A vaddisznó (Sus scrofa)

A vaddisznó a házi sertés őse, egykor Európa legnagyobb részén, Észak-Afrikában, onnan keletre Japánig és Délkelet-Ázsiáig fordult elő. Háziasított alakjának elvadult állományai sok helyütt találhatóak: Új-Zélandon, Új-Guineában, sok óceániai szigeten, Afrika egyes részein, Észak- és Dél-Amerikában. A vaddisznó alaktanilag egységes állatfaj. Az egyes kondák, törzsek, sőt alfajok között is kizárólag a testnagyságban és a színeződésben találunk eltérést. A legnagyobb testű kaukázusi alfajtól a majdnem törpe szicíliai alfajig az összes átmenetet azonos alaktani jellemzők határozzák meg.
 A kifejlett anyát kocának, a hímet kannak nevezzük. A koca malacokat ellik. A malacok -normális növekedés esetén- 6 hónapos korukra elérhetik a süldőnek nevezhető fejlettséget. Ekkor a testsúlya 25 kg-ot meghaladja, külleme kifejlődött, tejfogazata teljes.  A kansüldő kétéves korára egyedül járóvá válik. Amint teljes fogazata is kifejlődik és agyarai is láthatóvá válnak kiérdemli a kan elnevezést. A vadásznyelv az öreg, sokat tapasztalt, a búgási időszakon kívül mindig magányosan járó kanokat remetekannak nevezi. A házi disznóhoz hasonló vaddisznót legjobban nagy, erősen megnyúlt és keskeny feje, hosszabb lábai, hátrafelé csökkenő magassága, és csapott fara különbözteti meg. A vaddisznó lábai a -többi nagyvadhoz képest- rövidek, ezért teste nehézkesnek látszik. Mozgása mégis gyors és nagy testtömege ellenére mozgékony, fordulékony és fürge.

A legfontosabb eltérések a koca és a kan külalakja és viselkedése között:

·        A  kanok nagyobbak, mint a kocák, kiálló agyaruk (módosult szemfog) van, amely hossza elérheti a 30 cm-t.
A kan feje a test tömegéhez képest nagyobb, testmagassága hátrafelé szembetűnően csökken. Szügye széles, marja kimagasló, fara fejletlennek látszó és csapott. Hasaljának hátsó harmadán jól kivehető a pamacs, hasonlóan a faron enyhén kidudorodó herezacskóhoz (mindkét jel kizárólag kis távolságból és jó látási viszonyok között vehető észre). Egyedül jár, csak búgáskor (párzási időszak) kerül a kondába. De soha ne menekül a konda élén!

·        A koca feje megnyúltabb, hosszabb. Testmagassága hátrafelé szembetűnően nem csökken. Agyarai (un.”kocakampó”) kevésbé feltűnőek, mint a kanoknál. Malacozási időszakban a vedlés késik, így a májusban téli szőrben látott egyedről nagy biztonsággal elmondhatjuk, hogy koca. A szoptatási időszakban az emlők jól láthatók. Általában csak a meddő kocák járnak egyedül, más esetekben kondában él  (valamint ellés előtt vonul el az ellés idejére). A kondát mindig egy tapasztalt koca vezeti.

 

A kocakampó és a kan agyara között eltérések mutatkoznak mind méretben, mind pedig felépítésében. A kocakampó gyökérnyílása a korosbodással folyamatosan szűkül, ezért a kampó legszélesebb átmérője a kor előrehaladtával folyamatosan előrecsúszik.

Testhosszuk eléri az 1,8 m-t, vállmagasságuk az 1 m-t, súlyuk meghaladhatja a 300 kg-ot. A vaddisznó eredetileg mocsárlakó volt, mára –eredeti élőhelyének visszaszorulásával- erdőségekben a fordul elő leggyakrabban, de mocsárlakó tulajdonságainak nagy részét megőrizte. Mint az fogazata is elárulja mindenevő, omnivor állat, tehát növényi és állati táplálékot egyaránt fogyaszt. Táplálkozása során nem csak károkat okoz, hiszen kitúrja az álcákat, bábokat, hernyókat, stb., mellyel esetenként jelentős erdővédelmi szolgálatot tesz. Károkozása mező- és erdőgazdálkodásban igen  jelentős lehet, ha nem védekezik a gazdálkodó megfelelően. Esetenként dögöt is fogyaszt (bár ez főként vadaskertekben gyakori és oka feltehetően a fehérjehiány), a kannibalizmus azonban kivételes jelenség és főkánt kocáknál fordul elő, az esetek nagy többségében zárttéri tartásban.

Hallása kiváló, csakúgy, mint szaglása, azonban látásáról ez már nem mondható el, az nagyon gyengének mondható, inkább csak a fény-árnyék elkülönítésen alapul. Ízlelése szintén kifinomult.

Hazánkban minden erdőterületen él. Legnépesebb állományok a magyar középhegységben  a Bakonytól a Zempléni-hegységig találhatók, de mára az egész Dunántúlon nagy számban előfordul.

Lábnyoma a gímszarvassal összekeverhető, azonban az álcsülök (un. fűkörmök) lenyomatai a vaddisznónál mindig láthatók és mindig a nyom mellett helyezkednek el (3.ábra). A lépéstávolságban is nagy különbségek vannak (vaddisznónál 40-45 cm). Magas hóban pedig a disznó hasa eléri a hó felszínét, ekkor „húzást” látunk.

 

A vaddisznó az egyedüli hazai vadfajunk, melynek vadászata veszélyekkel járhat. Egyetlen nagyvadunk vadászata sem olyan sokszínű és érdekes, mint a vaddisznóé. Mivel jelentős károkat képes okozni, ezért vadászati idényében csak a kocára van tilalom a malacozás és malac nevelés időszakában. Vadásszák lesről, cserkelve, hajtó- és terelővadászaton, télen a friss hóban csapázással. Mivel az igazán jó kanok járása és szokásai szinte kiszámíthatatlanok és mozgáskörzete nagy, ezért a kevésbé tehetős vadászó réteg számára is elérhető nagyvadunk. 

 

Kapcsolódó oldalak