DR. DANKÓ ESZTER - AZ ÓBUDAI "ZSEBBENYÚLÓS" MELLÉKZÖNGÉJE

 

Mint ismeretes, dr. Halász Orsolya törvénytelen módon osztogatott súlyos ezreseket dr. Nébald György és dr. Soós Attila ügyvédeknek "egyéb" jogcímen. A mutyi kiderült, a másodfok korrigálta, viszont a pénzek visszafizetésére a mai napig sem került sor.

Ugyanakkor a "zsebbenyúlós" leleplezése miatt a magyargyűlöletre uszító, a magyar bíróságok ítéleteit végrehajtani nem hajlandó, a Fővárosi Törvényszéket és a Pesti Központi Kerületi Bíróságot náci kollaboránsnak beállító talmudista dr. Gál Péter közbenjárására a hitsorsosa - az ugyancsak talmud-követő dr. Waltner Rolland - megfélemlítő eljárást koholt szerkesztőnkkel szemben.

Minden relatív. dr. Halász Orsolya pénzosztogatása mellett szinte fel sem tűnt egy másik, összegszerűen szerényebb pénzosztogatás: dr. Dankó Eszter bírónő pénzosztogatása.

Történt ugyanis, hogy az I. rendű vádlott és egyben II. rendű magánvádló 2011. február 20-án írásban elejtette a viszonvádat. Így értelemszerűen a viszonváddal érintett II. rendű vádlott kirendelt védőjének - dr. Soós Attilának - a feladata megszűnt, amiről haladéktalanul tájékoztatni kellett volna őt dr. Dankó Eszternek, és egyben jeleznie kellett volna, hogy ennek megfelelően nem kell már megjelennie egy hónnap később, a 2011. március 20-i tárgyaláson.

dr. Dankó Eszternek azonban esze ágában sem volt eleget tenni hivatali kötelességének, úgy gondolta: ad még egy kis zsebpénzt - 3.810Ft-ot - dr. Soós Attilának, és ezt szépen kifizetteti annak rendje-módja szerint a balek I. rendű vádlottal, aki nem ismeri a jogot, ügyvédje pedig dr. Dankó Eszter bíró kollégájának - dr. Gál Péternének - a férje, így tehát nem kell attól tartani, hogy akadékoskodni fog. Így is lett: az I. rendű vádlott lemondott - a saját ügyvédje tanácsára! - a fellebbezési jogáról.

Így később a másodfok az ő esetében már nem tehetett semmit, hiába észlelte a problémát, csak a II. rendű vádlott - egyben I. rendű magánvádló - esetében korrigálhatta a törvénysértő mutyizás eredményét.

Ezután azonban az I. rendű vádlott is, és a II. rendű vádlott is a lehető leghatározottabban lépett fel a történtek miatt: közösen követelték, hogy dr. Dankó Eszter saját hatáskörben korrigálja a becsapott I. rendű vádlott vonatkozásában is a költségeket, és mindehhez igénybe vették a nyilvánosság erejét is.

A nyilvánosság ereje pedig hatott: dr. Dankó Eszter nem merte megtagadni a kérést, korrigálta az I. rendű vádlottra kiszabott bűnügyi költséget. (Az eredetileg megállapítottnak kevesebb, mint egyharmadára szállította le!)

Ugyanakkor viszont dr. Soós Attila ebben az esetben nem csak feleslegesen kapott pénzt dr. Dankó Esztertől, hanem ráadásul a törvényesen járó összegnek a dupláját kapta: ugyanis elmaradt eljárási cselekmény esetén csak 50% kirendelt védői díj jár az ügyvédnek! (Azaz 3.810Ft helyett csupán 1.905Ft.)

