TISZTELT LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG KIEMELT ÉS KATONAI ÜGYEK OSZTÁLYA!

(Dr. Bartha János)

 

Alulírott K..... László, ..................................................................... alatti lakos, az Ön KF.6895/2012/2.sz. elutasító határozata kapcsán

ÉSZREVÉTELEZEM,

hogy Ön megítélésem szerint vagy nem rendelkezik a feladata ellátásához szükséges alapvető jogi ismeretekkel, vagy az iratok tényleges és alapos vizsgálata nélkül -  kvázi fejbólintójánosként - utasította el a panaszomat:

A hamis vád törvényi tényállásának alapvető követelménye, hogy a vád elvben alkalmas legyen büntető eljárás kiváltására, azaz a feljelentett cselekmény valósága esetén bűncselekménynek minősüljön.

A jelen esetben az alapügyben eljárt nyomozó hatóság azt állapította meg, hogy a feljelentésemben foglalt ténytartalom tényszerű, és valós, azonban nem minősül bűncselekménynek. (Nem azt állapították meg, hogy a feljelentettek nem követték el azt, amit tényszerűen leírtam, hanem azt, hogy az általam leírtak nem minősülnek bűncselekménynek.)

Ez fogalmilag kizárja a hamis vád megvalósulását, hiszen ha valaki olyasmit közöl a feljelentésében, ami valósága esetén sem bűncselekmény, akkor ez elvben sem eredményezhet büntető eljárást.

Az Ön gazember elődei egyszer már megpróbálkoztak pontosan ugyanezen az alapon ellenem büntető eljárást koholni majdnem 20 évvel ezelőtt. A vége 13 rendben bűncselekmény-hiányos felmentés, egy gazember ügyész azonnali diplomatikus nyugdíjazása, és 10.000EUR kártérítés lett.

Önök azóta folyamatosan próbálnak bosszút állni, hivatali hatalmukat gazember módon próbálják "törlesztésre" használni, aminek eredményeképpen 2012 tavaszán immáron harmadszor marasztalta el velem szemben Önöket a Fővárosi Törvényszék. (Megállapítva a személyiségi jogaim megsértését, illetve nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezve Önöket.)

Világosan ki kell mondani: amit Önök ebben az ügyben csinálnak, az a létező legaljasabb gazemberség: pontosan tudják, hogy minden bíró össze tud szorozni kettőt hárommal, ahogy igaz ez az ügyvédekre is. Önöknek volt bőr a pofájukon eltussolni a bírók és ügyvédek által elkövetett csalást azzal, hogy pusztán számolási hibáról van szó, hogy jogászoknak nem kell ismerniük a szorzótáblát. Önöknek volt bőr a pofájukon hivatalos határozatban azt hazudni, hogy kivizsgálták: volt-e más hasonló eset is, és meggyőződtek arról, hogy nem volt, miközben kiderült, hogy egyetlen egy másik ügy anyagát sem kérték be, eszük ágában nem volt ellenőrizni ezt a kérdést.

És most van bőr a pofájukon a csalókat leleplező állampolgár megfélemlítésére koncepciós eljárást koholni.

Én mindig is utáltam a kommunistákat, és így voltak kifogásaim a a Györgyi-Bócz időszakban is. Soha nem gondoltam volna, hogy még visszasírom őket. Sajnos ki kell mondanom, hogy az ügyészséget egyfajta szemita családi vállalkozásra emlékeztetővé változtatott Polt Péterhez és bandájához képest Györgyi Kálmán, vagy Bócz Endre istenek voltak. Önök mára leginkább az egykori államvédelmi hatóság (ÁVH) módszereire és demokrácia-felfogására emlékeztető horda szintjére züllöttek, eljutottak nem csak odáig, hogy a panaszokat érdemi vizsgálat nélkül, előre megírt, számítógépben tárolt formaszövegekkel utasítják el, hanem odáig is, hogy mára már a panaszjogot is alaptörvény ellenes értelmezéssel megvonták számos bűncselekményi tényállás esetében.

Egyúttal

PANASZOLOM

a törvényi határidő be nem tartását:

A panaszt Önöknek 15 napon belül kell elbírálniuk. A panaszt 2012. december 20-án tettem, azaz Önök több, mint 100%-os késedelemmel bírálták el a panaszomat - már ha a fejbólintójánoskodást persze érdemi elbírálásnak lehet tekinteni - 2013. január 21-én.

 

2013. január 25.   

 

ui.:

A panaszomat nyílt levélként olvashatja a világhálón http://krokotanarur.atw.hu/2013/Bartha.htm címen.