Szabályzat


Amit nem fogadunk el:
Illegális letöltő (warez) oldalak linkje
Pornográf tartalmú oldalak linkje
Fájlcserélő és/vagy torrent oldalak linkje
Törvény által tiltott szolgáltatásokat reklámozó weboldal linkje
Szexuális szolgáltatásokat kínáló weboldalak linkje
Kábítószereket nyíltan vagy burkoltan reklámozó weboldalak linkje (beleértve "keleti egzotikus füstölők" és más, hasonló hallucinogén hatású szereket reklámozó és/vagy forgalmazó oldalak linkje)

Amit elvárunk cserébe: szöveges link vagy banner kihelyezése, olyan oldalra, amely nem jelszóval védett.
A szöveges linket vagy bannert nem takarhatja semmi.
Minden kérelem egyedi elbírálás alá esik, az esetleges visszautasítás okáról tájékoztatást küldünk.
Vállaljuk, hogy a beküldés napjától számított 72 órán belül megjelenik oldalunkon a link, vagy banner.
Cserébe elvárjuk, hogy a megjelenéstől számított 72 órán belül az ajánlott oldalon is megjelenjen a link, vagy banner, ellenkező esetben a megállapodás érvénytelen, és a beküldött bannert/szöveges linket az oldalról töröljük. Ezen esetben újbóli beküldésre lehetőség van, de fokozott figyelmet fordítunk a beküldőre. Harmadik beküldési lehetőség nincs, a beküldő véglegesen tiltólistára kerül.
A nálunk reklámozott weboldalak tartalmáért, az azon megjelenő adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk, minden felelősség a reklámozott weboldalak tulajdonosát terheli.
Az esetleges technikai hibákból és/vagy vis maior esetekből (ideértve a természeti csapást, súlyos zavargásokat, háborús körülményeket) valamint szolgáltatás-kimaradási hibákból eredő károkért és/vagy bevételkiesésért, vagy bevételcsökkenért felelősséget nem vállalunk.

Esetleges polgári peres eljárás esetén a link beküldője (továbbiakban: linktulajdonos) tudomásul veszi, hogy minndennemű kártérítési igényre vonatkozó és/vagy egyéb polgári per esetén (amennyiben a per tárgya nem a Büntető Törvénykönyv hatálya alá esik), a Pécsi Városi Bíróság illetékes, mint eljáró hatóság.

Amennyiben a weboldal tartalmában olyan változás lép fel, amely a fenti pontok alapján kizáró tényező, linktulajdonos köteles 72 órán belül értesíteni ezen weboldal tulajdonosát, vagy rendszergazdáját a kapcsolat pontban megadott elérhetőségen.
Elfogadott és kihelyezett link esetében linktulajdonosra fenti Szabályzat kötelező érvényű.
Jelen Szabályzat esetleges változásait kizárólag itt tesszük közzé, de a fő oldalon Felhívásban értesítjük a linktulajdonost.
Ezen Szabályzat el nem olvasása nem mentesít a Szabályzat betartási kötelezettsége alól.

Vissza a főoldalra