Dr. PÉNTEK LÁSZLÓ, ÉS A BÍRÓI TISZTESSÉG - Dr. SZOBOTKA HELGA, ÉS A BÍRÓI FELELŐSSÉG

 

Mint arról a minap tájékoztattuk olvasóinkat, az interneten tudatosan magyargyűlöletet keltő, a Fővárosi Törvényszéket neonáci-kollaboránsnak beállító dr. Gál Péter Pál holokauszt-iparművész feljelentette szerkesztőnket állítása szerint létező becsületének vélelmezett megsértéséért. Legalábbis ezt hittük, miután Dr. Szobotka Helga bírónő - havi 391.600Ft alapilletményért - példáját ritkító alapos körültekintéssel eljárva idézést küldött szerkesztőnknek, amelyen ez állt. (Ugyanakkor viszont a benne hivatkozott feljelentést a valóságban nem csatolta, azt pedig mégsem feltételezhettük - legalábbis józan állapotban -, ami azóta kiderült.)

Mint ismeretes, miután dr. Gál Péter Pál szerkesztőnket a zsidó maffiával fenyegette meg, szerkesztőnk bátorkodott ajánlani dr. Gál Péter Pálnak, hogy ha nem érzi jól magát ebben a csúnya, fasiszta országban, akkor talán menjen szépen haza a mélyen demokratikus Izraelbe. Erre Peti-Palkó elszaladt a PKKB elnökéhez, aki hazaküldte, mert nem volt úgy öltözve, ahogy elvárható lett volna tőle egy bíróságon. Miután a PKKB-on nem járt szerencsével, elkezdte pocskondiázni a bíróságot, sőt már nem is a PKKB-ot, hanem egyenesen a Fővárosi Törvényszéket: nyílt levelet írt az Elnök Úrnak, amelyben burkoltan fasiszta-szimpatizánsnak, neonáci-kollaboránsnak állította be fővárosunk törvényszékét. (Írásaiban persze csupán azt hangoztatta, hogy őt "egy söpredék" hazaküldte zsidó származása miatt, azt már nem említette, hogy mivel is váltotta ki ezt a javaslatot ebből a "söpredékből".

Ezt követően érthetetlen módon nem ahhoz fordult, akinek a nyílt levelet is írta, még csak nem is a büntető kollégium vezetőjének, hanem Dr. Péntek Lászlónak, a büntetőkollégium vezető helyettesének írt levelet. (Vajon miért éppen neki? Miért nem Dr. Fazekas Sándornak, a törvényszék elnökének írt? Vagy miért nem dr. Mikó Gergelynek, a büntető kollégium vezetőjének? Netán csak nem az zavarta, hogy mindketten keresztények?! Mert hogy szerkesztőnk kislánya édesanyjának egyenesen feltette a kérdést, hogy zsidó-e, és miután az közölte, hogy nem, Peti-Palkó egyenesen megmondta neki, hogy nem bízik benne. Miért pont éppen Dr. Péntek Lászlónak?! Élünk a gyanúperrel, hogy a fajtársi szolidaritásban reménykedett, és mint azt hamarosan látni fogjuk, úgy tűnik, talán nem is teljesen alaptalanul.) A levelében dr. Gál Péter Pál nem mindennapi arcátlansággal "követelőzni" kezdett, ami nem csupán nem szokás egy ügyvéd részéről egy magas beosztású bíróval szemben, nem csupán tiszteletlenség, de a MÜK Szabályzat értelmében etikai vétségnek is minősül.

Mielőtt tovább mennénk, tegyünk egy kis kitérőt: nagyjából egy évvel ezelőtt a II. és III. Kerületi Bíróság egy bírónője nyilvános tárgyaláson dühében vérbírónak nevezte Dr. Péntek Lászlót, mert az meghiúsította kolléganőjének: dr. Gál Péterné bírónőnek (nem tetszenek tévedni: valóban dr. Gál Péter Pál feleségéről van szó!) arra irányuló kísérletét, hogy dr. Gál Péter Pál későbbi védencét kimossa egy nyilvánvalóan elkövetett bűncselekményből: hatályon kívül helyezte dr. Gál Péterné súlyosan törvénysértő megszüntető határozatát, és elrendelte Peti-Palkó későbbi védencének büntetőjogi felelősségre vonását. Akkor szerkesztőnk a maga szerény eszközeivel határozottan megvédte Dr. Péntek Lászlót: elérte, hogy a fékét vesztett bírónőt (dr. Gál Péterné kolléganőjét) dr. Mikó Gergely - aki akkor még az óbudai bíróság elnöke volt - figyelmeztetésben részesítette a megengedhetetlen viselkedése miatt.

