Szövegdoboz: EMBER A LÁPON

A VADON OLYAN, MINT A JÓ SZÜLŐ. KÉT KÉZZEL NYÚJTJA MINDENÉT, DE CSAK AKKOR ADJA, HA ÉRTŐ ÉS SZERETŐ KÉZZEL NYÚLNAK ÉRTE.
MIKOR AZ EMBER BEKERÜLT „CSÍKORSZÁGBA”, HAMAR BE TUDOTT ILLESZKEDNI. MEGTANULTA TISZTENI AZ ERŐT, MÉRTÉKKEL ELVENNI AZ ELVEHETŐT ÉS ÉLVEZNI A TERMÉSZET BŐSÉGÉT.

AZ AZ ÁLLÍTÁS PEDIG, - AMIT A LECSAPOLÁSKOR HANGOZTATTAK – HOGY AZ ITT ÉLŐK NYOMOROGTAK, NEM IGAZ. HISZEN HA OLYAN ROSSZ VOLT ITT AZ ÉLET, NEM TELEPEDTEK VOLNA IDE AZ EGYIK LEGŐSIBB METERSÉG, A HALÁSZAT MESTEREI.
A SZEGÉNYSÉGET NEM A KÖRNYEZET OKOZTA, HANEM A SZABAD HALÁSZATOT, VADÁSZATOT ÉS KÖLTÖZÉST TILTÓ RENDELETEK.
A RÉGI ECSEDI-LÁPRÓL SZÁRMAZÓ HAL, RÁK ÉS VAD ELADÁSI HASZON VETEKSZIK A LECSAPOLÁS UTÁNI MEZŐGAZDASÁGI EREDMÉNYEKKEL.
CSAKHOGY AZ ELŐBBI EGY ÁLLANDÓ ÉS TERMÉSZETES ÉLŐHELY ADOMÁNYA VOLT.

ŐSKOR

MÁR NAGYON RÉGEN, - AMIKOR NEVE SEM VOLT ENNEK A TÁJNAK – ÉLTEK ITT EMBEREK. VOLTAK, AKIK LETELEPEDTEK ÉS GYŰJTÖGETVE, VADÁSZVA HÚZÓDTAK MEG A NÁDASOK VÉDELMÉBEN.
FA, KŐ VAGY CSONT ESZKÖZEIKKEL IGYEKEZTEK HATALMUKBA KERÍTENI A VADONT, ÉS EZEKKEL VÉDTÉK MEG MAGUKAT ELLENE.
JÁRTAK ERRE KÓBORLÓK, AKIK KÖVETTÉK A VADAK ÉS MADARAK VONULÁSÁT.
ŐK IGAZI VADÁSZOK VOLTAK. ÉLETMÓDJUK MEGEGYEZETT A FARKASOKÉVAL, AKIKKEL KÉSŐBB KÖLCSÖNÖSEN MEGSZELÍDÍTETTÉK
EGYMÁST.
E KÉT CSOPORT ÉLETE ADDIG FOLYHATOTT SAJÁT MEDRÉBEN, AMÍG MEG NEM JELENTEK KELETRŐL AZOK A NÉPEK, AKIK KÉSŐBB BIRODALMAKAT ALAPÍTOTTAK.
AZ ŐSI NÉPCSOPORTOK VAGY ELFOGYTAK, VAGY BEOLVADTAK.
DE JÖTTEK HELYETTÜK MÁSOK, AKIK ITT TALÁLTAK MENEDÉKET S IDŐVEL BEILLESZKEDTEK A VIDÉKBE.

