SORSTEREMTÉS

"Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat,
ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet,
ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat,
ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet, és
ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat."

Életünk során sok problémával - vagy még inkább: megoldandó feladattal - találjuk magunkat szembe. Ezek legtöbbjét kevés vagy viszonylag kevés erőbefektetéssel meg tudjuk oldani. Vannak azonban olyan konfrontációink, problémáink, sorsfeladataink, amelyek többször is visszatérnek az életünkbe. Ilyenkor úgy érezzük, hogy valaki elátkozott minket, vagy karmikus teher nehezedik ránk, mert nem vagyunk képesek megoldani, túljutni rajtuk. Újra és újra nekiveselkedünk a megoldásnak, de újra és újra beleveszünk a sors útvesztőibe.
Azt szoktuk mondani, hogy a világon a legnehezebb tantárgy az önismeret. Hát persze, hiszen itt van a legtöbb érdekeltségünk, magunkhoz fűződik a legtöbb téves elképzelés. Magunkra rálátni a legnehezebb. Elfogultság nélkül meg majdhogynem lehetetlen. Ezért fordulunk olyan objektívitást biztosító szakemberekhez, akik hozzásegítenek minket ahhoz, hogy visszataláljunk önMAGunkhoz, és meg tudjuk élni MAGságunkat.

Ami vagy, az Isten ajándéka, amivé teszed magad, az a Te ajándékod Istennek.

Gnóthi szeauton - Ismerd meg önmagad!

A delphoicától jóslást kértek az emberek, a jövendőjükre, a sorsukra voltak kíváncsiak. A jós azt felelte:
- Ismerd meg önmagadat, és tudni fogod a sorsodat. Mert a sorsod te vagy. Nem külső erők uralkodnak rajtad, az istenek benned vannak, és jellemed, személyiséged alakítja, formálja jövődet. Változtass magadon, és változni fog a sorsod is. Fogadd el magadat, és el tudod majd fogadni sorsodat is.
Ez a gnóthi szeauton igazi értelme.

A

TOVÁBBI WEBOLDALAI

Ön itt van MOST!
Amit elérsz, csak a magad erejének köszönheted. Hatalmas a sors, de azért sohase tedd ölbe a kezed.

GYÓGYÍTÁSRÓL - GYÓGYULÁSRÓL

Mindenféle gyógyítás energiával való gyógyítás, mivel minden energiából áll, rezeg, és folytonosan változik. A gondolatunk is energia, amivel teremtünk. A gondolatot érzelem, azt pedig cselekvés követi. (Ez a sorrend leginkább olyankor fordul elő, amikor nem mi reagálunk valamire, hanem pl. megtervezünk valamit, amit a jövőben akarunk végrehajtani). A cselekvésünknek (ide tartozik a beszéd is) természetesen következményei vannak, ez a visszahatás elér minket és mi újfent reagálunk. Vagyis az energia folyamatosan kering, mozog, változást idéz elő.
Amikor tehát gyógyítani, gyógyulni akarunk, meg kell keresnünk a betegség okát. Ha sikerül végre elfogadnunk az ember teljességét, a test-lélek-szellem hármasságát, akkor rögtön logikusnak tűnik, hogy a gondolat születik meg először, az idea. Akkor tehát ez a gyökérok. (Érdekes, hogy ezt a sorrendet elfogadjuk, amikor tervezünk, mert tudjuk, hogy minden egy gondolattal, egy elKÉPzelt KÉPpel kezdődik, de amikor betegségről van szó, akkor azonnal kívül keressük az okot! Ez némi logikai bukfenc, amin azonban nagyvonalúan túllépünk.)

Az eddigiekből következik a kérdés: mitől lesz „beteg” a gondolatunk? És egyáltalán: milyen az a gondolat, ami beteg és milyen az, ami egészséges?
Mi magyarok abban a különleges helyzetben vagyunk, hogy elég csak MEGFOGalmaznunk a kérdést, mert abban már benne rejlik a válasz, MEGFOGhatóvá válik. Hiszen Édesanyanyelvünket a Teremtőnktől kaptuk, ezért szakrális volta miatt a nyelvünk tele van szimbólumokkal, ami – mint tudjuk – a Lélek nyelve. Most újra tegyük föl a kérdést, mert már látjuk is benne a választ. Hát mi más is lehetne az EGÉSZséges gondolat, mint az, ami az EGÉSZ felé törekszik, az ÖSSZEgyűjtésre, az ÖSSZEtartásra, ÖSSZEfogásra, stb. Ezek után már teljesen nyilvánvaló, hogy az a gondolat, ami SZÉTttörni igyekszik az EGÉSZet: SZÉTszór, SZÉTtagol, SZÉTnyír, stb., az lesz a beteg gondolat.
A beteg gondolattól megbomlik a testünk harmóniája. Mindannyian ismerjük a negatív érzelmeink testi következményeit, a pszichológia nem is foglalkozik mással, így ismeretesek a szívre, érrendszerre, gyomorra, stb. vonatkozó kedvezőtlen hatások, amikből azután betegségeink lesznek. Tudjuk pl. hogy aki sok stressznek van kitéve, nagyobb a lehetősége egy szívinfarktusra, mint annak, aki nyugodtabb életet él. És itt is kibogozható a betegség miértje! A stressz azt jelenti, hogy valamit meg akarunk valósítani, de akadályt gördítenek elénk, akár valósat, akár csak mi képzeljük el az akadályt, de az mindenképpen egy reakciót vált ki, amit röviden úgy ismerünk, hogy „harcolj, vagy menekülj!” Így aztán persze, hogy a szív betegszik meg, jelezvén, hogy itt nem olyasmiről van szó, ami bárkinek a valódi érdekeit (a lélekfejlődését) szolgálná, hanem olyasmiről, ami csak az „akarom” témakörébe tartozik, vagyis önzésről, „szívtelenségről” van szó.

