MONDJÁTOK MEG MÁRIÁNAK... - DR. REGÁSZ MÁRIA ÉS AZ ELEMI MATEMATIKA

 

dr. Regász Mária! Állítólag érettségizett. Állítólag diplomázott. Állítólag elvégezte a jogi kart. Állítólag ügyvéd, állítólag szakértő-jogász. Állítólag jóhírű, megbecsült és sikeres... (Legalábbis ő maga ezt állítja magáról.)

Szerkesztőségünk éppen 3 éve keresi már ennek az állítólagos jóhírnek, megbecsülésnek és sikernek a kézzel fogható bizonyítékait, mindmáig hiába. Több ízben külön fel is szólítottuk látogatóinkat: ha netán ismernek olyan személyt, aki valaha megfogadta dr. Regász Máriát ügyvédjének, és meg volt elégedve vele, kérjük, irányítsa hozzánk. Keressen meg bennünket az illető, és mesélje el a saját sztoriját a nagy mágussal! Annak pedig különösen örülnénk, ha netán rendelkezésünkre bocsátaná a sikertörténet dokumentumait, és lehetővé tenné számunkra, hogy ezeket akár névvel, akár anonimizálva, de publikálhassuk. (Mindmáig egyetlen egy ilyen elégedett ügyfél sem törte ránk a szerkesztőség ajtaját követelve, hogy most azonnal tegyük közzé az általa ismert, frenetikus Regász-sikerek tömkelegét.)  

Eközben a minap újabb oldaláról ismerhettük meg a nagy mágust: miután dr. Sándor Erika bírónő elutasította dr. Regász Mária vádlott igazolási kérelmét, amivel megpróbálta volna magát kimenteni a 2012. október 9-i tárgyaláson való meg nem jelenése jogkövetkezményei alól - ez immáron zsinórban egymás után a 7. alaptalannak bizonyult és elutasított igazolási kérelme volt a nagy mágusnak szerkesztőnkkel szemben vívott gigászi küzdelmei során! (Egyetlen egy igazolási kérelme nem állt meg szerkesztőnk elleni harca során az elmúlt 3 év alatt!) - Mária úgy döntött, hogy a 7 bizony már gombócból is sok, ennyi bukást egyetlen egy részsiker nélkül most már nem engedhet meg magának. Fogta tehát a pennát, és nekiállt fellebbezést írni a galád, gonosz elutasítással szemben.

Miután eddig nem csupán az igazolási kérelmeit utasították el kivétel nélkül, de az elutasításokkal szemben rendre bejelentett fellebbezéseit is, izgalommal vártuk: vajon sikerül-e ezúttal legalább egy icike-picike "becsületgólt" rúgnia a kiváló, jóhírű, megbecsült és eredményes ügyvédzseninek.

Nem sikerült.

Csalódással kellett olvasnunk dr. Sándor Erika 50. sorszámú elutasító végzését, amelyből kiderül, hogy dr. Regász Mária ezúttal el sem jutott odáig, hogy a fellebbezését, az érveit érdemben egyáltalán el lehessen bírálni: a fellebbezése ezúttal érdemi vizsgálat nélkül került a méltó helyére: a papírkosárba.

Mint láthatjuk: jóhírű és megbecsült szakértő mágusunknak nem erőssége az elemi matematika. Nem tudta kiszámolni, hogy a november 9-én kézhez kapott végzés elleni fellebbezésre nyitva álló 8 nap 17-én, szombaton jár le, így a fellebbezés postára adásának végső határideje 19-e, hétfő. Ő 21-én, szerdán adta postára a fellebbezést. Mert ő nem egyszerűen ügyvéd, hanem maga a nagy Regász! Ezt azonban felháborító módon nem vette figyelembe dr. Sándor Erika bírónő, hanem érdemi vizsgálat nélkül elvetette a kiváló szakértő-jogász fellebbezését.

