dr. Halász Orsolya bírónő - "Csókos" rendszer Óbudán

 

Valószínűleg egyetlen olvasónk előtt sem ismeretlen a kifejezés. Mára sajnos a fél országban ez a módi. De hogy már a bíróságon is?!

Szerkesztőnk a saját jól bevált védője kirendelését kérte a II. és III. Kerületi Bíróságon dr. Halász Orsolya bírónőtől, mire a bírónő elhárította a kérést, mondván, hogy neki megvannak a saját emberei, akikkel szeret dolgozni. És kirendelte dr. Soós Attila ügyvédet szerkesztőnknek. Az ellenfélnek pedig dr. Nébald György ügyvédet.

Azután eljött a tárgyalás 2011. november 4-én. A bírónő külön felhívta szerkesztőnk és ellenfele figyelmét: jobb lenne, ha elállnának a vádaktól mindketten, mert különben igencsak nőni fognak a költségeik! Azt persze nem árulta el, hogy ez alatt mit ért. Sőt még a tárgyalás végén sem árulta el, szerkesztőnk is, és az ellenfél is utólag tudta meg a jegyzőkönyvből. És bizony még a meglehetősen gyakorlott szerkesztőnk sem igen akart hinni a szemének:

A tárgyalás 12:30-kor kezdődött, és 13:58-kor ért véget. (Mármint a jegyzőkönyv szerint persze.) dr. Halász Orsolya pedig a "saját embereinek" 15.000Ft-15.000Ft díjat állapított meg erre a 88 percre.

Akkor nézzük talán a száraz tényeket:

A 2010. évi CLXIX. törvény 61. § (4) bekezdése szerint:

Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ának (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj 2011. évben 3000 forint.

A 7/2002. (III.30.) IM rendelet 6. § (2), (4), és (7) bekezdései szerint:

A védőt az eljárási cselekményen való részvételért megkezdett óránként a kirendelt ügyvédi óradíj összege illeti meg.

 

Ha az eljárási cselekményt valamilyen okból nem lehetett megtartani, a védőt a kirendelt ügyvédi óradíj ötven százalékának megfelelő összeg illeti meg.

 

A védőt erre irányuló indítványára a büntetőügy iratainak tanulmányozásáért minden megkezdett 100 oldal irat után - függetlenül attól, hogy az ügyben hány terhelt védelmét látja el, az iratokat hány alkalommal tanulmányozta, és hogy az iratokat helyettes útján tanulmányozta-e - a kirendelt ügyvédi óradíj összege, de ügyenként összesen legfeljebb a kirendelt ügyvédi óradíj harmincszorosának megfelelő összegű munkadíj illeti meg. A munkadíj megállapításánál nem vehető figyelembe arról az eljárási cselekményről készített jegyzőkönyv, amelyen a védő részt vett, továbbá olyan irat, amelyet a védő készített, vagy önállóan, illetve csatolmányként nyújtott be.

 

Az aktákból megállapítható, hogy a két kirendelt ügyvéd közül egyik sem tanulmányozta az iratokat. (dr. Halász Orsolya "saját emberei" vélhetően olyan tehetségesek, hogy az iratok ismerete nélkül is lelkiismeretesen el tudják látni a védelmet. Nyilván eme különleges képességükre tekintettel ítélte meg számukra a bírónő a 15.000 forintokat - 12.000Ft + ÁFA -, azaz a 4 megkezdett órára megítélhető összeget. 88 percre, azaz 2 megkezdett órára.  Vagyis némi fejszámolás után mondjuk ki: a dupláját annak, mint amennyit a törvény lehetővé tesz.)

Így működik szinte mindenütt a "csókos rendszer". Vannak ugye a kiválasztottak. Az egyenlőbbnél egyenlőbbek, akiknek a pozícióban lévők mások pénzét osztogatják abban bízva, hogy az emberek többsége úgyis csak az ítéletek rendelkező részével foglalkozik, a költségeket már csak szükséges mellékesként fogják fel, és többnyire eszükbe nem jut utána nézni, hogy miért is annyi az annyi. (Az élettapasztalat azt mutatja, hogy persze az osztogatás sem egészen önzetlenül történik. A kedvezményezett többnyire hálás szokott lenni. Legalábbis ha legközelebb is kedvezményezett akar majd lenni.)

Az már csak hab a tortán, hogy szerkesztőnknek felszámoltak még 5.000Ft illetéket is, miközben illetékbélyegen lerótta már korábban az illetéket. Ahogy az is, hogy ellenfelére pedig ráterheltek további 3.810Ft-ot szerkesztőnk védőjének 2012. március 20-i megjelenése kapcsán annak ellenére, hogy már egy hónappal korábban bejelentette írásban, miszerint a vádaktól eláll, egy hónap alatt pedig már régen meg kellett volna szüntetnie a bíróságnak az eljárást, és értesítenie kellett volna a védőt megbízatása megszűnéséről. (És persze ezúttal is eleve dupla az összeg, hiszen a március 20-i tárgyalás értelemszerűen elmaradt, azaz eleve csak az óradíj 50%-a illette meg a bíróság mulasztása okán feleslegesen megjelent ügyvédet.)

