TISZTELT II. ÉS III. KERÜLETI BÍRÓSÁG ELNÖKE!

 

 

 

Alulírott Kalmár László, 1055. Budapest, V. Falk Miksa u. 12. alatti lakos, az alábbiak sürgős

 

KIVIZSGÁLÁSÁT

 

kérem Öntől:

 

I.

 

dr. Daróczy Éva bírónő 17.P.II.22897/2012/22.sz., 2013. március 8-án kelt tárgyalási jegyzőkönyvében valótlanul rögzítette, hogy a felek idézése szabályszerű volt, miközben az alperesi tértivevény még nem érkezett vissza, azaz azt kellett volna rögzítenie, hogy az alperes idézésének szabályszerűsége nem állapítható meg. Miután később visszaérkezett a tértivevény, és abból kiderült, hogy az alperes idézése nem volt szabályszerű, úgy tett, mintha mi sem történt volna, nyugodt szívvel meghagyta a hamis közokiratnak minősülő tárgyalási jegyzőkönyvet változtatás nélkül.

Az eredmény most már kifejezetten súlyos szégyen: újabb hatályon kívül helyezés lett.

Hangsúlyozom azonban: ez a cselekmény - miután a tévedés lehetősége kizárt, hiszen arra nézve nem lehet tévedni, hogy van-e a kezemben tértivevény, vagy nincs! -hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás esetleges megvalósulásának vizsgálatát indokolja.

 

II.

 

dr. Rácz Eszter bírósági titkár 2013 szeptemberében a laikus számára megtévesztő - hivatalos bírósági levélre emlékeztető külzettel - rágalmazó tartalmú bejelentést tett a ATW Internet Kft. szolgáltatómnál azt hazudva, hogy én az egyik írásomban vele szemben bűncselekményt követtem el, és kérte az írásom eltávolítását. (Ez egy hónap időtartamig meg is történt, hiszen a szolgáltató laikus vezetője azt hitte, hogy hivatalos bírósági álláspontról van szó, és megijedt. Egy hónap után végül visszaállították az írásom elérhetőségét, miután a szolgáltató jogásza alaposan megnézte dr. Rácz Eszter rágalmazó beadványát is, meg a cikkemet is, és megállapította, hogy a cikkemmel kapcsolatban fel sem merülhet semmiféle jogsértés, dr. Rácz Eszterre nézve pedig az égvilágon semmilyen ép ésszel sérelmezhető kitételt nem tartalmaz.)

dr. Rácz Eszter ráadásul sunyi, jellemtelen, gyáva módon megtiltotta a szolgáltatómnak, hogy a rágalmazó beadványát nekem megmutassák, vagy egyáltalán közöljék velem, hogy a beadvány mit tartalmaz, illetve, hogy a beadványt ő írta. (Mintha csak az 50-es években lennénk: a névtelen feljelentgetések időszakában!)

Ki kell emelni: dr. Rácz Esztert - szerencséjére! - nem ismerem, ahogy ő sem ismer engem. Soha semmi dolgunk nem volt egymással, én pedig egy rossz szót nem írtam róla sehol. Így alapból merül fel a kérdés: vajon mi indíthatta ezt a bírósági titkárnak ezzel megítélésem szerint méltatlanná vált embert arra, hogy egy őt sosem bántott, általa nem is ismert embert gyáván, sunyi, jellemtelen módon - névtelenséget kérve! - megrágalmazzon az internetes szolgáltatónál? (Mert ugye személyes indítéka nem lehetett!)

 

III.

 

A 7.B.III.155/2011.sz. ügyben dr. Halász Orsolya bírónő két csókos ügyvéd barátjának - dr. Nébald Györgynek és dr. Soós Attilának - a törvényes kirendelt védői díj 2,5-szeresét próbálta kvázi kilopni a zsebünkből, illetve jobb híján az állam zsebéből. Ezt aztán dr. Dankó Eszter dr. Soós Attila esetében megtoldotta még azzal, hogy az utolsó tárgyaláson - ami vádelejtés miatt elmaradt, mert nem jelentem meg - a törvényben előírt 50% helyett 100% kirendelt védői díjat állapított meg.

Így dr. Nébald György 9.000Ft-ot, míg dr. Soós Attila 10.905Ft-ot vett fel jogosulatlanul az államkasszából. (Miután a másodfok természetesen megállapította a megállapított díjak törvénysértő voltát, így szerencsére nekünk nem kellett megfizetni ezeket az összegeket.)

