CSONKÍTÁSSAL, A ZSIDÓ MAFFIÁVAL FENYEGETTE MEG SZERKESZTŐNKET A II. ÉS III. KERÜLETI BÍRÓSÁG EGYIK BÜNTETŐ BÍRÓJÁNAK FÉRJE: DR. GÁL PÉTER!

dr. Gál Péter ügyvéd. Mármint a végzettsége szerint. Elvégezte a jogi egyetemet, szakvizsgát tett, praktizál. Mégpedig nem is akárhogyan!

És persze nem is akárkinek a szárnyai alatt ténykedik: a kiváló dr. Kende Péter, az Orbán Viktorról a hazai bolsevik párt megrendelésére írt két szennyirodalom (A Viktor, Az igazi Orbán Viktor) szerzőjének patronáltja. (Érdemes talán megnézni itt, hogy mivel kell számolniuk azoknak, akik hozzá fordulnak.) Mindketten - Kende is, Gál is - illusztrációi a tartalom és a forma marxi egységének: amilyenek kívülről, olyanok belülről is. (Úgy is fogalmazhatnánk, hogy esetükben a látszat nem csal: a kifejezetten impozáns, esztétikus külső megjelenés hasonlóan szeretnivaló, nemes belsőt takar.)

Szerkesztőnk 2,5 éves kislányának édesanyja valami fatális érzékkel rendelkezik ahhoz, hogy amikor ügyvédet keres, kifogja a szakma krémjét. Az önmagát "szakértő családjogász"-ként hirdető dr. Regász Máriával kezdte, akinek köszönhetően cirka kétmillióval lett könnyebb a pénztárcája, viszont mi tagadás, minden bizonnyal megérte ezt az összeget a regászi sikersorozat: 50 kérelemből 50 bukás, 20 elmarasztalás, több, mint félmillió forint eljárási bírság. Azután következett dr. Faragó Gyula, aki már lényegesen kevesebb kárt okozott az anyukának. Mondjuk úgy, hogy érdemben nem csinált semmit majdnem egy teljes év alatt. Mindössze egy végrehajtási kérelmet sikerült az ügyfele akaratától eltérően teljesen elbaltáznia. (Hogy ez a teljesítmény mibe került az anyuka családjának, arra nézve nincsenek adataink. Az értékét viszont egészen pontosan megmondhatjuk: kereken nulla forint.) Eme két igazán sikeres, gyümölcsöző ügyfél-ügyvéd kapcsolat után az anyukát a dél-nyugati szél dr. Gál Péterhez sodorta. (Born & Gál Ügyvédi Iroda, 1037. Budapest, Bokor u. 9-13. tel: 06-1-3881260, mobil: 20-9446015, e-mail elérhetőségek: galpeter@mail.datanet.hu, galpeterdr@gmail.com,  jogterületek: büntetőjog, családjog, egészségügyi jog, emberi jogok, Európai Unió joga, gazdasági jog, ingatlanjog, polgári jog, szabálysértési jog, szellemi alkotások joga, egyszóval minden szinten szinte minden. És persze minden nagyjából azonos szinten, mint azt rövidesen látni fogjuk.)

