N    E    M

...vagyis Neonáci Ellenes Mozgalom. A demonstrációt szervezte a Mindannyian együtt Jeruzsálemért Alapítvány. Az alapítványt fenntartja, támogatja és részére a fiktív tagokat, rendezvényeken résztvevőket biztosítja a Hit Gyülekezete.

A röplappal először egy kis maszek üzletben találkoztunk, ahol a roma származású eladó ajánlotta figyelmünkbe a rendezvényt. Azt mondta: a rasszizmussal ő sem ért egyet, ezért is tette ki a pultra a röplapokat.

Megnéztük a cédulákat, és a szemünkbe ötlött a szervező: Mindannyian együtt Jeruzsálemért Alapítvány. Megkérdeztük az eladót: olvasta-e, hogy kik szervezik a partit a Parlament előtt. Nem olvasta. Most viszont megnézte, majd az arca elkomorult:

"Jeruzsálemért? Mindannyian együtt? Velem nem, az biztos! Mi közöm van nekem Jeruzsálemhez?! Asszony! Szedd le tüstént ezeket. Szemétbe velük!"

Az egyszerű, még a média által el nem butított elme pontos, és helyes reakciója! Mert valóban! Mi közünk van nekünk Jeruzsálemhez? Pontosan annyi, amennyi a Hit Gyülekezetének - az egyetlen "hazai" egyháznak, amelyben csak és kizárólag izraeli zászlók loboghatnak, trikolor nem - hazánkhoz. Kérdezzük: miért nem mondjuk a "Mindannyian együtt a rasszizmus-mentes Budapestért Alapítvány", vagy "Mindannyian együtt a neonáci-mentes Magyarországért Alapítvány"?! nevet választotta a szervező?!

Miért érzi szükségesnek néhány magyar állampolgár, hogy rendre kinyilvánítsa: semmi nem köti ehhez az országhoz - számára csupán térkép e táj! -, egyetlen identitása van csupán, és az nem a magyar?! Miért szükséges lépten-nyomon provokálni a magyart a saját hazájában?!

A választ tudjuk: ha valaki nem akar asszimilálódni, az elkülönül. Ha pedig elkülönül, akkor ezzel már együtt jár a kettős mérce, a diszkrimináció, a kirekesztés: az elkülönülő kirekesztő magatartása azokkal szemben, akiktől elkülönül, akik közé nem kíván beilleszkedni.

Miután viszont a normális ember ösztönös vágya a környezetébe való beilleszkedés, ahhoz, hogy ettől visszatartsák, állandó félelemben kell tartani. Fenn kell benne tartani azt a tévhitet, hogy őt "azok" üldözik, az életére törnek. Állandó ellenségképet kell állítani elé, állandóan riogatni kell, mert különben bizony beolvadna, asszimilálódna, magyarrá válna. Ezért gerjeszti a zsidóság egy felső, törpe hányada tudatosan az antiszemitizmust mindenhol, ahol jelen van. Hogy valójában van-e antiszemitizmus, vagy nincs, az nem számít, a fontos az, hogy a zsidók elhiggyék, és ne akarjanak asszimilálódni. Ahogy Heller Ágnes mondta:

"Az antiszemitizmust mint magyar szégyellem, mint zsidó viszont örülök neki, mert nélküle nem tudnánk megőrizni az identitásunkat."

Mert bár nagyon ügyetlenül, bután fogalmazva, de mit is akart valójában Göngyösi Márton? Nem a zsidók, hanem a kettős állampolgárok összeírását a Parlamentben. (Persze arról már nem ő tehetne, ha netán kiderülne: a képviselők között található kettős állampolgárok majdnem mindegyike izraeli-magyar állampolgár, vagyis zsidó származású.) Ebben pedig semmi különös nincs: az amerikai szenátusban éppúgy nyilván tartják a kettős állampolgárokat, mint az EU tagállamainak többségében. Az ok igen egyszerű: a kettős állampolgár kettős identitással, kettős lojalitással rendelkezik, ami egy politikusnál nemzetbiztonsági kockázattal járhat. (Nézzünk egy példát: ismeretes, hogy a terroristából lett izraeli politikus: Simon Perez pár éve eldicsekedett azzal, hogy felvásárolják többek között hazánkat is. Azt talán nem lehet vitatni, hogy egyetlen országnak sem válik hasznára az, ha bárki idegen felvásárolja. Ahol ezt megengedik, ott az országból előbb virtuális ország lesz, majd véglegesen megszűnik. A felvásárló számára viszont persze nyilván előnyös, ha fel tud vásárolni országokat. Egy izraeli számára Simon Perez bejelentése örömhír, míg egy magyar számára vészharang. Na már most képzeljük el, mi a helyzet, amikor az izraeli vásárlásokkal kapcsolatban a Parlamentben döntést kell hozni. Könnyű belátni, hogy egy ilyen helyzetben mennyire fontos tudni: a döntéshozók közül hányan, és kik kettős állampolgárok, akik kettős lojalitásúak, és ebből adódóan nem tudni, hogy amikor éppen azon két ország érdekei ütköznek, amelyeknek egyaránt állampolgárai, melyik ország érdekeit fogják előnyben részesíteni a kettő közül.) Vannak olyan országok, ahol ezt a kérdést igen egyszerűen úgy szabályozták, hogy ilyen helyzetekben az érintett kettős állampolgárok a szavazásnál tartózkodnak, nem szavaznak. De talán vizsgáljuk meg, hogyan is áll a helyzet e téren más országokban:

