ÚJABB BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉNEK GYANÚJÁT MEGALAPOZÓ SÚLYOS VISSZAÉLÉS A II. ÉS III. KERÜLETI BÍRÓSÁGON!

 

Mint ismeretes, nemrégen bukott le ugyanezen a bíróságon az a két bíró, akik ügyvédismerőseik zsebeit sajátos matematikai bravúrral igyekeztek vastagítani: a törvényes 6.000Ft helyett 15.000Ft-ot juttattak nekik, amit azok szemrebbenés nélkül fel is vettek. (Az más kérdés, hogy a Központi Nyomozó Ügyészség egyik szerecsenmosdatója persze tisztára mosta őket: megállapította, hogy csupán számolási hiba történt, a két bírónőnél a 2x3 nem 6-ra, hanem 15-re jött ki, abban pedig igazán nincs semmi gyanús, hogy ez összesen 5 diplomás jogász közül - 2 bíró és 3 ügyvéd - egynek sem tűnt fel, hiszen a jogi egyetemen nem főtantárgy az elemi matematika.)

Most újabb elképesztő esemény történt: a nemrégen felfelé buktatott dr. Mikó Gergely elnöki regnálása alatt balkáni szintre züllött óbudai bíróságon a dr. Rácz Eszter bírósági titkár által 2012. augusztus 23-án hozott 11.B.1044/2012/2.sz. végzést a felelős adatkezelés, és az adatok biztonságának ezen a bíróságon már mondhatni megszokott színvonalú védelme jegyében szerkesztőnknek postázták ki.

Nem is lenne ezzel semmi baj, ha történetesen az ügyhöz szerkesztőnknek bármi köze lenne. Épp csak hogy nincsen! A balkáni szintre süllyedt, a felelősség fogalmát nem ismerő intézmény szerkesztőnknek postázott ki egy másik ember ügyében született végzést. Ráadásul olyan végzést, amely tartalmazza az illető büntetőjogi elmarasztalásának - ügyészi megrovás! - tényét is!

Visszaélés személyes adattal

Btk. 177/A. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével jogtalan haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva

a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel,

b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja,

vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést különleges személyes adatra követik el.

(4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha személyes adattal visszaélést hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával követik el.

 

Őszinte kíváncsisággal várjuk, hogy vajon ebből hogyan mosdatja majd ki őket a nyomozó ügyészség. (Mert ha nem mosdatná ki, ha valakinek ezért felelnie kellene, akkor ez nem Magyarország - a következmények nélküli ország - lenne.)

Azt viszont őszintén reméljük, hogy az érintett legalább polgári úton elégtételt vesz az információs önrendelkezési jogának, illetve a bűnügyi személyes adatai védelméhez fűződő személyiségi jogának súlyos megsértése miatt. (Amennyiben megkeresi szerkesztőségünket, szívesen segítünk ebben neki.)

Éppen ideje lenne, ezt az intézményt végre olyan kártérítésre kötelezni egyszer, hogy az épületet is el kelljen adniuk a fejük felől. Azután létesülhetne a helyén mondjuk egy újabb kínai piac, ahol a kis kínaiak biztosíthatnának az intézmény korábbi "felelős" dolgozóinak stabil, társadalmilag hasznos munkát. (Mondjuk piactakarítást.) Ezzel végeredményben mindenki jobban járna. A társadalom legalábbis egészen biztosan!