A (TÍMÁRNÉ) GÁL IVETT SZTORI

 

Történt, hogy dr. Gál Péter lánya - Tímárné Gál Ivett - a facebook közösségi oldalon elkezdte reklámozni a "Dr. Gál Péter és Dr. Koreny Kinga Ügyvédi Irodát", mint a legjobbat Budapesten. Szerkesztőnk pedig bátorkodott ezt a reklámoldalt kinyomtatni, és bizonyítékként előterjeszteni a dr. Gál Péterrel szemben folyamatban lévő bírósági eljárásban, miután egyrészt a két személy közül egyik sem szerepel a doktori névjegyzékben - azaz egyikük sem jogosult a nagy doktori cím viselésére, csak a kis doktori címre -, másrészt ilyen kettős név alatt nincs bejegyezve ügyvédi iroda - külön létezik mindkettő, de közös iroda nem létezik! -, harmadrészt mert a hatályos MÜK Szabályzat 11/4. pontjának c) alpontjába ütközik az olyan reklámozás, amely más ügyvédekkel, illetve ügyvédi irodákkal való bárminemű összehasonlítást tartalmaz - azaz egy iroda lehet jó, de nem lehet "a legjobb" -, negyedrészt vastagon a jó erkölcsbe ütközik egy olyan ügyvédi irodát ajnározni, és "Budapesten a legjobbként" ajánlani az embereknek, amellyel szemben több milliós végrehajtás folyik adótartozás, egy becsapott ügyfélnek megítélt kártérítés, és meg nem fizetett parkolási díjak okán Pauerné dr. Goda Márta végrehajtónál. (Természetesen a dr. Gál Péter Ügyvédi Irodáról van szó.)

dr. Gál Péter zseniális lépésre szánta el magát: a lánya nevében személyiségi jogi pert indított szerkesztőnkkel szemben 100.000Ft-ot követelve, mondván, hogy szerkesztőnk Tímárné Gál Ivett facebook reklámjának kinyomtatásával, és bizonyítási eszközként a bíróságon történő felhasználásával szerkesztőnk megsértette a hölgy jó hírnevét (???), és visszaélt a hölgy képmásával, valamint személynevével!

Mi tagadás, nem akármilyen ötlet! Ha mondjuk a "Száll a kakukk fészkére" című Nicholson filmben találkozunk ilyen bizarr elképzeléssel, az nem lenne meglepő, mi azonban egy papíron jogi diplomával rendelkező, praktizáló ügyvéd által most, 2013 végén készített beadványban találkoztunk ezzel a fenomenális követeléssel!

Mert ugye egyrészt vajon mi az, ami a hölgy jó hírnevét sértheti ebben? Mi az, ami valótlan, illetve mi az, ami sértő a saját maga által közzé tett publikációnak egy bírósági eljárásban változtatás nélkül történő becsatolásában?!

És mi az, ami a képmása vonatkozásában visszaélés lehetne, figyelemmel arra is, hogy a gyenge fekete-fehér másolaton a talán ha 1 cm2 nagyságú elmosott bélyegkép egyébként is felismerhetetlen?!

És végül vajon mi lehet az a személynévvel való visszaélés?! Csak mert hogy ilyet a PTK korábban sem ismert, és most sem ismer.

Mindez ugyanis nem derült ki a dr. Gál Péter által szerkesztett agyrémből.

Van azonban még valami, ami nem derült ki a keresetlevélből: történetesen a felperes - Tímárné Gál Ivett - lakóhelye!

Márpedig a Pp. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerint a keresetlevél kötelező tartalmi eleme a peres felek lakóhelye, tetszik, vagy nem tetszik, ezt meg kell adni! (Vagy nem kell perelni.) Ha ugyanis a felek lakóhelye nem ismert, a későbbi ítéletet lehetetlen lesz végrehajtani, mivel a végrehajtási lapon minimálisan fel kell tüntetni az adós nevét, lakóhelyét, és ezen kívül még legalább valamelyiket a személyi igazolvány száma, a születési ideje és az anyja neve közül.

dr. Schöck Beatrix bírónő végzésben kötelezte is a felperest a lakóhelye közlésére, azonban dr. Gál Péter egyszerűen megtagadta a lánya nevében a lakcím megadását, mondván, hogy ismeri ugyan a hatályos magyar polgári perrendtartás idézett rendelkezését, ő azonban ennek nem kíván eleget tenni!