Szerkesztőnkkel szemben azonban folyt tovább a Gál-Waltner féle zsidó-mutyi a Központi Nyomozó Főügyészségen, amelyben dr. Dankó Esztert tanúként hallgatták ki. Meghallgatása során többek között az alábbiakat állította a hamis tanúzás következményeire történt figyelmeztetést követően:

Tehát megkezdte a tárgyalást, sőt be is fejezte megszüntető végzéssel. Azaz dehogy is maradt itt el a tárgyalás! Szerkesztőnk téved, minden rendben volt a megállapított védői díjjal, amit az is bizonyít, hogy a másodfok sem kifogásolta.

Mindenek előtt jegyezzük meg: ez a hivatkozás finoman szólva is álságos: dr. Dankó Eszter pontosan tudja, hogy a másodfok nem azért nem kifogásolta ezt a kérdést, mert ne lett volna kifogásolható, hanem azért, mert az I. rendű vádlott - akit ez a kérdés érintett - lemondott a fellebbezési jogáról, azaz a másodfok az ő esetében semmit sem vizsgálhatott már. (Pontosan ezért kellett azután dr. Dankó Eszternek saját hatáskörben módosítania az I. rendű vádlott vonatkozásában a költségeket!)

Ugyanakkor viszont talán nézzük meg dr. Dankó Eszter fentebb már hivatkozott végzését az I. rendű vádlottat terhelő költségek leszállításáról. A 7.B.III.155/2011/36.sz. végzés a következőket tartalmazza:

Tehát "Az eljárás megszüntetésére a tárgyalás érdemi megkezdése előtt került sor." Hogy is van ez tisztelt dr. Dankó Eszter?! Most akkor megkezdte a tárgyalást, vagy nem?! A megszüntető végzés a tárgyalás befejezésekor történt, vagy a tárgyalás érdemi megkezdése előtt?! Ha pedig a tárgyalás érdemi megkezdése előtt került sor az eljárás megszüntetésére, akkor mégis miről tetszett tárgyalni?! És persze mire tetszett 100% kirendelt védői díjat megállapítani dr. Soós Attilának, ha a tárgyalás érdemi megkezdése előtt megszűnt az eljárás, és így az eljárással együtt az ügyvéd úr feladata, kirendelése is?!

De talán nézzük meg magát a 7.B.155/2011/25.sz. tárgyalási jegyzőkönyvet is:

Hát bizony, ez sem semmi! A magánvádló és egyben II. rendű vádlott nincs jelen - nem jelent meg szabályszerű idézés ellenére! - és erre a bírónő megállapítja, hogy a tárgyalás megtartásának nincs akadálya!

Vajon hogyan kaphatott ilyen eljárásjogi ismeretekkel dr. Dankó Eszter bírói kinevezést?! Mert azt azért még a laikus is pontosan tudja, hogy a vádlott és a magánvádló nélkül nem lehet magánvádas eljárásban tárgyalást tartani!

A magyarázat persze egyszerű: ahhoz ugye, hogy dr. Soós Attilának 100% kirendelt védői díjat lehessen adni, papíron úgy kellett feltüntetni a helyzetet, mintha meg lett volna tartva a tárgyalás...

Ez persze valóban törpe-mutyi ahhoz képest, amit dr. Halász Orsolya játszott el. De ettől még nem szabad megfeledkezni erről sem. Mert bizony a törpe-mutyi is mutyi, másrészt bár az I. rendű vádlott ugyan mentesült az összeg megfizetése alól, de az állam viszont közpénzből kifizette!

Ehhez zárszóul már csak némi bájként adódott hozzá egy apróság: dr. Dankó Eszter mindezt megfejelte még azzal is, hogy kétszer akarta megfizettetni szerkesztőnkkel az 5.000Ft illetéket is, amit persze a másodfok ugyancsak korrigált. (Érdekes módon ez a kérdés valahogy elsikkadt a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozása során: erre nézve még csak kérdést sem kapott dr. Dankó Eszter az ügy vizsgálójától. Magától meg esze ágában nem volt magyarázattal szolgálni e tekintetben.)

YGdn_w4ZPqg