És persze dr. Gál Péter házas ember is egyúttal. A felesége nem más, mint dr. Gál Péterné bírónő, a II. és III. Kerületi Bíróság bírája. És láss csodát: merő véletlenségből éppen dr. Gál Péterné bírónő próbálta meg korábban eltussolni az anyuka egy meglehetősen durva rágalmazási ügyét a II. és III. Kerületi Bíróságon. Miután Dr. Péntek László bíró úr a Fővárosi Bíróságon meghiúsította dr. Gál Péterné eltussolási kísérletét - hatályon kívül helyezte az érdemi vizsgálat nélkül született megszüntető végzést -, az ügyet dr. Gál Péterné egyik kollégájára osztották át, aki viszont szolidarításból nyílt tárgyaláson levérbírózta a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának vezető helyettesét - Dr. Péntek Lászlót -, nemzetközi szaktekintélyt, és kijelentette, hogy nem ért egyet a felettes törvényszék döntésével. Ha merő véletlenségből nem derül ki a családi kapcsolat - másrészt békülés folytán nem szűnik meg amúgy is az eljárás -, megtörténhetett volna, hogy a II. és III. Kerületi Bíróságon az anyukát egészen véletlenül annak a bírónőnek a férje védte volna, aki az ügyet már eredetileg is el akarta tussolni. (Könnyű elképzelni, hogy az eljárás vajon mennyire tett volna eleget a pártatlanság követelményének.) De menjünk tovább, nézzük, hogy dr. Gál Péternek - a II. és III. Kerületi Bíróság egyik büntető bírája férjének - milyen elképzelései is vannak a jogról, illetve a korrekt jogi képviselet ellátásáról...

A kiváló zseni az anyukánál a Fővárosi Törvényszék előtt 19.P.25.861/2010. számon folyamatban lévő polgári jogi perben debütált, és azonnal nem mindennapi képességekről tett tanúbizonyságot: megtámadta az 53.sz. ideiglenes intézkedést, és persze azonnal követelte Dr. Pataki Árpád bíró kizárását, mondván, hogy a személyiségi jog területének talán legkomolyabb hazai szaktekintélye "nem látszik tisztességesnek". dr. Gál Péter ezt arra alapozta, hogy Dr. Pataki Árpád bíró úr képes volt törvénysértő tevékenységnek minősíteni azt, ha valaki mások lakásában titokban hangfelvételeket készít, ami szerinte - mármint a polgári és a büntetőjogban egyaránt fantasztikusan jártas dr. Gál Péter szerint - abszolút törvényes magatartás, nem is érti, hogy egy bíró hogyan vetemedhet odáig, hogy valakit eltilt az ilyesmitől! (A nagyeszű ügyvédet a kizárási kérelmével együtt természetesen elküldték oda, ahová való: a Fővárosi Törvényszék 2012. január 19-én 65.sz. alatt elutasította a minden tekintetben makulátlan Dr. Pataki Árpád bíró kizárását.) A nagyszerű  zseni azonban további - a polgári jog széleskörű  ismeretéről árulkodó - korszakalkotó leleplezéssel is élt: megállapította, hogy Dr. Pataki Árpád intézkedése nem csupán jogsértő, de egyben diszkriminatív is: a bíró úr ugyanis csupán az ügyfelével szemben hozta meg ezt az intézkedést, holott dr. Gál Péter szerint "akkor már" legalább is az ellenérdekű felet is el kellett volna tiltania ettől. Az ügyvédzseni figyelmét nyilván elkerülte a Pp. 3. § (2) bekezdése, illetve a Pp. 215. § (1) bekezdése, miszerint a bíróság a felek által előterjesztett kérelmekhez kötve van, döntései nem terjedhetnek túl a felek által előterjesztett kérelmeken. (Az ellenérdekű féllel szemben ugyanis az ügyfele történetesen nem terjesztett elő hasonló kérelmet, így Dr. Pataki Árpádnak - ez irányú kérelem hiányában - elvben sem volt lehetősége az ellenérdekű  féllel szemben hasonló döntést hozni.) dr. Gál Péter jogi ismereteit csupán bölcsessége múlta felül: Dr. Pataki Árpád bíró úr ugyanis - aki állítólag "nem látszik tisztességesnek" - alig egy évvel korábban az anyukát nagyvonalúan megmentette egy 90.000Ft-os illetéktől azzal, hogy egy szép, és példaértékű béküléshez ennyivel a törvényszék is hozzá kíván járulni. (Annak idején még a kiváló dr. Regász Mária vette rá az anyukát egy nyilvánvalóan agyrém követelés - 5.000.000Ft, teljes egészében jogalap nélkül! - előterjesztésére, ami 300.000Ft illetékkel jár, és amiből még elállás esetén is megmarad 90.000Ft!) Az igen bölcs dr. Gál Péter tehát az ügyfelét korábban 90.000Ft-os illetéktől megmentő, végtelenül jóindulatú, kiváló bíró becsületét sértette meg súlyosan, nem gondolva arra, hogy ügyfelének sajnos idén is nagy szüksége lenne - lett volna! - a bíró úr hasonló jóindulatára, miután dr. Regász Mária sajnos egy évvel ezelőtt másodszor is becsapta az anyukát: ismét beadatta vele az 5.000.000Ft-os követelést, holott pontosan tisztában volt azzal, hogy egyszer már tisztázódott a jogalap hiánya. (Azaz az anyuka felett ismét csak ott lebeg a 300.000Ft-os illeték Damoklész-kardja, és a zseniális dr. Gál Péternek köszönhetően igen jó esélye van arra, hogy ezúttal már ki is kelljen fizetnie. Hacsak időben nem küldi el az ügyvéd urat oda, ahonnan jött és ahová való, és nem mondja el őszintén Dr. Pataki Árpád bíró úrnak, hogy a kizárási kérelemről és annak tartalmáról nem is tudott, ez az ügyvéd úr bravúros magán akciója volt.)

