1. a) Erők, erőrendszerek

Ismertesse az erő, a forgatónyomaték, ez erőpár jellemzőit, a statika alaptételeit. az erőrendszerek, eredőjének és egyensúlyának összefüggéseit!

b) Vasbeton gerenda méretezése

Mutassa be egyszerű példával a négyszög-keresztmetszetű vasbeton gerenda kötött tervezését!

 

2. a) Tartószerkezetek

Ismertesse a tartószerkezetek fajtáit, jellemzőit, támaszelemeit, egyensúlyának feltételeit!

b) Vasbeton gerenda ellenőrzése

Mutassa be egyszerű példával egy megadott vasalású kéttámaszú vasbeton gerenda ellenőrzését hajlításra és nyírásra lépcsős nyomatéki ábra alapján!

 

3. a) Külső és belső erők

Ismertesse a tartókra ható külső erőket, a keresztmetszetre ható a belső erők meghatározását, a tartók jellemző igénybevételeit!

b) Vasbetongerenda méretezése

Mutassa be egyszerű példával egy négyszög-keresztmetszetű vasbeton gerenda méretezését adott gerendaszélesség esetét!

 

4. a) Tartók méretezése

Ismertesse a tartószerkezetekkel szemben támasztott követelményeket, a tartószerkezet méretezésének folyamatát, a teherbírás igazolásának elveit és módszereit!

b) Kéttámaszú túlnyúló vasbeton gerenda

Mutassa be egyszerű példával egy kéttámaszú túlnyúló négyszög-keresztmetszetű vasbeton gerenda ellenőrzését hajlításra!

 

5. a) Központos húzás

Ismertesse a központosan húzott tartószerkezetek húzófeszültségét, alakváltozását a központosan húzott tartó teherbírásának meghatározást!

b) Konzolos vasbeton lemez

Mutassa be egyszerű példával egy megadott vasalású konzolos vasbeton lemez ellenőrzését!

 

6. a) Központos nyomás

Ismertesse a zömök szerkezeti elemek központos nyomó-igénybevételét, a. felfekvéseknél átadódó nyomást, a külpontos igénybevételt, a központosan nyomott oszlop teherbírását!

b) "Fejlemezes" vasbeton gerenda

Mutassa be egyszerű példával a lemezzel együttdolgozó kéttámaszú vasbeton gerenda ellenőrzését hajlító-igénybevételre!

 

7. a) Hajlító igénybevétel

Ismertesse a hajlítás fogalmát, a keletkező hajlítófeszültségek meghatározását! Hogyan számítható a hajlítással egyidejű nyíró igénybevételnek kitett tartó teherbírása?

b) Vasbeton oszlop méretezése

Mutassa be egyszerű példával a négyszög-keresztmetszetű központosan nyomott vasbeton oszlop tervezését!

 

8. a) Tartók alakváltozása

Ismertesse a hajlított tartók alakváltozását, a befogott, két- és többtámaszú tartók jellemző alakváltozásait! Melyek az alakváltozás mértékét meghatározó tényezők?

b) Vasbeton gerenda nyírási ellenőrzése

Mutassa be egyszerű példával a kéttámaszú négyszög-keresztmetszetű vasbeton gerenda vasalásának ellenőrzését nyírásra!

 

9. a) A betonacél

Ismertesse a betonacélok fajtái jelölésének értelmezését, a betonacélok felületi kialakítását, hegeszthetőségét! Részletezze a betonacél szilárdságvizsgálatát!

b) Vasbeton lemez méretezése

Mutassa be egyszerű példával a kéttámaszú túlnyúló vasbeton lemez vasalásának méretezését!

 

10. a) A szilárd beton

Ismertesse a beton szilárdulásának folyamatát, a szilárdulást meghatározó tényezőket és körülményeket. Melyek a nyomószilárdság vizsgálatának módszerei, a megszilárdult beton jellemzői?

b) Erőrendszer egyensúlya

Mutassa be egyszerű példával a statikailag határozott tartószerkezetre ható erőrendszer egyensúlyozását két erővel!

 

11. a) Vasbeton szerkezetek

Ismertesse a vasbeton szerkezet lényegét, alkalmazását, az acélbetétek szerepét a hajlított és a nyomott vasbetonszerkezetekben.!

b) Háromtámaszú tartó

Mutassa be egyszerű példával a vegyes terhelésű háromtámaszú tartó igénybevételi ábráinak meghatározását!

12. a) A vasbeton gerenda méretezése

Ismertesse a hajlított vasbeton gerenda feszültségi állapotait, a szerkezet képlékeny törési határállapotának ábráját, a hajlított gerenda méretezésének összefüggéseit!

b) Acélgerenda méretezése

Mutassa be egyszerű példával a kéttámaszú hengerelt acélgerenda ellenőrzését hajlításra és nyírásra!

 

13. a) Vasalási vázak

Ismertesse a vasbeton gerenda vasalási vázának tervét, acélbetéteinek ábrázolását! Melyek az acélbetétek kialakításának, védelmének előírásai?

b) Központosan nyomott oszlop

Mutassa be egyszerű példával a központosan nyomott falazott oszlop ellenőrzését!

