AZ ORBÁN-KORMÁNY TELJESÍTMÉNYE KERTÉSZ ÁKOS SZEMÜVEGÉN ÉS A MI SZEMÜVEGÜNKÖN KERESZTÜL

 

"Az ország alig megszületett demokráciáját elpusztítani akaró jelenlegi politikai hatalom" üldözése elől Kanadába "kényszerült" a kiváló zsidó publicista: Kertész Ákos, aki végtelen hálájáról biztosította a kanadai kormányt azért, hogy őt és családját befogadták, és menekült státuszt adtak nekik:

http://nol.hu/belfold/kertesz_akos_menekultstatuszt_kapott_kanadaban?ref=sso  

Valóban megdöbbentő, hogy "az ország alig megszületett demokráciáját elpusztítani akaró jelenlegi    politikai hatalom" elől menekülnie kellett szegény jó Kertész Ákosnak csupán azért, mert kimondta a véleményét, miszerint "a magyar genetikusan alattvaló".  Végtére is teljesen természetes az, ha egy zsidó származású és vallású magyar állampolgár a befogadó nemzetet "genetikusan alattvalónak" nevezi, nincs abban semmi különös. Legalábbis a kanadai zsidók számára nincs. Mármint addig biztosan nincs, amíg ez a nagyszerű publicista nem a kanadaiakról mond efféle "véleményt". (Mert ha netán őket nevezné genetikusan alattvalónak, attól tartunk: Kertész Ákosnak pillanatokon belül egy újabb államban kellene menekült státuszt kérnie "a kanadaiak demokráciáját elpusztítani akaró jelenlegi politikai hatalom" számára nyilván érthetetlen, és indokolatlan üldöztetése elől. Ha ez bekövetkezne, javasoljuk Kertész Ákosnak, hogy legközelebb a Pápua-Új-guinea-i bennszülöttekhez forduljon menekült státuszért, rendkívül vendégszeretőek arrafelé. Igaz, a hitük, a hagyományaik és a táplálkozási szokásaik némiképp idegennek tűnnek majd az első pillanatban a számára, viszont az "utolsó vacsora" legalább tényleg az utolsó lesz majd Kertész Ákos számára...)

                                                                                                                                                                                          

De nézzük talán a Honfoglalás 2000 Egyesület szemüvegén keresztül, hogy mi van ugyanakkor az érem másik oldalán: mi az, amit kaptunk az Orbán-kormánytól cserébe azért a kétségtelenül pótolhatatlan veszteségért, amit a bennünket gyalázó zsidó publicista végtelenül sajnálatos elvesztése jelent számunkra:

 

Tudja-e Ön, hogy mit tett Orbán Viktor kormánya 2010 óta?

 

- rezsicsökkentés: 20 százalékkal csökkent az áram, a gáz és a távhő ára,

- valamint a csatorna, a víz és a PB gáz, a szippantás és a kéményseprés díja,

- negyven éve nem volt olyan alacsony az infláció, mint idén,

- ebben az évben már 4,6 százalékkal emelkedett az átlagbér,

- 1300 gyógyszer ára csökkent 2011 óta,

- a családi adókedvezmény 230 milliárd forinttal támogatja a gyermeket nevelőket,

- 2011-től újra a gyermek hároméves koráig jár a gyes,

- adókedvezmény segíti a munkába visszatérő kismamákat,

- 2010 óta több mint 5 százalékkal csökkent a munkanélküliek száma,

- 2013-ban 56 ezer emberrel több jutott munkához, mint az előző évben,

- a kis- és középvállalkozások társasági adója 19-ről 10 százalékra csökkent,

- a nők 40 év munkaviszony után teljes összegű nyugdíjban részesülhetnek,

- Erzsébet-program: 260 ezer embernek biztosít üdülési lehetőséget,

- az idén 700 ezer tanuló jutott ingyen tankönyvhöz,

- jövőre már törvény védi a magyar földet a spekulánsoktól,

- 160 ezer pedagógusnak növekedett átlagosan 34 százalékkal a jövedelme,

- 95 ezer egészségügyi dolgozó kap 10-41 ezer forintos béremelést,

- a Széchenyi Kártya Program több mint egymillió ember pihenését segítette,

- Magyarország a válság ellenére emelni tudta a nyugdíjak reálértékét,

- hazánkban a kormányváltás óta 24 500 forinttal nőtt a minimálbér,

- 2014-től feleannyi politikus lesz Magyarországon, mint 2010 előtt,

- ingyenessé válik a készpénzfelvétel,

- a Munkahelyvédelmi Akció 300 milliárd forinttal segíti közel egymillió ember munkahelyének megőrzését,

- Magyarországnak már nincs IMF tartozása,

- a kormány 2000 település 685 milliárd forintos adósságát vállalta át, ezzel, több mint 9 millió ember életét helyezte biztonságba.

