Az amerikai nepszava.com oldalán szélsőségesen magyargyűlölő indulatokat tudatosan gerjesztő, provokáló, a független magyar bírói kart fasiszta, illetve neonáci kollaboránsnak beállító holokauszt-iparművész - dr. Gál Péter - feljelentette szerkesztőnket szerinte létező becsületének általa vélelmezett megsértése miatt.

 

A perben 2012. december 14-én 13:00-kor lesz a személyes meghallgatás a Pesti Központi Kerületi Bíróság 383.sz. tárgyalójában (1055. Budapest, V. Markó u. 25.)

A per tárgyalásaira minél több olyan a nemzetét szerető, magyar hazafit várunk, akik szeretnék személyesen meglátni, hogy mennyi joga van hazánkban a magyarnak, és mit engedhetnek meg maguknak az eszterházypéterek, spírógyörgyök, regőspéterek, kertészákosok, landeszmanngyörgyök, székhelyijózsefek, dánielpéterek, hajósandrások, petőivánok, illetve az őket példaképüknek tekintő, náluk alig valamivel óvatosabb követőik.

(A személyes meghallgatás még nem nyilvános, a per érdemi tárgyalásai azonban már azok, ezek időpontjáról tájékoztatni fogjuk az érdeklődő olvasóinkat. Ettől függetlenül a személyes meghallgatáson sem árt megjelenni néhány tisztességes magyarnak, hiszen a vélemény egyfajta csendes kifejezése lehet a puszta jelenlét is, különösen egy olyan holokauszt-iparművész esetében, aki nemrég egyenesen bevallotta: "Én egy nagyon gyáva ember vagyok.")

Amint szerkesztőnk megkapja dr. Gál Péter feljelentését, azt teljes terjedelmében közöljük. Addig csupán szerkesztőnk általánosságban előadott védekezését bocsátjuk az érdeklődők rendelkezésére:

 

TISZTELT PESTI KÖZPONTI KERÜLETI BÍRÓSÁG!

 

Alulírott Kalmár László, 1055. Budapest. V. Falk Miksa u. 12. alatti lakos, az Önök 2012. október 31-én kelt II/16.B.27108/2012/I/1.sz. idézésére reagálva

KIFOGÁSOLOM,

hogy az idézésben foglaltak szerint állítólag mellékelten csatolt feljelentést a valóságban a tisztelt Bíróság elfelejtette csatolni,

KÉREM

ezt lehetőleg postafordultával pótolni, miután így elképzelni sem tudom, hogy vajon mi az, amit a hisztériakeltő provokátor, szélsőséges magyargyűlöletet keltő, az igazságszolgáltatást és a bírói kart célzatosan lejárató írásokat publikáló, többszörösen is fegyelmi és büntető eljárások hatálya alatt álló, szándékos fegyelmi vétségek miatt korábban már jogerősen több ízben el is marasztalt közszereplő ügyvéd-feljelentő becsületsértés megállapítására alkalmasnak tarthat a vele kapcsolatos beadványaimban, vagy publikációimban.

Kérem a

TELJES SZEMÉLYES KÖLTSÉGMENTESSÉG ENGEDÉLYEZÉSÉT

a Be. 74. § (3) bekezdése alapján, továbbá kérem

VÉDŐ HIVATALBÓL TÖRTÉNŐ KIRENDELÉSÉT

a Be. 74. § (3) bekezdésének a) pontja, illetve a Be. 48. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes rendelet 2. § (1) bekezdésére, illetve a (3) bekezdés b) pontjára. (Mellékelten csatolom az V. Kerületi Önkormányzat  XI/S-36031/2012.sz. határozatát, amely igazolja, hogy rendszeres szociális segélyben részesülök, az ebből származó bevételem pedig 22.800Ft.)

Általánosságban az alábbi védekezést

TERJESZTEM ELŐ:

