Szövegdoboz: LECSAPOLÁS

AZ ECSEDI-LÁPOT TÖBB ÍZBEN MEGPRÓBÁLTÁK LECSAPOLNI.
EZ ELŐSZÖR NEM JÁRT NAGY SIKERREL, BÁR AZ EREDETI MÉRETÉT ÍGY IS LECSÖKKENTETTÉK.

VÉGÜL EGY UTOLSÓ, NAGY MUNKÁVAL, 1900-RA GYAKORLATILAG ELVEZETTÉK A LÁPOT ADDIG TÁPLÁLÓ VIZEKET.
PÁR ÉVIG, NÉHOL ÉVTIZEDIG MÉG HARCOLT A TERMÉSZET, DE GYŐZNI MÁR NEM TUDOTT.

NAGY ÉS KÉTSÉGES GYŐZELME VOLT EZ AZ EMBERNEK.
HASONLÓAN A TISZA SZABÁLYOZÁSHOZ, KEZDETBEN HOZOTT JÓT, DE MA MÁR LÁTSZIK A RABLÓGAZDÁLKODÁS ROSSZ HATÁSA IS.


MÓRICZ ZSIGMOND ÍRTA 1900-AS NÉPRAJZI GYŰJTŐ UTJÁN:

„…BEKERÜLTEM AZ ECSEDI LÁP VILÁGÁBA…
ÉPPEN KISZÁRÍTOTTÁK, S AZOKBAN AZ ÉVEKBEN TERMETT ELŐSZÖR A NÁD ÉS SÁS, MEG A VÉGTELEN TERÜLETÜ INGOVÁNYOK HELYÉN RENGETEG KUKORICA…

S A PARASZTOK ÉPPEN KOMORAN SZIDTÁK, S VÉRES DÜH INGERLÉKENYSÉGÉVEL FESZEGETTÉK, HOGY JÁTSZOTTÁK KI ŐKET AZ URAK.
ELVETTÉK TŐLÜK A CSÍKÁSZÓ, HALÁSZÓ, NÁDTERMŐ SZABAD VIZEKET, AMELY KENYERET ADOTT ÉS HÍVEN GONDOSKODOTT A MAGA NÉPÉRŐL.
MÉG OTT ROHADT A HÁLÓ AZ ERESZ ALATT, A HALKAS A SZÍNBEN, A KUTYA OTT KAPART EGY-EGY FÖLDEL BEFOLYT CSÍKVEREM GÖDRÉBEN… 

DE MÁR NEM VOLT VÍZ,
AZ URAK ÖSSZEVÁSÁROLTÁK A NÉP LÁPILLETMÉNYÉT HÁROM FORINTJÁVAL, ÖTTEL ADTAK NÉKIK JÓ, KIÉLT SZÁNTÓFÖLDET ÉRTE, OTT, A FALU KÖZELÉBEN S ÖRÜLT A PARASZT, HOGY HÚSZ HOLD VÍZÉRT EGY HOLDAT, VAGY KETTŐT, VAGY CSAK HÁROMVÉKÁSAT IS KAPOTT…”  

EKKORIBAN KEZDETT EL, TALÁN A DÜHTŐL, ÉGNI A LÁP


INVÁZIÓ – (AZ EMBER)

A LECSAPOLÁS UTÁN A TERÜLETET TÖBB- KEVESEBB SIKERREL, AGRÁR TEVÉKENYSÉGEKRE HASZNÁLJÁK.
MA, FŐLEG  SZÁNTÓKAT TALÁLUNK ITT.

AZ EREDETI ÉLŐHELYEKBŐL SEMMI SINCS.

ÚJ TELEPÜLÉSEK JELENTEK MEG, TANYÁK, MAJOROK TARKÍTJÁK A TÁJAT.

A KRASZNÁT ÉS A TÖBBI FOLYÓT GÁTAK KÖZÉ SZORÍTOTTÁK, ÍGY A VÍZ CSAK KIVÉTELES ESETBEN JÖHET KI. A CSATORNA RENDSZEREK GYORSAN LEVEZETNEK MINDEN CSAPADÉKOT.