Tehát, ha gyógyulni akarunk, akkor meg kell keresnünk azt az eseményt, ami sokáig hatott ránk, vagy egyszer éltük át, de az sokkoló volt. Az ilyen eseményben benne voltunk TELJESen, vagyis volt egy átsuhanó (vagy nem is átsuhanó) gondolatunk, amit egy erős érzelem kísért (ami azóta is KÍSÉRT minket!). Ha felidéztük ezt az eseményt, akkor azáltal, hogy a TUDatunkba kerül, megszűnik önálló életet élni, a tudattalansága miatt kontrollálhatatlan reakcióival.

Ahhoz tehát, hogy a gyógyulásunk végleges legyen, és ne essünk vissza újra meg újra ugyanabba a betegségbe, meg kell találnunk a megbetegítő érzelem-gondolat-eseményt.

Betegségeinknek nem csak közvetlen, hanem közvetett okai is vannak. Ilyen pl., ha a fejünkben káosz van, mert a fogalmainkkal nem vagyunk tisztában. Nem szoktunk ugyanis elgondolkodni a gyakran használt szavainkon, mint pl. félelem, védelem, elfogadás, biztonság, vágy, konfliktus, stb. A sor végeláthatatlan, hiszen éljük az életünket, beszélünk, és igencsak megrökönyödnénk, ha valaki megkérdezné, hogy mit jelent pl. a védelem. Pedig ahhoz, hogy a saját életünket éljük, tisztában kell lennünk azoknak a fogalmainknak a jelentésével, amik szerint éljük a mindennapjainkat. Tudnunk kell, hogy nekünk, személy szerint, mit jelent az a szó, hogy védelem. Kitől várunk védelmet? Miben várunk védelmet? Hogyan védelmezzenek meg minket? Kitől? És még igen sok kérdés föltehető.
Ön tudja, hogy személy szerint Önnek mit jelent a védelem?

Szeretnénk szabadok lenni, vágyunk a szabadságra. A szabadság elérésének útja az, ha előbb a gondolataink áramolnak szabadon, ha nem kötjük magunkat fixa ideáinkhoz, jól bevált gondolkodás-klisékhez. Ha akkor is föl merjük vállalni gondolatainkat, vélekedéseinket, ha körülöttünk mindenki mást gondol. A gondolataink mindig szabadok lehetnek, még akkor is, ha a jelenlegi helyzetünk a fizikai testünknek ezt nem engedi meg. Persze ezen is el lehet gondolkodni (szabadon), hogy a fizikai testünk miért nem szabad, miért vagyunk egy nemszeretem kapcsolatban vagy egy nemszeretem munkahelyen? Ki döntött így? Kényszerít minket valaki, vagy a mi döntésünk? És ha a mi döntésünk, akkor milyen célt szolgál? Dönthetünk-e másképp most rögtön, vagy csak kicsivel később van lehetőségünk a „szabadulásra”? És egyáltalán, komolyan akarunk-e szabadulni, vagy inkább csak sajnáltatni akarjuk magunkat? Itt is végeláthatatlan a föltehető és megválaszolásra váró kérdéseink sora.
Ezekben a dolgokban agyunk jó szolgálatot tesz nekünk. Nem a múlton kell rágódni, nem a jövőről kell álmodozni, és nem másokat kell hibáztatni, hanem a jelen történéseit kell megérteni. Hiszen a TUDatosság azt jelenti, hogy TUDunk valamiről, TUDomásunk van valamiről. És amiről TUDOMással bírunk, azt mi uraljuk, míg a tudattalan minket ural. (2011.január)

Akár már megjelent Önnél a betegség testi szinten, akár még csak a gondolatait igyekszik rendbe tenni, szeretettel várom jelentkezését:
Batta Éva számmisztikus, LélekRestaurátor

Minden betegség valamilyen elfeledett, letagadott, elnyomott és éppen ezért a tudattalanban szerteágazó érzelmi-mentális konfliktusból származik. LélekRetaurátor arra vállalkozik, hogy segít megtalálni ennek a konfliktusnak a gyökerét, hogy a testi gyógyulás ne csak átmeneti jellegű legyen. Segít visszanyerni önMAGa harmóniáját, hogy képes legyen az Áramlattal EGYütt mozogni.

Batta Éva
számmisztikus - Lélekrestaurátor
további weboldalai
Web#1: http://www.ezotaro.com
Web#2: http://www.ezotaro.atw.hu
Web#3: http://www.lelekrestaurator.info
Web#4: http://www.ezotaro.odafigyelo.com