Az USA nagykövete kedden a lehető leghatározottabban elutasította Gyöngyösi Márton felszólalását, az MTI-nek eljuttatott közleményükben kiemelték: "Az ilyen gyalázatos és rendkívül sértő megnyilvánulásokat köteles minden demokráciában élő személy azonnal és keményen elítélni." Ehhez képest az Egyesült Államokban nem csak a politikusok állampolgársága, hanem vallása és etnikai hovatartozása is nyilvános adat. Angolul értő olvasóink a saját szemükkel győzödhetnek meg arról, hogyan listázza kongresszusi képviselőit és szenátorait Amerika. A PEW Research Center nevű agytröszt összeállításából például kiderül, az egyes vallási csoportok számarányukhoz mérten mekkora súllyal vannak jelen az amerikai törvényhozásban, és ezek az adatok hogyan változtak az évek során. (Az adatokból például kiolvasható, hogyaz Egyesült Államok lakosságának alig két százalékát kitevő zsidó kisebbség a Képviselőházban 5, a Szenátusban 10 százalékban van jelen, ezzel messze a legfelülreprezentetáltabb vallási csoport.) Ide kattintva megtekinthetjük az Egyesült Államok összes szenátorának és kongresszusi képviselőjének vallási hovatartozását, államokra lebontva. Az antiszemita Wikipedia sem szégyellte lajstromba venni a zsidó származású amerikai képviselőket. Az Amerikai Tudósok Szövetsége (Federation of American Scientists - FAS) a nyilvános adatokból egy olyan összeállítást közölt, amelyből kiderül, hány afro-amerikai, latin, ázsiai és indián származású képviselője van a Fehér Háznak.

Vannak azonban olyan országok is, amelyek a JOBBIK-nál is radikálisabbak: Franciaországban törvény tiltja, hogy egy gall másik országban töltsön be kormányzati vagy katonai pozíciót. Ennek lett áldozata a haiti születésű Michaëlle Jean, aki egy Kanadában élő, francia állampolgárságú filmrendezőhöz ment feleségül, és ezáltal megkapta a francia állampolgárságot. Amikor 2005-ben Jeant a kanadai hadsereg főparancsnokának nevezték ki, le kellett mondania francia állampolgárságáról, hogy tisztségét betölthesse.

Hasonló a helyzet két balti államban, az észteknél és a litvánoknál is. Toomas Hendrik Ilves jelenlegi észt elnöknek 1993-ban, Valdas Adamkus volt litvániai elnöknek 1998-ban kellett lemondani amerikai állampolgárságáról, mert enélkül egyikük sem lehetett volna államfő.

Ausztrália alkotmánya kifejezetten megtiltja, hogy külföldi állampolgársággal (is) rendelkezők beülhessenek a camberrai parlamentbe, Új-Zélandon pedig akkor veszíti el valaki az állampolgárságát, ha hivatala elfoglalása után kérvényezi egy másik ország állampolgárságát.

A faji diszkrimináció iskolapéldája azonban Izrael: a zsidó állam 2003-ban olyan jogszabályt fogadott el, amely megtagadja a házasság útján szerzett állampolgárságot az iraki, iráni, szíriai, libanoni, líbiai, szudáni, jemeni, afganisztáni, pakisztáni és palesztin lakosoktól. Az ENSZ és számos emberjogi szervezet tiltakozása ellenére az izraeli Legfelsőbb Bíróság 2006-ban, majd 2012 januárjában is megerősítette a diszkriminatív törvényt, a bírói indoklás szerint az emberi jogok nem írják elő a nemzeti öngyilkosságot. Az izraeli nemzetbiztonsági törvény ezenkívül előírja, hogy amennyiben egy izraeli állampolgárnak más állampolgársága is van, akkor őt külföldinek kell tekinteni, és kötelező katonai vizsgálatnak kell alávetni.