dr. Gál Péter hamarosan megcsillogtatta képességeit a Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.P.104.084/2010. számú családjogi perében is 2012. január 17-én: az anyukát rábeszélte arra, hogy vigye el az alig 2,5 éves kislányát dr. Sófi Gyula gyermekpszichiáterhez, akit azután előállítanak majd a családjogi per tárgyalására, megdöntik vele a BOI igazságügyi szakértői véleményeit, és frenetikus sikert aratva, megdicsőülten távoznak. A dolog nem egészen így alakult: szerkesztőnk még időben elmagyarázta Sófi úrnak, hogy merre, meddig hány méter: megtiltotta neki, hogy a kislányt teljesen feleslegesen ilyen meghurcolásnak tegye ki. Sófi úr valamivel bölcsebbnek bizonyult az ügyvéd úrnál, és bár megjelent tanúként, esze ágában nem volt a legkisebb kockázatot sem vállalni: pontos, precíz, és ennél fogva az ügyvéd úr számára teljességgel használhatatlan vallomást tett. dr. Gál Péter ekkor ismét megcsillogtatta fantasztikus tudását: csak úgy záporoztak a kérdései a gyermekpszichiáter felé. A baj csak ott volt, hogy az első négy kérdésének a feltételét szép sorjában egyenként megtiltotta Dr. Gábor Lászlóné bírónő, így ezekre Sófi úr nem válaszolhatott. Az ügyvéd úrnak pedig több kérdése nem maradt. Azaz állapítsuk meg: dr. Gál Péter gyakorlatilag egyetlen olyan kérdést sem tudott feltenni a saját tanújának, amely az adott eljárásban megengedhető lett volna! (Dr. Gábor Lászlóné bírónő udvariasan, de határozottan elmagyarázta az ügyvéd úrnak, hogy a tanút a bíróság tényekre nézve hallgatja ki! Az ügyvéd úr csodálkozva nézett a bírónőre, mint az a bizonyos hal a szatyorban: nyilván nem hallott még erről korábban.) Ezután dr. Gál Péter számos indítvánnyal állt elő, ezek egy részét azzal utasította el a bírónő, hogy az ügyvéd úr alaposan elkésett a megtételükkel, az eljárás befejezését pedig nem lehet indokolatlanul késleltetni, míg más részüket nyilvánvalóan irreleváns voltukra tekintettel mellőzte. Összességében dr. Gál Péter tehát a családjogi tárgyaláson is rebetlizett. (Érdemes megjegyezni: a tárgyalás elején azzal kezdte, hogy burkoltan lefasisztázta szerkesztőnket, védelmet kért a bírónőtől az őt ért állítólagos fasiszta támadással szemben, kijelentette, hogy "ilyen körülmények között" nem hajlandó részt venni a tárgyaláson. A bírónő  először nem akart hinni a fülének: egy ügyvéd 2012 elején Európa közepén egy családjogi tárgyaláson - miután nincs valódi mondanivalója - fasisztázni kezd! És elképzeli, hogy ma még ezzel eredményt lehet elérni. Összetéveszti a tárgyalótermet az MSZP-SZDSZ politikai kampány műsorával. Dr. Gábor Lászlóné persze igen gyorsan lehozta az ügyvéd urat a fellegekből a realitások talajára.) A tárgyalás eredményét az ügyvéd úr már meg sem várta, nem kívánt magyarázkodni Melindának a teljes elutasításért zsebre tett nem kevés pénzt illetően.

