Indian journey - 2007
(compilation)


2007_0629_171344AA.JPG

Munich Airport

 

2007_0630_112323AA.JPG

Delhi highway

 

2007_0630_112406AA.JPG

2007_0630_112406AA.JPG
45.73 KB

 

2007_0630_114840AA.JPG

Delhi highway

 

2007_0630_121619AA.JPG

2007_0630_121619AA.JPG
40.85 KB

 

2007_0701_083628AA.JPG

Chandigarh

 

2007_0701_083635AA.JPG

2007_0701_083635AA.JPG
46.26 KB

 

2007_0701_100751AA.JPG

2007_0701_100751AA.JPG
48.03 KB

 

2007_0701_101504AA.JPG

2007_0701_101504AA.JPG
70.03 KB

 

2007_0701_101611AA.JPG

2007_0701_101611AA.JPG
58.63 KB

 

2007_0701_101729AA.JPG

2007_0701_101729AA.JPG
72.72 KB

 

2007_0701_102018AA.JPG

2007_0701_102018AA.JPG
49.68 KB

 

2007_0701_102026AA.JPG

2007_0701_102026AA.JPG
50.24 KB

 

2007_0701_102104AA.JPG

2007_0701_102104AA.JPG
71.94 KB

 

2007_0701_102441AA.JPG

2007_0701_102441AA.JPG
78.89 KB

 

2007_0701_102835AA.JPG

2007_0701_102835AA.JPG
61.75 KB

 

2007_0701_103057AA.JPG

2007_0701_103057AA.JPG
63.16 KB

 

2007_0701_103237AA.JPG

2007_0701_103237AA.JPG
55.60 KB

 

2007_0701_103247AA.JPG

2007_0701_103247AA.JPG
59.60 KB

 

2007_0701_103310AA.JPG

2007_0701_103310AA.JPG
80.20 KB

 

2007_0701_103425AA.JPG

2007_0701_103425AA.JPG
53.93 KB

 

2007_0701_103741AA.JPG

2007_0701_103741AA.JPG
56.15 KB

 

2007_0701_104555AA.JPG

2007_0701_104555AA.JPG
57.83 KB

 

2007_0701_104610AA.JPG

2007_0701_104610AA.JPG
68.27 KB

 

2007_0701_104824AA.JPG

2007_0701_104824AA.JPG
53.58 KB

 

2007_0701_104856AA.JPG

2007_0701_104856AA.JPG
64.67 KB

 

2007_0701_122151AA.JPG

2007_0701_122151AA.JPG
48.38 KB

 

2007_0701_122301AA.JPG

2007_0701_122301AA.JPG
49.92 KB

 

2007_0701_122326AA.JPG

2007_0701_122326AA.JPG
51.67 KB

 

2007_0701_131015AA.JPG

2007_0701_131015AA.JPG
44.71 KB

 

2007_0701_131024AA.JPG

2007_0701_131024AA.JPG
46.63 KB

 

2007_0701_131040AA.JPG

2007_0701_131040AA.JPG
50.22 KB

 

2007_0701_131046AA.JPG

2007_0701_131046AA.JPG
59.63 KB

 

2007_0701_131302AA.JPG

2007_0701_131302AA.JPG
57.73 KB

 

2007_0701_131543AA.JPG

2007_0701_131543AA.JPG
54.95 KB

 

2007_0701_131733AA.JPG

2007_0701_131733AA.JPG
53.41 KB

 

2007_0701_131750AA.JPG

2007_0701_131750AA.JPG
48.76 KB

 

2007_0701_131823AA.JPG

2007_0701_131823AA.JPG
56.39 KB

 

2007_0701_155206AA.JPG

2007_0701_155206AA.JPG
47.38 KB

 

2007_0702_070752AA.JPG

2007_0702_070752AA.JPG
49.71 KB

 

2007_0702_070825AA.JPG

2007_0702_070825AA.JPG
52.82 KB

 

2007_0702_070844AA.JPG

2007_0702_070844AA.JPG
61.97 KB

 

2007_0702_070856AA.JPG

2007_0702_070856AA.JPG
53.21 KB

 

2007_0702_071442AA.JPG

2007_0702_071442AA.JPG
64.29 KB

 

2007_0704_090508AA.JPG

2007_0704_090508AA.JPG
62.08 KB

 

2007_0704_090521AA.JPG

2007_0704_090521AA.JPG
59.85 KB

 

2007_0704_090525AA.JPG

2007_0704_090525AA.JPG
64.45 KB

 

2007_0704_090533AA.JPG

2007_0704_090533AA.JPG
55.63 KB

 

2007_0704_090557AA.JPG

2007_0704_090557AA.JPG
56.00 KB

 

2007_0704_090617AA.JPG

2007_0704_090617AA.JPG
68.30 KB

 

2007_0704_091241AA.JPG

2007_0704_091241AA.JPG
70.61 KB

 

2007_0704_091330AA.JPG

2007_0704_091330AA.JPG
71.40 KB

 

2007_0705_183931AA.JPG

2007_0705_183931AA.JPG
48.68 KB

 

2007_0705_184038AA.JPG

2007_0705_184038AA.JPG
40.04 KB

 

2007_0705_184102AA.JPG

2007_0705_184102AA.JPG
40.12 KB

 

2007_0707_101107AA.JPG

2007_0707_101107AA.JPG
101.61 KB

 

2007_0707_101145AA.JPG

2007_0707_101145AA.JPG
105.03 KB

 

2007_0707_104605AA.JPG

Chandigarh – Shimla
highway

 

2007_0707_104616AA.JPG

2007_0707_104616AA.JPG
113.24 KB

 

2007_0707_115415AA.JPG


Clutch wire repair

 

2007_0707_115420AA.JPG

2007_0707_115420AA.JPG
77.97 KB

 

2007_0707_120657AA.JPG

2007_0707_120657AA.JPG
106.21 KB

 

2007_0707_123920AA.JPG

2007_0707_123920AA.JPG
81.10 KB

 

2007_0707_151143AA.JPG

2007_0707_151143AA.JPG
90.77 KB

 

2007_0707_161119AA.JPG


First puncture

 

2007_0707_161125AA.JPG

2007_0707_161125AA.JPG
110.24 KB

 

2007_0707_162612AA.JPG

2007_0707_162612AA.JPG
92.05 KB

 

2007_0707_172716AA.JPG


Shimla

 

2007_0707_172722AA.JPG

2007_0707_172722AA.JPG
82.37 KB

 

2007_0707_174328AA.JPG

2007_0707_174328AA.JPG
64.90 KB

 

2007_0707_184826AA.JPG

2007_0707_184826AA.JPG
83.38 KB

 

2007_0707_184849AA.JPG

2007_0707_184849AA.JPG
109.63 KB

 

2007_0707_185939AA.JPG

2007_0707_185939AA.JPG
80.67 KB

 

2007_0707_194858AA.JPG

2007_0707_194858AA.JPG
50.43 KB

 

2007_0708_083255AA.JPG

2007_0708_083255AA.JPG
78.67 KB

 

2007_0708_084730AA.JPG

2007_0708_084730AA.JPG
99.27 KB

 

2007_0708_084809AA.JPG

2007_0708_084809AA.JPG
36.14 KB

 

2007_0708_085024AA.JPG

2007_0708_085024AA.JPG
73.13 KB

 

2007_0708_085032AA.JPG

2007_0708_085032AA.JPG
94.42 KB

 

2007_0708_085223AA.JPG

2007_0708_085223AA.JPG
92.98 KB

 

2007_0708_085237AA.JPG

2007_0708_085237AA.JPG
101.20 KB

 

2007_0708_085442AA.JPG

2007_0708_085442AA.JPG
72.70 KB

 

2007_0708_085633AA.JPG

2007_0708_085633AA.JPG
57.76 KB

 

2007_0708_085647AA.JPG

2007_0708_085647AA.JPG
76.35 KB

 

2007_0708_085827AA.JPG

2007_0708_085827AA.JPG
62.19 KB

 

2007_0708_085835AA.JPG

2007_0708_085835AA.JPG
74.83 KB

 

2007_0708_091837AA.JPG

2007_0708_091837AA.JPG
69.56 KB

 

2007_0708_091914AA.JPG

2007_0708_091914AA.JPG
98.79 KB

 

2007_0708_152912AA.JPG


Satluj-river

 

2007_0708_152936AA.JPG

2007_0708_152936AA.JPG
61.88 KB

 

2007_0708_152946AA.JPG

2007_0708_152946AA.JPG
71.94 KB

 

2007_0708_153018AA.JPG

2007_0708_153018AA.JPG
114.82 KB

 

2007_0708_162920AA.JPG

2007_0708_162920AA.JPG
99.88 KB

 

2007_0708_162925AA.JPG

2007_0708_162925AA.JPG
77.92 KB

 

2007_0708_162930AA.JPG

2007_0708_162930AA.JPG
96.73 KB

 

2007_0708_162938AA.JPG

2007_0708_162938AA.JPG
85.64 KB

 

2007_0708_170320AA.JPG

2007_0708_170320AA.JPG
77.14 KB

 

2007_0708_170329AA.JPG

2007_0708_170329AA.JPG
76.76 KB

 

2007_0708_170339AA.JPG

2007_0708_170339AA.JPG
54.66 KB

 

2007_0708_170347AA.JPG

2007_0708_170347AA.JPG
55.79 KB

 

2007_0708_170358AA.JPG

2007_0708_170358AA.JPG
71.28 KB

 

2007_0708_174912AA.JPG

2007_0708_174912AA.JPG
144.52 KB

 

2007_0708_180747AA.JPG

2007_0708_180747AA.JPG
124.79 KB

 

2007_0708_180754AA.JPG

2007_0708_180754AA.JPG
82.68 KB

 

2007_0708_180809AA.JPG

2007_0708_180809AA.JPG
93.67 KB

 

2007_0708_181037AA.JPG

2007_0708_181037AA.JPG
120.21 KB

 

2007_0708_181045AA.JPG

2007_0708_181045AA.JPG
87.48 KB

 

2007_0709_081903AA.JPG


at Orchard

 

2007_0709_082016AA.JPG

2007_0709_082016AA.JPG
51.12 KB

 

2007_0709_082042AA.JPG

2007_0709_082042AA.JPG
64.76 KB

 

2007_0709_082050AA.JPG

2007_0709_082050AA.JPG
60.00 KB

 

2007_0709_082351AA.JPG

2007_0709_082351AA.JPG
68.58 KB

 

2007_0709_082438AA.JPG

2007_0709_082438AA.JPG
116.16 KB

 

2007_0709_082601AA.JPG

2007_0709_082601AA.JPG
74.68 KB

 

2007_0709_124413AA.JPG

2007_0709_124413AA.JPG
111.67 KB

 

2007_0709_124430AA.JPG

2007_0709_124430AA.JPG
59.26 KB

 

2007_0709_132638AA.JPG

2007_0709_132638AA.JPG
72.38 KB

 

2007_0709_132646AA.JPG

2007_0709_132646AA.JPG
75.18 KB

 

2007_0709_132719AA.JPG

2007_0709_132719AA.JPG
98.61 KB

 

2007_0709_133346AA.JPG

2007_0709_133346AA.JPG
67.03 KB

 

