Szövegdoboz: A LÁP KELETKEZÉSE

A KÁRPÁTOKBÓL INDULÓ SZAMOS, A MESZES-HEGYSÉGBŐL EREDŐ KRASZNA, HABOKAT VERVE SIET AZ ALFÖLD FELÉ.
A SÍKSÁGRA ÉRVE LELASSUL, ÉS A MAGÁVAL HOZOTT KAVICSOT, ISZAPOT, HOMOKOT FÁRADTAN LERAKJA PARTJAIRA.

OLVADÁSKOR, VAGY HA VIHAROK DÚLNAK, A FOLYÓK NYUGALMA VÉGETÉR.
KIÁRADT, HORDALÉKOS VIZÜK MINDENT ELÖNT.
IDEFUTNAK A „VADVIZEK” IS, MELYEKNEK ÁLLANDÓ MEDRÜK NINCS.
A VÍZ SOKSZOR AZ ELŐZŐ ÁRADÁST IS ITT TALÁLJA ÉS NAGY RÉSZE SOHA SEM JUT VISSZA A MEDRÉBE. KINNREKED A MÉLYEBB MEDENCÉKBEN, ÉS PANGÓ VIZŰ MOCSARAKKÁ VÁLIK.
ÚJABB ÉS ÚJABB ÁRADÁSOK BIZTOSÍTJÁK A FOLYAMATOS VÍZELLÁTÁST.
NÖVÉNYEK TELEPEDNEK MEG A VÍZBEN ÉS  KÖRNYÉKÉN. A TÁJAT BENÉPESÍTIK AZ ÁLLATOK.

SZÜLETIK EGY KÜLÖNLEGES TÁJ, AZ ECSEDI-LÁP.


INGÓLÁPOK

A MOCSÁR HATALMAS NÁDRENGETEGEI KÖZÖTT NYÍLT VÍZTÜKÖR TALÁLHATÓ, AHOL MÉLY A VÍZ.
AZ ÖSSZESODRÓDOTT NÁDTÖRMELÉK, HÍNÁR- ÉS GYÖKÉRDARABOK MEGREKEDNEK.
A SZÉL ISZAP- ÉS PORSZEMEKET RAK RÁJUK, MAJD HOZZA A SOKFÉLE MAGOT, SPÓRÁT.

ÍGY VER GYÖKERET AZ ÉLET.

A VÍZ ALÁ BENYÚLÓ GYÖKÉRSZÁLAK EGYMÁSBA KAPASZKODVA SŰRŰ ALJZATOT ALKOTNAK.
SOK-SOK NÖVÉNYNEMZEDÉK SOK-SOK ÉVEN ÁT, ERŐSÍTI, VASTAGÍTJA A LAZA SZÖVEDÉKET. VÉGÜL ÖSSZEFÜGGŐ, VÍZEN ÚSZÓ, SZILÁRD NÖVÉNYTUTAJ ALAKUL KI. FÁK NŐNEK RÁ, ÁLLATOK JÁRNAK RAJTA.
VIGYÁZNI KELLETT ÁM, MERT AZ INGÓK ALATT MÉLY VÍZ VOLT, VAGY TŐZEGSÁR. AHOL VÉKONY VOLT A NÖVÉNYZET, EGY ROSSZ LÉPÉS, ÉS ELNYELT ÁLLATOT, EMBERT ÖRÖKRE.

KEMÉNYLÁPOK

TARTÓS SZÁRAZSÁG IDEJÉN A VÍZ  ALÁSZÁLLOTT, ÍGY AZ INGÓK MEGFENEKLETTEK. A NÖVÉNYZET BELEGYÖKEREZETT A FENÉKISZAPBA.
AZ ILYEN HELYEKET HÍVJÁK KEMÉNYLÁPNAK.
HIÁBA NŐTT MEG KÉSŐBB A VÍZ, TÖBBÉ MÁR NEM TUDOTT TUTAJ MÓDJÁRA FELEMELKEDNI.
ILYENKOR AKÁR MÉTERES VÍZ IS ÁLLHATOTT RAJTA.
A MEGFENEKLETT INGÓLÁPOKON MÁR VESZÉLYTELENEBB VOLT AZ ÉLET.

A DÚS ÉLELEM VONZOTTA A NÖVÉNYEVŐKET ÉS AZ ŐKET KÖVETŐ RAGADOZÓKAT.

A VÍZIVILÁG ITT TALÁLKOZOTT A SZÁRAZFÖLDIVEL.


A TŐZEG

A PANGÓ VIZŰ MOCSÁRBAN, A SOKFÉLE VÍZINÖVÉNY-NÁD, SÁS, KÁKA, GYÉKÉNY- PUSZTULÁSA UTÁN A VÍZ MÉLYÉRE KERÜLT.
LEVEGŐHIÁNY MIATT, LEBOMLATLAN ANYAGA VÉKONYABB-VASTAGABB RÉTEGKÉNT HALMOZÓDOTT FEL. EZ A TŐZEG.

A LEBOMLOTT NÖVÉNYI RÉSZEK ADJÁK HOZZÁ A HUMUSZT. AZ ILYEN TŐZEGES TALAJ SOK VIZET TARTALMAZ. KISZÁRADVA ÖSSZEZSUGORODIK, ÉS HA FELSZÍNÉT MEGBOLYGATJUK, A KÖNNYŰ ANYAGOT A SZÉL AZONNAL FELKAPJA. AZ ASZOTT TŐZEG KÖNNYEN BEGYULLAD. A FELSZÍN ALATT LAPPANGÓ TŰZ MINDEN IRÁNYBAN KITERJED, ÉS EGÉSZ AZ ALAPKŐZETIG ELHAMVASZTJA A SZERVES ANYAGOT.
A „LEGYENGÜLT” TALAJ MÁR NEM A RÉGI.

EZ A KOTU.