Szabó Tamás beszámolója, majd az Amerikai Népszava tulajdonosának véleménye a hazai ügyvédtársadalom és egyben a becsületes hazai zsidóság két szégyenfoltjáról, akik a jól ismert talmudi alapelvből kindulva - miszerint gójtól lopni nem bűn - gátlástalanul meglopták közös erővel a vészkorszak egyik legismertebb zsidómentőjének a fiát, és akik - megint csak a talmudi tanítás alapján - úgy gondolják, hogy rájuk a hazai keresztény bíróság jogerős ítélete nem vonatkozik. (A Talmud szerint zsidó felett csak zsidó ítélkezhet.)

 

 

Apám: Szabó Károly több mint 150 ember megmentője izraeli emlékbélyeg a Raoul Wallenberg alapítványtól:

 

image

 

Támogatást kérek a kár miatt, amit az ismert "emberjogi aktivisták" Dr. Kende Péter és Dr. Gál Péter nekem okoztak.

 

Dr. Kende Péter a "Védetlen Igazság" könyv szerzője barátját Dr. Gál Péter ügyvédet ajánlotta nekem. Dr. Gál Péter ügyvéd számlázott, az ügy határideje már előtte az ő mulasztása miatt lejárt, gyanútlanul fizettem. A Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi határozata szerint szándékos fegyelmi vétséget követett el (Fegyelmi eljárás Ügyszám

2009.F.254 (2009.V.245)) A szándékos fegyelmi vétséget Dr. Gál elismerte.

 

Dr. Kende Pétert felkérem, hogy járjon közbe peren kívül a barátjánál jóvátételért. Dr. Kende Péter meglepő nyilatkozata: "Gál Péter ügyvéd úr a barátom, következésképpen pozitíve elfogult vagyok vele".

 

Dr. Kende Péter ráadásul a kárt megnövelte, ügyvédként vállalta csaló barátja védelmét az általam indított perben. A pert húzták, végül másodfokon is elveszítették. A pénzemre hiába várok öt évvel a károkozás óta. A végrehajtás folyamatban van, nagyon lassú. Ki tudja mikor térítik meg a káromat a barátok Dr. Gál Péter és Dr. Kende Péter.

 

Dr. Kende Péter egyébként írásban próbálta megtéveszteni a bíróságot Dr. Gál Péter csaló barátja védelmében. Az Ügyvédi Kamara segítségével sikerült a csalást leleplezni. Dr. Kende Pétert a bíróság a csalásért megbírságolta.

 

Apám a "Világ Igaza" kitüntetést kapta:

image

image

Levél 1945 Február

 

Apámról, több mint 150 ember megmentéséről van levéltári anyag. Apám a "Világ Igaza" a Yad Vashem kitünetettje. Dr. Kende Péter és Dr. Gál Péter már régen tudnak róla, hogy kinek a fiát károsították meg csalással. Szorgalmas harcosai ezek a "jóbarátok" az igazságnak, de csak akkor, ha nem a saját hasznukról van szó.

 

Bartus László levele dr. Gál Péterhez:

 

Sun, May 12, 2013 at 6:25 PM

 

Tisztelt Gál Péter Ügyvéd Úr!

 

Bartus László vagyok, az Amerikai Népszava tulajdonosa. Egy kényes és számomra érthetetlen, kellemetlen ügyben keresem, és bízom abban, hogy Ön ebben az ügyben korrekt módon jár el. Mint tudja, lapunkban közöltük az Ön nyílt levelét, és teljes mértékben kiálltunk Ön mellett, mert elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a magyar bíróságon bárkit származása vagy vallása alapján megbélyegezzenek. Elítéljük az antiszemita megnyilvánulásokat, és teljes mértékben szolidaritást vállaltunk Önnel.

 

Kellemetlen számunkra, hogy ugyanakkor tudomásunkra jutott, hogy egy másik ügyben Önt a bíróság másodfokon elítélte, az okozott kár megtérítésére kötelezte, és az Ügyvédi Kamara is elmarasztalta,, de az ítéletet nem hajtotta végre. Törvénytisztelő ember tiszteletben tartja a bíróság által hozott ítéleteket, különösen egy ügyvéd. Az ügy számunkra azért kellemetlen, mert az Ön perbeli ellenfelének édesapja a vészkorszak idején közel 200 ember életét mentette meg, a Yad Vashem a "Világ Igaza" kitüntetést ítélte neki, izraeli és magyar zsidó újságokban nagy cikkek jelentek meg róla. A Raoul Wallenberg alapítvány emlékbélyeget adott ki Izraelben az Ön által megkárosított Szabó Tamás édesapjának emlékére.