AZ ŐSI MESTERSÉGEK TISZTELETÉRE

„LEHET VALAKINEK HITE – ÉS VÉRMÉRSÉKLETE SZERINT, NEMZETI BÜSZKESÉGE – FÖLTENNI, HOGY ÁRPÁD HADAIBAN AZ EMBER SZÁLANKÉNT LÓRA TERMETT HŐS VOLT, OLDALÁN GÖRBE KARDDAL, VÁLLÁN PÁRDUCKACAGÁNNYAL, ÉRCSISAKJÁN LENGŐ KÓCSAGTOLLAL, SZÍVÉBEN HADAKOZÁSI ÉS ÖRÖKÖS KALANDVÁGGYAL, MELY FOLYTON ARRA SARKALLTA, HOGY SZOMSZÉDJÁRA RONTSON, PRÉDÁT EJTSEN, EZT PÁRDUCBŐRÖN ELTIVORNYÁZZA S KÖZBEN ÚJ PRÉDAJÁRÁSON TÖRJE A FEJÉT.”
„EZ AZ EGYOLDALÚSÁG ONNAN ERED, HOGY A MAGYAR TÖRTÉNETÍRÁS, MINT SOK MÁS NEMZETÉ IS – A LEGÚJABB IDŐKIG KÖZÉPKORI NYOMOKON JÁRT.”„ IGAZ, HOGY A FEGYVER ÉLE, AZ ERŐS KAR, A SZÍV BÁTORSÁGA SZEREZHET FÖLDET, VÉDHET TŰZHELYET, DE A FENNTARTÁS, A FEJLESZTÉS, A MARADANDÓ ALAP MEGTEREMTÉSE AZ MÁR 
A CSALÁDI TŰZHELY SZELLEMÉNEK S EBBŐL KIFOLYÓLAG ANNAK A MINDENNAPI, ZAJTALAN, BÉKÉS SZERZŐ ÉS FENNTARTÓ MUNKÁNAK A FELADATA S EGYSZERSMIND A DICSŐSÉGE, MELYNEK MÉG ALIG VAN TÖRTÉNELME, NOHA NAGYON IS MEGÉRDEMLI.”                         


                              HERMAN OTTÓ


A PÁKÁSZ

A PÁKÁSZAT VALÓJÁBAN NEM MESTERSÉG, HANEM ÉLETFORMA.
A PÁKÁSZ KIFINOMULT UTÓDJA, A LETELEPEDETT, GYŰJTÖGETŐ ŐSEMBERNEK. NEM HALÁSZIK, VADÁSZIK A SZÓ KLASSZIKUS ÉRTELMÉBEN.
A PÁKÁSZ BENNE ÉL A VADONDAN, KITANULVA ANNAK MINDEN REZDÜLÉSÉT.
NEM A NAGY VAD ÉRDEKLI, HANEM A FOLYTONOS TÁPLÁLÉK.
EZÉRT CSAPDÁZIK. HURKOKAT, TŐRÖKET, VARSÁKAT, VERMEKET RAK LE. MINDEN NAP BEJÁRJA BIRODALMÁT ÉS MEGÉLHETÉSÉHEZ FELHASZNÁL MINDENT, AMIT ELFOGOTT, VAGY BEGYŰJTÖTT.
SZERSZÁMAIT ÉS LAKHELYÉT IS AZ ITT TALÁLHATÓ ANYAGOKBÓL KÉSZÍTI.
ÉLETE ANNYIRA KAPCSOLÓDOTT ÉLŐHELYÉHEZ, HOGY ANNAK ELTŰNÉSÉVEL KIHALT A PÁKÁSZ IS.
LETŰNT EGY OLYAN EMBERFAJTA, AKI A TERMÉSZET RÉSZEKÉNT, ÖNMAGA EREJÉBŐL ÉLT, VAGY AHOGY AZ ÍRÓ MONDJA:
„CSINÁLT UTAT SOSEM JÁRT”