Mindenesetre érdeklődéssel várjuk a fejleményeket. Vajon hogyan fogja megmagyarázni dr. Halász Orsolya bírónő a 2x3750=15000 számítást?! Tavaly év végén mindenesetre kapott már egy figyelmeztetést, mivel a 2011. november 4-i tárgyaláson tiszteletlenül nyilatkozott egy bíró kollégájáról - ráadásul a felettes bíróság (Fővárosi Törvényszék) büntető kollégiumának vezető helyetteséről, nemzetközi szaktekintélyről -, Dr. Péntek László bíró úrról.

Van azonban valami, ami külön diszkrét bájt kölcsönöz az esetnek: ugyanezen a bíróságon ugyanis nem sokkal korábban dr. Regász Mária magánvádló esetében érdekes módon tudta az eljáró bíró, hogy másfél órára 7.500Ft jár (ÁFA-val együtt) a kirendelt védőnek, és nem 15.000Ft. Ami azonban ennél is érdekesebb: ahelyett, hogy dr. Regász Máriával fizettette volna ki ezt az összeget, a Magyar Államra terhelte!!!

Hasztalan: így működik a csókos rendszer. Ha laikusok a magánvádlók, a kirendelt védők díját velük akarják megfizettetni - ráadásul dupla összeget!!! -, ha ügyvéd (akinek a társa - Dr. Grád András - ráadásul a puszipajtásuk!), akkor viselje csak a költségeket az állam!

Hol tehát a határ? Meddig lehet még ezt folytatni következmények nélkül hazánkban???!!!  

Szerkesztőnk nyílt levele dr. Mikó Gergelynek, a II. és III. Kerületi Bíróság sokat próbált elnökének:

TISZTELT II. ÉS III. KERÜLETI BÍRÓSÁG ELNÖKE!

 

Alulírott Kalmár László, ............................. alatti lakos, a II. és III. Kerületi Bíróság 9.B.III.975/2011/2.sz., 2011. június 6-án kelt végzésével kapcsolatban a következők

KIVIZSGÁLÁSÁT

kérem Öntől:

2012. április 11-én már kértem Öntől a 7.B.III.155/2011/23.sz. megszüntető végzés kapcsán a megítélhető bűnügyi költségek többszöröse ránk terhelésének kivizsgálását.

Emlékeimben felmerült, hogy mintha lett volna korábban már olyan ügyem, amelyben védőt rendeltek ki Önök nekem, majd vádelejtés folytán megszűnt az eljárás. Gondoltam, megnézem, hogy vajon abban az ügyben dr. Regász Mária magánvádlónak mennyit kellett fizetnie a nekem kirendelt védő díjából…

Láss csodát: egyetlen egy árva lyukas kétfillérest sem! A B.975/2011.sz. ügyben ugyan tudta az eljáró bíró úr, hogy 2 megkezdett órára 7.500Ft jár (ÁFA-val együtt) a kirendelt védőnek – és nem 15.000Ft, amennyit dr. Halász Orsolya próbált ránk terhelni a B.155/2011.sz. ügyben -, viszont lám, a védő díját a Be. 338. § (2) bekezdése alapján az államra terhelte!

Hát hogy van ez Önöknél tisztelt Elnök Úr?! Ha Melinda, vagy én vagyunk a vádat elejtő magánvádlók, akkor a kirendelt védő díját mi fizetjük (duplán is!!!), ha viszont dr. Regász Mária a vádat elejtő magánvádló – akinek a társa és patronálója (Dr. Grád András) egészen véletlenül az Önök puszi pajtása! -, akkor a bűnügyi költséget az állam viseli???!!!

 

2012. április 17.                                                     várva megtisztelő válaszát: Kalmár László
 

dr. Mikó Gergely elnök úr sokat eláruló válasza szerkesztőnknek:

Egyetlen kérdés foglalkoztat már csupán bennünket: ha ezen a bíróságon gyakorlatilag bármi megtörténhet, az elnök úrnak pedig semmihez semmi köze, semmire semmi ráhatása, akkor tulajdonképpen miért van?! Persze némi reménnyel tölt el bennünket az a tudat, hogy nemrégen szerkesztőnk még ennél is elgondolkoztatóbb választ kapott az elnök úrtól, amikor érdeklődve tudakolta tőle: vajon természetes dolog-e az, hogy egy első fokon eljáró bírónő egy nyilvános tárgyaláson "vérbírónak" nevezi a felettes törvényszék büntető kollégiumának helyettes vezetőjét csupán azért, mert az bátorkodott felülbírálni az óbudai bíróság egyik döntését. Az elnök úr válaszában közölte: bizonyára félrehallottuk, dr. Halász Orsolya bírónő nem vérbírót, hanem "bévé bírót" mondott. (Vélhetően alaposan torzít az a fránya mikrofon is a diktafonunkon...) Azután láss csodát: a periratokban megtaláltuk dr. Halász Orsolya bírónő levelét, amelyben jelzi az elnök úr felé, hogy az ügyben kapott FIGYELMEZTETÉS okán a továbbbiakban nem tud elfogulatlan maradni. Hogy mik vannak?! A hivatalos válaszban azt kapjuk, hogy nem történt semmi, közben meg kiderül, hogy mégis csak figyelmeztetést kapott a bírónő ezért a "semmiért"...

 

Érdemes hozzátenni: 2012-ben a bírói illetményalap 391.600Ft. És ez csak az alap. Vajon az elnök úr pótlékokkal együtt mennyit vihet haza ezért a társadalmilag kiemelten hasznos, értékalkotó tevékenységért, miközben dolgozni akaró diplomás szülők sokszor nem tudnak enni adni a gyereknek, önmagukról már nem is beszélve?!