Ehhez képest a Gyöngyösi Márton képviselő azt vetette fel a magyar Országgyűlésben, hogy érdemes lenne felmérni - nem kitiltani, lemondatni, megfosztani: csupán felmérni! - az országot vezető izraeli-magyar kettős állampolgárokat.

Mindenesetre a hivatásos hisztériakeltők azonnal nekiláttak, és órákon belül megjelentek a kivezényelt hitgyülisek Dávid-csillagokkal a Parlament környékén. Nem mások aggatták rájuk: önként vették fel a csillagokat. (Nincs ebben önmagában semmi különös. Sőt! Az ember legyen büszke a hazájára éppúgy, mint az eredetére! A baj csak ott van, hogy amikor viszont valaki trikolort tűz ki a mellére, azt egyből "magyarkodással" vádolják.)

Politikailag a balliberálisok ismét szarvashibát követtek el: legfőbb politikai ellenfelüknek - a FIDESZ-nek - adtak egy jó alkalmat arra, hogy elhárítsa magáról az állandóan rázúduló antiszemita vádat. (Igaz, a ballibsiknek teljesen mindegy, hogy valami igaz-e, vagy sem. Ha érdekükben áll, továbbra is antiszemitázni fogják a FIDESZ-t, márpedig érdekükben áll, hiszen más mondanivalójuk sosem volt, nincs, és nem is lesz a társadalom számára.)

Panem et circenses! Jöttek a kiváló szónokok, és rendíthetetlenül a jövőbe néző tekintettel üldözték a színpadról a délibábot.

A magunk részéről egyedül Rogán Tónit sajnáltuk, hiszen messze lerítt róla, hogy kilóg az átlagosan jó, ha 80-90-es IQ szinten álló hisztériakeltő pojácák közül, mégis idomulnia kellett hozzájuk, meg kellett felelnie az íratlan szabályoknak, elvárásoknak. A FIDESZ őt bízta meg azzal, hogy rázza le a pártról az antiszemita vádakat, pedig tudniuk kellett, hogy minden hiába, őket bizony antiszemitázni fogják továbbra is, akkor is, ha minden fideszes Dávid-csillaggal fog eztán járni-kelni az utcákon éppúgy, mint a Parlamentben.

Tóni kiváló politikus, ugyanakkor gipsz-stukó készítőként nyilván nem válhatott erősségévé a történelem. Megütötte a fülünket Tóni egy mondata, miszerint a népirtások mindig listák készítésével kezdődtek! Valóban Tóni? Ugyan hány népirtás történetét ismered Te, szeretett polgármesterünk? És azok közül vajon hány kezdődött listázással?

Nézzünk talán néhányat:

Eszter népének nem kellettek listák ahhoz, hogy kiirtsanak mintegy 75.000 perzsát. (purim) Pedig az emberiség akkori létszámához képest ez nagyobb arányt jelentett, mint a múlt században a hatmillió.

De Kolumbusz Kristóf jelentős részben szefárd követőinek sem jelentett problémát a listák hiánya, amikor majdnem teljes egészében kiirtották az indiánokat, majd a megmaradtakat rezervátumokba - kvázi koncentrációs táborokba - zárták.

Ahogy arról sem tudunk, hogy az emberkereskedőknek szükségük lett volna listákra ahhoz, hogy millió számra tegyék rabszolgává a feketéket Afrikában, sőt a rabszolgákat Amerikába szállító hajók tulajdonosai - akik között írd és mondd: egyetlen egy keresztény nem volt! - sem készítettek listákat az "áruról". (Ezzel a műfajjal szinte kizárólag szefárd zsidók foglalkoztak, ami nem különösebben meglepő. Mint talán még emlékszünk rá: amikor nem olyan régen az amerikaiak lebuktatták, és felszámolták a szervkereskedő hálózatot, végeláthatatlan sorokban meneteltek a kaftános, többnyire ortodox rabbik a megtermett sheriff-csillagos vadászpuskások kíséretében. Máig is csodálkozunk azon, hogy ezt bizony leközölte hazánkban a Népszabadság, és még mellékelte is hozzá a libasorban menetelő, letartóztatott rabbikról készült fotókat.)