A feljelentő 2012. január 17-én lefasisztázott engem a gyermekem anyjával szemben folyt családjogi per tárgyalásán, majd a miután ott helyben, azonnal el is bukta a pert, az ügyfele tudomása és beleegyezése nélkül olyan fellebbezést írt, amelyben engem egyenesen az auschwitzi tömeggyilkosokhoz hasonlított. Ezt követően 2012. március 14-én nyilvános tárgyaláson megfenyegetett azzal, hogy a kezeimet le fogja vágatni a zsidó maffiával. Az Önök kifejezetten gyáva, meghunyászkodó bírósága - ide érve az elnökséget is! - semmit nem mert tenni az orruk előtt megvalósult, a Btk. 176/A. § (2) bekezdése szerint minősülő, hivatalból üldözendő bűncselekmény láttán, holott szignalizációs kötelezettségük van, aminek elmulasztása akár bűncselekménynek is minősülhet. Utóbb - amikor én tettem feljelentést dr. Gál Péterrel szemben a későbbi súlyos, aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazásért és becsületsértésért -, az Önök egyik bírósági titkára szándékosan átminősítette a nyilvánvalóan magánvádas feljelentést az előzmények közlése okán zaklatásnak, csak hogy megszabadulhasson az ügytől, amihez az Önök egyik - nyilvánvalóan alkalmatlan, nyúllelkű - elnöki bírója is segédkezet nyújtott. (Ezzel viszont elismerte az elnöki bíróval együtt, hogy a március 14-i tárgyaláson történtek bűncselekménynek minősülnek! Vajon ezt akkor miért nem akarta észre venni sem az eljáró bíró, sem az elnökség?!) Nevezzük nevén: Önök félnek a gátlástalanul fasisztázó, a bíróságokat neonáci kollaboránsnak feltüntető dr. Gál Pétertől: az egyenlő bánásmódhoz, és a törvény előtti egyenlőséghez való jogaimat súlyosan sértve, amikor én teszek feljelentést az ügyvéd "úrral" szemben, előbb altatják, amíg csak lehet, aztán átminősítik - hogy ne kelljen érdemben foglalkozniuk vele! -, ha viszont dr. Gál Péter tesz ellenem feljelentést, a nyakukat törve sietnek gyorsan kitűzni a személyes meghallgatást.

De menjünk tovább: a feljelentő már korábban is a közszereplés igényével lépett fel a holokauszt-ipar szolgálatában, számos ezzel kapcsolatos adat, publikáció található az interneten. A márciusi esetet követően egyenesen bekéretőzött az ismert lepedőakrobata - Bolgár György - nyilvános műsorába, és abban engem söpredéknek, az általa prognosztizált, készülőfélben lévő újabb holokauszt "első jelének, előhírnökének" állított be, és persze együtt gyalázták a hazai igazságszolgáltatást és bírói kart, aki szerintük cinkosságot vállal a neonácikkal.

Ezután a feljelentő kifejezetten kérte a nyilvános műsor írásban is történő publikálását, minél több weboldalra való feltételét.

Ezzel egy időben az interneten számos oldalon nyílt levelet publikáltatott, amelyet egyenesen a Fővárosi Törvényszék Elnökének címzett, és amely elsődlegesen a független magyar bírói kar lejáratására, neonáci kollaboránsnak feltüntetésére irányult.

Ezt az egészen aljas, elvetemült írást publikáltatta a szélsőséges magyargyűlöletéről ismert amerikai Népszava.com oldalon, azon az oldalon, ahol eszterházypéterek, regőspéterek, spírógyörgyök, landeszmanngyörgyök, kertészákosok, székhelyijózsefek, dánielpéterek, hajósandrások és petőivánféle micisapkázók a nap 24 órájában mocskolják büntetlenül és következmények nélkül azt az országot, ahol születtek, amelynek a nyelvét beszélik, amely kitaníttatta őket, és amelynek a pénzéből jobbára kivétel nélkül ingyen élnek, anélkül, hogy akár csak két fillér pozitív társadalmi értéket is létrehoztak volna valaha kifejezetten kártékony életük során.

Ezzel egyértelműen az azon az oldalon amúgy is forrongó magyargyűlölet fokozása volt a célja, amit el is ért: a gyáván, névtelenül mocskolódó gazemberek percek alatt teleokádták az oldalt gyalázkodó kommentek egész sorával. Voltam én ott minden, csak ember nem. De nem is én vagyok annyira fontos, ami fontos - és amiért dr. Gál Péter az egészet csinálta! -, az ország lejáratása, a magyar bírói kar gyalázása. Hogy csupán az egyik legtipikusabb kommentet idézzem, én "kilenc és fél millió tahó magyar szószólója" vagyok. (Mintha csak a patkányjellemű provokátort: Landeszmann György rabbit hallanám, aki szerint ha ők innen  kivonulnának, nem maradna itt más, csak a bőgatya és a fütyülősbarack.)   

Ami pedig ha nem is meglepő dr. Gál Péter jellemének ismeretében, de mindenképpen elképesztőtő: dr. Gál Péter ezt a kommentet - a többi hasonló magyargyalázó szennyel együtt - kifejezetten megköszönte az oldalon!

(Azt talán nem kell mondanom, hogy az ügyfele - az anyuka - azonnal kirúgta, hogy a lába sem érte a földet. A bosszúálló Gál Péter pedig immáron több, mint fél éve nem hajlandó tételesen elszámolni sem az ügyfele pénzével, sem az ügyfele irataival, pedig már folyik emiatt a fegyelmi eljárás vele szemben.)

