A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK!

dr. Fazekas Sándor!

 

Alulírott Kalmár László, 1055. Budapest, V. Falk Miksa u. 12. alatti lakos, az Ön 2012.El.XV.A.156/30.sz. - jogismerő ember számára felháborító, cinikus válaszlevelére nézve az alábbiakról

 

TÁJÉKOZTATOM:

 

A 2014. január 15-én kelt, Önhöz intézett beadványom - bár nyilván elkerülte az Ön körültekintő figyelmét - hivatalos tájékoztatási kérelem, illetve több probléma kivizsgálására irányuló kérelem. (http://krokotanarur.atw.hu/2014/Fazekas.htm)  

Erre Ön most azt írja nekem talán a legfontosabb általam felvetett kérdésre vonatkozóan, hogy "mellőzi a felvetett kérdéseimre történő válaszadást".

Elnök úr, kérdezem Öntől: hol a pofátlanság határa?! Mert Ön tudomásom szerint nem a Tel Aviv-i törvényszék elnöke, ahol az ottani jogszabályok lehetővé teszik az ilyesmit - ott is kizárólag palesztin kérelmek esetében! -, hanem Budapest főváros törvényszékének elnöke, akit a hazai jogszabályok kötnek!

Nem tudom, hogy Ön hol és milyen eredménnyel végezte a jogi tanulmányait, de a jelenlegi jogszabályok értelmében a személyes adatok kezelésével összefüggésbe hozható tájékoztatási kérelmekre - akár megalapozottak, akár nem! - az INFO törvény 15. § (4) bekezdése szerint 30 napon belül kötelező érdemben válaszolni. (A jogalkotó tehát nem teszi lehetővé a válaszadás "mellőzését".)

Másrészt a kivizsgálási kérelmek esetében Önnek úgyszintén törvényi kötelezettsége van: köteles a felvetett problémát közigazgatási eljárás keretén belül érdemben kivizsgálni. (A jogalkotó ebben a kérdésben sem teszi lehetővé, hogy a megkeresett vezető mérlegelési körében eldönthesse, hogy mit hajlandó kivizsgálni és mit nem, hogy mire van kedve válaszolni és mire nem, hogy a számára kínos, a vezetői tevékenységét is minősítő problémákat annullálja, elbagatellizálja, kikerülje, mellőzze a kivizsgálásukat, a megválaszolásukat.)

Amit tehát Ön művel a Fővárosi Törvényszék elnöki székében, az semmivel sem különb annál, amit elődje, az azóta a Hagyó-klán szolgálatába állt dr. Gatter László művelt, és ami miatt végül kénytelen volt felállni az elnöki székéből. (Ami persze meglehetős nehézséget jelentett számára figyelemmel arra, hogy csak áldásosnak nevezhető regnálása alatt Önöknél egyvalami gyarapodott: a levitézlett Gatter úr testsúlya, miközben viszont a korábban színvonalas bíróságot Európa egyik leglassabb, legrosszabbul szervezett, és szakmailag is leggyengébb bíróságává változtatta.)

Ön sajnos következetesen folytatja elődje vezetési stílusát: sorra egymás után veszi fel azokat a bírókat - döntően személyiségi jogi területre! -, akik korábban helyi bíróságokon sem tudtak helyt állni, akiktől már a helyi bíróságok is szerettek volna megszabadulni, és kvázi fieszta kezdődött az adott helyi bíróságon, amikor Önök átvették őket. (Tegyük hozzá: az eltérő hatáskör okán ezek a bírók éppen a személyiségi jog területével eleve soha nem találkozhattak korábban a helyi bíróságokon, azaz Önök éppen nulla tapasztalattal állították be őket erre a területre. A következmények - a másodfokon történő hatályon kívül helyezések sora és esetenként a másik tanácsra átszignálás kötelező előírása, továbbá a súlyos eljárási késedelmek miatt a peres feleknek Önökkel szemben megítélt kártérítések - magukért beszélnek.)

A magam részéről az Ön pofátlan cinizmusából levonom a megfelelő konzekvenciát, és a jövőben Öntől már csak egyetlen elvárásom van:

Ne folytassa tovább azt a rombolást, amit az elődje folytatott, ha pedig nem képes változtatni a stílusán és a jelenlegi állapotokon, illetve nem hajlandó eleget tenni a törvényi kötelezettségeinek - kivizsgálások, a panaszok és tájékoztatási kérelmek érdemi megválaszolása -, akkor mielőbb kövesse elődje példáját:

Álljon fel az elnöki székből, tegye lehetővé, hogy Önnél alkalmasabb személy tölthesse be ezt a tisztséget, aki végre rendet tud teremteni abban a kuplerájban, amit döntően az Ön elődje csinált ebből a bíróságból - első sorban a polgári részében -, és amin Ön mindmáig semmilyen pozitív változást nem volt képes elérni. (Azután esetleg Ön is elmehetne sztár-ügyvédnek a Hagyó-klán szolgálatába, szerintem Gatter úr mellett még Önnek is jutna ott feladat.)

Azt pedig tudomásul veszem, hogy Önök engem kifejezetten ellenségnek tekintenek, és én is ennek megfelelően állok a jövőben Önökhöz: kifejezetten ellenségnek tekintem Önöket, és csak kényszerből fordulok Önökhöz mindaddig, amíg következetesen letagadják a sorozatos disznóságaikat, és a kizárási kérelmeimre gátlástalanul azt hazudják, hogy abszolút elfogulatlanok velem szemben, miközben a valóságban módszeresen terjesztenek hazugságokat rólam az engem esetleg még nem ismerő, korábban valóban pártatlan bíróik körében.

A törvénysértéseiket pedig minden esetben következetesen számon fogom kérni Önökön éppúgy, ahogy az eljárási késedelmeiket, a sokszor kifejezetten utasításra történő időhúzásaikat is. Azaz vagy betartják a szabályokat, vagy tiszteletben tartják az eljárási jogaimat, vagy a tavalyi egymilliós kártérítés után hamarosan ennek többszörösével kell majd számolniuk.

Én Önökhöz segítségért fordultam. Önök idézték elő azt a szomorú helyzetet, hogy mára sokszor komolyabb ellenségnek kell már Önöket tekintenem, mint azokat, akikkel szemben Önöktől kértem segítséget.

Talán ismeri a mondást: Aki kardot ránt, kard által vész el. (Mt 26,52.)  Én - ismétlem - bizalommal fordultam Önökhöz segítségért.

Önök rántottak kardot!    

 

2014. január 30.                                                                                                                                    Kalmár László

 

A levél nyílt levél formájában olvasható  itt:  http://krokotanarur.atw.hu/2014/Fazekas2.htm