De nem volt szüksége a szabadkőműves szefárd zsidónak: Emmanuel Carassonak sem ahhoz, hogy társaival - elsősorban a cionista Ze'ev Jabotinsky segítségével és útmutatásai alapján - válogatott kegyetlenséggel legyilkoltasson mintegy 1,5 millió örményt.

Ahogy Jenny Jacobson fia, az alkoholista, paranoid tömeggyilkos - Churchill - is simán kiirtatott egy teljes etnikumot mérges gázzal jóval Hitler előtt a mai Bászra környékén anélkül, hogy bármiféle listát készített volna róluk.

De eleinte még Sztálinnak sem volt szüksége listákra: a Szovjetúnió egy tagállamát - több, mint 9 millió embert! - szinte teljes egészében eléheztette e nélkül is. (Listázni csak azután kezdett.)

A nácik már valóban listáztak. (Ez a német precizitásból eredt: a német mindent felírt, pontosan feljegyez, ezért is találták meg mindennek a nyomát és bizonyítékait az oroszok, amit persze gondosan elrejtettek a KGB irattáraiban.)

Ugyanakkor bár az amerikaiak is listáztak, a szabadkőműves Eisenhower sokkal inkább a listák eltüntetésében, mint készítésében jeleskedett: minden nap éjjel, amikor az óra 23:59-ről 00:00-ra váltott, az úgynevezett "csúsztatás" révén eltűnt egy-egy lista. Persze a listán szereplő összes, a hágai egyezmény hatálya alá tartozó német hadifogollyal együtt, akiket valójában a szabad ég alatt egyszerűen eléheztetett, majd dömperekkel a földbe gyalultatott.

Hazánkban először Kun Béla, Szamuely Tibor és Cserni József listáztatott az őszirózsás patkánylázadást követő nagyszerű proletárdiktatúrában, azonban az igazi listázás csak a háború után indult be a Rákosi-Gerő-Farkas-Révay négyesfogat vezetésével. (Igaz, ezek az időszakok - mint tanultuk - még véletlenül sem voltak népirtások. Az előbbi volt a nagyszerű munkáshatalom, az utóbbi pedig az úgynevezett népi demokrácia! Hogy mellesleg a lakosság mintegy 10%-a szőrén-szálán eltűnt, ahhoz nyilván semmi köze nem lehetett a Lenin-fiúknak, Szamuely halálvonatának, az Andrássy út 60-nak, Recsknek, a Váci fegyháznak, vagy éppen a rakpart alatti emberdarálónak.)

Hát igen kedves Tóni, a történelem nem erősséged. Gipsz-stukó készítésben viszont minden bizonnyal verhetetlen vagy. És az is elvitathatatlan, hogy okos, rátermett politikus a mi Tónink, ügyesen nullázta le a kerületben a lehetséges legrosszabbakat: a micisapkázó tetvet, és a még nála is szánalmasabb korábbi MSZP-s pojácát, a kerületet pedig dicséretesen fejleszti, igaz, kölcsönökből, amit majd egyszer valakiknek persze vissza is kell fizetnie. (Mint a hitelekből fedezett kádári jópofáskodást.) A mi Tóninknak mindenesetre a belvárosban nem maradt reális alternatívája: a belvárosiak elsöprő többsége ismét meg fogja szavazni. (Köztük mi is.)

És hogy a történelemmel hadilábon áll? Hát Istenem, ez igazán megbocsátható neki. Bár ez lenne a legnagyobb hiányossága.

 

Ha azonban már a NEM-eknél tartunk, pár nappal ezelőtt született egy másik NEM is, amiről valahogy nem esett szó a vasárnapi hitgyülis rendezvényen...

Gilad Atzmon, az 1963-ban Izraelben, Tel Aviv-ban született, de ma Angliában élő neves jazz-szaxofonos, író és politikai aktivista, saját angol nyelvű blogján figyelemfelkeltő írást tett közzé The End Of Jewish Power (A zsidó hatalom vége) címmel, amelyet alább továbbítunk. Az eredeti, november 30-án angol nyelven kelt bejegyzés ide kattintva olvasható. Hevenyészett fordításban ez áll benne:

Izrael megalázó vereséget szenvedett tagnap az ENSZ-ben. A világ nemzetei felálltak, és NEM-et mondtak a zsidó államra, NEM-et az izraeli megszállásra, NEM-et az izraeli emberi jogi visszaélésre, NEM-et a zsidó rasszizmusra. Valójában felálltak és bevallották, hogy komoly cion-fáradtság vett erőt rajtuk.