RÁKÁSZAT

MA MÁR NEHÉZ ELHINNI, HOGY EGYKOR MILYEN FONTOS SZEREPE VOLT A RÁKNAK A MAGYAR ÉTKÉZÉSBEN ÉS A KERESKEDELEMBEN.
A RÁK SZAPORA ÉS KÖNNYEN FOGHATÓ ÁLLAT.
AZT NEM TUDJUK, HOGY MEGKÜLÖNBÖZTETTÉK-E A FOLYAMI ÉS A KECSKE RÁKOT, MIVEL VALAHA MINDKETTŐ ÉLT ITT.
A RÁKOT RÁCSÁBAN FOGTÁK, AMI EGY KIS EMELŐHÁLÓ SZERŰ ALKOTMÁNY. EBBE VALAMI HÚST TETTEK, JÓ BÜDÖSET, HOGY SZAGA HAMAR SZÉTTERÜLJÖN.
EZT NÉHA KIEMELTÉK ÉS ÖSSZESZEDTÉK A RAJTA LÉVŐ JÓZSÁGOKAT.
„RÁKJÁRÁSKOR” A CSÍKVERMEK IS TELE VOLTAK VELÜK.
A RÁKOT KOSÁRBAN, NEDVES FŰ KÖZÖTT SZÁLLÍTOTTÁK, NÉHA IGEN MESSZIRE.

CSÍKÁSZAT 

A VADÁSZAT ÉS A HALÁSZAT VOLT AZ ELSŐ IGAZI MESTERSÉG.
A KEZDETLEGES SZERSZÁMOK ÉS MÓDSZEREK MIATT AZ EMBER KÉNYTELEN VOLT KÖVETNI AZ ÁLLATOK VÁNDORLÁSAIT.
MIKOR A GYŰJTÖGETŐ CSOPORTOK LETELEPEDTEK, IGYEKEZTEK OLYAN ZSÁKMÁNYT TALÁLNI, AMI HELYHEZ VAN KÖTVE, RÁADÁSUL ÁLLANDÓ ÉS ELEGENDŐ TÁPLÁLÉKOT JELENT.
ILYEN ZSÁKMÁNY VOLT A RÉTI CSÍK.
FOGÁSÁRA KÜLÖN HALÁSZATI MÓD ALAKULT KI, AMI ELTÉR A HAGYOMÁNYOS HALÁSZATTÓL.
EZEN MESTERSÉG KÉPVISELŐI LETTEK A CSÍKÁSZOK. SZÍVÓS, TÜRELMES, FIGYELŐ EMBEREK, KIK AZONOSULNI TUDTAK ÉLŐHELYÜKKEL ÉS A HALLAL, MELYRE „VADÁSZTAK”.
VALÓSZÍNŰLEG ŐK ALAPOZTÁK MEG, A KÉSŐBB MÁS HALAK FOGÁSÁNÁL IS ALKALMAZOTT, REKESZTÉSES HALÁSZAT ELSŐ MÓDOZATAIT.
KINT ÉLTEK A LÁPON, TÉLEN-NYÁRON JÁRTÁK A VADONT, HISZ A CSÍK MINDIG FOGHATÓ VOLT.
MIVEL LAKÓHELYEIKET ÉS SZERSZÁMAIKAT FÁBÓL ÉS NÁDBÓL KÉSZÍTETTÉK, SEMMI SEM MARADT UTÁNUK. ÉLETÜKET CSAK PÁR ÍRÓ TOLLÁBÓL ISMERHETJÜK.
A CSÍKÁSZ NEM HASZNÁLT HÁLÓT VAGY SZIGONYT, SEM PEDIG HORGOT.
TAVASSZAL, MIKOR ÍVÁSHOZ MOZGOLÓDIK A HAL, A CSÍKÁSZ A LÁPON KIS GÁTAKAT ÉPÍT NÁDBÓL, SÁSBÓL, GEZEMICÉBŐL. A 10-20 CM MAGAS GÁTAK KÉT OLDALÁRA VARSÁKAT HELYEZ, MELYEKBE AZ IRÁNYÍTOTT CSÍK BELETÉVED.
NYÁRON A INGÓKBA VÁGOTT „CSÍKKUTAKBA” RAKOTT VARSÁK, VAGY KASOK FOGJÁK A ZSÁKMÁNYT.
UGYANÍGY TÉLEN, AMIKOR A JÉGBE ÜTÖTT LÉK VOLT A KÚT.
ASZÁLYKOR A SOK CSÍK BEKÉNYSZERÜLT A TŐZEGES FÖLDBE. INNEN A CSÍKÁSZ EGYSZERŰEN KIÁSSA.
EZ ADTA A HAL NEVÉT IS, ÁSOTT HAL.
A KIFOGOTT CSÍKOK AZTÁN KASOKBA, BÁRKÁKBA, KÁDAKBA KERÜLNEK ÉS SÓZVA, VAGY JEGELVE INDULHAT A PIACRA.
ÍGY A CSÍK NAGYON SOK EMBERT TART EL.
A CSÍKKAL EGYÜTT SOK LÁPI PÓC IS FOGSÁGBA ESETT. EZ A KIS HAL IGEN ELTERJETT VOLT A LÁPOS VIZEKBEN. FŐLEG KUTYÁVAL, VAGY DISZNÓVAL ETETTÉK FEL. 