2007_0709_134104AA.JPG

2007_0709_134104AA.JPG
65.33 KB

 

2007_0709_134110AA.JPG

2007_0709_134110AA.JPG
64.05 KB

 

2007_0709_190031AA.JPG

2007_0709_190031AA.JPG
35.89 KB

 

2007_0709_190114AA.JPG

2007_0709_190114AA.JPG
40.46 KB

 

2007_0709_190150AA.JPG

2007_0709_190150AA.JPG
88.64 KB

 

2007_0710_103930AA.JPG

2007_0710_103930AA.JPG
96.89 KB

 

2007_0710_104002AA.JPG

2007_0710_104002AA.JPG
72.97 KB

 

2007_0710_163341AA.JPG


Sarahan

 

2007_0710_163345AA.JPG

2007_0710_163345AA.JPG
76.86 KB

 

2007_0710_163459AA.JPG

2007_0710_163459AA.JPG
95.65 KB

 

2007_0710_163608AA.JPG

2007_0710_163608AA.JPG
96.75 KB

 

2007_0710_164311AA.JPG

2007_0710_164311AA.JPG
104.26 KB

 

2007_0710_164328AA.JPG

2007_0710_164328AA.JPG
37.66 KB

 

2007_0710_164332AA.JPG

2007_0710_164332AA.JPG
72.65 KB

 

2007_0710_164455AA.JPG

2007_0710_164455AA.JPG
87.18 KB

 

2007_0710_170246AA.JPG

2007_0710_170246AA.JPG
80.54 KB

 

2007_0710_175406AA.JPG

2007_0710_175406AA.JPG
72.98 KB

 

2007_0711_103347AA.JPG

2007_0711_103347AA.JPG
67.85 KB

 

2007_0711_103535AA.JPG

2007_0711_103535AA.JPG
55.36 KB

 

2007_0711_114944AA.JPG

2007_0711_114944AA.JPG
105.28 KB

 

2007_0711_125624AA.JPG

 

Along the Satluj-river

 

2007_0711_125630AA.JPG

2007_0711_125630AA.JPG
73.44 KB

 

2007_0711_132854AA.JPG

2007_0711_132854AA.JPG
97.50 KB

 

2007_0711_132904AA.JPG

2007_0711_132904AA.JPG
95.24 KB

 

2007_0711_132917AA.JPG

2007_0711_132917AA.JPG
105.03 KB

 

2007_0711_132928AA.JPG

2007_0711_132928AA.JPG
99.77 KB

 

2007_0711_132934AA.JPG

2007_0711_132934AA.JPG
85.84 KB

 

2007_0711_133033AA.JPG

2007_0711_133033AA.JPG
94.59 KB

 

2007_0711_133441AA.JPG

2007_0711_133441AA.JPG
97.58 KB

 

2007_0711_133450AA.JPG

2007_0711_133450AA.JPG
98.13 KB

 

2007_0711_133507AA.JPG

2007_0711_133507AA.JPG
104.44 KB

 

2007_0711_133510AA.JPG

2007_0711_133510AA.JPG
101.09 KB

 

2007_0711_145036AA.JPG

Sangla

 

2007_0711_170722AA.JPG

2007_0711_170722AA.JPG
116.79 KB

 

2007_0711_184007AA.JPG

2007_0711_184007AA.JPG
30.91 KB

 

2007_0711_184038AA.JPG

2007_0711_184038AA.JPG
110.32 KB

 

2007_0711_184108AA.JPG

2007_0711_184108AA.JPG
115.54 KB

 

2007_0711_184834AA.JPG

2007_0711_184834AA.JPG
64.46 KB

 

2007_0711_184922AA.JPG

2007_0711_184922AA.JPG
95.29 KB

 

2007_0711_185024AA.JPG

2007_0711_185024AA.JPG
103.81 KB

 

2007_0711_193615AA.JPG

2007_0711_193615AA.JPG
45.55 KB

 

2007_0711_202321AA.JPG

2007_0711_202321AA.JPG
58.11 KB

 

2007_0712_092021AA.JPG

2007_0712_092021AA.JPG
41.37 KB

 

2007_0712_113517AA.JPG

2007_0712_113517AA.JPG
71.28 KB

 

2007_0712_113531AA.JPG

2007_0712_113531AA.JPG
105.49 KB

 

2007_0712_113642AA.JPG

Rekong-Peo

 

2007_0712_143723AA.JPG


Kalpa

 

2007_0712_143736AA.JPG

2007_0712_143736AA.JPG
79.40 KB

 

2007_0712_143743AA.JPG

2007_0712_143743AA.JPG
120.77 KB

 

2007_0712_143803AA.JPG

2007_0712_143803AA.JPG
70.87 KB

 

2007_0712_143839AA.JPG

2007_0712_143839AA.JPG
64.58 KB

 

2007_0712_150820AA.JPG

2007_0712_150820AA.JPG
86.93 KB

 

2007_0712_153317AA.JPG

2007_0712_153317AA.JPG
74.99 KB

 

2007_0712_153610AA.JPG

2007_0712_153610AA.JPG
59.53 KB

 

2007_0712_153619AA.JPG

2007_0712_153619AA.JPG
78.39 KB

 

2007_0712_153640AA.JPG

2007_0712_153640AA.JPG
91.11 KB

 

2007_0712_153757AA.JPG

2007_0712_153757AA.JPG
82.97 KB

 

2007_0712_153813AA.JPG

2007_0712_153813AA.JPG
66.48 KB

 

2007_0712_153911AA.JPG

2007_0712_153911AA.JPG
89.51 KB

 

2007_0712_153934AA.JPG

2007_0712_153934AA.JPG
98.00 KB

 

2007_0712_154005AA.JPG

2007_0712_154005AA.JPG
102.64 KB

 

2007_0712_154032AA.JPG

2007_0712_154032AA.JPG
80.49 KB

 

2007_0712_154244AA.JPG

2007_0712_154244AA.JPG
53.17 KB

 

2007_0712_154253AA.JPG

2007_0712_154253AA.JPG
48.67 KB

 

2007_0712_154302AA.JPG

2007_0712_154302AA.JPG
46.21 KB

 

2007_0712_154350AA.JPG

2007_0712_154350AA.JPG
72.50 KB

 

2007_0712_154443AA.JPG

2007_0712_154443AA.JPG
102.56 KB

 

2007_0712_154658AA.JPG

2007_0712_154658AA.JPG
69.21 KB

 

2007_0712_154742AA.JPG

2007_0712_154742AA.JPG
60.02 KB

 

2007_0712_154912AA.JPG

2007_0712_154912AA.JPG
81.34 KB

 

2007_0712_155115AA.JPG

2007_0712_155115AA.JPG
75.48 KB

 

2007_0712_155254AA.JPG

2007_0712_155254AA.JPG
119.45 KB

 

2007_0712_155551AA.JPG

2007_0712_155551AA.JPG
96.00 KB

 

2007_0712_170838AA.JPG


Kinnaur-Kailash

 

2007_0712_170843AA.JPG

2007_0712_170843AA.JPG
45.98 KB

 

2007_0712_170848AA.JPG

2007_0712_170848AA.JPG
49.44 KB

 

2007_0712_171137AA.JPG

2007_0712_171137AA.JPG
35.32 KB

 

2007_0712_171150AA.JPG

2007_0712_171150AA.JPG
47.73 KB

 

2007_0713_094600AA.JPG

 

Hindustan-Tibet road

 

2007_0713_094608AA.JPG

2007_0713_094608AA.JPG
104.21 KB

 

2007_0713_094634AA.JPG

2007_0713_094634AA.JPG
112.46 KB

 

2007_0713_130043AA.JPG

2007_0713_130043AA.JPG
108.73 KB

 

2007_0713_130051AA.JPG

2007_0713_130051AA.JPG
116.89 KB

 

2007_0713_130759AA.JPG

2007_0713_130759AA.JPG
96.82 KB

 

2007_0713_130803AA.JPG

2007_0713_130803AA.JPG
99.01 KB

 

2007_0713_130810AA.JPG

2007_0713_130810AA.JPG
92.59 KB

 

2007_0713_130822AA.JPG

Satluj-Spiti confluence

 

2007_0713_130830AA.JPG

2007_0713_130830AA.JPG
110.67 KB

 

2007_0713_130855AA.JPG

2007_0713_130855AA.JPG
128.10 KB

 

2007_0713_130902AA.JPG

2007_0713_130902AA.JPG
102.08 KB

 

2007_0713_130907AA.JPG

2007_0713_130907AA.JPG
80.96 KB

 

2007_0713_134058AA.JPG

2007_0713_134058AA.JPG
97.34 KB

 

2007_0713_134110AA.JPG

2007_0713_134110AA.JPG
83.60 KB

 

2007_0713_134119AA.JPG

2007_0713_134119AA.JPG
110.96 KB

 

2007_0713_134131AA.JPG

Loops to Nako

 

2007_0713_134206AA.JPG

2007_0713_134206AA.JPG
134.62 KB

 

2007_0713_145748AA.JPG


Nako

 

2007_0713_145753AA.JPG

2007_0713_145753AA.JPG
84.26 KB

 

2007_0713_150251AA.JPG

2007_0713_150251AA.JPG
122.71 KB

 

2007_0713_163204AA.JPG

2007_0713_163204AA.JPG
64.69 KB

 

2007_0713_163217AA.JPG

2007_0713_163217AA.JPG
98.17 KB

 

2007_0713_163223AA.JPG

2007_0713_163223AA.JPG
60.22 KB

 

2007_0713_163227AA.JPG

2007_0713_163227AA.JPG
59.05 KB

 

2007_0713_164436AA.JPG

2007_0713_164436AA.JPG
59.90 KB

 

2007_0713_174623AA.JPG

2007_0713_174623AA.JPG
60.84 KB

 

2007_0713_174639AA.JPG

2007_0713_174639AA.JPG
66.92 KB

 

2007_0713_174801AA.JPG

2007_0713_174801AA.JPG
55.50 KB

 

2007_0713_174818AA.JPG

2007_0713_174818AA.JPG
85.50 KB

 

2007_0713_174839AA.JPG

2007_0713_174839AA.JPG
61.16 KB

 

2007_0713_174855AA.JPG

2007_0713_174855AA.JPG
85.12 KB

 

2007_0713_180145AA.JPG

2007_0713_180145AA.JPG
135.10 KB

 

2007_0713_180206AA.JPG

2007_0713_180206AA.JPG
97.06 KB

 

2007_0713_180216AA.JPG

2007_0713_180216AA.JPG
78.95 KB

 

2007_0713_180228AA.JPG

2007_0713_180228AA.JPG
101.30 KB

 

2007_0713_180414AA.JPG

2007_0713_180414AA.JPG
89.81 KB

 

2007_0713_180613AA.JPG

2007_0713_180613AA.JPG
105.59 KB

 

2007_0713_180619AA.JPG

2007_0713_180619AA.JPG
83.15 KB

 

2007_0713_181149AA.JPG

2007_0713_181149AA.JPG
51.91 KB

 

2007_0713_181238AA.JPG

2007_0713_181238AA.JPG
106.68 KB

 

2007_0713_181725AA.JPG

2007_0713_181725AA.JPG
73.38 KB

 