Emlékszünk rá? Hasonló választ kapott Bartus László - az Amerikai Népszava tulajdonosa - is dr. Gál Pétertől, amikor felszólította az ügyvéd urat egy jogerős magyar ítélet tiszteletben tartására és végrehajtására: dr. Gál Péter közölte vele, hogy miután ő nem ért egyet az ítélettel, ennek megfelelően fog eljárni. Azaz nem hajlandó végrehajtani! És ezek után még ügyvéd és kamarai tag maradhatott - és maradhat! - Budapesten, illetve Magyarországon.

Ami viszont a legjobb, az az indoklás:

dr. Gál Péter tehát kimutatta, hogy a következetes bírói gyakorlat a törvény szövegéhez szó szerint nem ragaszkodik: elég olyan jellegzetes ismérveket feltüntetni, amelyek a peres fél személyazonosságát felismerhetővé teszik, és az idézés kézbesíthetőségét garantálják.

A hatályos MÜK Szabályzat 15/1. pontja kimondja: az ügyvéd folyamatosan fejlessze tudását, naprakészen ismerje a megjelenő új jogszabályokat és az irányadó bírói gyakorlatot. dr. Gál Péter ennek megfelelően az okfejtésében kifejezetten "naprakész" ismeretekről tett tanúbizonyságot, amikor Novák István: A kereset a polgári perben című egészen friss - Budapesten 1966-ban megjelent, tehát alig 48 éves! - elemzésének 256-257. oldalát idézte az elképzelései alátámasztására. (A Kamarában pedig dr. Réti László majd szépen kimagyarázza, hogy tulajdonképpen 1966 óta még fél évszázad sem telt el, igazán nem lehet elvárni egy ügyvédtől, hogy csak úgy egyik napról a másikra azonnal követni tudja a változásokat ebben a rohanó világban. Másodfokon pedig dr. Bánáti János ezt egészen biztosan megerősíti. Mert így működik a kéz kezet mos rendszer ebben a kamarában. dr. Gál Pétert - kövessen el bármekkora függelemsértést! - addig biztosan nem fogják komolyabban elmarasztalni, amíg mondjuk ki nem keresztelkedik, aminek nem túl nagy a valószínűsége az elkövetkező ezer évben. Addig - mint tudjuk! - a zsidó maffiával való fenyegetőzés "kisebb súlyú" vétség, amiért elég egy figyelmeztetés. Addig - mint ugyancsak tudjuk - az, hogy a bíró kilátásba helyezi dr. Gál Péternek a tárgyalóból való kivezettetését a tűrhetetlen viselkedése miatt, ugyancsak kisebb súlyú vétség. Addig - mint szintén tudjuk - a Világ Igaza kitüntetést 154 zsidó megmentéséért megkapott ember fiának - mint ügyfélnek - a közel egymilliós összegű szándékos megkárosítása ugyancsak nem súlyos vétség, írd és mondd: 2900Ft bírsággal elintézhető.)