Szükségesnek tartom elmondani, hogy miközben ez az egészen kiváló, jellemes ember nem győzi minden lehetséges fórumon a szerinte fenyegető neonáci veszéllyel lejáratni, gyalázni a nemzetünket - a tyúklopástól a gyermekelhelyezésig minden perébe beleviszi a gázkamrákat, a marhavagonokat, Auschwitzot és a Dunába lövetést -, gátlástalanul becsapta, meglopta azt a Szabó Tamást, akinek az édesapja a nyilas korszak egyik legismertebb zsidó-mentő humanistája volt.

Mindezt tényszerűen előre bocsátva jelzem: természetesen tisztában vagyok azzal, hogy jogi értelemben mindenkinek van valamilyen szinten becsülete, amit meg lehet sérteni, még a hétköznapi értelemben nyilvánvalóan becstelen embernek is.

Ugyanakkor az AB számos határozatában mutatott rá, hogy a közszereplőnek a közszerepléséhez kapcsolódóan fokozott tűréshatárral kell bírnia, a közszereplőknél a véleménnyilvánítás határai tágabbak, egészen a gyalázkodás határáig terjednek. (Az pedig nyilvánvaló, hogy én az objektív mérce szerint gyalázkodásként értékelhető - vagy a gyalázkodás szintjét akár csak meg is közelítő - kifejezést nem használtam a feljelentővel szemben.)

Rá kell azonban mutatnom arra is, hogy az AB szerint is, és a Legfelsőbb Bíróság (ma Kúria) elvi szintű állásfoglalásai szerint is léteznek a közszereplésnek olyan formái, amelyek esetében a véleménnyilvánításnak már egyáltalán nincsenek határai, amelyek esetében akár a gyalázkodást is le kell nyelnie az illető közszereplőnek:

Többek között ilyen eset az, amikor valaki a saját fészkébe piszkít: amikor magyar állampolgár létére gyalázza Magyarországot, illetve hazánk önálló, független hatalmi ágait - bírói testületét -, amikor külföldön hazánk lejáratására törekszik, tudatosan, szándékosan, célzatosan uszít magyargyűlöletre, és elégedetten köszöni meg az uszítása eredményét: a fröcsögő, magyargyűlölő reakciókat. Annak, aki ilyesmit tesz, számolnia kell a legszélsőségesebb reakciókkal a hazájukat szerető, tisztességes magyarok részéről. (Egyénként számol is, hiszen éppen az ilyen reakciókat akarja kiprovokálni, hogy azután gerjeszthesse tovább a gyűlöletet azzal, hogy lám, miféle szemét, szélsőséges nép ez a magyar.)

Álláspontom szerint olyan két lábon járó élő organizmussal szemben, amely rendre tudatosan, szándékosan és célzatosan uszít hazánkkal szemben, aki mindent megtesz azért, hogy hazánkat külföldön lejárassa, aki gerjeszti a magyargyűlöletet, nincs és nem is lehet határa a véleménnyilvánításnak. Az ilyen embereket a múlt század elején bíróság elé állították - külön büntetőjogi tényállás volt akkor a magyargyalázás, ahogy ma is számos országban bűncselekménynek számít az adott nemzet gyalázása, vagy az az adott nemzettel szembeni uszítás -, és ismétlődő esetben kiutasították őket az országból. (A világ számos országa ma sem tűri el az ilyes gyalázatos, ép ésszel felfoghatatlan magatartást, sajnos mi igen.)

Végezetül megjegyzem: dr. Gál Pétert már korábban is több ízben jogerősen elmarasztalta a Kamara  szándékos fegyelmi vétségek elkövetése miatt, jelenleg is két fegyelmi eljárás van vele szemben folyamatban. Ugyanakkor az V. és XIII. Kerületi Ügyészség elrendelésére két büntető eljárás is folyamatban van vele szemben zaklatás megalapozott gyanúja miatt az V. Kerületi Rendőrkapitányságon, és a Budapesti Nyomozó Ügyészségen is nyomozás folyik vele szemben okirattal visszaélés, sikkasztás, és ügyvédi visszaélés miatt. (Hogy ezek a nyomozások milyen szakaszban vannak, arról nincs tudomásom.) Ezen felül természetesen nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás és becsületsértés miatt is eljárás indult ellene éppen Önöknél, amit viszont célszerű lenne egyesíteni a jelen ügyhöz, hiszen egy tőről fakadó ügyekről, és azonos felekről van szó.

Egyúttal jelzem: a jelen ügy történéseit részletesen publikálom mostantól kezdve a világhálón, így számítani lehet arra, hogy a per tárgyalásain esetleg nagyobb számban hallgatóság is részt kíván majd venni az úgynevezett nemzeti oldalról, azok közül, akiknek - ellentétben a feljelentővel - nem csupán térkép e táj, akik közül egynek sem jutna eszébe soha lejáratni, bemocskolni ezt az országot, pláne nem külföldön!

 

2012. november 10.                                                                                                                                   tisztelettel: Kalmár László