Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali.

(Senki sem büntethető olyasmiért, ami az elkövetésekor nem ütközött jogszabályba.)