelési terv készítését,
 • banki ügyintézést,
 • takaríttatást,
 • stb.

Ezen kívül vállalunk még ingatlan:

 • értékbecslést,
 • értékesítést,
 • hasznosítást,
 • felújítást,
 • stb.

Budapesten és Budapest körkényékén is vállaljuk Társasházak közös képviseletét!

Kis társasházak képviseletét is vállaljuk!

Részletes tájékozatónk:

Társasházkezelő, ingatlanközvetítő és hasznosító cégünk jogász közreműködésével, húsz éves szakmai tapasztalattal vállalja társasházak kezelését, közös képviseletét.

A társasházak üzemeltetése két részfeladatból, közös képviseletből és társasház-kezelésből áll. A társasházak közös képviseletét bárki elvállalhatja, de a társasház-kezelői tevékenység olyan önálló feladatkör, amelynek ellátásához szükséges a társasház fenntartásával, működésével összefüggő gazdasági, műszaki és jogi követelmények ismerete. A két feladatot általában egy személy szokta végezni.
Az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illet?leg az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet kizárólag olyan természetes személy, illetőleg olyan gazdasági társaság láthatja el, aki - illetőleg gazdasági társaság esetén legalább egy tagja vagy alkalmazottja - a külön jogszabályban meghatározott szakképesítést megszerezte.
A szakképesítés megszerzését a természetes személy egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyző részére, a gazdasági társaság vezetője a cégbíróság részére - a szakképzettséget tanúsító állam által elismert bizonyítvány átvételétől számított harminc napon belül - köteles igazolni.
A szakképesítéssel és a bizonyítvánnyal rendelkezünk.

A DRIM KFT a Társasház érdekeinek és határozatainak megfelelően, a jó gazda gondosságával

I. A közös képviselő jogkörében eljárva:
1. a közgyűlés határozatait előkészíti és végrehajtja, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek,
2. minden szükséges intézkedést megtesz az épület fenntartásának biztosítása érdekében,
3. közli és beszedi a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét, és érvényesíti a közösség ezzel kapcsolatos igényeit,
4. megőrzi a földhivatalhoz benyújtott alapító okirat és szervezeti-m?ködési szabályzat egy példányát,
5. a közgyűlés határozatairól és a határozatok végrehajtásáról nyilvántartást (a továbbiakban: Közgyűlési Határozatok Könyve) vezet,
6. a külön tulajdont érintő tulajdonosváltozás esetén - a tulajdonostárs kérésére írásbeli nyilatkozatot ad a közösköltség-tartozásról.
7. a számviteli szabályok szerint évenként költségvetési javaslatot készít, amely tartalmazza:

a) a közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat költségnemenként,
b) a tervezett üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkákat, valamint
c) a közös költséghez való hozzájárulás összegét - a tulajdonostársak nevének feltüntetésével -, a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban.
8. a számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló alapján
éves elszámolást készít, amely tartalmazza:
a) a tervezett és tényleges kiadásokat költségnemenként és a közös költség megosztásának a szervezeti-működési szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban, ezen belül az üzemeltetési kiadásokat, valamint a karbantartásokat és a felújításokat az elvégzett munkák részletezésében,
b) a tervezett és tényleges bevételeket források szerint, ideértve a közösség javára még nem teljesített - lejárt - követelések részletezését és a behajtás érdekében megtett intézkedéseket is,
c) a záróegyenleget a pénzkészletek kezelési helye szerint részletezve,
d) a közösség tulajdonát képező vagyontárgyak tárgyieszköz leltárát,
e) a tárgyévhez tartozó, a közösség egészét terhelő kötelezettségeket, továbbá
f) a közös költségekhez való hozzájárulás el?írását és teljesítését - a tulajdonostársak nevének feltüntetésével -, a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban.
9. a Társasház esetleges peres ügyeiben a perképviseletet, és
képviseli a Társasházat harmadik személyekkel szemben, az
adóhatóságnál (ügyfélkapuval rendelkezünk), illetve hivatalos szervek
előtt és a közműszolgáltatóknál.
Megszerkeszti az alapító okirat módosításokat és a földhivatalhoz
benyújtja azokat.

II. A társasházkezelői tevékenységi körén belül:

1. szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellen?rzi a tervezett felújításokat, megel?zési karbantartási feladatokat végeztet (a különböz? szakmákban már hosszabb ideje együttm?köd? szakemberek állnak rendelkezésünkre az esetleges hibák kijavítására, de a tulajdonostársak ajánlatát is szívesen fogadjuk, ha kedvez? tapasztalatuk van egy szakemberrel kapcsolatban),

2. javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben,

3. Irányítja és ellenőrzi a takarító, a gondnok, illetve egyéb alkalmazottak tevékenységét, és ellátja a munkáltatói feladatokat.

Ellátjuk továbbá azokat a Társasház működésével összefüggésben adódó valamennyi adminisztratív, képviseleti, munkáltatói karbantartási, felújítási és egyéb feladatokat, amelyek felsorolására itt nem került sor, de annak elvégzését jogszabály, illetve a Társasházzal kötött megállapodás kötelező, szükségessé tesz.

Elérhetőségünk:

Székhely:

2071 Páty, Tulipán u. 33/b.

Telefonszám: 06-23-343-698

Iroda:

Budapest, XI., Budafoki út 3. fszt. 3.

(Megközelíthető tömegközlekedéssel a 86-os busszal (a ház előtt áll meg), a 18-as, 19-es villamossal,a 7-es busszal.),

valamint

Budapest, XIV., Hungária krt 37.

(Megközelíthető tömegközlekedéssel a Metróval és az 1-es villamossal, valamint a 95-ös busszal, a 75 és 78 trolibusszal

Ügyfélfogadás: előzetes megbeszélés alapján.

 

Telefonszám:

06-202-48-2005

262-35-07 (este)

 

 

Fax: 06-23-343-698

Írjon nekünk!

 

Gellért tér/Budafoki út eleje

 

  Írjon nekünk!