Talán ne menjünk el amellett sem, hogy amikor dr. Gál Péter Pál kígyót-békát kezdett dobálni az interneten hazánk bírói testületére, és a Fővárosi Törvényszéket neonáci-szimpátiával vádolta meg, szerkesztőnk a bíróság becsületét is megvédte nem csupán hazánkban, de még Amerikában is, ahol szintén terjesztette Peti-Palkó a magyar igazságszolgáltatás fasisztoid jellegéről szóló szennyirományát közismert talmudista szennyoldalakon. (pl. amerikai népszava) Amikor pedig szerkesztőnk megtudta, hogy mit írt Dr. Péntek Lászlónak dr. Gál Péter Pál, külön beadványban részletezte Dr. Péntek Lászlónak, hogy pontosan mi is történt, és hogy dr. Gál Péter Pál mit művel a világhálón, hogyan pocskondiázza azt a törvényszéket, amelynek Dr. Péntek László vezető beosztású, oszlopos tagja.

Végezetül tegyük hozzá: Dr. Péntek László kiváló szakember, nemzetközi szaktekintély, azaz halál pontosan ismeri a büntetőjogot.

És most jön az, amire még a legelvetemültebb antiszemita sem mert volna gondolni: Dr. Péntek László engedelmeskedett dr. Gál Péter Pálnak! Beszerezte a jegyzőkönyvet, amelyben fajtársa szerkesztőnket megfenyegette azzal, hogy a zsidó maffiával vágatja le a kezeit, és amelyben erre szerkesztőnk válaszul javasolta Peti-Palkónak, hogy menjen talán haza, ha nem érzi jól magát itt, Magyarországon, majd ha hiszik, ha nem: feljelentette szerkesztőnket közösség elleni izgatás - szerinte megalapozott - gyanúja miatt, ugyanakkor esze ágában nem volt feljelenteni dr. Gál Péter Pált a Btk. 176/A. § (2) bekezdésébe ütköző, nyilvánvalóan megvalósult bűncselekmény miatt - aki félelemkeltés céljából a) mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyeget, vagy b) annak a látszatnak a keltésére törekszik, hogy a sértett vagy hozzátartozója életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy veszélyeztető esemény következik be, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő - annak ellenére, hogy Dr. Péntek Lászlónak a Be. 171. § (2) bekezdése szerint feljelentési kötelezettsége van, amelynek elmulasztása az (1) bekezdés szerint bűncselekménynek minősül.

 

Mint már említettük: Dr. Péntek László nem kezdő a pályán, azaz úgy tett feljelentést szerkesztőnk ellen, hogy halálbiztosan tisztában volt vele: a feljelentése nyilvánvalóan alaptalan, a Hócipő Magazinba illő kolosszális marhaság, amellyel egyrészt kiröhögteti, lejáratja, nevetség tárgyává teszi önmagát, másrészt lejáratja sajnos önmagával együtt a Fővárosi Törvényszéket is. És persze azt is halál pontosan tudta, hogy dr. Gál Péter Pál viszont valóban büntetendő cselekményt követett el, amiért valóban feljelentést kellene tennie hivatalból.