Izgalommal várjuk, hogy vajon Máriánk ezúttal megfellebbezi-e a fellebbezésének érdemi vizsgálat nélkül történt elutasítását is, megpróbálja-e megreformáltatni vagy a matematikát, vagy a Gergely-naptárat a másodfokú bírósággal.

Ezek után most már különösen szeretnénk végre megismerni valakit, akinek pozitív tapasztalatai voltak, illetve vannak - netán lesznek - dr. Regász Mária ügyvédi képességeivel kapcsolatban, és ezeket hajlandó lenne velünk - illetve látogatóinkkal - megosztani.

Mert az ugyan igaz, hogy a nagy mágus szerkesztőnkkel szemben rebetlire játszott: eddigi mintegy 500 beadványával - feljelentések, letartóztatási kérelmek, keresetek, indítványok, stb. - sem az ügyfele ügyeiben, sem a saját személyes ügyeiben nem tudott elérni egyetlen icike-picike piszén-pisze részsikert sem: közel 100 elutasítást, iszonyatos anyagi veszteségeket (4 millió forint!), az ügyfele több tucat elmarasztalását, és megbírságolását tudta csupán felmutatni "eredményként".

Ugyanakkor ez a tény önmagában még nem jelentene kifejezetten tragédiát, hiszen tudjuk: szerkesztőnkkel szemben nem különösebben nehéz a jog területén veszíteni: megtörtént ez már valóban neves sztárügyvédekkel is. Úgy jártak, mint szegény Kokó Chaconnal szemben. (Viszont az is igaz, hogy Kokóhoz hasonlóan ők is hamar belátták már az első néhány jobbegyenes után: nincs értelme erőltetni a talpraállást csupán azért, hogy pár másodperc múlva jöjjön a következő jobbcsapott, és megint padlóra kerüljenek. Máriánk belátási képessége némiképp szerényebbnek bizonyult: ő bizony feltápászkodik rendületlen önbizalommal még a századik KO után is, hogy jöhessen a 101..) De nem csak ügyvédek kényszerültek belátni: a tanárral nem illik vitatkozni, a tanártól tanulni kell, hanem a legmagasabb szintű jogász-hatóságok is: a Legfőbb Ügyészség, több megye székhelyének törvényszéke - köztük a fővárosi is! -, számos megyei rendőrfőkapitányság, és több ízben maga a Magyar Állam is Strasbourgban. (Ehhez képest dr. Regász Mária sorsát nem volt nehéz előre látni, látta azt mindenki, csak ő nem.)

Ami mégis aggasztó, hogy egyrészt a nagy mágus részéről sajnos gyengébb ellenfelekkel szemben elért sikerekről sem értesültünk egészen mostanáig, másrészt hogy mint az a fenti újabb Regász-buktából jól látszik: Máriát nem is kell kiütni, kiüti az önmagát előzékenyen olyan hatásfokkal, hogy szerkesztőnknek még csak rá sem kell segíteni!

Ez pedig már jelzés-értékkel bír, és felveti a kérdést: manapság mennyit ér az ügyvéd-diploma? Mert amikor szerkesztőnk érettségizett, bizony nemhogy diplomázni, de leérettségizni sem lehetett úgy, hogy valaki nem tud elszámolni 8-ig. (Igaz, ha az érettségin valahogy sikerül átjutni, a jogi karon már nem tantárgy a matematika. Ismerünk olyan bírókat is - lásd: dr. Halász Orsolya, dr. Dankó Eszter (II. és III. Kerületi Bíróság) -, akik ügyvédismerőseikkel együtt - dr. Soós Attila, dr. Nébald György, dr. Gál Péter - szintén nem ismerik az elemi matematikát: akik szerint 2x3=15.) Ma viszont ezzel a tudásszinttel lehet akár jóhírű, megbecsült, sikeres ügyvédnek is lenni - már persze, ha elfogadjuk korunk Pinokkiójának szerénységtől átitatott önértékelését -, és mindenek előtt lehet 30.000Ft+ÁFA óradíjat kérni ezért a színvonalért.