Annak ellenére, hogy a zsidóság sikeresen emlékezteti az európaiakat meggyötört múltjukra, Európa tagnap elhatárolódott saját bűnétől, és Izrael európai szövetségesei, úgy mint Németország, Franciaország, Nagy-Britannia és Olaszország ugyancsak világosan megüzenték Izraelnek: elfogyott a türelmük. Ez egy nagyon jó hír valóban.

 

De érdekes módon, ez az egyesült ellenállás Izraellel szemben nem az izraeli erőre adott válasz. Éppen ellenkezőleg, ez valójában az izraeli gyengeségre válasz. Az elmúlt néhány hónapban láttuk a híres izraeli elrettentő erő teljes és végleges megsemmisülését. Izrael hónapokig azt a benyomást keltette, hogy kész és hajlandó megtámadni az iráni nukleáris létesítményeket, csak azért, hogy végül be kelljen vallania, még magának is, hogy ehhez hiányoznak az eszközei. Ezután Izrael halálos támadást indított a gázai nép ellen. Behívott 75.000 tartalékost csak azért, hogy megtudja, nincs gyomra szembenézni a palesztin ellenállással.

 

Szóval, amint Izrael megismeri saját gyávaságát, a világ többi része végre megtalálja a bátorságot, hogy rájöjjön, jól megvan a zsidó állam nélkül is, amely csak bajt okoz, és komoly fenyegetést jelent a világbékére.


A hatalmas zsidó lobby, a cionista irányítású média és a Wall Street ellenére, a zsidó állam és cionista támogatói impotenseknek bizonyultak.

 

 

Viszont ha már annyira szeretne valaki valakikkel együtt valamire NEM-et mondani, és küzdeni Jeruzsálemért, akkor bizony ezt nagyon is megteheti, mert talán nincs ma a világon még egy hely, ahol annyi teendője lehetne egy emberi jogi élharcosnak, mint éppen Jeruzsálem, és környéke. Sajnos azonban úgy tűnik, hogy bár az egykori antifasiszta ellenállók harci kedve még megvan, mintha a látásuk, az érzékelésük kissé már meggyengült volna: nem ismerik már fel az ellenséget. Délibábot kergetnek, miközben ott fekszik előttük az igazi hatalmas vadászmező, amelyen kielégíthetnék a vadász ösztöneiket, üldözhetnék a neofasizmus jelenkori hajtásait, a faji egyenlőség legádázabb ellenségeit!

Ezért hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy Jeruzsálem környékén valóban vár rájuk egy igazi nagy, hozzájuk méltó, nehéz, de szép feladat:

Ma ugyanis, 2012-ben, éppen ott található az egyetlen olyan ország a világon,

Ø amelyben több, mint 500 falvat tisztítottak meg etnikailag, köztük Keresztelő Szent János szülőhelyét: Ein Keremet (világrekord),

Ø amelyben több, mint 4 millió menekültet deportáltak (világrekord),

Ø amelyben több, mint 60.000 otthont romboltak le (világrekord),

Ø amelyet több, mint 500 esetben marasztalt már el az ENSZ (világrekord) - legutóbb alig pár nappal ezelőtt! -,

Ø amely több, mint 50.000 civil haláláért felelős (világrekord),

 

Ø amely több, mint 250.000 civilt börtönzött be (világrekord),

Ø amely több, mint 200.000 ártatlan civil sebesültért felelős  (világrekord),

   

Ø amelyben a világon példa nélküli módon megtagadják a jogot a menekültek visszatérésére,

Ø amely a világon egyedülálló módon a vele szomszédos országoktól nyíltan lopja a vizet,

Ø amelyben a világon egyedülálló módon kollektív büntetésként legális az otthonok lerombolása,

 

Ø amelyben ugyancsak példa nélküli módon kollektív büntetésként fákat pusztítanak el,

Ø ahol legális a politikai, vagy vallási okból elkövetett bérgyilkosság ("összpontosított kiemelés"),

Ø ahol ártatlan civileket használnak emberi pajzsként,

Ø amelyben a világon egyedülállóan ma is legális a kínzás, aminek szakértői módszereit oktatják,

Ø ahol a világon egyedülálló módon megszállt területeken illegális településeket építenek,