- a Minden Gyerek Lakjon Jól! Alapítvány 28 ezer szegény családot támogat.

 

Adjunk az Orbán - kormánynak még 1 X 4 évet!

Szavazzon 2014-ben Ön is a biztonságra, a szebb, boldogabb jövőre!

A Honfoglalás 2000 Egyesület "kigyűjtését" pedig adja tovább minél több ismerősének, minél szélesebb körben!

 

Térjünk azonban vissza még pár gondolat erejéig Kertész Ákosra, és a "véleménnyilvánítás szabadságára":

 

A múlt század elején külön büntetőjogi tényállásként kellett beiktatni a magyargyalázást. Az archívumokban kutatva azt tapasztaljuk, hogy bár hazánkban már akkor is számos kisebbség élt, az ezen bűncselekmény miatt vád alá helyezettek és elítéltek történetesen minden az archívumokban ma még fellelhető esetben zsidók voltak.

 

Aztán jött a dicső Tanácsköztársaság Garbai Sándort leszámítva teljes egészében zsidó kormánya, és azonnal eltörölték ezt a törvényi tényállást, a megalkotóit pedig felakasztották. Terrorkülönítményeseik a Dunába lőtték a magyarokat - lásd: Hollán Sándor tragédiáját  -, véletlenül kiválasztott falvakban találomra kiszemelt apákat a családjuk - a feleségük, szüleik, gyermekeik - szeme láttára állítottak fel egy-egy székre nyakukban a felettük lévő fára erősített kötéllel, majd késekkel addig vagdosták őket, amíg azok "önként" kirúgták maguk alól a széket. (lásd: Szamuely Tibor halálvonata)

 

A "dicső 133 napnak" aztán vége lett. Az emberiség patkányai úgy végezték, ahogy megérdemelték: Szamuelyt menekülés közben lelőtték, elföldelték, és egy kis táblára csak ennyit írtak: "Itt döglött meg egy kutya." Kun Bélát pedig a saját példaképe: Sztálin végeztette ki a Szovjetunióban. (Előbb persze ő is megkapta a menekült státuszt a jóságos "gazdától"... J J J )

 

Később a Horthy érában egy idő után ismét csak felütötte a fejét a magyargyalázás, igaz, csak elszórt jelenségként. (Horthy közismert filoszemitizmusa, és humanizmusa mellett ez akkoriban általában nem járt komolyabb következményekkel. Az akkoriban Európa majdnem minden országában megszületett zsidótörvényeket is úgy fogalmazták meg hazánkban, hogy több volt bennük a lehetséges kivétel, mint maga az előírás. Ennek köszönhetően maradhatott többek között az iparunk legnagyobb része Weiss Manfréd és 38 társa kezében egészen addig, amíg a háború végén oda nem adták egy alku keretében Adolf Eichmannak.)

 

A "dicső felszabadulás" után aztán egy csapásra megszűnt a magyargyalázás. Ennek igen egyszerű oka volt: Rákosi kijelentette, hogy a zsidó magántulajdonpárti, ezért veszélyt jelent a szocializmusra! Ugyanakkor deklarálta, hogy ő nem zsidó, hanem kommunista, és arab-barát! És persze a legnagyobb igaz magyar is egyben, a magyar nép nagy vezére! (Próbálta volna csak meg ezek után még valaki gyalázni a magyart!)

 

Alig hogy bekövetkezett a rendszervál(tozta)tás, mit ad Isten - pontosabban Jahvé! -, megint elkezdődött a magyargyalázás. És megint ugyanazokban a körökben: Landeszmann György akkori főrabbi kijelentette, hogy ha ők innen kivonulnának, nem maradna itt más, csak bőgatya, meg fütyülősbarack. (Utóbb kiderült, hogy az utóbbit is ők találták fel, így maradt nekünk a bőgatya.) Kijelentése igazságtartalmát sajnos nem tudtuk megvizsgálni, ugyanis ezen kijelentését követően egyedül a magyargyalázó rabbi "vonult ki innen", a nézeteit osztók többsége sajnos maradt. Aztán Pető Iván érzett ellenállhatatlan késztetést arra, hogy Szent István jobbját tetemfoszlánynak, a Szent Koronát pedig micisapkának titulálja. (Sajnos ő nem folyamodott menekült státuszért sehová, inkább itt maradt.) Majd jöttek egymás után a kifinomult zsidó esztétika remekei: Spiró György és a "jönnek a mélymagyarok a szarból", Eszterházy Péter és a csokorba kötött fásszárú magyar, akit a kutyákhoz hasonlóan kell "tartani", Regős Péter, és a "hangosak a fasz magyarok", Kertész Ákos és "a magyar genetikusan alattvaló", és még sorolhatnánk oldalakon át.

 

Bár a közösség elleni izgatás törvényi tényállása nem kisebbségre, nem etnikumra, hanem közösségre vonatkozik - így a magyar közösségre is! -, az előbb említett szarháziak egyikét sem vonták felelősségre. Ha ugyanis ők gyalázzák a magyart, akkor az nem gyalázás, nem izgatás, hanem vélemény, vagy irodalom!