 

14. a) Vasbeton oszlop

Ismertesse és rajzzal szemléltesse a vasbeton oszlop vasalási rendszerét, az egyes acélbetétek szerepét az igénybevétel függvényében és a központosan nyomott vasbeton oszlop teherbírásának meghatározását!

b) Húzott acél tartó

Mutassa be egyszerű példával egy központosan húzott acélanyagú szerkezeti elem méretezését, megnyúlásának számítását!

 

15. a) Vasbeton fal és koszorú

Ismertesse a vasbeton fal és faltartó fogalmát, a vasbeton falak alkalmazását. fal és vasalási rendszerét, a vasbeton koszorú szerepét, kialakításának szabályai!

b) súlypont

Mutassa be egyszerű példával egy összetett keresztmetszetű tartószerkezet súlypontjának meghatározását!

 

16. a) Vasbeton gerenda

Ismertesse a vasbeton gerendák fajtáit, alkalmazását. Vázolja fel a gerenda vasalási rendszerét, a fő acélbetétek vezetését, a gerenda keresztmetszetére, sorolja fel a vasalására vonatkozó szerkesztési előírásokat!

b) Inercianyomaték

Mutassa be egyszerű példával egy összetett keresztmetszet fő inercianyomatékainak meghatározását!

 

17. a) Vasbeton lemez

Ismertesse a vasbeton lemezek fajtáit, alkalmazását. Vázolja fel a vasbeton lemezek vasalási rendszerét, a fő acélbetétek vezetését, ismertesse a lemez keresztmetszetére, vasalására vonatkozó szerkesztési előírásokat!

b) Kéttámaszú tartó

Mutassa be egyszerű példával a vegyes terhelésű, vízszintes és ferde tengelyű kéttámaszú tartó belsőerő ábráit!

 

18. a) Bordás vasbeton lemez

Ismertesse a bordás vasbeton lemezek fajtáit, vázolja fel a lemezek és bordák teherviselési vasalási rendszerét, a bordás vasbeton lemez méretezését!

b) Csuklós többtámaszú tartó

Mutassa be egyszerű példával a vegyes terhelésű csuklós többtámaszú tartó belső erő ábráinak meghatározását!

 

19. a) Előregyártott vasbeton szerkezetek

Ismertesse az előregyártás lényegét, alkalmazását, az előregyártás technológiákat, az előregyártott vasbeton szerkezeti elemek fajtáit azok méretezésének elveit!

b) Szegecskötés

Mutassa be egyszerű példával a központosan húzott hevederes acélszerkezet és szegecskötés méretezését!

 

20. a) Feszített vasbeton szerkezetek

Ismertesse a feszített vasbetonszerkezetek fogalmát, anyagait, alkalmazását, feszültségeit az. elő- és utófeszített tartószerkezet készítését!

b) Összetett keresztmetszetű fagerenda

Mutassa be egyszerű példával az összetett keresztmetszetű fagerenda ellenőrzését hajlításra és hajlítással egyidejű nyírásra!

 

21. a) Különleges vasbeton szerkezetek

Ismertesse a vasbeton keretszerkezetek igénybevételeit, szerkezeti kialakítását vasalási rendszerét, az ív és héjszerkezetek alkalmazását, fajtáit!

b) Téglapillér

Mutassa be egyszerű példával a központosan nyomott téglapillér ellenőrzését!

22. a) Talajok

Ismertesse a talajok fajtáit, azok jellemzőit, vizsgálatát, állapotváltozásait, az alapozások tervezése szempontjából kedvező és kedvezőtlen, valamint az alapozásra nem alkalmas talajokat!

b) Erőrendszer eredője

Mutassa be egyszerű példával a szétszórt síkbeli erőrendszer eredőjének meghatározását számítással!

 

23. a) Síkalapok

Ismertesse a sávalapok kialakításának, méretezésének elveit, vázolja a vasbeton pilléralap és lemezalap vasalási rendszerét!

b) Előre gyártott vasbeton gerenda

Mutassa be egyszerű példával az előre gyártott vasbetongerendás, béléstestes födém gerenda ellenőrzését súlyelemzés alapján!

 

24. a) Acélszerkezetek anyagai

Ismertesse az acél tartószerkezetek anyagait, az acéltermékek és kötőelemek választékát, minőségi jellemzőit az acél korrózióvédelmét!

b) Kéttámaszú vasbeton lemez

Mutassa be egyszerű példával a kéttámaszú vasbeton lemez vasalásának méretezését!

 

25. a) Acélszerkezeti elemek

Ismertesse az acélgerendák , rácsos tartók. egy és többtagú acéloszlopok kialakítását, az alap, oszlop és oszlop gerenda kapcsolatai!

b) Vasbeton oszlop

Mutassa be egyszerű példával a négyszög-keresztmetszetű központosan nyomott vasbeton oszlop vasalásának ellenőrzését!