AZ EGYKORI ECSEDI-LÁPRA CSAK NÉHÁNY MÁSODLAGOSAN KIALAKULT TERÜLET EMLÉKEZTET.
EZEK OLYAN TERMÉSZETES VAGY MESTERSÉGES GÖDRÖKBEN JÖTTEK LÉTRE, MELYEK MŰVELÉSRE TELJESEN ALKALMATLANNAK BIZONYULTAK.

MA AZ EMBER URALJA A TÁJAT.

 AZ ITT ÉLŐK NAGY RÉSZÉNEK PEDIG FOGALMA SINCS, HOGY NÉZ KI A LÁPI PÓC, MI VOLT A VEJSZE, MIKOR JÁRNAK ERRE A VADLUDAK, ÉS HOGY MINEK A HELYÉN ÉL.


INVÁZIÓ  (A KONKURENCIA)

A MEGMŰVELT TERÜLETEK MELLETT MEGMARADT, VAGY ÚJONNAN KIALAKULT, KEVÉSBÉ HÁBORGATOTT HELYEKEN A VADON MEGPRÓBÁL FELÉLEDNI.

EZEKNEK A KIS ZUGOKNAK AZ ÉLŐVILÁGA MÁR NEM HASONLÍT AZ EGYKORI LÁPÉHOZ.
AZ ŐSHONOS FAJOKBÓL CSAK A LEGERŐSEBBEK MARADVÁNYAIT LEHET MEGTALÁLNI.
JÖTTEK VISZONT ÚJAK, OLYANOK, AKIK KIBÍRNAK MINDENT, AGRESSZÍVEK ÉS SZAPORÁK.

EZEK LASSAN KISZORÍTJÁK A MÉG ITTLÉVŐ RÉGIEKET.

A TÉRSÉG OLYANNÁ VÁLIK, MINT ORSZÁGUNK NAGY RÉSZE, JELLEGTELEN ÉS FAJSZEGÉNY.

A TERMÉSZET -UTOLSÓ LEHETŐSÉGKÉNT- IDOMULNI PRÓBÁL URALKODÓ FAJUNK IGÉNYTELEN, UNIFORMIZÁLÓ JELLEMÉHEZ.

NEM VOLNA SZABAD HAGYNI, MÁR CSAK SAJÁT ÉRDEKÜNKBEN SEM!JÖVŐ

VAN-E JÖVŐJE AZ ECSEDI-LÁPNAK?


„CSÍKORSZÁGOT” AZ EMBER ELTÖRÖLTE A FÖLD SZÍNÉRŐL.
NEM MONDHATJUK -VÉDELME ÉRDEKÉBEN- HOGY A HUSZONNEGYEDIK ÓRÁBAN JÁRUNK, HISZEN AZON RÉG TÚL VAGYUNK.
ARRA, HOGY AKÁR RÉSZBEN IS VISSZAKAPJUK, SEMMI ESÉLY SINCS!
DE LÉTREJÖHET VALAMI HASONLÓ.

BÍZHATUNK A KÉNYSZERPÁLYÁKBAN, AMIK A GAZDASÁGOT EGY TERMÉSZETKÖZELIBB FELFOGÁSRA ÖSZTÖKÉLIK.

REMÉLHETJÜK, HOGY FELNŐ EGY OLYAN NEMZEDÉK, AKI TISZTELI ÉS ÉRTÉKELI AZT IS, AMIT NEM EMBER ALKOTOTT.

TALÁN SIKERÜL EGYÜTT ÉLNÜNK AZZAL, AMI FELNEVELT MINKET, AMITŐL OLYAN SOKAT TANULTUNK, ÉS AMIBEN MINDIG IS OTT VOLT JÖVŐNK ZÁLOGA, AZ ÉLET EREJE ÉS VÁLTOZATOSSÁGA.

GONDOLJUNK ARRA, HOGY HAZÁNK ALAPJA A FÖLD, A VÍZ, A LEVEGŐ ÉS MINDEN, AMI ITT ÉL.

NEM KELL-E SZERETNÜNK?