Szövegdoboz: A FÁK

A FÁKBAN LÁTHATÓAN ÉS TAPINTHATÓAN BENNE VAN AZ ÉLET.
FIATAL EREJÜK, VÉN MÉLTÓSÁGUK TISZTELETET PARANCSOL.
MEGHATÁROZZÁK MAGUK KÖRÜL A LÉTET.

AZ IFJÚ BOZÓTOS VÉDELMET AD, AZ ERDŐ ÉS A LIGET TÁPLÁL, NEVEL. AZ ÖREG, MAGÁNYOS ÓRIÁSOK PEDIG TANÍTÓ, ŐRZŐ ISTENSÉGKÉNT ÁLLNAK FELETTÜNK.
AZ ŐSEREJÜKBŐL ÁRADÓ BÖLCSESSÉG KÉSZTETTE ELEINKET ARRA, HOGY AJÁNDÉKOT HOZVA BORULJON EZEN ÉLŐ BÁLVÁNYOK ELÉ.
A TISZTELET NEMCSAK AZ ELKÉPZELT SZELLEMNEK SZÓLT, HANEM AZ ANYAGI VALÓNAK IS.

HISZ FÁBÓL VAN SZERSZÁMUK, HÁZUK ÉS FEJFÁJUK.


ERDŐK

A TÖRTÉNELEM ELŐTTI IDŐKBEN A KÉNYÜKRE-KEDVÜKRE KALANDOZÓ FOLYÓK BEHÁLÓZTÁK AZ EGÉSZ ALFÖLDET.
A MEDREKET KÖVETVE BUJÁN SERDÜLTEK A KÜLÖNBÖZŐ ERDŐSÉGEK. VAN ITT NYÁR, NYÍR, SZIL, KŐRIS, ÉGER, FŰZ ÉS A HÍRES TÖLGYESEK.

A LÁP NÖVEKEDÉSÉVEL VÁLTOZOTT AZ ERDŐK VILÁGA IS. KEVESEBB LETT A TÖLGY, A KŐRIS ÉS A SZIL, MEGRITKULTAK A NYÍRERDŐK.
A LÁP LEGKITARTÓBB FÁI A FŰZ ÉS AZ ÉGER.
A KARCSÚ TÖRZSŰ, SUDÁR MÉZGÁS ÉGEREK TÖVE KISZÉLESEDIK, ÍGY BIZTOSABBAN ÁLL AZ INGOVÁNYBAN. ŐK A LÁBAS ÉGEREK. TALAJDOMBORULATOKON ÁLLNAK, MELYEK CSAK MAGAS VÍZÁLLÁSKOR KERÜLNEK VÍZ ALÁ. A SOK VÍZ NEM JELENT SZÁMUKRA VESZÉLYT. A VIZEK ELTŰNÉSE VISZONT ELŐBB SATNYULÁSUKHOZ, MAJD PUSZTULÁSUKHOZ VEZETHET.

A NÁDAS

AZ INGOVÁNY LEGNAGYOBB TERÜLETÉT, A NÉGY MÉTER MAGAS SZÁLAKAT NEVELŐ, SŰRŰN ÁLLÓ, HATALMAS NÁDERDŐ BORÍTJA.
HAJNALI HOMÁLYBAN ÉS ESTI SZÜRKÜLETBEN SZINTE FEKETÉLLIK.
HA SZELLŐ RINGATJA SUSOG ÉS KÖNNYEDÉN MEGHAJLIK, HA ERŐS SZÉL KORBÁCSOLJA ÉLESEN ZIZEG, ÉS SZINTE A VÍZRE FEKSZIK, DE NEM BÍR AZZAL A LEGNAGYOBB VIHAR SEM.
BENT, A MAGAS NÁDFALAK KÖZÖTT VANNAK NYÍLT VIZEK IS, AHOL A FÉSZKELŐK ALIG ÉRZIK A SZELET. REMEK BÚVÓ- ÉS FÉSZKELŐHELYET NYÚJT, SZÁRA ÉS BUGÁJA FÉSZEKANYAGOT BIZTOSÍT.

GYAKORI ITT A FEKETÉLLŐ KEREK KÁKA, A HARAGOSZÖLD SZÁRÚ TAVI KÁKA, MELYEN „SENKI NE KERESSEN CSOMÓT”.
MELLETTE OTT A GYÉKÉNY, MELY LEHET KESKENY- VAGY SZÉLESLEVELŰ. SÖTÉTBARNA BUZOGÁNYA ŐSSZEL MEGREPED, ÉS A BENNE LÉVŐ „PIHÉS” MAGVAK SZINTE „BEHAVAZZÁK” A VIDÉKET.
MEGTALÁLJUK ITT A VÍZI HARMATKÁSÁT ÉS AZ ÁGAS BÉKABUZOGÁNYT IS.

ŐK JELENTIK EGYÜTT A NÁDAST, KÖZÖTTÜK BÚJNAK MEG A LÁP VIZINÖVÉNYEI.

VÍZINÖVÉNYEK

A POCSOGÓS, VÍZZEL BORÍTOTT TERÜLETEK SZÉLEIT KÜLÖNFÉLE SÁS FAJOK SMARAGZÖLDJE URALJA.
A VÍZ MÉLYÜLÉSÉVEL MEGJELENNEK AZ IGAZI VÍZINÖVÉNYEK.
KÖZTÜK VAN A KOLOKÁN, MELY NAGY TÖMEGBEN FEDI A VIZET. LEVELEI LÁNDZSÁSAK ÉS SZÉLEIK FOGACSKÁZOTTAK.