2007_0713_181740AA.JPG

2007_0713_181740AA.JPG
70.66 KB

 

2007_0713_181754AA.JPG

2007_0713_181754AA.JPG
87.47 KB

 

2007_0713_181812AA.JPG

2007_0713_181812AA.JPG
99.20 KB

 

2007_0713_181816AA.JPG

2007_0713_181816AA.JPG
83.36 KB

 

2007_0713_181840AA.JPG

2007_0713_181840AA.JPG
64.13 KB

 

2007_0713_181855AA.JPG

2007_0713_181855AA.JPG
53.29 KB

 

2007_0713_181903AA.JPG

2007_0713_181903AA.JPG
67.29 KB

 

2007_0713_181910AA.JPG

2007_0713_181910AA.JPG
89.67 KB

 

2007_0713_181917AA.JPG

2007_0713_181917AA.JPG
59.47 KB

 

2007_0713_181926AA.JPG

2007_0713_181926AA.JPG
94.47 KB

 

2007_0713_181932AA.JPG

2007_0713_181932AA.JPG
92.56 KB

 

2007_0713_181939AA.JPG

2007_0713_181939AA.JPG
69.52 KB

 

2007_0713_181958AA.JPG

2007_0713_181958AA.JPG
102.06 KB

 

2007_0713_182008AA.JPG

2007_0713_182008AA.JPG
99.13 KB

 

2007_0713_182045AA.JPG

2007_0713_182045AA.JPG
131.39 KB

 

2007_0713_183240AA.JPG

2007_0713_183240AA.JPG
89.98 KB

 

2007_0713_183247AA.JPG

2007_0713_183247AA.JPG
110.93 KB

 

2007_0713_183304AA.JPG

2007_0713_183304AA.JPG
90.58 KB

 

2007_0713_183313AA.JPG

2007_0713_183313AA.JPG
89.93 KB

 

2007_0713_183453AA.JPG

2007_0713_183453AA.JPG
63.66 KB

 

2007_0713_183617AA.JPG

2007_0713_183617AA.JPG
48.74 KB

 

2007_0713_183855AA.JPG

2007_0713_183855AA.JPG
75.57 KB

 

2007_0713_190735AA.JPG

2007_0713_190735AA.JPG
71.08 KB

 

2007_0713_190919AA.JPG

2007_0713_190919AA.JPG
79.27 KB

 

2007_0714_065024AA.JPG

2007_0714_065024AA.JPG
121.00 KB

 

2007_0714_065132AA.JPG

2007_0714_065132AA.JPG
119.42 KB

 

2007_0714_071534AA.JPG

2007_0714_071534AA.JPG
110.30 KB

 

2007_0714_071611AA.JPG

2007_0714_071611AA.JPG
112.33 KB

 

2007_0714_084743AA.JPG

2007_0714_084743AA.JPG
73.76 KB

 

2007_0714_092103AA.JPG

2007_0714_092103AA.JPG
104.06 KB

 

2007_0714_092148AA.JPG

2007_0714_092148AA.JPG
113.08 KB

 

2007_0714_092536AA.JPG

2007_0714_092536AA.JPG
92.88 KB

 

2007_0714_114002AA.JPG

2007_0714_114002AA.JPG
90.75 KB

 

2007_0714_114012AA.JPG

2007_0714_114012AA.JPG
100.35 KB

 

2007_0714_114019AA.JPG

2007_0714_114019AA.JPG
69.69 KB

 

2007_0714_114034AA.JPG

2007_0714_114034AA.JPG
84.67 KB

 

2007_0714_114057AA.JPG

2007_0714_114057AA.JPG
95.56 KB

 

2007_0714_114106AA.JPG

2007_0714_114106AA.JPG
137.61 KB

 

2007_0714_114125AA.JPG

2007_0714_114125AA.JPG
77.67 KB

 

2007_0714_114559AA.JPG

2007_0714_114559AA.JPG
84.35 KB

 

2007_0714_114603AA.JPG

2007_0714_114603AA.JPG
87.25 KB

 

2007_0714_114609AA.JPG

2007_0714_114609AA.JPG
85.01 KB

 

2007_0714_135421AA.JPG


Spiti-valley loess formations

 

2007_0714_135428AA.JPG

2007_0714_135428AA.JPG
107.19 KB

 

2007_0714_135438AA.JPG

2007_0714_135438AA.JPG
103.57 KB

 

2007_0714_135450AA.JPG

2007_0714_135450AA.JPG
85.75 KB

 

2007_0714_135457AA.JPG

2007_0714_135457AA.JPG
108.10 KB

 

2007_0714_135503AA.JPG

2007_0714_135503AA.JPG
90.50 KB

 

2007_0714_135509AA.JPG

2007_0714_135509AA.JPG
115.79 KB

 

2007_0714_135515AA.JPG

2007_0714_135515AA.JPG
98.10 KB

 

2007_0714_135540AA.JPG

2007_0714_135540AA.JPG
96.75 KB

 

2007_0714_142125AA.JPG

2007_0714_142125AA.JPG
111.37 KB

 

2007_0714_162230AA.JPG

2007_0714_162230AA.JPG
62.97 KB

 

2007_0714_162241AA.JPG

2007_0714_162241AA.JPG
65.11 KB

 

2007_0714_162254AA.JPG

2007_0714_162254AA.JPG
124.38 KB

 

2007_0714_162320AA.JPG

2007_0714_162320AA.JPG
47.82 KB

 

2007_0714_162336AA.JPG

2007_0714_162336AA.JPG
78.65 KB

 

2007_0714_162402AA.JPG

2007_0714_162402AA.JPG
96.09 KB

 

2007_0714_170145AA.JPG


Tabo

 

2007_0714_170150AA.JPG


Bob Marley and Devesh

 

2007_0714_172656AA.JPG

2007_0714_172656AA.JPG
119.63 KB

 

2007_0714_174848AA.JPG

2007_0714_174848AA.JPG
79.36 KB

 

2007_0714_174857AA.JPG


Tabo gompa - chorten

 

2007_0714_174958AA.JPG

2007_0714_174958AA.JPG
66.97 KB

 

2007_0714_175056AA.JPG

2007_0714_175056AA.JPG
82.57 KB

 

2007_0714_175253AA.JPG

2007_0714_175253AA.JPG
79.31 KB

 

2007_0714_175305AA.JPG

2007_0714_175305AA.JPG
79.01 KB

 

2007_0714_175333AA.JPG

2007_0714_175333AA.JPG
67.38 KB

 

2007_0714_175511AA.JPG

2007_0714_175511AA.JPG
98.34 KB

 

2007_0714_175518AA.JPG

2007_0714_175518AA.JPG
66.83 KB

 

2007_0714_175701AA.JPG

2007_0714_175701AA.JPG
61.65 KB

 

2007_0714_175726AA.JPG

2007_0714_175726AA.JPG
49.29 KB

 

2007_0714_180403AA.JPG

2007_0714_180403AA.JPG
67.28 KB

 

2007_0714_180418AA.JPG

2007_0714_180418AA.JPG
53.73 KB

 

2007_0714_180512AA.JPG

2007_0714_180512AA.JPG
40.37 KB

 

2007_0714_180807AA.JPG

2007_0714_180807AA.JPG
61.14 KB

 

2007_0714_180952AA.JPG

2007_0714_180952AA.JPG
54.56 KB

 

2007_0714_181402AA.JPG

2007_0714_181402AA.JPG
75.58 KB

 

2007_0714_181506AA.JPG

2007_0714_181506AA.JPG
79.24 KB

 

2007_0714_181545AA.JPG

2007_0714_181545AA.JPG
50.07 KB

 

2007_0715_093931AA.JPG

2007_0715_093931AA.JPG
69.49 KB

 

2007_0715_093948AA.JPG


Dankar gompa

 

2007_0715_094110AA.JPG

2007_0715_094110AA.JPG
94.48 KB

 

2007_0715_094214AA.JPG

2007_0715_094214AA.JPG
75.78 KB

 

2007_0715_102038AA.JPG

2007_0715_102038AA.JPG
60.97 KB

 

2007_0715_102048AA.JPG

2007_0715_102048AA.JPG
53.15 KB

 

2007_0715_102053AA.JPG

2007_0715_102053AA.JPG
66.93 KB

 

2007_0715_102102AA.JPG


Dankar gompa

 

2007_0715_102112AA.JPG

2007_0715_102112AA.JPG
92.25 KB

 

2007_0715_102125AA.JPG

2007_0715_102125AA.JPG
85.86 KB

 

2007_0715_102501AA.JPG

2007_0715_102501AA.JPG
80.64 KB

 

2007_0715_102512AA.JPG

2007_0715_102512AA.JPG
81.61 KB

 

2007_0715_102531AA.JPG

2007_0715_102531AA.JPG
79.86 KB

 

2007_0715_104420AA.JPG

2007_0715_104420AA.JPG
60.24 KB

 

2007_0715_104440AA.JPG

2007_0715_104440AA.JPG
122.76 KB

 

2007_0715_104512AA.JPG

2007_0715_104512AA.JPG
81.38 KB

 

2007_0715_104521AA.JPG

2007_0715_104521AA.JPG
65.99 KB

 

2007_0715_104556AA.JPG

2007_0715_104556AA.JPG
124.50 KB

 

2007_0715_105332AA.JPG

2007_0715_105332AA.JPG
63.25 KB

 

2007_0715_105341AA.JPG

2007_0715_105341AA.JPG
94.24 KB

 

2007_0715_105347AA.JPG

2007_0715_105347AA.JPG
104.46 KB

 

2007_0715_105354AA.JPG

2007_0715_105354AA.JPG
72.93 KB

 

2007_0715_105502AA.JPG

2007_0715_105502AA.JPG
97.74 KB

 

2007_0715_105527AA.JPG

2007_0715_105527AA.JPG
90.16 KB

 

2007_0715_105633AA.JPG

2007_0715_105633AA.JPG
58.86 KB

 

2007_0715_105659AA.JPG

2007_0715_105659AA.JPG
66.31 KB

 

2007_0715_105754AA.JPG

2007_0715_105754AA.JPG
79.04 KB

 

2007_0715_105801AA.JPG

2007_0715_105801AA.JPG
51.61 KB

 

2007_0715_105823AA.JPG

2007_0715_105823AA.JPG
73.64 KB

 

2007_0715_105851AA.JPG

2007_0715_105851AA.JPG
73.43 KB

 

2007_0715_105912AA.JPG

2007_0715_105912AA.JPG
92.18 KB

 

2007_0715_111213AA.JPG

2007_0715_111213AA.JPG
44.02 KB

 

2007_0715_113310AA.JPG

2007_0715_113310AA.JPG
75.66 KB

 

2007_0715_113315AA.JPG

2007_0715_113315AA.JPG
70.87 KB

 

2007_0715_120750AA.JPG

2007_0715_120750AA.JPG
84.21 KB

 

2007_0715_120757AA.JPG

2007_0715_120757AA.JPG
107.04 KB

 

2007_0715_120827AA.JPG

2007_0715_120827AA.JPG
109.77 KB

 

2007_0715_120926AA.JPG

2007_0715_120926AA.JPG
86.72 KB

 

2007_0715_123536AA.JPG

2007_0715_123536AA.JPG
82.30 KB

 

