BÍRÓSÁG, VAGY BŰNSZERVEZET?! HAMISAN TANÚSKODÓ BÍRÓK, TITKÁROK, ÜGYVÉDEK. AZ ÓBUDAI BÍRÓ-ÜGYVÉD MUTYI A JOGÁLLAM ALAPPILLÉREIT RENGETI MEG.

 

Mint az már ismert: az "óbudai zsebbenyúlós" néven elhíresült népi játék lényege az volt, hogy dr. Halász Orsolya bírónő pénzeket osztogatott két ügyvéd cimborájának "egyéb" jogcímen, majd amikor kiderült a dolog, és a Fővárosi Törvényszék egyértelműen megállapította a bűvészkedés törvénysértő voltát, gátlástalanul hazudozni kezdett: azt találta ki, hogy az "egyéb" irattanulmányozást takart. Épp csak az volt a baj, hogy természetesen semmilyen irattanulmányozás nem történt egyik ügyvéd részéről sem.

Szerkesztőnk feljelentését a Központi Nyomozó Főügyészség érdemi vizsgálat nélkül elutasította, kijelentették, hogy a szerkesztőnk által közöltek alapján nincs lehetőség a nyomozás elrendelésére, mert az abban foglaltak nem utalnak semmiféle szabálytalanságra.

Ezzel el is lett volna tussolva az ügy, ha a magyargyűlöleltre uszító dr. Gál Péter nem gondolta volna úgy, hogy még fel is jelenti szerkesztőnket hamis vád miatt.

Alább láthatjuk: dr. Kutron Katalin megállapította dr. Gál Péter feljelentéséről, hogy az nem jogosulttól származik:

Ez azonban mit sem számít olyankor, amikor a háttérben befolyásos zsidó körök érdekeiről van szó.

A hamis vád törvényi tényállásához fűzött jogalkotói kommentár szerint: a vádolás olyan büntetőeljárás megindítására alkalmas tényállítás, amely szerint konkrétan meghatározott személy bűncselekményt követett el. A tényállításnak kifejezettnek kell lennie. Ha csak a véleményét közli a hatósággal, a hamis vád nem valósul meg.

Ebből (is) jól látható, hogy miután szerkesztőnk feljelentését nem találták alkalmasnak büntető eljárás megindítására - a nyomozás elrendelésére -, így értelemszerűen a hamis vád megvalósulása fogalmilag kizárt.

Ugyanakkor természetesen ez sem számít akkor, ha azoknak a bizonyos befolyásos zsidó köröknek az érdekeiről van szó. Ilyenkor megtalálják a megfelelő embert - ők maguk között úgy mondják: a "mi zsidónkat" -, és máris indulhat a koncepciós eljárás.

Tény, hogy dr. Gál Péter megtalálta dr. Waltner Rollandot, akinek természetesen csakis egyvalami számított: megfelelni azoknak a bizonyos elvárásoknak. Azaz még véletlenül sem a jogalkotónak, hanem dr. Gál Péternek és az őt támogató köröknek.

De talán térjünk a lényegre! Vágjunk a lovak közé, és nézzük meg, mi mindent adtak elő bírók, titkárok, ügyvédek az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészségen a hamis tanúzás következményeire történő figyelmeztetést követően.

A szereposztás:

A pénzosztogató bíró: dr. Halász Orsolya,

a titkára: Varga Izabella.

A kedvezményezettek: dr. Nébald György és dr. Soós Attila ügyvédek.

Az ügyet Halász bírónő kizárását követően átvett bíró: dr. Dankó  Eszter.

A II. és III. Kerületi Bíróság elnöke: Kádárné dr. Báló Ágnes Judit,

a csoportvezető bíró: dr. Kovács József.