A SULYOM A LÁPNAK KISEBB TERÜLETEIT BORÍTJA. LEVELEI ŐSZRE BEPIROSODNAK, ÉS A VÍZEN ÚSZVA SZÍNESÍTIK A LÁPI VILÁGOT.
KÉPZELJÜK IDE MÉG A FEHÉR TÜNDÉRRÓZSA HATALMAS, KEREK LEVELEIT, ÉS HÓFEHÉR, GYÖNYÖRŰ VIRÁGAIT IS.

JÚNIUSTÓL AUGUSZTUSIG VIRÍT A SÁRGA VIRÁGÚ TÜNDÉRFÁTYOL, AZ APRÓ, FEHÉR VIRÁGÚ BÉKATUTAJ.

KEVÉSBÉ FELTŰNŐEK – DE NAGYON SOKAN VANNAK – A NAGYRÉSZT VÍZ ALÁ MERÜLŐ NÖVÉNYEK, MINT A KÜLÖNBÖZŐ BÉKASZŐLŐK.

A SEKÉLYEBB VIZEKBEN, SEMLYÉKEKBEN BUKKANUNK RÁ A FEHÉR, ROJTOS VIRÁGÚ VIDRAFŰRE, ÉS AZ APRÓ, KÉK VIRÁGÚ MOCSÁRI NEFELEJCSRE.

KÚSZÓ INDÁK

FÁK ÉS NÁDASOK SZÉLÉN MAGOK, GYÖKEREK, INDÁK VÁRNAK MINDEN TÉLEN ARRA, HOGY KIKELETKOR NEKIINDULJANAK.
ŐK MAGUK NEM TUDNAK MAGASRA TÖRNI A NAPFÉNYÉRT, EZÉRT FELMÁSZNAK ERŐSEBB TÁRSAIKRA.
EZEK A KÚSZÓ NÖVÉNYEK.
VANNAK MELYEK CSAK EGY NYARAT ÉLNEK.
PUHA TEKERGÖ SZÁRAIKKAL NÁDAKRA, BOKROKRA MÁSZNAK. INDÁIKKAL SŰRŰ BOZÓTOTT ALKOTNAK. ILYEN A KOMLÓ ÉS A SZULÁK.
MÁSOK SOK ÉVET MEGÉLNEK.
FÁS SZÁRUKKAL ÉVRŐL ÉVRE FELJEBB HATOLNAK AZ ŐKET TÁMASZTÓ FÁKKAL EGYÜTT. EGÉSZ LOMBKORONÁKAT ALKOTNAK. NÉMELYIK ÖRÖKZÖLD, MÁSOK HAMAR LEHULLETJÁK LEVELEIKET.
A SŰRŰLAKÓ MADARAK RAJAINAK AD OTTHONT, A BOROSTYÁN, VADSZŐLŐ ÉS ISZALAG BOZÓT.

AZ  ÉGER

A MÉZGÁS ÉGER, SARJADZÁSSAL ÚJUL. HA A TÖRZSÉT LEVÁGJUK, ÚJRA ÉS ÚJRA KÉPES KIHAJTANI, SUDÁR FÁVÁ NŐNI.
HA TÚL ALACSONY A TUSKÓ, ÉS ELBORÍTJA A VÍZ MÉG SARJADZÁS ELŐTT, AKKOR AZ ÉGERTUSKÓ „ELVAKUL”.
AZ ÉLELMES VADKACSÁK SZÁMÁRA AZONBAN ÍGY IS TÖKÉLETES FÉSZKELŐHELYET JELENTHET.


SÁRGA TAVASZ

MIKOR A MELEG TAVASZI SZELEK AZ ELSŐ BÁRÁNYFELHŐKET KERGETIK A MÉLY, TISZTA ÉGEN, CSÍKORSZÁGBA BEKÖSZÖNT A TAVASZ.
AZ AVAS NÁD ALJÁN MÉG IMITT-AMOTT PISZKOS JÉGFOLTOK ÜLNEK, DE A FÜZEK ÉS MOGYORÓK BARKÁI MÁR SÁRGÁLLANAK VIRÁGPORUKTÓL.
EZT A PORT A SZÉL FELKAPJA ÉS BEHINTI VELE A LÁPOT.
EZ AZ ÉBRESZTŐ!
ITT LASSÚ A TAVASZ, BELENYÚLIK A GŐZÖLGŐ NYÁRBA.
ELŐSZÖR A FÖLD MELEGSZIK FEL. A MARTOKON, AZ ERDŐK SZÉLÉN KIDUGJÁK FEJÜKET A PITYPANGOK ÉS A MARTILAPUK.
A PÁRÁTOL NEHÉS TISZTÁSOKON A SEKÉLYESEKBEN ÜDÉN TENYÉSZŐ FŰ ÉS MOHA KÖZÖTT KIBOMLANAK A GÓLYAHÍR ÉS A BOGLÁRKÁK OLAJOS-SÁRGA BIMBÓI.
MAJD A MÉLYEBB VIZEK SZÉLE IS MEGMOZDUL. SÁSOK, KÁKÁK KÖZÖTT SZÁRBA SZÖKKEN ÉS KITÁRULKOZIK A NÁDAS LEGSZEBB VIRÁGA, A KÉNSÁRGA, FEKETE CIRKÁS MOCSÁRI NŐSZIROM.
EZUTÁN MÁR CSAK AZ VAN HÁTRA, HOGY TAVASZTÜNDÉR, UTOLSÓ MOZDULATÁVAL
VÉGIGSIMÍTSA A VIZEK HÁTÁT, ÉS VIRÁGOKAT CSALJON A HABON RINGATÓZÓ VIZITÖKRE ÉS A TÜNDÉRFÁTYOLRA.

S, HA MÁR MELEG SÁRGA SZŐNYEG A LÁP, JÖHET A NYÁR!