2007_0715_125146AA.JPG

2007_0715_125146AA.JPG
128.80 KB

 

2007_0715_125616AA.JPG

2007_0715_125616AA.JPG
85.55 KB

 

2007_0715_125619AA.JPG

2007_0715_125619AA.JPG
85.31 KB

 

2007_0715_134017AA.JPG


Pin-valley

 

2007_0715_134026AA.JPG

2007_0715_134026AA.JPG
64.41 KB

 

2007_0715_134040AA.JPG

2007_0715_134040AA.JPG
86.46 KB

 

2007_0715_134047AA.JPG

2007_0715_134047AA.JPG
103.23 KB

 

2007_0715_134052AA.JPG

2007_0715_134052AA.JPG
102.40 KB

 

2007_0715_134058AA.JPG

2007_0715_134058AA.JPG
73.45 KB

 

2007_0715_134121AA.JPG

2007_0715_134121AA.JPG
67.29 KB

 

2007_0715_135633AA.JPG

2007_0715_135633AA.JPG
114.10 KB

 

2007_0715_135655AA.JPG

2007_0715_135655AA.JPG
64.52 KB

 

2007_0715_135702AA.JPG

2007_0715_135702AA.JPG
49.66 KB

 

2007_0715_135718AA.JPG

2007_0715_135718AA.JPG
69.12 KB

 

2007_0715_135732AA.JPG

2007_0715_135732AA.JPG
61.95 KB

 

2007_0715_140237AA.JPG

2007_0715_140237AA.JPG
73.39 KB

 

2007_0715_140256AA.JPG

2007_0715_140256AA.JPG
91.36 KB

 

2007_0715_140317AA.JPG

2007_0715_140317AA.JPG
103.84 KB

 

2007_0715_140343AA.JPG

2007_0715_140343AA.JPG
102.92 KB

 

2007_0715_143609AA.JPG

2007_0715_143609AA.JPG
69.99 KB

 

2007_0715_143629AA.JPG

2007_0715_143629AA.JPG
82.54 KB

 

2007_0715_143644AA.JPG

2007_0715_143644AA.JPG
59.71 KB

 

2007_0715_143727AA.JPG

2007_0715_143727AA.JPG
90.68 KB

 

2007_0715_143844AA.JPG

2007_0715_143844AA.JPG
67.89 KB

 

2007_0715_152850AA.JPG

2007_0715_152850AA.JPG
58.23 KB

 

2007_0715_152900AA.JPG

2007_0715_152900AA.JPG
94.73 KB

 

2007_0715_153755AA.JPG

2007_0715_153755AA.JPG
76.64 KB

 

2007_0715_153810AA.JPG

2007_0715_153810AA.JPG
125.71 KB

 

2007_0715_153818AA.JPG

2007_0715_153818AA.JPG
81.90 KB

 

2007_0716_124142AA.JPG


Kaza – petrol station

 

2007_0716_124150AA.JPG

2007_0716_124150AA.JPG
92.27 KB

 

2007_0716_133739AA.JPG

2007_0716_133739AA.JPG
69.21 KB

 

2007_0716_133758AA.JPG

2007_0716_133758AA.JPG
73.41 KB

 

2007_0716_133815AA.JPG

2007_0716_133815AA.JPG
93.92 KB

 

2007_0716_133833AA.JPG

2007_0716_133833AA.JPG
104.99 KB

 

2007_0716_154910AA.JPG

2007_0716_154910AA.JPG
100.75 KB

 

2007_0717_090336AA.JPG

2007_0717_090336AA.JPG
96.53 KB

 

2007_0717_094121AA.JPG


Ky gompa

 

2007_0717_094818AA.JPG

2007_0717_094818AA.JPG
70.36 KB

 

2007_0717_094823AA.JPG

2007_0717_094823AA.JPG
66.46 KB

 

2007_0717_094828AA.JPG

2007_0717_094828AA.JPG
52.17 KB

 

2007_0717_094911AA.JPG

Ky gompa

 

2007_0717_095153AA.JPG

2007_0717_095153AA.JPG
59.33 KB

 

2007_0717_095205AA.JPG

2007_0717_095205AA.JPG
56.16 KB

 

2007_0717_095634AA.JPG

2007_0717_095634AA.JPG
56.59 KB

 

2007_0717_095641AA.JPG

2007_0717_095641AA.JPG
53.03 KB

 

2007_0717_095646AA.JPG

2007_0717_095646AA.JPG
51.95 KB

 

2007_0717_095713AA.JPG

2007_0717_095713AA.JPG
65.84 KB

 

2007_0717_095724AA.JPG

2007_0717_095724AA.JPG
62.96 KB

 

2007_0717_095730AA.JPG

2007_0717_095730AA.JPG
76.25 KB

 

2007_0717_095739AA.JPG

2007_0717_095739AA.JPG
72.75 KB

 

2007_0717_095812AA.JPG

2007_0717_095812AA.JPG
77.41 KB

 

2007_0717_095922AA.JPG

2007_0717_095922AA.JPG
68.78 KB

 

2007_0717_095926AA.JPG

2007_0717_095926AA.JPG
77.94 KB

 

2007_0717_100007AA.JPG

2007_0717_100007AA.JPG
72.56 KB

 

2007_0717_100032AA.JPG

2007_0717_100032AA.JPG
86.02 KB

 

2007_0717_100045AA.JPG

2007_0717_100045AA.JPG
69.62 KB

 

2007_0717_100055AA.JPG

2007_0717_100055AA.JPG
53.89 KB

 

2007_0717_100101AA.JPG

2007_0717_100101AA.JPG
76.25 KB

 

2007_0717_100109AA.JPG

2007_0717_100109AA.JPG
59.27 KB

 

2007_0717_100125AA.JPG

2007_0717_100125AA.JPG
64.71 KB

 

2007_0717_100130AA.JPG

2007_0717_100130AA.JPG
55.25 KB

 

2007_0717_100150AA.JPG

2007_0717_100150AA.JPG
86.06 KB

 

2007_0717_100207AA.JPG

2007_0717_100207AA.JPG
66.28 KB

 

2007_0717_100215AA.JPG

2007_0717_100215AA.JPG
63.09 KB

 

2007_0717_100230AA.JPG

2007_0717_100230AA.JPG
113.10 KB

 

2007_0717_100314AA.JPG

2007_0717_100314AA.JPG
70.16 KB

 

2007_0717_100356AA.JPG

2007_0717_100356AA.JPG
72.99 KB

 

2007_0717_100405AA.JPG

2007_0717_100405AA.JPG
81.07 KB

 

2007_0717_100437AA.JPG

2007_0717_100437AA.JPG
66.63 KB

 

2007_0717_100455AA.JPG

2007_0717_100455AA.JPG
53.69 KB

 

2007_0717_100505AA.JPG

2007_0717_100505AA.JPG
65.62 KB

 

2007_0717_100548AA.JPG

2007_0717_100548AA.JPG
70.17 KB

 

2007_0717_100605AA.JPG

2007_0717_100605AA.JPG
64.65 KB

 

2007_0717_100614AA.JPG

2007_0717_100614AA.JPG
77.15 KB

 

2007_0717_100758AA.JPG

2007_0717_100758AA.JPG
56.44 KB

 

2007_0717_100809AA.JPG

2007_0717_100809AA.JPG
60.44 KB

 

2007_0717_102337AA.JPG

2007_0717_102337AA.JPG
81.72 KB

 

2007_0717_102519AA.JPG

2007_0717_102519AA.JPG
47.66 KB

 

2007_0717_102532AA.JPG

2007_0717_102532AA.JPG
73.43 KB

 

2007_0717_103650AA.JPG

2007_0717_103650AA.JPG
50.48 KB

 

2007_0717_103724AA.JPG

2007_0717_103724AA.JPG
49.18 KB

 

2007_0717_103820AA.JPG

2007_0717_103820AA.JPG
81.93 KB

 

2007_0717_103825AA.JPG

2007_0717_103825AA.JPG
94.57 KB

 

2007_0717_103956AA.JPG

2007_0717_103956AA.JPG
75.36 KB

 

2007_0717_104135AA.JPG

2007_0717_104135AA.JPG
96.78 KB

 

2007_0717_105526AA.JPG

2007_0717_105526AA.JPG
86.58 KB

 

2007_0717_111803AA.JPG

Kibber
the highest settlement on
the Earth (4275 m)

2007_0717_111817AA.JPG

2007_0717_111817AA.JPG
122.29 KB

 

2007_0717_112921AA.JPG

2007_0717_112921AA.JPG
76.61 KB

 

2007_0717_115738AA.JPG

2007_0717_115738AA.JPG
92.38 KB

 

2007_0717_132243AA.JPG

beyond Kunzum-la
(4551 m)

 

2007_0717_135209AA.JPG

2007_0717_135209AA.JPG
80.55 KB

 

2007_0717_135911AA.JPG

2007_0717_135911AA.JPG
65.26 KB

 

2007_0717_135919AA.JPG

2007_0717_135919AA.JPG
64.56 KB

 

2007_0717_135926AA.JPG

2007_0717_135926AA.JPG
91.87 KB

 

2007_0717_140020AA.JPG

2007_0717_140020AA.JPG
62.44 KB

 

2007_0717_145126AA.JPG

2007_0717_145126AA.JPG
115.01 KB

 

2007_0717_150639AA.JPG

2007_0717_150639AA.JPG
66.83 KB

 

2007_0717_150644AA.JPG

2007_0717_150644AA.JPG
125.02 KB

 

2007_0717_153934AA.JPG

2007_0717_153934AA.JPG
99.18 KB

 

2007_0717_153940AA.JPG


Lossar village

 

2007_0717_153946AA.JPG

2007_0717_153946AA.JPG
89.92 KB

 

2007_0717_154016AA.JPG

2007_0717_154016AA.JPG
58.11 KB

 

2007_0717_154510AA.JPG

2007_0717_154510AA.JPG
71.67 KB

 

2007_0717_164140AA.JPG


Kunzum-la (4551 m)

 

2007_0717_164147AA.JPG

2007_0717_164147AA.JPG
104.48 KB

 

2007_0717_164152AA.JPG

2007_0717_164152AA.JPG
89.66 KB

 

2007_0717_164158AA.JPG

2007_0717_164158AA.JPG
76.82 KB

 

2007_0717_164207AA.JPG

2007_0717_164207AA.JPG
74.41 KB

 

2007_0717_164213AA.JPG

2007_0717_164213AA.JPG
57.78 KB

 

2007_0717_164258AA.JPG

2007_0717_164258AA.JPG
88.19 KB

 

2007_0717_164306AA.JPG

2007_0717_164306AA.JPG
47.59 KB

 

2007_0717_164314AA.JPG

2007_0717_164314AA.JPG
84.53 KB

 

2007_0717_164321AA.JPG

2007_0717_164321AA.JPG
63.86 KB

 

2007_0717_164337AA.JPG

2007_0717_164337AA.JPG
86.40 KB

 

2007_0717_164355AA.JPG

2007_0717_164355AA.JPG
69.15 KB

 

2007_0717_164405AA.JPG

2007_0717_164405AA.JPG
67.61 KB

 

2007_0717_164417AA.JPG

2007_0717_164417AA.JPG
75.37 KB

 

