EFOP-3.1.10-17

„Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása” c. felhíváshoz

 

Lépj egy fokkal feljebb a Lipthayban!


 

Iskolánk a Lipthay Béla Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.

Az iskolánk folyamatos működése 1946-tól számítható, amikor hasonlóan az ország sok más településeihez a gazdaság újraindítása igényelte a gazdák képzését. A több mint fél évszázad alatt különböző szakmákat képezett iskolánk mindig a kor elvárásainak megfelelően. Intézményünkben a közoktatási és szakképzési feladatok, valamint a kollégiumi ellátás biztosítása minden időszakban együtt volt jelen.  Az itt folyó eredményes nevelő-oktató munka mellett sok, jelentős helyi és országos innovációs feladatot is végeztünk. Szakmai tanterveket, képzési programokat készítettünk, kísérletekben vettünk részt, pályázatok és saját forrás felhasználásával fejlesztettük tárgyi feltételeinket, képzési struktúra-változást, módosítást végeztünk és végzünk napjainkban is.

Az utóbbi évtizedekre föltétlenül jellemző, hogy tanulóink jelentős része hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, ennél is nagyobb számban részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Folyamatosan gondot fordítottunk, és fordítunk ezen tanuló kör esélyeinek javítására. Iskolánk mellett jött létre a Tiborc egyesület, melynek alaptőkéjét egy magánszemély adománya képezte, Az egyesület célja  ezen tanulók segítése egyrészt ösztöndíj, másrészt eseti anyagi segítség formájában.

Részesei vagyunk  a macika ösztöndíj programnak (Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram  (ÚTR-16-USZ)) ,részt vettünk a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0189 Nógrádkomp- oktatási innováció, a TIOP 1.1.1-07/1-2008-0789,  Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott egyes közoktatási intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztése,  EU projektek lebonyolításában, valamint az IPR bevezetésében.

A pályázat legfontosabb célja:

Rövidtávon a tanulmányi eredmények javítás és a lemorzsolódás csökkentése, mentorálással és tantárgyi fejlesztéssel. Mivel iskolánkban szakközépiskolai tanulók alkotják a célcsoportot, így elsősorban cél a szakma megszerzésének elősegítése, másodsorban arra motiválni őket (és természetesen alkalmassá is tenni), hogy ennek megszerzése után, további két év alatt minél nagyobb arányban érettségi bizonyítványt szerezzenek.

A tanulmányi eredmények mérhető javulását a kulcsfontosságú tárgyakban (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv természetismeret) elért fejlődés, illetve megtartott jó eredmény tekintetében számszerűsítve kell biztosítani. A cél a következő:  

2,00-3,00 közötti kiinduló átlag esetén: 2 tantárgyból 1-1 érdemjegynyi javulás

3,01-4,00 közötti kiinduló átlag esetén: 1 tantárgyból 1 érdemjegynyi javulás

4,01- tól: az eredmény megtartása

Fenti eredmények minden bevont tanulónál elvárásként jelentkeznek. A 9. évfolyam esetében azonban csak a felsőbb évfolyamba történő továbblépés (bukásmentesség) vizsgálandó, illetve ez eredménynek tekintendő. Az eredmény elérésének vizsgálatát minden tanév végén (2017/2018. 2018/2019. 2019/2020.) kell megtenni

Néhány kapcsolódó program:

 

Színházlátogatások a 2017-18-as tanévben

Az elmúlt tanévben három színházi előadásra, tudtuk elvinni a pályázatba bevont tanulókat.  Ezeket az előadásokat a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft. jóvoltából Szécsényben, iskolánk székhelyén tekinthettük meg, így viszonylag egyszerű volt a szervezés és a lebonyolítás, hiszen az utazás nem jelentett külön gondot. Bejáró tanulóink egyénileg oldották meg az utazásukat Szécsényig. Az iskolai gyülekező után a tanulók a kísérő tanárokkal együtt vonultak a művelődési házba, ahol négy színvonalas előadást tekinthettünk meg. (Sajnos az első előadásról (Black comedy) lemaradtunk, mivel csak utána sikerült a bérleteket beszerezni). Tanulóink örömmel vettek részt ezeken a programokon, és kellemes élményekkel gazdagodtak.

 

 

Filharmónia előadások a 2017-18-as tanévben

Az elmúlt tanévben három filharmónia előadásra vettünk bérletet a pályázatba bevont tanulóknak. Külön köszönet illeti a szervezőket, hisz a kísérők bérleteit ajándékba kaptuk.  Ezeket az előadásokat a Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.  Szécsényben, iskolánk székhelyén bonyolította le, ezért egyszerűbb volt a szervezés, hiszen az utazás nem jelentett külön gondot. Bejáró tanulóink egyénileg oldották meg a bejutást Szécsényig. Az iskolai gyülekező után a tanulók a kísérő tanárokkal együtt vonultak a művelődési házba, ahol három színvonalas előadást tekinthettünk meg. Nagyon fontosnak tartom, hogy az előadók minden alkalommal messzemenően figyelembe vették, hogy a közönség diákokból áll. Így még az utolsó, operákra épülő előadást is a tanulók számára is élvezhetően, érdekes előadásban sikerült megvalósítani.