„FŰBEN-FÁBAN ORVOSSÁG VAN”

LÁPORSZÁGBAN NEM VOLT ORVOS VAGY PATIKA.
AZ ITT LAKÓK A NÖVÉNY- ÉS ÁLLATVILÁG TUDÓS ISMERŐIRE, JAVASASSZONYOKRA, GYÓGYFÜVESEKRE SZORULTAK.
A FÜVES EMBER ISMERTE A FEHÉR MÁLYVÁT(ORVOSI ZILIZ), AMELYET KÖHÖGÉSRE ÉS SEBGYÓGYÍTÁSRA JAVASOLT.
VIDRAFÜVET A ZSOMBÉKOSBAN TALÁLT, ÉS EZT AJÁNLOTTA LÁZ ÉS MALÁRIA ELLEN.
NAGY SZÁMBAN NŐTT A LÁPRÉTEKEN A CSIKORGÓFŰ, MELYET NEM VÉLETLENÜL HÍVOTT A NÉP ÍNNYÚJTÓFŰNEK.
A SÖTÉT BÍBORSZÍNŰ VIRÁGÚ VÉRFŰ FÖLDFELETTI, MEGSZÁRÍTOTT RÉSZÉBŐL TEÁT FŐZTEK, ÉS VÉRZÉS ELLEN ITTÁK.
HASFOGÓNAK TÖLGYFAKÉRGET, HASHAJTÓNAK KUTYABENGE KÉRGET HASZNÁLTAK.
MINDEN BAJRA VOLT „ORVOSSÁG”. VOLT, AKI MEGGYÓGYULT, VOLT AKI NEM.

DE HISZ’ ÍGY VAN EZ MA IS.

EHETŐ NÖVÉNYEK

A LÁP NÖVÉNYEI ETETTÉK IS AZ ITT ÉLŐKET.
ISZAPBAN GYÖKEREZŐ, VÍZEN LEBEGŐ NÖVÉNY A SULYOM.
LEVELEI SZEMET GYÖNYÖRKÖDTETŐEK.
AZ ÉHES EMBER VISZONT AZ ISZAPBA MERÜLŐ TERMÉSÉT KUTATTA FEL.
ÓVATOSAN KERESGÉLTE A 4 SZÚRÓS SZARVACSKÁVAL ELLÁTOTT, FÁSODOTT FALÚ TERMÉST. FELTÖRTE, MAJD A MAGJÁT LISZTTÉ ŐRÖLTE.
MAGASRA NÖVŐ, ÉLÉNKZÖLD LEVELŰ, KARCSÚ NÖVÉNY A VÍZI HARMATKÁSA.
VIRÁGZATA LAZA, LISZTES MAGOKAT ÉRLELŐ. APRÓCSKA MAG LÉVÉN SOK KELLETT BELŐLE. LÁPORSZÁGBAN EZ NEM VOLT PROBLÉMA.
ÍZLETES FALATNAK SZÁMÍTOTT A GYÉKÉNY PARÁZSON SÜTÖTT GYÖKTÖRZSE.
AZ ERDŐKET JÁRVA BOGYÓK ÉS GOMBÁK KERÜLTEK A TARISZNYÁBA.
A TALÁLÉKONY LÁPLAKÓ MEGTALÁLT ÉS FELHASZNÁLT MINDENT, AMIT ATERMÉSZET FELKÍNÁLT.