2007_0717_164447AA.JPG

2007_0717_164447AA.JPG
53.00 KB

 

2007_0717_164500AA.JPG

2007_0717_164500AA.JPG
48.85 KB

 

2007_0717_164506AA.JPG

2007_0717_164506AA.JPG
51.80 KB

 

2007_0717_164515AA.JPG

2007_0717_164515AA.JPG
102.67 KB

 

2007_0717_164520AA.JPG

2007_0717_164520AA.JPG
70.89 KB

 

2007_0717_164533AA.JPG

2007_0717_164533AA.JPG
47.37 KB

 

2007_0717_164555AA.JPG

2007_0717_164555AA.JPG
70.16 KB

 

2007_0717_164605AA.JPG

2007_0717_164605AA.JPG
106.03 KB

 

2007_0717_164643AA.JPG

2007_0717_164643AA.JPG
56.11 KB

 

2007_0717_164716AA.JPG

2007_0717_164716AA.JPG
52.83 KB

 

2007_0717_164721AA.JPG

2007_0717_164721AA.JPG
51.85 KB

 

2007_0717_164831AA.JPG

2007_0717_164831AA.JPG
90.59 KB

 

2007_0717_164839AA.JPG

2007_0717_164839AA.JPG
75.13 KB

 

2007_0717_164906AA.JPG

2007_0717_164906AA.JPG
80.95 KB

 

2007_0717_182646AA.JPG

2007_0717_182646AA.JPG
84.29 KB

 

2007_0717_182706AA.JPG


Road to Chandra-thal

2007_0717_182715AA.JPG

2007_0717_182715AA.JPG
61.94 KB

 

2007_0717_182725AA.JPG

2007_0717_182725AA.JPG
49.73 KB

 

2007_0717_182736AA.JPG

2007_0717_182736AA.JPG
104.10 KB

 

2007_0717_195308AA.JPG


Night at Chandra-thal

 

2007_0717_195326AA.JPG

2007_0717_195326AA.JPG
58.78 KB

 

2007_0717_195338AA.JPG

2007_0717_195338AA.JPG
39.77 KB

 

2007_0717_195352AA.JPG

2007_0717_195352AA.JPG
42.50 KB

 

2007_0717_195414AA.JPG

2007_0717_195414AA.JPG
21.83 KB

 

2007_0718_075411AA.JPG

2007_0718_075411AA.JPG
58.30 KB

 

2007_0718_075431AA.JPG

2007_0718_075431AA.JPG
88.12 KB

 

2007_0718_082449AA.JPG

2007_0718_082449AA.JPG
70.71 KB

 

2007_0718_082454AA.JPG

2007_0718_082454AA.JPG
105.68 KB

 

2007_0718_082502AA.JPG

2007_0718_082502AA.JPG
71.15 KB

 

2007_0718_082609AA.JPG

2007_0718_082609AA.JPG
83.76 KB

 

2007_0718_091939AA.JPG

2007_0718_091939AA.JPG
93.02 KB

 

2007_0718_091951AA.JPG

2007_0718_091951AA.JPG
80.40 KB

 

2007_0718_092010AA.JPG

2007_0718_092010AA.JPG
61.91 KB

 

2007_0718_092016AA.JPG

2007_0718_092016AA.JPG
74.01 KB

 

2007_0718_092050AA.JPG

2007_0718_092050AA.JPG
83.64 KB

 

2007_0718_092056AA.JPG

2007_0718_092056AA.JPG
72.18 KB

 

2007_0718_092117AA.JPG

2007_0718_092117AA.JPG
65.39 KB

 

2007_0718_092123AA.JPG

2007_0718_092123AA.JPG
73.31 KB

 

2007_0718_092131AA.JPG

2007_0718_092131AA.JPG
71.40 KB

 

2007_0718_092138AA.JPG

2007_0718_092138AA.JPG
78.30 KB

 

2007_0718_092149AA.JPG

2007_0718_092149AA.JPG
73.43 KB

 

2007_0718_092248AA.JPG

2007_0718_092248AA.JPG
88.31 KB

 

2007_0718_092254AA.JPG

2007_0718_092254AA.JPG
106.84 KB

 

2007_0718_092305AA.JPG

2007_0718_092305AA.JPG
72.38 KB

 

2007_0718_095454AA.JPG

2007_0718_095454AA.JPG
71.83 KB

 

2007_0718_095501AA.JPG

2007_0718_095501AA.JPG
74.82 KB

 

2007_0718_115649AA.JPG

2007_0718_115649AA.JPG
73.60 KB

 

2007_0718_115654AA.JPG

2007_0718_115654AA.JPG
100.68 KB

 

2007_0718_115701AA.JPG

2007_0718_115701AA.JPG
87.97 KB

 

2007_0718_115709AA.JPG

2007_0718_115709AA.JPG
92.92 KB

 

2007_0718_115713AA.JPG

2007_0718_115713AA.JPG
98.96 KB

 

2007_0718_135426AA.JPG

2007_0718_135426AA.JPG
124.10 KB

 

2007_0718_135432AA.JPG

2007_0718_135432AA.JPG
87.21 KB

 

2007_0718_135444AA.JPG

2007_0718_135444AA.JPG
102.86 KB

 

2007_0718_135455AA.JPG

2007_0718_135455AA.JPG
69.59 KB

 

2007_0718_135511AA.JPG

2007_0718_135511AA.JPG
136.61 KB

 

2007_0718_172945AA.JPG

Keylong HP Guest house


2007_0718_172951AA.JPG

2007_0718_172951AA.JPG
31.15 KB

 

2007_0719_121650AA.JPG

2007_0719_121650AA.JPG
82.92 KB

 

2007_0719_121658AA.JPG

2007_0719_121658AA.JPG
84.74 KB

 

2007_0719_123808AA.JPG


Hotel Jispa

 

2007_0719_123817AA.JPG

2007_0719_123817AA.JPG
58.79 KB

 

2007_0719_123826AA.JPG

2007_0719_123826AA.JPG
63.87 KB

 

2007_0719_133035AA.JPG

2007_0719_133035AA.JPG
72.00 KB

 

2007_0719_134046AA.JPG

2007_0719_134046AA.JPG
45.47 KB

 

2007_0719_145045AA.JPG

Jispa

 

2007_0719_145059AA.JPG

2007_0719_145059AA.JPG
116.58 KB

 

2007_0719_150241AA.JPG

2007_0719_150241AA.JPG
121.45 KB

 

2007_0719_150302AA.JPG

2007_0719_150302AA.JPG
107.59 KB

 

2007_0720_101555AA.JPG

2007_0720_101555AA.JPG
88.76 KB

 

2007_0720_102924AA.JPG

2007_0720_102924AA.JPG
111.63 KB

 

2007_0720_103534AA.JPG

2007_0720_103534AA.JPG
86.88 KB

 

2007_0720_115606AA.JPG

2007_0720_115606AA.JPG
102.32 KB

 

2007_0720_123902AA.JPG

Broken helmet


2007_0720_123920AA.JPG

2007_0720_123920AA.JPG
68.11 KB

 

2007_0720_123930AA.JPG

2007_0720_123930AA.JPG
59.30 KB

 

2007_0720_141559AA.JPG

Sarchu, Blue Poppy camp

 

2007_0720_142600AA.JPG

2007_0720_142600AA.JPG
51.52 KB

 

2007_0720_145946AA.JPG

2007_0720_145946AA.JPG
54.43 KB

 

2007_0720_161322AA.JPG

2007_0720_161322AA.JPG
96.49 KB

 

2007_0720_161835AA.JPG

2007_0720_161835AA.JPG
69.88 KB

 

2007_0720_170228AA.JPG

2007_0720_170228AA.JPG
49.45 KB

 

2007_0720_170236AA.JPG

2007_0720_170236AA.JPG
45.61 KB

 

2007_0720_170733AA.JPG

Toilet-tent J

 

2007_0720_180903AA.JPG

2007_0720_180903AA.JPG
97.04 KB

 

2007_0720_181029AA.JPG

2007_0720_181029AA.JPG
52.32 KB

 

2007_0720_181034AA.JPG

2007_0720_181034AA.JPG
104.36 KB

 

2007_0720_181050AA.JPG

2007_0720_181050AA.JPG
130.42 KB

 

2007_0720_181413AA.JPG

2007_0720_181413AA.JPG
127.74 KB

 

2007_0720_181432AA.JPG

2007_0720_181432AA.JPG
53.89 KB

 

2007_0720_182822AA.JPG

2007_0720_182822AA.JPG
45.67 KB

 

2007_0720_182826AA.JPG

2007_0720_182826AA.JPG
59.98 KB

 

2007_0720_182837AA.JPG

2007_0720_182837AA.JPG
60.10 KB

 

2007_0720_183356AA.JPG

2007_0720_183356AA.JPG
100.10 KB

 

2007_0721_093328AA.JPG

Sarchu
checkpoint

 

2007_0721_101353AA.JPG

2007_0721_101353AA.JPG
123.39 KB

 

2007_0721_101403AA.JPG

2007_0721_101403AA.JPG
107.32 KB

 

2007_0721_101413AA.JPG

2007_0721_101413AA.JPG
88.41 KB

 

2007_0721_101526AA.JPG

2007_0721_101526AA.JPG
85.86 KB

 

2007_0721_102004AA.JPG

2007_0721_102004AA.JPG
80.15 KB

 

2007_0721_102008AA.JPG


Gete-loops

 

2007_0721_102013AA.JPG

2007_0721_102013AA.JPG
88.91 KB

 

2007_0721_102021AA.JPG

2007_0721_102021AA.JPG
72.26 KB

 

2007_0721_105232AA.JPG

2007_0721_105232AA.JPG
96.37 KB

 

2007_0721_105238AA.JPG

2007_0721_105238AA.JPG
97.33 KB

 

2007_0721_105244AA.JPG

2007_0721_105244AA.JPG
109.22 KB

 

2007_0721_105253AA.JPG

2007_0721_105253AA.JPG
101.38 KB

 

2007_0721_105304AA.JPG

2007_0721_105304AA.JPG
76.29 KB

 

2007_0721_105642AA.JPG

Gete loops - end

 

2007_0721_105658AA.JPG

2007_0721_105658AA.JPG
94.03 KB

 

2007_0721_112927AA.JPG

2007_0721_112927AA.JPG
104.67 KB

 

2007_0721_112940AA.JPG

2007_0721_112940AA.JPG
71.86 KB

 

2007_0721_112954AA.JPG

2007_0721_112954AA.JPG
89.68 KB

 

2007_0721_123435AA.JPG

2007_0721_123435AA.JPG
98.11 KB

 

2007_0721_123443AA.JPG

2007_0721_123443AA.JPG
81.78 KB

 

2007_0721_123452AA.JPG

2007_0721_123452AA.JPG
94.94 KB

 

2007_0721_140034AA.JPG

Pang

 

2007_0721_140042AA.JPG

Anautica Expedition


2007_0721_151750AA.JPG

2007_0721_151750AA.JPG
88.45 KB

 

2007_0721_151805AA.JPG

2007_0721_151805AA.JPG
76.62 KB

 

2007_0721_153809AA.JPG

2007_0721_153809AA.JPG
65.41 KB

 