Kezdjük talán dr. Halász Orsolyával, aki azzal kezdte a tárgyalást, hogy nemes egyszerűséggel levérbírózta azt a Dr. Péntek Lászlót, aki másodfokon meghiúsította az ügy korábbi eltussolását - a dr. Gál Péterné által hozott törvénysértő megszüntetést hatályon kívül helyezte -, majd utóbb vastagon hazudott 2011. november 10-én kelt igazoló jelentésében a bíróság akkori elnökének, dr. Mikó Gergelynek:

Tehát dr. Halász Orsolya szerkesztőnk "provokatív hangnemben feltett gúnyos kérdéseire" úgy reagált, hogy levérbírózta a Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának vezető-helyettesét! Igazán életszerűen hangzik! Végül is mi sem természetesebb, minthogy ha velünk gúnyosan beszél a vádlott, akkor erre mi levérbírózzuk a felettes bíró kollégánkat. De talán nézzük meg a bizonyító erejű közokiratot, a 8.B.155/2011/15.sz. tárgyalási jegyzőkönyvet, pontosabban annak kizárólag a releváns részét: azaz szerkesztőnknek a tárgyalás során tett összes kijelentését. (Egy mondatot nem sok, annyit sem vettünk ki a jegyzőkönyvből!) Nem véletlenül nem emeltünk ki belőle semmit: épp az a lényeg benne, hogy nincs benne semmi abból, amit dr. Halász Orsolya nyugodt lélekkel összehazudott az igazoló jelentésében. Nemhogy gúnyos hangnemű, provokatív kérdések nincsenek a jegyzőkönyvben, de egyáltalán nincsenek benne kérdések szerkesztőnk részéről! (Csupán válaszok vannak benne.)

dr. Halász Orsolya tehát vastagon hazudott, hogy mentse a saját nyomorult kis bőrét.

De talán nézzük, hogyan folytatta a hazudozást immáron tanúként a Központi Nyomozó Főügyészségen:

Megtudhatjuk, hogy tulajdonképpen megint csak a másodfok volt hülye, ő teljesen szabályosan csinált mindent. És ami a lényeg: irattanulmányozásra adta a pénzt, nem is érti, hogyan nem vette ezt észre a másodfok! Végül a valóságnak megfelelően rögzíti, hogy miként történik az irattanulmányozás adminisztrálása, és végül ismét csak vastagon hazudik: "Ez ebben az ügyben is így történt."

Akkor talán nézzük meg, hogy az ügyirat belső borítóján, illetve a betétlapon mit találunk:

Irattanulmányozáson ebben az ügyben kizárólag Czenki Melinda volt 2011. február 25-én, majd pedig 2012. január 30-án, dr. Gál Péter helyettese: dr. Koreny Kinga volt 2012. február 1-én (mh: meghatalmazott védő), valamint szerkesztőnk volt 2012. április 10-én. Se dr. Nébald György, sem dr. Soós Attila nem tanulmányozott iratokat.

Ehhez képest a bírónő titkára: Varga Izabella is megerősítette - ugyancsak tanúként, a hamis tanúzás következményeire történő figyelmeztetést követően - a sosem volt irattanulmányozásról szóló mesét, ugyanakkor viszont megerősíttette a bírónőnek az irattanulmányozás adminisztrálására vonatkozó - valóban helyes! - előadását is:

Majd pedig jött dr. Soós Attila ügyvéd - a Kerék utcai kricsni gyakori vendége -, és ugyancsak a hamis tanúzás következményeire történő figyelmeztetést követően ő is "emlékezett" arra, hogy volt irattanulmányozás. (Érdekes módon az ügy egyetlen részletére sem emlékezett egyébként, csupán arra az egyre, hogy ő bizony volt irattanulmányozáson!)   

Na már most az iratborítók tanúsága - és a számítógépes nyilvántartás - szerint bizony mindhárman hazudtak. Ismételten rá kell mutatnunk: ezúttal már tanúként, a hamis tanúzás következményeire történő figyelmeztetést követően!

De tegyünk hozzá még valamit: irattanulmányozás címén díjat megállapítani a 7/2002. (III. 30.) IM rendelet 6. § (7) bekezdése szerint csak kifejezetten erre irányuló kirendelt védői indítvány esetén lehetséges! Tetszenek találni a fentebb olvasható 8.B.155/2011/15.sz. jegyzőkönyvben bármiféle védői indítványt akár dr. Soós Attila, akár dr. Nébald György részéről erre vonatkozóan?!