 

Magától adódik a kérdés: mivel magyarázható, hogy bizonyos jól meghatározható körök - mindig ugyanabból a csapatból! - ellenállhatatlan késztetést éreznek arra, hogy az őket bizalommal befogadó, vendégszerető házigazdát időről időre mocskolni, piszkolni, gúnyolni kezdjék?! Hogy ezt addig folytassák, amíg a házigazda megelégeli, és kiutasítja őket az otthonából, amit aztán újabb mocskolás, sárdobálás követhet?

 

A magyarázatot Heller Ágnes adta meg nekünk erre a kérdésre: "Az antiszemitizmust mint magyar szégyellem, viszont mint zsidó, örülök neki, mert e nélkül nem tudnánk megőrizni az identitásunkat, hanem beilleszkednénk, beolvadnánk."

 

Fogalmazzunk világosan: a zsidóság prominensei tudatosan, célzatosan gerjesztik a befogadó néppel szembeni gyalázatos köpködésükkel az antiszemitizmust, hogy ellenségképet állíthassanak a zsidóság elé, aztán az ellenséggel - az antiszemitákkal - szembeni összefogásra buzdítva fenntarthassák az elkülönülést, megakadályozhassák az asszimilációt.

 

A kérdés már csak az: vajon mit gondol erről a zsidóság 90%-át alkotó, békében, ellenségkép nélkül, antiszemita fenyegetettség nélkül élni kívánó, magát magyarnak tekintő, és a magyarság soraiba beolvadni, asszimilálódni kívánó része?! Mert hogy őket valahogy nem halljuk. Egyik kezünkön meg tudnánk számolni, hogy a magyargyalázással, és az antiszemitizmus ez által történő célzatos gerjesztésével egyet nem értő, mindezt nem kívánó több százezer magyar zsidó közül hányan mernek nyilvánosan is felszólalni ezzel szemben? Pedig éppen nekik kellene kiutasítani ezt a néhány gazembert a saját soraikból, hiszen megtisztulni csak belülről lehet! (Igaz, az ember általában nem szereti, ha rágyújtják a lakását éjszaka., csak mert hogy Vámos Györggyel például ez történt, miután felemelte a szavát többek között az ilyesmivel szemben is. Nem számított, hogy a lakásában történetes holokauszt túlélő is lakott.)

 

Mi mindenesetre ugyancsak maximálisan hálásak vagyunk a kanadai kormánynak, hogy befogadta ezt a kiváló zsidó esztétát, mert ha nem teszi, Kertész Ákos netán még képes lett volna visszajönni közénk, ebbe a genetikusan alattvalók által lakott országba! Nem szeretnénk persze "pofátlannak" látszani, nem szeretnénk, ha az lenne a látszat, hogy Önök - Kanada kormánya - a kisujjukat nyújtják, és mi egyből az egész karjukat követeljük, ezért csupán szerényen megkérdezzük: nem tetszenének felajánlani a menekült státuszt "az országunk alig megszületett demokráciáját elpusztítani akaró jelenlegi politikai hatalom" üldözésével szemben Spíró Györgynek, Eszterházy Péternek, Pető Ivánnak, és még pár hozzájuk hasonlóan a "véleményük" kimondása miatt galád módon üldözött kiválóságnak is? (Ugye Regős Péter, illetve Landeszmann György esetében ez már nem aktuális, a kérdés kettejüknél e nélkül is megoldódott.)

 

Mi mindenesetre tiszte szívvel ajánljuk ezen "üldözöttek" figyelmébe Putyin orosz elnök, és Howard ausztrál miniszterelnök gondolatait. Ha valóban úgy érzik, hogy ebben az országban genetikusan alattvalók, bőgatyások, szarból jövők, fasz magyarok, 95% tahó magyar, stb. élnek, akkor éljenek az Alaptörvényben garantált jogukkal: az ország elhagyásának jogával! Keressenek maguknak olyan országot, ahol genetikusan felsőbbrendűek, öltönynadrágosok, kóser mannából jövők, 95%-ban az emberiség krémjét alkotók között élhetnek.

 

Ha azonban köztünk akarnak maradni, akkor tartsák tiszteletben a hagyományainkat, a szokásainkat, a hitünket és mindenek előtt a törvényeinket. Ne akarják

megváltoztatni sem az ezeréves országunkat, sem a törvényeinket a saját szájuk ízének megfelelően, hanem álljanak közénk, fogadjanak el bennünket olyannak, amilyenek vagyunk, szeressék ezt a kis országot úgy, ahogy mi is szeretjük. Illetve ahogy mondjuk Randóti Miklós szerette!

 

 

Vagy menjenek haza. Ahogy Howard miniszterelnök fogalmazott: Take us as we are, or go!