2007_0721_153817AA.JPG

2007_0721_153817AA.JPG
75.02 KB

 

2007_0721_154238AA.JPG

2007_0721_154238AA.JPG
70.21 KB

 

2007_0721_154244AA.JPG

2007_0721_154244AA.JPG
91.07 KB

 

2007_0721_161621AA.JPG

2007_0721_161621AA.JPG
74.57 KB

 

2007_0721_170615AA.JPG

2007_0721_170615AA.JPG
66.19 KB

 

2007_0721_170623AA.JPG

2007_0721_170623AA.JPG
113.27 KB

 

2007_0721_170630AA.JPG

2007_0721_170630AA.JPG
122.82 KB

 

2007_0721_174035AA.JPG

2007_0721_174035AA.JPG
62.05 KB

 

2007_0721_174041AA.JPG

2007_0721_174041AA.JPG
56.96 KB

 

2007_0721_195628AA.JPG

2007_0721_195628AA.JPG
45.61 KB

 

2007_0722_073510AA.JPG


Morari-plain

 

2007_0722_073519AA.JPG

2007_0722_073519AA.JPG
77.20 KB

 

2007_0722_073530AA.JPG

2007_0722_073530AA.JPG
84.29 KB

 

2007_0722_075759AA.JPG

2007_0722_075759AA.JPG
58.78 KB

 

2007_0722_075809AA.JPG

2007_0722_075809AA.JPG
52.89 KB

 

2007_0722_083043AA.JPG

2007_0722_083043AA.JPG
88.80 KB

 

2007_0722_105656AA.JPG

2007_0722_105656AA.JPG
71.39 KB

 

2007_0722_105701AA.JPG

2007_0722_105701AA.JPG
68.48 KB

 

2007_0722_105710AA.JPG

2007_0722_105710AA.JPG
61.72 KB

 

2007_0722_112508AA.JPG

2007_0722_112508AA.JPG
55.40 KB

 

2007_0722_112515AA.JPG

2007_0722_112515AA.JPG
83.09 KB

 

2007_0722_112526AA.JPG

Taglang-La

 

2007_0722_112537AA.JPG

2007_0722_112537AA.JPG
90.27 KB

 

2007_0722_112610AA.JPG

2007_0722_112610AA.JPG
84.33 KB

 

2007_0722_112628AA.JPG

2007_0722_112628AA.JPG
101.62 KB

 

2007_0722_120452AA.JPG

Rumtze

 

2007_0722_121104AA.JPG

2007_0722_121104AA.JPG
70.24 KB

 

2007_0722_123602AA.JPG

2007_0722_123602AA.JPG
74.18 KB

 

2007_0722_123606AA.JPG

2007_0722_123606AA.JPG
64.48 KB

 

2007_0722_123612AA.JPG

2007_0722_123612AA.JPG
47.37 KB

 

2007_0722_123619AA.JPG

2007_0722_123619AA.JPG
63.19 KB

 

2007_0722_123625AA.JPG

2007_0722_123625AA.JPG
78.81 KB

 

2007_0722_123841AA.JPG

2007_0722_123841AA.JPG
71.81 KB

 

2007_0722_123848AA.JPG

2007_0722_123848AA.JPG
87.63 KB

 

2007_0722_123852AA.JPG

2007_0722_123852AA.JPG
63.90 KB

 

2007_0722_123903AA.JPG

2007_0722_123903AA.JPG
77.88 KB

 

2007_0722_125701AA.JPG

2007_0722_125701AA.JPG
70.22 KB

 

2007_0722_131959AA.JPG

Upshi
104.92 KB

 

2007_0722_132012AA.JPG

2007_0722_132012AA.JPG
56.86 KB

 

2007_0722_134010AA.JPG


Drukpa order 800 years old

 

2007_0722_134416AA.JPG

2007_0722_134416AA.JPG
134.67 KB

 

2007_0722_141431AA.JPG

2007_0722_141431AA.JPG
56.01 KB

 

2007_0722_141442AA.JPG

2007_0722_141442AA.JPG
50.64 KB

 

2007_0722_141450AA.JPG

2007_0722_141450AA.JPG
48.88 KB

 

2007_0722_141457AA.JPG

2007_0722_141457AA.JPG
46.37 KB

 

2007_0722_141515AA.JPG

2007_0722_141515AA.JPG
44.38 KB

 

2007_0723_111039AA.JPG

2007_0723_111039AA.JPG
66.30 KB

 

2007_0723_124228AA.JPG

LUTF MP

 

2007_0724_084530AA.JPG

2007_0724_084530AA.JPG
119.05 KB

 

2007_0724_092445AA.JPG

2007_0724_092445AA.JPG
51.47 KB

 

2007_0724_093716AA.JPG

ATM in LEH!

 

2007_0724_094023AA.JPG

2007_0724_094023AA.JPG
75.33 KB

 

2007_0724_094038AA.JPG

2007_0724_094038AA.JPG
95.54 KB

 

2007_0724_101319AA.JPG

2007_0724_101319AA.JPG
93.55 KB

 

2007_0724_103620AA.JPG

Potala – Leh

 

2007_0724_103627AA.JPG

Namgyal Tsemo Fort

 

2007_0724_103632AA.JPG

2007_0724_103632AA.JPG
66.98 KB

 

2007_0724_111625AA.JPG

2007_0724_111625AA.JPG
124.25 KB

 

2007_0724_120357AA.JPG

2007_0724_120357AA.JPG
45.42 KB

 

2007_0724_125522AA.JPG

LUTF

 

2007_0724_134026AA.JPG

2007_0724_134026AA.JPG
70.42 KB

 

2007_0724_145220AA.JPG

2007_0724_145220AA.JPG
94.17 KB

 

2007_0724_145227AA.JPG

2007_0724_145227AA.JPG
102.62 KB

 

2007_0724_145233AA.JPG

2007_0724_145233AA.JPG
82.08 KB

 

2007_0724_152015AA.JPG

2007_0724_152015AA.JPG
102.48 KB

 

2007_0724_162427AA.JPG

2007_0724_162427AA.JPG
101.45 KB

 

2007_0724_185923AA.JPG

2007_0724_185923AA.JPG
56.69 KB

 

2007_0724_193240AA.JPG

LEH, Changspa

 

2007_0724_193254AA.JPG

LEH, Changspa

 

2007_0724_200229AA.JPG

2007_0724_200229AA.JPG
51.77 KB

 

2007_0724_200628AA.JPG

2007_0724_200628AA.JPG
37.64 KB

 

2007_0724_211330AA.JPG

2007_0724_211330AA.JPG
35.85 KB

 

2007_0725_091528AA.JPG

2007_0725_091528AA.JPG
61.89 KB

 

2007_0725_095327AA.JPG

2007_0725_095327AA.JPG
79.67 KB

 

2007_0725_095331AA.JPG

2007_0725_095331AA.JPG
68.87 KB

 

2007_0725_095403AA.JPG

Sunni mosque

 

 

2007_0725_113549AA.JPG

Hotel Kang-La
on old photo (1980)

 

2007_0725_113601AA.JPG

2007_0725_113601AA.JPG
69.45 KB

 

2007_0725_113611AA.JPG

2007_0725_113611AA.JPG
56.80 KB

 

2007_0725_122210AA.JPG

2007_0725_122210AA.JPG
93.00 KB

 

2007_0725_132342AA.JPG

2007_0725_132342AA.JPG
71.36 KB

 

2007_0725_155113AA.JPG

Aba Lakroog

 

2007_0725_172140AA.JPG

2007_0725_172140AA.JPG
58.22 KB

 

2007_0725_172145AA.JPG

2007_0725_172145AA.JPG
58.28 KB

 

2007_0725_172222AA.JPG

2007_0725_172222AA.JPG
62.24 KB

 

2007_0725_172232AA.JPG

2007_0725_172232AA.JPG
100.18 KB

 

2007_0725_182040AA.JPG

2007_0725_182040AA.JPG
56.25 KB

 

2007_0725_182912AA.JPG

2007_0725_182912AA.JPG
81.28 KB

 

2007_0725_183419AA.JPG

2007_0725_183419AA.JPG
101.97 KB

 

2007_0725_183424AA.JPG

2007_0725_183424AA.JPG
98.57 KB

 

2007_0725_183947AA.JPG

2007_0725_183947AA.JPG
63.20 KB

 

2007_0725_184109AA.JPG

2007_0725_184109AA.JPG
65.78 KB

 

2007_0725_192024AA.JPG

Sonam Dawa,
the youngest PhD Lama
in India

2007_0725_224945AA.JPG

Leh is burning

Tibetan market burnt down

 

2007_0726_080113AA.JPG

2007_0726_080113AA.JPG
96.66 KB

 

2007_0726_080116AA.JPG

2007_0726_080116AA.JPG
101.67 KB

 

2007_0726_081037AA.JPG

2007_0726_081037AA.JPG
103.68 KB

 

2007_0726_081050AA.JPG

2007_0726_081050AA.JPG
99.95 KB

 

2007_0726_083824AA.JPG

2007_0726_083824AA.JPG
47.16 KB

 

2007_0726_083833AA.JPG

Stok Kangri

 

2007_0726_105813AA.JPG

To the way of Khardung-La

 

2007_0726_105821AA.JPG

2007_0726_105821AA.JPG
72.75 KB

 

2007_0726_105839AA.JPG

2007_0726_105839AA.JPG
90.37 KB

 

2007_0726_105959AA.JPG

2007_0726_105959AA.JPG
86.91 KB

 

2007_0726_110103AA.JPG

2007_0726_110103AA.JPG
106.96 KB

 

2007_0726_112915AA.JPG

2007_0726_112915AA.JPG
53.59 KB

 

2007_0726_114108AA.JPG

2007_0726_114108AA.JPG
77.12 KB

 

2007_0726_114128AA.JPG

2007_0726_114128AA.JPG
41.64 KB

 

2007_0726_114327AA.JPG

2007_0726_114327AA.JPG
76.50 KB

 

2007_0726_114351AA.JPG

2007_0726_114351AA.JPG
81.40 KB

 

2007_0726_120936AA.JPG

2007_0726_120936AA.JPG
129.99 KB

 

2007_0726_124802AA.JPG

2007_0726_124802AA.JPG
50.50 KB

 

2007_0726_124815AA.JPG

2007_0726_124815AA.JPG
64.74 KB

 

2007_0726_130249AA.JPG

2007_0726_130249AA.JPG
111.18 KB

 

2007_0726_130351AA.JPG

Khardung-La
(5665 m)

 

2007_0726_130355AA.JPG

2007_0726_130355AA.JPG
112.26 KB

 

2007_0726_130505AA.JPG

2007_0726_130505AA.JPG
120.12 KB

 

2007_0726_130531AA.JPG

2007_0726_130531AA.JPG
99.69 KB

 

2007_0726_130908AA.JPG

2007_0726_130908AA.JPG
102.87 KB

 

2007_0726_131022AA.JPG

2007_0726_131022AA.JPG
59.35 KB

 

2007_0726_132535AA.JPG

2007_0726_132535AA.JPG
57.31 KB

 

2007_0726_132539AA.JPG

2007_0726_132539AA.JPG
43.80 KB

 