Vajon mivel magyarázható mindez?! Miért tett ez az ember általa is tudottan nyilvánvalóan alaptalan feljelentést a keresztény-magyar - ráadásul korábban éppen őmellette kiálló, őt, majd a bíróságát is megvédő! - szerkesztőnkkel szemben, és miért nem tette meg ugyanakkor az egyértelműen indokolt feljelentést a bíróságát pocskondiázó, a zsidó maffiával fenyegetőző zsidó ügyvéddel szemben?! (Tegyük hozzá a teljesség kedvéért: azóta az ügyészség elrendelte a nyomozást Pati-Palkóval szemben emiatt egy másik bírónő, valamint szerkesztőnk feljelentésére, hiába szerette volna megmenteni a szolidaritás jegyében őt Dr. Péntek László azzal, hogy a feje tetejére próbálta állítani a történteket: a sértettet jelentette fel az elkövető helyett.) Lehetséges lenne, hogy Peti-Palkó jól számított, és Dr. Péntek Lászlónak előbbre való volt a szolidaritás, mint az igazságszolgáltatás tisztességébe vetett közbizalom megőrzése?! Mert amennyiben így van, akkor bizony Dr. Péntek Lászlónak is fel kell állnia a vezetői pozícióból, ahogy egy évvel korábban dr. Gatter Lászlónak is fel kellett állnia egyenesen az elnöki székből.

Érdekes: mint tudjuk, Peti-Palkó annyiszor hangoztatott zsidó büszkesége nem akadályozta meg őt abban, hogy meglopja éppen azt a Szabó Tamást, akinek az édesapja százszámra mentette a zsidókat a nyilas-korszakban. Dr. Péntek Lászlót pedig nem akadályozta meg a hivatali esküje abban, hogy éppen azt jelentse fel nyilvánvalóan alaptalanul, aki korábban mellette kiállt, és a bíróságát is határozottan megvédte a nemtelen talmudista támadástól.

Önökben nyilván felvetődik a kérdés: vajon ha Szabó Tamás édesapja sejtette volna, hogy a fiának hogyan hálálja majd meg egyszer éppen egy zsidó azt, hogy ő az életét kockáztatva menti a zsidókat, akkor is mentette-e volna őket?! Vajon ha szerkesztőnk tudja, hogy miként hálálja majd meg neki Dr. Péntek László a mellette való kiállását, akkor is kiállt volna-e mellette? Vagy ha a történelem valaha ne adj isten megismételné önmagát, újra mentené-e a Szabó család a rászoruló zsidókat, illetve újra megvédené-e szerkesztőnk Dr. Péntek Lászlót annak ismeretében, hogy ez lesz érte a hála?

Megnyugtatjuk Önöket, mindkét esetben a válasz igen. A Szabó család - éppúgy, mint szerkesztőnk - nem a Talmud tanításain nevelkedett, hanem a keresztény erkölcsi tanokon. Mi nem másoknak, hanem saját önbecsülésünknek tartoztunk azzal, amit teszünk/tettünk. Szabó Tamás édesapja nem azért mentett zsidókat a nyilas korszakban, mert filoszemita volt, hanem azért, mert egyszerűen ember volt. Nagybetűvel. Ember, aki kötelességének érezte, hogy a bajbajutottakon segítsen, bárkik is legyenek azok. Ahogy szerkesztőnkben sem merült fel, amikor Dr. Péntek Lászlót megvédte a nemtelen támadás ellen, hogy Dr. Péntek László történetesen zsidó-e, vagy keresztény, néger-e, vagy fehér, stb., csupán azt érzékelte, hogy egy embert nemtelen támadás ért, és kötelességének érezte fellépni a nemtelenséggel szemben. És ahogy Szabó Tamás is gondolkodás nélkül az apja nyomdokaiba lépne adott esetben a történtek után is, úgy szerkesztőnk is gondolkodás nélkül újra kiállna a történtek után is Dr. Péntek László mellett, ha azt újabb nemtelen támadás érné. Mert mi már csak ilyennek születtünk. És ahogy Szabó Tamás soha nem válik Gál Péter Pállá, úgy szerkesztőnk sem cseréli le soha az erkölcseit Péntek László sajátos moralitására.

De nézzük ezen kis kitérő után, hogy mi is lett Dr. Péntek László erkölcsileg mélyen elítélendő magatartásának folytatása:

Egyrészt maga dr. Gál Péter Pál is cserben hagyta: amikor a rendőrség tanúként hallgatta ki, egyenesen kijelentette: nem érti, hogy miért hallgatják ki a rendőrök, ő nem arra kérte Péntek urat, hogy ilyesmi miatt tegyen feljelentést.