Az ügyben az Önök egykori bírója férjének volt bőr a pofáján még hamis vád miatt is feljelenteni engem: zsidó származását kihasználva megkereste a vele azonos származású dr. Waltner Rollandot - vélhetően annak származási alapra helyezett szolidaritásában bízva -, és rávette, hogy az indítson eljárást velem szemben. (dr. Waltner Rolland közismert személy ebben a tárgykörben, korábban Hende Csaba csahosaként űzte ezt a műfajt katonatisztekkel szemben, szerencsére egészen pontosan nulla eredménnyel. Azóta már belebukott a játszmánkba, akinek viszont átadták az ügyet, az a mai napig nem érti, hogy egyáltalán mit kellene vizsgálnia, elismerte, hogy a vád nem tényállásszerű - erről hangfelvétel is van! -, mert ugye mégis mi lehet hamis vád abban, amit jogerősen a másodfok is kimutatott?!)

Én viszont változatlanul fenntartom, hogy dr. Halász Orsolya bírónő részéről nem tévedés, vagy elszámolás történt, hiszen bár a jogi karon nem tantárgy a matematika, a jogi karra bejutni csak érettségi után lehet, ahol viszont kötelező tárgy a matematika. dr. Halász Orsolya számomra szerény képességű valakinek tűnik, az azonban még az ő képességei mellett sem hihető el, hogy ne tudná, miszerint 2x3=6, nem pedig 15!

Ezt támasztja alá az is, hogy Önök a mai napig nem voltak hajlandók visszafizettetni dr. Halász Orsolya bírónő két "csókosával" a jogosulatlanul felvett összegeket!

Amit e körben csinálnak, az egy szánalmas kutyakomédia: előbb azt írták nekem, hogy a módosító végzések még nem emelkedtek jogerőre, majd ha jogerőre emelkednek, akkor fognak intézkedni.

Azután eltelt több, mint fél év, amikor újra érdeklődtem: erre az volt a válasz, hogy "folyamatban van" a visszafizettetés.

Újabb egy év múlva Önöknél egy bírónak volt bőr a pofáján pontosan ugyanezt leírni az ismételt érdeklődésemre: "folyamatban van".

Tessék mondani, mégis mi van "folyamatban" majdnem 2 teljes éve?!

Mert hogy a visszafizettetés annyiból áll, hogy Önök hoznak egy kb. 5 soros végzést, amelyben a korábban megállapított összeg téves voltát megállapító jogerős végzésekre hivatkozva felszólítják a két jómadarat, hogy 8, vagy 15 napon belül a többletet fizessék be vagy az Önök pénztárába, vagy utalják át a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalának számlaszámára.

 

.................

 

Egyrészt a fentiek részletes kivizsgálását és a szükséges felelősségre vonást, valamint az utóbbi esetben a visszafizetésre kötelező végzések azonnali meghozatalát kérem.

Ugyanakkor kérem - elsődlegesen a dr. Rácz Eszter esetéből kiindulva - annak kivizsgálását, hogy ki terjeszt rólam Önöknél valótlan, lejárató dolgokat, ki ösztönzi arra az engem nem is ismerő bírókat, vagy bírósági titkárokat, hogy velem szemben sorozatosan mindegyikük törvénysértő eljárásokat, illetve törvénysértő magatartást tanúsítson: hogy az egyik megpróbáljon kivenni a zsebemből 9.000Ft-tot, a másik megpróbáljon megkárosítani 5.000Ft-tal - duplán akarta kifizettetni velem az illetéket dr. Dankó Eszter! -, a harmadik a férjével koncepciós eljárást koholtasson velem szemben, a negyedik rágalmazó leveleket küldjön bírósági külzettel az internetes szolgáltatómnak, az ötödik pedig tárgyalási jegyzőkönyvben hazugságot rögzítsen  a káromra?!

Ennek alapos kivizsgálását azért kérem, mert bár a dr. Daróczy Évát a másodfok ugyan kizárta a további eljárásból az Önöknél folyamatban lévő végrehajtási peremben, viszont a fentiek arra utalnak, hogy egyfajta központilag szervezett, irányított, kollektív, konspiratív szemben állásról van szó Önöknél velem szemben, ha pedig így van, az viszont indokolná, hogy az ügyemet a továbbiakban ne csupán másik bíró, de másik bíróság is tárgyalja, mert ebben az esetben valószínűsíthető, hogy a következő bíró is be fog állni a sorba, és ugyanúgy jár el az ügyemben, ahogy az elődei, amiért most már kétszer is hatályon kívül kellett helyezni az Önök döntését ugyanabban az ügyben, azaz már két bíró is belebukott egymás után ugyanabba az ügybe.

 

 

2014. január 22.                                                                  tisztelettel: Kalmár László