2007_0726_132547AA.JPG

2007_0726_132547AA.JPG
68.78 KB

 

2007_0726_151659AA.JPG

2007_0726_151659AA.JPG
65.95 KB

 

2007_0726_151712AA.JPG

2007_0726_151712AA.JPG
78.05 KB

 

2007_0726_151716AA.JPG

2007_0726_151716AA.JPG
69.49 KB

 

2007_0726_152700AA.JPG

2007_0726_152700AA.JPG
69.99 KB

 

2007_0726_152706AA.JPG

2007_0726_152706AA.JPG
105.29 KB

 

2007_0726_152719AA.JPG

2007_0726_152719AA.JPG
57.14 KB

 

2007_0726_152734AA.JPG

2007_0726_152734AA.JPG
68.34 KB

 

2007_0726_152741AA.JPG

2007_0726_152741AA.JPG
70.74 KB

 

2007_0726_152850AA.JPG

2007_0726_152850AA.JPG
55.29 KB

 

2007_0726_152926AA.JPG

2007_0726_152926AA.JPG
67.94 KB

 

2007_0726_152959AA.JPG

2007_0726_152959AA.JPG
65.98 KB

 

2007_0726_155244AA.JPG

2007_0726_155244AA.JPG
54.99 KB

 

2007_0726_155252AA.JPG

2007_0726_155252AA.JPG
90.34 KB

 

2007_0726_155313AA.JPG

2007_0726_155313AA.JPG
74.51 KB

 

2007_0726_155443AA.JPG

2007_0726_155443AA.JPG
93.94 KB

 

2007_0726_155448AA.JPG

2007_0726_155448AA.JPG
99.14 KB

 

2007_0726_164042AA.JPG

2007_0726_164042AA.JPG
54.91 KB

 

2007_0726_170423AA.JPG

Nubra –valley

 

2007_0726_170442AA.JPG

Nubra-valley

 

2007_0726_170710AA.JPG

2007_0726_170710AA.JPG
76.81 KB

 

2007_0726_170741AA.JPG

2007_0726_170741AA.JPG
88.77 KB

 

2007_0726_170755AA.JPG

2007_0726_170755AA.JPG
81.81 KB

 

2007_0726_170809AA.JPG

2007_0726_170809AA.JPG
79.79 KB

 

2007_0726_170828AA.JPG

2007_0726_170828AA.JPG
75.96 KB

 

2007_0726_173623AA.JPG

2007_0726_173623AA.JPG
56.55 KB

 

2007_0726_173632AA.JPG

2007_0726_173632AA.JPG
66.94 KB

 

2007_0726_173649AA.JPG

2007_0726_173649AA.JPG
56.18 KB

 

2007_0726_180846AA.JPG

2007_0726_180846AA.JPG
130.73 KB

 

2007_0726_182705AA.JPG

Diskit

 

2007_0726_182714AA.JPG

Diskit-gompa

 

2007_0726_182719AA.JPG

2007_0726_182719AA.JPG
112.68 KB

 

2007_0726_185140AA.JPG

2007_0726_185140AA.JPG
113.77 KB

 

2007_0726_191741AA.JPG

2007_0726_191741AA.JPG
91.68 KB

 

2007_0726_191749AA.JPG

2007_0726_191749AA.JPG
45.27 KB

 

2007_0726_191756AA.JPG

2007_0726_191756AA.JPG
37.29 KB

 

2007_0726_191805AA.JPG

2007_0726_191805AA.JPG
39.17 KB

 

2007_0726_192017AA.JPG

2007_0726_192017AA.JPG
68.46 KB

 

2007_0726_192630AA.JPG

2007_0726_192630AA.JPG
45.84 KB

 

2007_0726_192826AA.JPG

2007_0726_192826AA.JPG
66.65 KB

 

2007_0726_192837AA.JPG

2007_0726_192837AA.JPG
57.80 KB

 

2007_0726_193042AA.JPG

2007_0726_193042AA.JPG
123.80 KB

 

2007_0726_193235AA.JPG

2007_0726_193235AA.JPG
53.87 KB

 

2007_0726_193332AA.JPG

2007_0726_193332AA.JPG
133.17 KB

 

2007_0726_193912AA.JPG

Diskit village
computer centre

2007_0726_194153AA.JPG

2007_0726_194153AA.JPG
33.11 KB

 

2007_0727_084927AA.JPG

2007_0727_084927AA.JPG
93.15 KB

 

2007_0727_084941AA.JPG

2007_0727_084941AA.JPG
94.56 KB

 

2007_0727_105056AA.JPG

Sand dunes
Hunder -
Diskit

 

2007_0727_105101AA.JPG

2007_0727_105101AA.JPG
58.33 KB

 

2007_0727_105106AA.JPG

2007_0727_105106AA.JPG
56.34 KB

 

2007_0727_110452AA.JPG

2007_0727_110452AA.JPG
127.62 KB

 

2007_0727_110509AA.JPG

2007_0727_110509AA.JPG
104.42 KB

 

2007_0727_112412AA.JPG

2007_0727_112412AA.JPG
157.52 KB

 

2007_0727_112502AA.JPG

2007_0727_112502AA.JPG
114.29 KB

 

2007_0727_121229AA.JPG

2007_0727_121229AA.JPG
115.58 KB

 

2007_0727_122504AA.JPG

2007_0727_122504AA.JPG
57.51 KB

 

2007_0727_122509AA.JPG

2007_0727_122509AA.JPG
61.52 KB

 

2007_0727_122519AA.JPG

2007_0727_122519AA.JPG
67.97 KB

 

2007_0727_122532AA.JPG

2007_0727_122532AA.JPG
79.68 KB

 

2007_0727_122635AA.JPG

2007_0727_122635AA.JPG
81.74 KB

 

2007_0727_122717AA.JPG

2007_0727_122717AA.JPG
62.79 KB

 

2007_0727_122744AA.JPG

2007_0727_122744AA.JPG
65.77 KB

 

2007_0727_122749AA.JPG

2007_0727_122749AA.JPG
73.73 KB

 

2007_0727_122804AA.JPG

2007_0727_122804AA.JPG
88.42 KB

 

2007_0727_122814AA.JPG

2007_0727_122814AA.JPG
81.66 KB

 

2007_0727_123652AA.JPG

2007_0727_123652AA.JPG
44.00 KB

 

2007_0727_123701AA.JPG

2007_0727_123701AA.JPG
65.27 KB

 

2007_0727_123709AA.JPG

2007_0727_123709AA.JPG
78.19 KB

 

2007_0727_123722AA.JPG

2007_0727_123722AA.JPG
65.86 KB

 

2007_0727_124305AA.JPG

2007_0727_124305AA.JPG
72.15 KB

 

2007_0727_124311AA.JPG

2007_0727_124311AA.JPG
118.48 KB

 

2007_0727_124346AA.JPG

2007_0727_124346AA.JPG
67.14 KB

 

2007_0727_124601AA.JPG

2007_0727_124601AA.JPG
69.18 KB

 

2007_0727_124617AA.JPG

2007_0727_124617AA.JPG
65.11 KB

 

2007_0727_130237AA.JPG

2007_0727_130237AA.JPG
65.27 KB

 

2007_0727_130516AA.JPG

2007_0727_130516AA.JPG
72.66 KB

 

2007_0727_130531AA.JPG

2007_0727_130531AA.JPG
72.17 KB

 

2007_0727_130553AA.JPG

2007_0727_130553AA.JPG
72.87 KB

 

2007_0727_130601AA.JPG

2007_0727_130601AA.JPG
67.83 KB

 

2007_0727_131217AA.JPG

2007_0727_131217AA.JPG
125.75 KB

 

2007_0727_131226AA.JPG

2007_0727_131226AA.JPG
93.47 KB

 

2007_0727_131233AA.JPG

2007_0727_131233AA.JPG
133.39 KB

 

2007_0727_131241AA.JPG

2007_0727_131241AA.JPG
97.17 KB

 

2007_0727_131246AA.JPG

2007_0727_131246AA.JPG
61.42 KB

 

2007_0727_131304AA.JPG

2007_0727_131304AA.JPG
72.71 KB

 

2007_0727_131313AA.JPG

2007_0727_131313AA.JPG
118.90 KB

 

2007_0727_140745AA.JPG

2007_0727_140745AA.JPG
66.58 KB

 

2007_0727_142828AA.JPG

2007_0727_142828AA.JPG
56.10 KB

 

2007_0727_142844AA.JPG

2007_0727_142844AA.JPG
87.95 KB

 

2007_0727_143258AA.JPG

2007_0727_143258AA.JPG
59.02 KB

 

2007_0727_143306AA.JPG

2007_0727_143306AA.JPG
62.17 KB

 

2007_0727_143316AA.JPG

2007_0727_143316AA.JPG
45.84 KB

 

2007_0727_151117AA.JPG

2007_0727_151117AA.JPG
94.81 KB

 

2007_0727_160925AA.JPG

2007_0727_160925AA.JPG
105.43 KB

 

2007_0727_160943AA.JPG

2007_0727_160943AA.JPG
81.28 KB

 

2007_0727_161049AA.JPG

2007_0727_161049AA.JPG
69.21 KB

 

2007_0727_161126AA.JPG

2007_0727_161126AA.JPG
63.43 KB

 

2007_0727_161150AA.JPG

2007_0727_161150AA.JPG
97.96 KB

 

2007_0727_161210AA.JPG

 

Diskit

2007_0728_080007AA.JPG

2007_0728_080007AA.JPG
92.30 KB

 

2007_0728_080035AA.JPG

2007_0728_080035AA.JPG
84.51 KB

 

2007_0728_101949AA.JPG

2007_0728_101949AA.JPG
70.92 KB

 

2007_0728_102000AA.JPG

2007_0728_102000AA.JPG
55.75 KB

 

2007_0728_102009AA.JPG

2007_0728_102009AA.JPG
74.71 KB

 

2007_0728_102058AA.JPG

2007_0728_102058AA.JPG
76.64 KB

 

2007_0728_102342AA.JPG

2007_0728_102342AA.JPG
59.79 KB

 

2007_0728_115839AA.JPG

2007_0728_115839AA.JPG
100.26 KB

 

2007_0728_122123AA.JPG

2007_0728_122123AA.JPG
73.41 KB

 

2007_0728_122133AA.JPG

2007_0728_122133AA.JPG
120.50 KB

 

2007_0728_123124AA.JPG

2007_0728_123124AA.JPG
58.81 KB

 

2007_0728_124625AA.JPG

2007_0728_124625AA.JPG
114.19 KB

 

2007_0728_124717AA.JPG

2007_0728_124717AA.JPG
59.55 KB

 

2007_0728_124828AA.JPG

2007_0728_124828AA.JPG
59.44 KB

 

2007_0728_124848AA.JPG

2007_0728_124848AA.JPG
66.80 KB

 

2007_0728_125452AA.JPG

2007_0728_125452AA.JPG
107.68 KB

 

2007_0728_132120AA.JPG

2007_0728_132120AA.JPG
100.59 KB

 

2007_0728_132306AA.JPG

2007_0728_132306AA.JPG
107.78 KB

 

2007_0728_132514AA.JPG

2007_0728_132514AA.JPG
82.85 KB

 