Ami azonban már szinte hihetetlen, az a Pesti Központi Kerületi Bíróság 20.B.36308/2010. számú perének 2012. március 14-i tárgyalásán történt. Ezúttal a büntetőjog területén jeleskedett dr. Gál Péter az anyuka védőjeként. Az ügyvéd úr mindenek előtt úgy jelent meg, hogy az elegáns, csinos anyuka már az elején jobbnak látta bizonyos távolságot tartani tőle. (Szerkesztőnk mindenesetre általában meg szokta adni a tiszteletet egy bírósági eljárásnak azzal, hogy többnyire megborotválkozik, hajat mos, megfésülködik, tiszta és elegáns ruhát ölt magára.) Az eredeti terv szerint az anyuka és szerkesztőnk békülési szándékkal érkeztek. Az anyuka már a családjogi per elvesztését követően deklarálta, hogy elege volt, nem kívánja az életét tárgyalásokon tölteni, dolgozni megy, nyugalmat szeretne. Azóta a Kalmár-Czenki család napról napra egyre inkább kezd igazi, klasszikus, normális családra hasonlítani: a kislány boldog, imádja együtt, szeretetben látni a szüleit. A tárgyalás kezdetén szerkesztőnk közölte, hogy felajánlotta az anyukának: amennyiben teljes körűen befejezi a pereskedést - azaz elfogadja a családjogi perben született, 100%-ban megalapozott elutasítást, nem fellebbez, nem csatározik tovább -, akkor ő a maga részéről eláll minden olyan eljárástól, amely lényegében a nyilvánvalóan alaptalan családjogi per megtámogatására kiagyalt korábbi rágalmazás-hadjárat miatt indult. Dr. Gulyás Géza bíró úr erre az anyukához fordult a kérdéssel: lejárt a fellebbezési határidő, van-e tehát fellebbezés a családjogi perben született elutasítással szemben.

És most jön az, ami szinte hihetetlen: az anyuka közölte, hogy ő bizony ezt nem tudja megmondani!!! Az ügyvédjével nem sikerült konzultálnia azóta sem, sőt az a helyzet, hogy a mai napig nem is látta még az első fokon született ítéletet, dr. Gál Péter - ügyfele állítása szerint - nem küldte el, nem adta át neki. (Pedig ugye már letelt a fellebbezési határidő!)

dr. Gál Péter ezután közölte: ő - ezek szerint az ügyfele megkérdezése nélkül!!! - fellebbezést nyújtott be! (Az ember esze megáll!)

De a katarzis csak ezután következett: dr. Gál Péter szerkesztőnk szemébe sunyított, és a következőket mondta neki: a beadványai, irományai el fognak jutni a zsidó maffiához, és szerkesztőnknek akkor nem lesz majd többé keze, amivel beadványokat tud írni!

