MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG
 

                                                                                                                                                          

ÁLLÁSFOGLALÁSA

BAYER ZSOLT KÖRÜL KAVART BOTRÁNY KÉRDÉSÉBEN

MÉLYEN TISZTELT NYILATKOZÓK ÉS OLVASÓK!

   A Magyar Justitia  Bizottság  a közvéleményt irritáló, igazságtalan és elítélendő  eljárásnak tartja, hogy  egy nyilvánosság előtt  elhangzott   (vitatható) kijelentés  szerzőjére,  egyes potenciális helyzetben lévő hangadók - a hüvelykujjuk ütemes föld-felé mutogatásával –, azonnal a kirekesztést, az egzisztenciális megsemmisítést és politikai kivégzését kérjék.

     Az ominózus  szöveg  egy kötetlen beszélgetés során hangzott el, ahol a partnerek egy olyan kényes kérdést elemeztek, mint az állampolgárok   félelmét  kiváltó,  testi épségüket   és életüket  veszélyeztető, egyre gyakrabban előforduló, magukról  elfelejtkező  vagy  emberi mivoltukból kivetkező  személyek,  vétlen egyénekkel szembeni  fellépése.

     Az igazság kimondásától félők,  vagy a bűnösök tettét  érthetetlen módon takargatók,  azonnal országos, sőt nemzetközi szintre kiterjesztett hisztériába  törtek ki,  rasszista címkékkel vagdalkozva mindazok ellen, akik nem határolódnak el Bayer Zsolt szövegétől,  vagyis attól, hogy “állatoknak nevezte” azokat a cigányokat, akik  késsel, fejszével és egyéb (szúró, vágó, roncsoló) eszközökkel  a böllér  tisztes  tevékenységét  embertársaik életének kioltásával  gyakorolták!

     A Gyurcsány, Vadai, Schiffer és “hasonszőrű”  bosszúért lihegők, nem az áldozatokat és/vagy hozzátartozóikat  emlegetik, hanem annak a “véréért” ordibálnak, aki  a felháborodása miatt  pontatlanul fejezte ki magát.  A “nóta” ugyanis nem a cigányságról szólt, hanem a cigány bűn-elkövetőkről!  Bayer  Zsolt  nagyobb hibát  követett el azzal, hogy az állatokhoz hasonlította   a nőkkel, idősekkel és  gyerekekkel  szembeni (erőfölényben  lévő) gyilkosokat, mivel az állatok (beleértve  még a vadállatokat is) sohasem gyilkolnak(!), csupán a  természet törvényeinek engedelmeskedve biztosítják fennmaradásukat az élővilágban.

 

      Más szavakkal, az állatvédő egyesületeknek, illetve állatvédőknek kellene  (lehetne) tiltakozniuk   Bayer Zsolt kijelentése ellen, mert  ezzel az állatvilágot sértette meg(!), és valami más címkét kellene használni azokkal szemben, akik hasonló tetteket elkövetnek, legyenek azok magyarok, eszkimók, kínaiak, cigányok vagy más nemzetiségűek.

 

       A bűnösök  helyett,  a bűnösöket  (nem jogászi pontossággal) megnevező Bayer ellen  mérhetetlen érzékenységet felmutató tömegheccelők,  most is olyan gyilkos személyekről terelik el a figyelmet, mint  ahogyan tették és teszik ugyanezt a kommunista tömeggyilkosokról, a  jólétben éldegélő felbujtóikról (lásd.: Biszku elvtársat) vagy  a békés tömegeket szétverető (csillagokkal és kitűntetésekkel ékesített) “főrendőrökről” (Gergényiről, Benéről, Benczéről, stb., stb.), valamint  az elharapódzott (erőszakos)  események  hatékony csökkentését szolgáló törvényes intézkedések mielőbbi létrehozásának szükségességéről.

 

        A magukat cigányoknak  tituláló Gyurcsány és Vadai-félék pedig menjenek  “testvéreik” körébe, és magyarázzák meg nekik, hogy egyre inkább  önmaguknak ártanak, ha  közösségeikben nem lépnek fel és nem ítélik el az erőszakos cselekedeteket, nem vigyáznak egymásra, mert  “lovat adnak” azoknak a “potenciális” elkövetésre hajlamosak alá, akiket   majd  hozzátartozóik fognak hiányolni, ha  életük egy részét rácsos helyiségben töltik és ott  bőséges idejük lesz elmélkedni azon,  hogy  Gyurcsányék  milyen  lelkesen, aktívan  és bátran  felléptek Bayer Zsolt ellen...  
 
    

                                                                                                                                                           Lejegyezte és közzétette:              
                                                                                                                                                  (Prof. Dr. Bokor Imre)