De nézzük dr. Dankó Eszter bírónő vallomásának lényegét is:

Érdekes módon ő bizony - ellentétben dr. Halász Orsolyával - "tévesen kiutalt védői díjról" és számítási hibáról beszél, no meg a jogalap nélkül kiutalt összegek visszafizettetéséről.

Jól látható, hogy számítási hibáról szó sem lehet, hiszen a szándékosságot dr. Halász Orsolya vallomása nyilvánvalóvá teszi. Ugyanakkor mint az dr. Soós Attila vallomásában ugyancsak szerepel: állítólag nem tudták megmondani, hogy miért fizessen vissza dr. Soós Attila a felvett pénzből 10.000Ft körüli összeget!

De talán nézzük meg a másik cimbora: dr. Nébald György vallomását is e körben:

Mit látunk? Nem csalás, nem ámítás: az ügyvéd úr maga sem tudja, miért ajándékozott neki dr. Halász Orsolya bírónő 15.000Ft-ot, visszafizetésre való felszólításra pedig végképp nem emlékszik!

Tegyük hozzá: a pénzek visszafizetése egyik ügyvéd részéről sem történt meg a mai napig sem. Ugye közpénzről van szó, de a II. és III. Kerületi Bíróságon a közpénz nem számít: kereken 2 éve nem tesznek semmit, hogy az állam pénze visszakerüljön az államkasszába!

Végül csupán egy kis hab a tortán! Kádárné dr. Báló Ágnes Judit, a II. és III. Kerületi Bíróság elnöke ugyancsak tanúként a következőket állítja:

És akkor talán olvassuk el dr. Kovács József csoportvezető bírónak, a II. és III. Kerületi Bíróság "harmadik emberének" szintén tanúként tett vallomását ugyanerre nézve:

No comment.

Vajon sikerült-e összeszámolnia a tisztelt olvasónak: hányan és összesen hány rendben vallottak hamisan a Központi Nyomozó Főügyészség előtt?!

Mit tetszenek gondolni, mi lesz ennek a szánalmas színvonalú, tragikomikus hazudozásnak a következménye?! Lesz egyáltalán következmény?! Fog ezért valaki vádlottként a bíróság elé állni?!

Biztosak lehetnek benne, hogy nem. Amíg dr. Waltner Rolland napjaink ÁVH-ján folytathatja azt, amit egykoron Hende Csaba csahosaként kezdett makulátlan katonatisztekkel szemben, addig itt lehet ezer hamis vallomás, ő ebből pontosan ezer esetében fogja elutasítani a feljelentéseket, mondván, hogy mindez ugyan látszólag hamisnak tűnik, de ez a hamisság csak látszólagos!

De ami az egészben a legjobb: hisszük, vagy nem, ilyen vallomások után még mindig szerkesztőnk a gyanúsított és még véletlenül sem az össze-vissza hazudozó dr. Halász Orsolya és a vele együtt mutyizók! De ami a legszebb: az ügy jelenlegi vizsgálójának, dr. Szabó Eszternek - ki tudja miért?! - eszébe nem jutott akárcsak egyetlen egy keresztkérdést is intézni ezekhez a tanúkhoz, amikor látta, hogy össze-vissza hazudnak! Miközben az iratismertetésen ő maga hívta fel szerkesztőnk figyelmét a sorozatos ellentmondásokra, a tanúk hazugságaira, egy lépés nem sok, annyit nem tett ezen ellentmondások feloldására, tisztázására! Nyilván neki is meg kell felelnie a koholt koncepciós gazemberséget elrendelő cionista elvárásainak. És amíg dr. Waltner Rolland a Központi Nyomozó Főügyészségen - napjaink ÁVH-ján - "dolgozik", addig ez nem is fog megváltozni.

Bár ki tudja? Valaha az ávósok is így gondolták, aztán jött 1956. október 23-a, és egy csapásra minden megváltozott: a talpuk alatt fütyülni kezdett a szél. (Természetesen nem kívánnánk, hogy napjaink ÁVH-ja, illetve ávósai is ugyanazon az áron tanulják majd meg a leckét, amilyen áron az elődeik megtanulták. Már csak közegészségügyi szempontból is kifogásolható lenne manapság az ilyesmi a hollók számának drasztikus csökkenése miatt.)