Másrészt a rendőrség mindössze érettségivel rendelkező nyomozója megszégyenítően leiskolázta a nemzetközi szaktekintélynek számító Dr. Péntek Lászlót: megszüntette a nyomozást, pontosan és megkérdőjelezhetetlen szakmaisággal kifejtve, hogy a közösség elleni izgatásnak írd és mondd: egyetlen egy tényállási eleme sem valósult meg, sőt még azt is megállapította, hogy a cselekmény az égvilágon semmilyen törvénybe nem ütközik, még becsületsértés tényállását sem valósítja meg!

A Központi Nyomozó Ügyészség pedig tudomásunk szerint megállapította, hogy szerkesztőnk nem állított tényszerűen valótlanságot dr. Gál Péter Pál feleségéről: az ugyanis valóban törvénysértő módon próbálta megszüntetni az eljárást egy bűnügyben. (Nem véletlen, hogy az érintett dr. Gál Péternének esze ágában sem volt szerkesztőnket feljelenteni, ez a morbid ötlet csak a hamis vád fogalmát érintőlegesen sem ismerő férje fejében fogant meg.)

A történetnek azonban még nincs vége: a rendőrség ugyanis megküldte a nyomozati anyagot a PKKB-nak tájékoztatásul, miután az inkriminált szóváltás a PKKB-on történt 2012. március 14-én egy tárgyaláson. A PKKB magasan képzett bírója - Dr. Szobotka Helga - pedig vélhetően nem jött rá, hogy miért küldték el nekik a rendőrségről az iratokat, így jobb híján blöffre indított egy becsületsértési eljárást szerkesztőnkkel szemben: dr. Gál Pétert "kinevezte" magánvádlónak, szerkesztőnket pedig feljelentettnek becsületsértés vétsége miatt. Aztán küldött egy idézést szerkesztőnknek, amelyre ráírta, hogy dr. Gál Péter Pál szerkesztőnk ellen becsületsértés miatt tett feljelentést, és az is, hogy csatolta hozzá a feljelentést. (Az pedig igazán mókás, hogy az idézés szerint egyben szerkesztőnk védőjét is értesíti. Nincs is ezzel más probléma, csak annyi, hogy szerkesztőnknek nincs védője, és nem is rendeltek ki neki védőt. No de a havi 391.600Ft-os alapilletménybe az ilyen színvonalas munkavégzés igazán belefér.)

Vélhetően már megírta az idézést rutinból, és csak akkor vette észre - ha egyáltalán észrevette! -, hogy hiányzik a feljelentés, amikor elkezdte keresni, hogy valóban csatolja az idézés mellé. Amikor pedig nem találta, úgy gondolta: "Sebaj, ha már megírtam a sületlenséget, feladom." És feladta! Dr. Szobotka Helga bírónő - havi 391.600Ft alapilletményért! - magánvádas büntető eljárást indított feljelentés, magánvád, illetve joghatályos magánindítvány nélkül úgy, hogy azt tőle az égvilágon senki nem kérte! Becsületsértés miatt idézte szerkesztőnket azok után, hogy magának dr. Gál Péter Pálnak a valóságban esze ágában sem volt ilyesmi miatt feljelenteni szerkesztőnket, és annak ellenére, hogy a rendőrség jogerősen megszüntette a nyomozást megállapítva, hogy nagy nyilvánosság hiányában eleve nem valósulhatott meg még becsületsértés sem az inkriminált javaslat által.

Tisztelt olvasóink! Ha hiszik, ha nem, ezek az emberek - Dr. Szobotka Helga, Dr. Péntek László, vagy éppen az óbudai bíróságon fékét vesztett, vérbírózó bírónő, és még számos hasonló társuk - havonta 391.600Ft alapilletményt vesznek fel az Önök adóforintjaiból (hogy a különféle pótlékok sokaságát már ne is említsük!), kiemelten felelős közfeladatot látnak el - így! -, és érzik magukban az erkölcsi alapot arra, hogy mások felett ítélkezzenek.

Az ember esze megáll!