Ø ahol a világon példa nélküli módon bírósági tárgyalás nélkül bebörtönöznek aktivistákat,

Ø amelyben giuness világrekordot felállítva 48 napos kijárási tilalmat rendeltek el,

Ø amelyben ugyancsak guiness világrekordot állítottak fel a katonai ellenőrző állomások száma tekintetében,

Ø ahol példa nélküli módon a katonai ellenőrző pontokon megtagadják a terhes nőktől, hogy eljuthassanak a kórházba szülni, aminek következtében a gyerekeik sok esetben meghalnak,

Ø ahol példa nélküli módon az ellenőrző pontokon a betegek meghalnak, mert megtagadják tőlük, hogy  eljuthassanak a kórházba,

Ø ahol példa nélküli módon az ellenőrző pontokon megtagadják az iskolás gyerekektől az átkelést,

   

Ø amely egyike azon két országnak, ahol a nemzetközi törvényekkel ellentétben szegényített uránium bombát és kazettás bombát vetnek be,

Ø amely azt állítja, hogy ellenségei el akarják törölni, miközben ő törölt le egy egész országot a térképről,

Ø amely bevitte a nukleáris fegyvereket a közel-keletre, miközben egyetlenként a közel-keleten visszautasítja az atomsorompó szerződést,

Ø amely a berlini fal után a ma létező egyetlen elkülönítő falat megépítette,

Ø amely Dél-Afrika után apartheid rezsimet teremtett (az előbbi ma már csak történelem, míg az utóbbi élő valóság),

 

Ø amely teljes városokat alakított börtönné falakkal elkerítve őket és a kijárást korlátozva,

Ø amelynek mérnökei állami megbízásból kikísérletezték az első abortusz hatékony, magzatra halálos könnygázt,

Ø ahol a világon példa nélküli módon bebörtönöznek gyermekeket politikai okból,

Ø amelyben a világon szintén példa nélküli módon léteznek olyan települések, amelyek kizárólag egy etnikum számára vannak elkülönítve (pl. Sede Boqer),

Ø ahol a falakon "I love War" feliratok díszelegnek,

Ø ahol nyíltan megtagadják olyan cégéres gazemberek kiadását, akik ellen az egész világon elfogató parancs van folyamatban ezerszámra elkövetett emberiség-ellenes bűntettek miatt,

Ø ahol megóvandó értéknek számít az emberiségellenes bűn: testőrökkel, állampénzen vigyáznak háborús bűnösök, emberek ezreinek haláláért felelős, nemzetközileg körözött terroristák biztonságára (pl. Solomon Morel),

Ø amely hivatalosan deklarálta, hogy jogában áll a világ bármely országában "célzottan likvidálni" azokat, akiket a politikai céljaira nézve veszélyesnek tart, mégpedig az adott ország kormányának megkérdezése, engedélye nélkül, 

Ø ahol Tom Hurndallt, a Nemzetközi Szolidaritási Mozgalom önkéntes aktivistáját következmények nélkül fejbe lőhették 2003. április 11-én (9 hónapig feküdt kómában, aztán 2004. január 13-án meghalt),

Ø ahol a velük azonos rasszból származó James Miller, ötszörös Emy díjas filkészítő-rendező-producert ugyanezek az humán-gyilkoló-robotok dokumentumfilm forgatás közben következmények nélkül lelőhették 2003. május 2-án,

Ø Ahol a velük ugyancsak egy rasszból származó Rachel Corrie - a Nemzetközi Szolidaritási Mozgalom aktivistája - fejét egy Caterpillar D9-es katonai bulldózerrel taposhatták szét 2003. március 16-án Rafahban következmények nélkül.

 

Tisztelt Mindannyian Együtt Jeruzsálemért Alapítvány! Itt a lehetőség! Tessék tüntetést szervezni! Mondjuk az izraeli követség elé! Mesterházy, Somló, Hernádi és társaik minden bizonnyal szívesen szerepelnének ott is. És ki tudja, talán még mi is Önök mellé állnánk! A feladat tehát adott, tessék nekilátni, beállni a Nemzetközi Szolidaritási Mozgalom aktivistái közé, és mindent megtenni ezeknek a fasisztoid, neonáci, rasszista állapotoknak a felszámolásáért! (Szinte biztosak vagyunk benne, hogy az Alapítvány pénzügyi gondjai is egyből megoldódnának: azonnal dőlnének Önökhöz a nagy összegű támogatások, felajánlások.)