KÉZMŰVESSÉG

EGY ÉLETTÉR MINDIG MEGHATÁROZZA AZ OTT KIALAKULÓ EMBERI TEVÉKENYSÉGEKET.
FOKOZOTTAN ÉRVÉNYES EZ AZ ELSŐDLEGES KÉZMŰVESSÉGEKRE.
A TERÜLETEN TALÁLHATÓ NYERSANYAGOK HELYI FELDOLGOZÁSA ELŐSZÖR CSAK A CSALÁD IGÉNYEIT ELÉGÍTETTE KI.
AZ ÜGYES KEZÜ LÁPLAKÓKBÓL LETTEK AZ IGAZI MESTEREK.
VESSZŐKÖTŐK, GYÉKÉNYFONÓK, FAFARAGÓK, SZŰCSÖK, FAZEKASOK.
EZEN MESTERSÉGEK ALAPANYAGAI AZ ECSEDI-LÁPON, KORLÁTLANUL MEGTALÁLHATÓAK VOLTAK.
RÁADÁSUL MINDIG ÚJRA TEREMTEK, EZZEL NEMZEDÉKEKNEK BIZTOSÍTVA A MEGÉLHETÉST.
FŰZVESSZŐ, NÁD, GYÉKÉNY, PUHAFA, VADBŐRÖK ÉS AGYAG.
MIVEL EZEKBŐL KÉSZÜLT MINDENNAPI MUNKAESZKÖZE, HÁZA, NÉHA RUHÁJA IS, AZ EMBER BÖLCS BÉKÉBEN ÉLT KÖRNYEZETÉVEL.

ÁLLATTARTÁS

A LÁPVIDÉK ÁLLATTARTÁSA ELTÉR A SZÁRAZAB TERÜLETEKÉTŐL.
ITT CSAK AZOK A JÓSZÁGOK MARADNAK MEG, MELYEK SZERETIK, VAGY BÍRJÁK A VIZES KÖRNYEZETET.
ILYEN LÁBAS JÓSZÁG A MANGALICA. SZOKSZOR FÉLVAD ÁLLAPOTBAN CSATANGOL A ZSOMBÉKOSBAN, GUMÓKAT, FÉRGEKET ÉS HALAKAT TURKÁLVA.
IGÉNYTELEN, BÍRJA A TELET IS, AMIKOR –HA LEHETETT- SZÍVESEN MAKKOL.
MIVEL KINT KÓBOROL, A KOCA SOKSZOR CSÍKOS MALACOT VET.
A MÁSIK IGAZI RIDEG JÓSZÁG, A MAGYAR SZÜRKEMARHA.
VÉGIG VÁNDOROLTA GAZDÁIVAL A KELETI PUSZTÁKAT, HIDEGBEN FORRÓSÁGBAN.
A LÁPON IS BIZONYÍTOTT.
NYÁRON GYAKRAN HASIG A VÍZBEN LEGELI A SÁST ÉS A MAGAS FÜVEKET.
TÉLEN BEÉRI AZZAL A KEVÉSSEL, AMIT KIKAPART A HÓ ALÓL.

ÉS PERSZE ITT VANNAK AZ APRÓJÓSZÁGOK, KACSÁK, LIBÁK, MELYEK IGAZÁN OTTHON ÉRZIK MAGUKAT A VIZEN.