Az a dr. Gál Péter, aki "a zsidó közösséghez való tartozása" okán pénzt szeretett volna bezsebelni szerkesztőnk egy a Dunába lövéssel kapcsolatos előadása miatt - nevezzük nevén: jogalap nélkül szeretett volna gazdagodni mások egykori szenvedéséből, halálából próbált közvetve hasznot húzni -, egy peres beadványában azt írta: Minden becsületes, tisztességes magyarnak kötelessége a szovjet megszállást igenis felszabadulásnak tekinteni! Mindenek előtt tisztázzuk: kikérjük magunknak nem csak a magunk nevében, de a magyarság nevében is, hogy egy olyan ember akarja nekünk megmondani: ki a becsületes, tisztességes magyar, aki csak annyira magyar, amennyire zsidó. Azaz akkor magyar, ha ebből haszna származik, de akkor már nem magyar, amikor tiszteletben kellene tartania a független magyar bíróság ítéletét. És persze ugyanez igaz a zsidóságára is: akkor zsidó, ha ebből pénz remél, de amikor a nemes lelkű zsidó mentő fiát kártalanítania kellene, akkor már nem zsidó.  Másrészt ennyi erővel viszont mi is kérhetnénk dr. Gál Péter elmarasztalását, és sérelemdíj megítélését "egy közösséghez való hozzátartozásunk" okán. Mi ugyanis ahhoz a közösséghez tartozunk, akik közül százezreket gyilkoltak le a szovjetek. Ahhoz a közösséghez, akik közül tízezreket hurcoltak el málenkij robotra Szibériába. Azok közé tartozunk, akiknek a lányait és asszonyait 3 évestől 103 évesig kíméletlenül megerőszakolták, és megfertőzték ázsiai szifilisszel. Azok közé tartozunk, akiktől mindent, ami mozdítható, elloptak. dr. Gál Péter súlyosan megsértette ezt a közösséget, és ezen közösségen keresztül a mi személyiségi jogainkat - minden becsületes, tisztességes magyar személyiségi jogait is azzal, hogy azt az egészen gyalázatos kijelentést merte tenni, miszerint minden tisztességes magyar számára "felszabadulás" volt mindez. Ezzel a kijelentésével dr. Gál Péter mintegy 9,5 millió magyart gyalázott, köpött szemen. Meggyalázta a Szibériában elhunytak emlékét, a Don-kanyarnál odaveszettek emlékét, a megerőszakolt, majd sok esetben meggyilkolt magyar gyereklányok, teenager lányok, asszonyok, feleségek és nagymamák, öregasszonyok emlékét, a kirabolt magyarságot! A dr. Gál Péter által ajnározott, imádott "felszabadítókról" és áldozataikról álljon itt méltó megemlékezésként az "Elhallgatott gyalázat" című dokumentumfilm.