 

Az ügyet és az ítéletet nekünk nem kell újratárgyalnunk, egy jogerős bírósági ítéletet akkor is végre kell hajtani, ha nem értünk vele egyet. A jogorvoslati lehetőségek kimerülése után nincs más választás, törvénytisztelő ember végrehajtja a bíróság ítéletét. De számunkra ennek az ügynek van egy morális tartalma is: mi kiálltunk Ön mellett azért, mert antiszemita támadás érte, ugyanakkor egy olvasónkat, akinek édesapja zsidókat mentett, Ön megkárosított, és a neki járó kártérítést bírósági ítélet ellenére sem fizeti meg. Az ügy 2008 óta tart, és a károsult egészségi állapotát is rombolja. Az nem lehet, hogy mi Önt megvédjük egy antiszeimta támadással szemben, Ön pedig - bírósági ítélet ellenére is - megkárosít valakit, aki zsidókat mentett a gázkamrák elől. Ez az eljárás az Ön hitelességét kérdőjelezi meg, és joggal veti fel, hogy milyen alapon védelmezünk mi valakit a zsidózással szemben, aki képes megkárosítani zsidók megmentőjét. Azt gondolom, hogy Önnek erkölcsi kötelességei is

 

vannak ebben a minőségében, különösen, ha kiáll a zsidósága mellett és követeli az Önnek kijáró emberi méltóságot. Ha nem hajt végre egy jogerős bírósági ítéletet, és egy zsidómentő fiát megkárosítja, lejáratja azt az ügyet, amit képvisel, és lejárat bennünket is, akik kiálltunk Ön mellett.

Tisztelettel kérem, gondolja ezt meg, és válassza a törvényes és erkölcsös utat. Hajtsa végre a bíróság ítéletét, ne károsítson meg egy embert, akinek családja jót tett azokkal, akiknek védelmében közösen felemeltük a szavunkat. Ne dobja el a becsületét és ne járassa le az Ön által képviselt igaz ügyet semennyi pénzért. Ne hozzon bennünket, akik kiálltunk Ön mellett, olyan helyzetbe, hogy hiteltelenné váljunk, és azt kelljen mérlegelnünk, hogy helyet adjunk az Önról szóló ügy nyilvánosságának vagy nem, eltávolítsuk az Ön nyilvános levelét az indoklással együtt, vagy nem.

 

Rendkívül kínos és kellemetlen ez számunkra, őszintén szólva meg vagyunk lepve, és nem tudjuk mire vélni ezt az eljárást.

 

Bízom az Ön tisztességében és erkölcsi döntésében, hogy ebben az ügyben akkor is a bírósági ítéletnek megfelelően cselekszik, ha azzal nem ért egyet, ha az igazságérzete mást mond, vagy nem ért egyet az ítélettel. Egy jogásznak tudnia kell, hogy jogerős ítélet után ez már nem számít. Kérem, legyen tekintettel arra is, hogy a döntése egy zsidómentő ember családját, és nemcsak az Ön tisztességét, hanem az Ön által képviselt értékekeket is érintik és minősítik.

Várom pozitív döntését, és értesítését arról, hogy a bíróság ítéletét végrehajtotta, és az Önnel szemben felmerült hiteltelenségi vád mostantól megalapozatlan, mert kifizette a károsultnak azt az összeget, amivel Ön tartozik. Ezzel nem kívánok az Ön személyes ügyeibe avatkozni, de miután mi Önt hősnek mutattuk be az antiszemitákkal szemben, és egy olvasónknak, akinek családja zsidókat mentett, ilyen jogos panasza van Ön ellen, okkal vetjük fel, hogy az ügy érdekében a törvénytelen állapotot saját és lapunk jó híre érdekében is meg kellene szüntetnie.

 

Megértésében és jó belátásában bízva, várom szíves válaszát, üdvözlettel, Bartus László

 

Bartus László (Amerikai Népszava) "tanulsága" Szabó Tamás felé Dr. Gál Péter válaszából:


Gál úr annyit írt nekem a jogerős ítélet ellenére, hogy ő a követeléssel nem ért egyet, azt vitatja, és ennek megfelelően jár el. Ennyi volt a lényege, amelyből én azt a tanulságot vontam le, hogy ez az ember valószínűleg soha nem fog fizetni Önnek, mindent kitalál, hogy ne kelljen fizetnie.

Magyarul: ezek az "ügyvédek", az "igazság harcosai" Dr. Gál és Dr. Kende nem tisztelik a jogerős ítéletet akkor, ha a saját csalásukról van szó.