2007_0728_140305AA.JPG

2007_0728_140305AA.JPG
36.19 KB

 

2007_0728_142914AA.JPG

2007_0728_142914AA.JPG
41.42 KB

 

2007_0728_144326AA.JPG

2007_0728_144326AA.JPG
127.02 KB

 

2007_0728_144927AA.JPG

2007_0728_144927AA.JPG
75.55 KB

 

2007_0728_144934AA.JPG

2007_0728_144934AA.JPG
73.31 KB

 

2007_0728_145003AA.JPG

2007_0728_145003AA.JPG
80.45 KB

 

2007_0728_151038AA.JPG

2007_0728_151038AA.JPG
46.54 KB

 

2007_0728_151137AA.JPG

2007_0728_151137AA.JPG
81.88 KB

 

2007_0728_151746AA.JPG

Panamik

 

2007_0728_154245AA.JPG

Panamik, hot spring

 

2007_0728_154258AA.JPG

2007_0728_154258AA.JPG
69.68 KB

 

2007_0728_154605AA.JPG

2007_0728_154605AA.JPG
114.13 KB

 

2007_0728_155510AA.JPG

2007_0728_155510AA.JPG
80.11 KB

 

2007_0728_170325AA.JPG

2007_0728_170325AA.JPG
88.73 KB

 

2007_0729_081101AA.JPG

2007_0729_081101AA.JPG
57.83 KB

 

2007_0729_081146AA.JPG

2007_0729_081146AA.JPG
71.68 KB

 

2007_0729_091329AA.JPG

2007_0729_091329AA.JPG
79.70 KB

 

2007_0729_091546AA.JPG

2007_0729_091546AA.JPG
92.34 KB

 

2007_0729_094435AA.JPG

2007_0729_094435AA.JPG
57.55 KB

 

2007_0729_111047AA.JPG

2007_0729_111047AA.JPG
83.69 KB

 

2007_0729_111055AA.JPG

2007_0729_111055AA.JPG
83.29 KB

 

2007_0729_125942AA.JPG

2007_0729_125942AA.JPG
45.80 KB

 

2007_0729_130109AA.JPG

Khardung-la again

 

2007_0729_130117AA.JPG

2007_0729_130117AA.JPG
56.76 KB

 

2007_0729_130816AA.JPG

2007_0729_130816AA.JPG
33.82 KB

 

2007_0729_133051AA.JPG

2007_0729_133051AA.JPG
41.32 KB

 

2007_0729_133110AA.JPG

2007_0729_133110AA.JPG
83.48 KB

 

2007_0729_140618AA.JPG

2007_0729_140618AA.JPG
93.59 KB

 

2007_0730_073336AA.JPG

2007_0730_073336AA.JPG
52.55 KB

 

2007_0730_073339AA.JPG

2007_0730_073339AA.JPG
46.84 KB

 

2007_0730_073343AA.JPG

2007_0730_073343AA.JPG
57.27 KB

 

2007_0730_073418AA.JPG

2007_0730_073418AA.JPG
64.34 KB

 

2007_0730_081758AA.JPG

2007_0730_081758AA.JPG
97.94 KB

 

2007_0730_081810AA.JPG

2007_0730_081810AA.JPG
73.34 KB

 

2007_0730_123439AA.JPG

2007_0730_123439AA.JPG
101.26 KB

 

2007_0730_123641AA.JPG

LEH

 

2007_0730_123920AA.JPG

2007_0730_123920AA.JPG
54.24 KB

 

2007_0730_210254AA.JPG

LEH, Snooker bar

 

2007_0730_210336AA.JPG

2007_0730_210336AA.JPG
46.86 KB

 

2007_0731_065516AA.JPG

2007_0731_065516AA.JPG
73.42 KB

 

2007_0731_070139AA.JPG

2007_0731_070139AA.JPG
72.86 KB

 

2007_0801_115532AA.JPG

2007_0801_115532AA.JPG
79.58 KB

 

2007_0801_115539AA.JPG

Indus meets Zanskar river

 

2007_0801_115626AA.JPG

2007_0801_115626AA.JPG
76.90 KB

 

2007_0801_115634AA.JPG

2007_0801_115634AA.JPG
50.57 KB

 

2007_0801_115645AA.JPG

2007_0801_115645AA.JPG
64.41 KB

 

2007_0801_115702AA.JPG

2007_0801_115702AA.JPG
62.28 KB

 

2007_0801_115723AA.JPG

2007_0801_115723AA.JPG
82.53 KB

 

2007_0801_115827AA.JPG

2007_0801_115827AA.JPG
90.45 KB

 

2007_0801_115842AA.JPG

2007_0801_115842AA.JPG
71.96 KB

 

2007_0801_120125AA.JPG

2007_0801_120125AA.JPG
123.13 KB

 

2007_0801_133223AA.JPG

2007_0801_133223AA.JPG
80.97 KB

 

2007_0801_133228AA.JPG

2007_0801_133228AA.JPG
82.17 KB

 

2007_0801_133256AA.JPG

2007_0801_133256AA.JPG
51.92 KB

 

2007_0801_161605AA.JPG

2007_0801_161605AA.JPG
110.32 KB

 

2007_0801_161819AA.JPG

Indus-river
at ALCHI

 

2007_0801_162101AA.JPG

2007_0801_162101AA.JPG
92.57 KB

 

2007_0801_162215AA.JPG

2007_0801_162215AA.JPG
109.64 KB

 

2007_0801_162229AA.JPG

ALCHI temple

 

2007_0801_162241AA.JPG

2007_0801_162241AA.JPG
105.31 KB

 

2007_0801_162309AA.JPG

2007_0801_162309AA.JPG
84.32 KB

 

2007_0801_162658AA.JPG

2007_0801_162658AA.JPG
77.40 KB

 

2007_0801_164138AA.JPG

2007_0801_164138AA.JPG
117.70 KB

 

2007_0801_164632AA.JPG

2007_0801_164632AA.JPG
66.98 KB

 

2007_0801_164858AA.JPG

Alchi

 

2007_0801_165101AA.JPG

2007_0801_165101AA.JPG
117.01 KB

 

2007_0801_165133AA.JPG

2007_0801_165133AA.JPG
53.46 KB

 

2007_0801_165201AA.JPG

2007_0801_165201AA.JPG
60.35 KB

 

2007_0801_165325AA.JPG

2007_0801_165325AA.JPG
63.76 KB

 

2007_0801_165439AA.JPG

2007_0801_165439AA.JPG
80.98 KB

 

2007_0801_165454AA.JPG

2007_0801_165454AA.JPG
91.97 KB

 

2007_0801_165541AA.JPG

2007_0801_165541AA.JPG
79.26 KB

 

2007_0801_165547AA.JPG

2007_0801_165547AA.JPG
91.42 KB

 

2007_0801_165753AA.JPG

2007_0801_165753AA.JPG
92.17 KB

 

2007_0801_165837AA.JPG

2007_0801_165837AA.JPG
84.77 KB

 

2007_0801_165916AA.JPG

2007_0801_165916AA.JPG
73.50 KB

 

2007_0801_165946AA.JPG

Alchi

 

2007_0801_170000AA.JPG

2007_0801_170000AA.JPG
97.83 KB

 

2007_0801_170101AA.JPG

2007_0801_170101AA.JPG
93.12 KB

 

2007_0801_170110AA.JPG

2007_0801_170110AA.JPG
81.66 KB

 

2007_0801_170148AA.JPG

2007_0801_170148AA.JPG
117.19 KB

 

2007_0801_170334AA.JPG

2007_0801_170334AA.JPG
82.05 KB

 

2007_0801_170528AA.JPG

2007_0801_170528AA.JPG
70.58 KB

 

2007_0801_170537AA.JPG

2007_0801_170537AA.JPG
67.50 KB

 

2007_0801_170556AA.JPG

2007_0801_170556AA.JPG
60.25 KB

 

2007_0801_170606AA.JPG

2007_0801_170606AA.JPG
67.51 KB

 

2007_0801_170637AA.JPG

2007_0801_170637AA.JPG
59.09 KB

 

2007_0801_171524AA.JPG

2007_0801_171524AA.JPG
72.50 KB

 

2007_0801_174827AA.JPG

2007_0801_174827AA.JPG
118.80 KB

 

2007_0801_174848AA.JPG

2007_0801_174848AA.JPG
104.28 KB

 

2007_0802_093534AA.JPG

2007_0802_093534AA.JPG
64.72 KB

 

2007_0802_093539AA.JPG

LIKIR GOMPA

 

2007_0802_093544AA.JPG

2007_0802_093544AA.JPG
83.39 KB

 

2007_0802_093603AA.JPG

2007_0802_093603AA.JPG
58.07 KB

 

2007_0802_094047AA.JPG

2007_0802_094047AA.JPG
74.88 KB

 

2007_0802_094052AA.JPG

LIKIR

 

2007_0802_094057AA.JPG

2007_0802_094057AA.JPG
75.06 KB

 

2007_0802_094103AA.JPG

2007_0802_094103AA.JPG
115.23 KB

 

2007_0802_095048AA.JPG

2007_0802_095048AA.JPG
78.48 KB

 

2007_0802_095303AA.JPG

2007_0802_095303AA.JPG
64.19 KB

 

2007_0802_095308AA.JPG

2007_0802_095308AA.JPG
71.33 KB

 

2007_0802_095339AA.JPG

2007_0802_095339AA.JPG
82.22 KB

 

2007_0802_095422AA.JPG

2007_0802_095422AA.JPG
78.12 KB

 

2007_0802_095532AA.JPG

2007_0802_095532AA.JPG
89.10 KB

 

2007_0802_095538AA.JPG

2007_0802_095538AA.JPG
55.90 KB

 

2007_0802_095545AA.JPG

2007_0802_095545AA.JPG
73.91 KB

 

2007_0802_100743AA.JPG

2007_0802_100743AA.JPG
66.24 KB

 

2007_0802_100910AA.JPG

2007_0802_100910AA.JPG
89.63 KB

 

2007_0802_100948AA.JPG

2007_0802_100948AA.JPG
87.73 KB

 

2007_0802_101001AA.JPG

2007_0802_101001AA.JPG
140.81 KB

 

2007_0802_101044AA.JPG

2007_0802_101044AA.JPG
44.88 KB

 

2007_0802_101100AA.JPG

2007_0802_101100AA.JPG
42.97 KB

 

2007_0802_101557AA.JPG

2007_0802_101557AA.JPG
82.54 KB

 

2007_0802_101601AA.JPG

2007_0802_101601AA.JPG
80.98 KB

 

2007_0802_101605AA.JPG

2007_0802_101605AA.JPG
86.70 KB

 

2007_0802_103603AA.JPG

LIKIR

 

2007_0802_165416AA.JPG

LEH

 

2007_0802_165429AA.JPG

2007_0802_165429AA.JPG
107.11 KB

 

2007_0802_173745AA.JPG

LEH, Main market

 

2007_0802_173750AA.JPG

2007_0802_173750AA.JPG
94.61 KB

 

2007_0802_173800AA.JPG

2007_0802_173800AA.JPG
97.70 KB

 

2007_0802_173812AA.JPG

2007_0802_173812AA.JPG
108.16 KB

 

2007_0802_173827AA.JPG

2007_0802