De vajon miért volt ennyire kínos dr. Gál Péter számára, hogy megadja a felperes lakóhelyét? Biztosan nem tudhatjuk. Talán azért, mert akkor ugye a lánya garantáltan tudomást szerzett volna a nevében kitalált akcióról. Mert őszintén szólva nem lepne meg bennünket, ha kiderülne: Tímárné dr. Gál Ivett esetleg nem is tudott érdemben semmit erről a produkcióról. (Ezt nem állíthatjuk és nem is állítjuk tényként, de ha kiderülne, hogy így van, a legkevésbé sem lennénk meglepve.) Annyi mindenesetre biztos, hogy egyetlen egy beadványon sem találkoztunk Tímárné Gál Ivett aláírásával, sőt még a szignójával sem. És mit ad Isten? A mai tárgyaláson csodák csodája: nem is jelent meg a hölgy. Helyette - szokás szerint - dr. Keserű Petra ügyvédjelölt vitte el a balhét, ő égett a főnöke helyett, mégpedig vastagon. És persze Petra sem volt hajlandó elárulni a felperes - dr. Gál Péter lánya - lakóhelyét. (dr. Gál Péter az ellene indult rágalmazási perekben legalább már tíz alkalommal nem jelent meg eddig, minden alkalommal Petra jött helyette azzal, hogy: "Éppen most kapott egy telefont a főnökétől, aki hirtelen rosszul lett, majd küldi az igazolást." Vajon nem kínos ennek a fiatal ügyvédjelöltnek tucatszor egymás után fedezni a főnökét? Nem érzi kínosan magát a bírósági titkárok, illetve bírók most már esetenként nem is különösebben leplezett gúnyos mosolyai és ironikus kérdései kereszttüzében?! Vajon azért kell ügyvéd jelöltnek lenni 3 évig, hogy a fiatal jelölt ezt tanulja meg a "mentorától" a tisztességes ügyvédi hivatás gyakorlati tudnivalói helyett?!)  

Szegény Petrát azzal bízta meg dr. Gál Péter, hogy próbáljon meg időt nyerni, napoltassa el a tárgyalást, aztán majd valamit kitalálnak. Petra ennek megfelelően többször is kiemelte, hogy "Természetesen a következő tárgyaláson majd biztosan...", dr. Schöck Beatrix bírónő azonban igen gyorsan és határozottan visszahozta Petrát a valóság talajára: közölte vele, hogy nem lesz következő tárgyalás.

Az egész kutyakomédia nem tartott negyed óráig, és az ítélet kihirdetése is véget ért a 25. percben. A bírónőnek egyedül a bőség zavara okozott némi fejtörést: azon kellett elgondolkodnia, hogy a kínálkozó három lehetőség közül melyiket válassza az elutasítás indokául: a keresetlevél kétszeresen is nem megfelelő, duplán hiányos voltát, vagy a jogalap nyilvánvaló hiányát. Végül úgy döntött, hogy a legtisztább az, ha érdemben utasítja el a kapitális marhaságot a jogalap hiányára hivatkozva. Ez a legbiztosabb. És persze ez egyben a legdrágább is: 36.000Ft illetékbe kerül dr. Gál Péter lányának, aki vélhetően rettentő büszke lesz majd az édesapja páratlan tehetségére, és boldogan fizeti meg a 36.000Ft-ot az államnak. És persze újfent kezdi majd reklámozni édesapja ügyvédi irodáját, mint Budapesten a legjobbat! J J J

Emlékeink szerint dr. Hanák András mintha szerkesztőnket nevezte volna sarlatánnak dr. Gál Péter alperestársa képviseletében az egyik tárgyaláson. Elfogadjuk, hiszen szerkesztőnk csupán lelkes amatőr, nincs jogi végzettsége. De akkor vajon minek tartja dr. Hanák András a kollégáját - dr. Gál Pétert -, akinek ugyan papíron van jogi végzettsége - sőt a perben legalább hússzor javította ki szerkesztőnket, amikor az egyszerűen csak Gál Péternek nevezte: "Doktor (!!!) Gál Péter!"..., ennek ellenére alig negyed óra alatt elvérzett ezzel a laikus "sarlatánnal" szemben, ráadásul ekkora kapitális marhaságok papírra vetését követően?!

Szomorú, hogy manapság büntetlenül lehet ilyen kolosszális hülyeségekkel terhelni az amúgy is agyonterhelt bíróságokat, ilyen böszmeségekkel lehet következmények nélkül elvonni a bíróságok idejét a valóban komoly ügyektől.

És ami még szomorúbb: még a Kamarában sem jut eszébe senkinek megkérdezni egy-egy ilyen attrakció után a kiváló kollégát a közismert népies fordulattal szólva: Mondd csak barátom, libáért vetted azt a diplomát a "köteles" doktorátussal együtt?!