Nem tudjuk, hallott-e még valaki ehhez hasonlót! 2012-ben, Európa közepén egy keresztény jogállamban egy zsidó ügyvéd egy bírósági tárgyaláson súlyosan - megcsonkítással! - megfenyeget egy keresztény magyart a zsidó maffiával. (Aminek ugye a létezését is tagadni igyekszik persze minden normális, gondolkozó zsidó!)

Szerkesztőnk úgy csapott az asztalra, hogy az alpári módon csonkítással fenyegetőző zsidó ügyvédnek vélhetően alsónadrágot kellett cserélnie, azért viharzott olyan gyorsan ki a teremből, majd az épületből is - a saját ügyfelét is faképnél hagyva! -, hogy szinte porzott utána a talaj.

Dr. Gulyás Géza bíró úr megkövült tekintettel állt az eset előtt, ilyesmivel vélhetően még nem találkozott. Az elhangzottakat mindenesetre a bíró úr jegyzőkönyvezte, és hangfelvétel is készült - kettő is! - a teremben.

Az esetnek természetesen következményei lesznek: dr. Gál Péternek vélhetően ismét csak fegyelmi eljárással kell majd szembe néznie hamarosan, de feljelentésre számíthat veszélyes fenyegetés, illetőleg kényszerítés kísérlete miatt is.

(Értelemszerűen felvetődik bennünk a kérdés: miután az a csúnya, diszkriminatív Fővárosi Törvényszék idő közben a fentiek szerint el merte utasítani dr. Gál Péter fantasztikus zsenialitással megfogalmazott kizárási kérelmét, vajon nekik - illetve Dr. Pataki Árpádnak - is számolniuk kell-e a zsidó maffia haragjával, és kezük esetleges elvesztésével, hogy azután ne tudjanak majd dr. Gál Péter ügyfeleit elmarasztaló végzéseket, illetve dr. Gál Péter kizárási kérelmeit elutasító végzéseket írni?!)

Ami azonban szerkesztőnk számára sokkal fontosabb kérdés: mit tesz ezek után Melinda?! Megtartja a gyermeke apját és egyben a kedvesét csonkítással fenyegető zsidó ügyvédet, vagy azonnali hatállyal visszavonja a megbízását, visszaköveteli a pénzét, és még kártérítést is követel a megkérdezése nélkül, akarata ellenére tett fellebbezés miatt?! Istenhívő református keresztényként továbbra is a zsinagógát kívánja gazdagítani a Czenki család pénzével, vagy inkább a gyerekre költi a jövőben?!

Szerkesztőségünkben felmerült, hogy kifejezetten felhívjuk Melindát arra: a lehető leghatározottabban határolódjon el az efféle mocskos módszerektől. A fasisztázástól, a zsidó maffiával és a csonkítással való fenyegetőzéstől: dr. Gál Péter ügyvédtől. Végül azonban arra a meggyőződésre jutottunk, hogy egy istenhívő református keresztényt, egy diplomás tanítónőt, egy édesanyát, és most már egyben családanyát nem szükséges külön felhívni arra, ami az elemi tisztesség körébe tartozik, és aminek minden önmagára valamit is adó ember - ide értve a zsidóság tisztességes, normálisan gondolkozó, beilleszkedni kívánó részét is! - belső erkölcsi késztetése alapján külön felhívás nélkül is elhatárolódik.

Melinda döntéséről ugyanitt egy héten belül tájékoztatjuk olvasóinkat. És persze a református egyházat is.  

Melinda 2012. május 24-én visszavonta a gyermeke apját a zsidó maffiával, és megcsonkítással fenyegető ügyvéd megbízását. Egyúttal elhatárolódott dr. Gál Péternek az ő nevében írtakban foglaltaktól, és visszavonta az ügyvéd úr által írt, megdöbbentő tartalmú fellebbezést is, elfogadva a családjogi perben született elutasítást. Egyúttal dr. Gál Péter fegyelmi felelősségre vonását kezdeményezte, ami folyamatban van a Budapesti Ügyvédi Kamaránál.