Főoldal

Programok

Hang-Tár

Cikkek

Kép-Tár

Kapcsolatok

Lélek - frissítő

Gondolatok a magyarságnak  - magyarságról, történelmünkről és nyelvünkről

 

 

Két szárnya van a magyar nemzetnek, mellyel a magasba emelkedik, az egyik igenis a szabadság kultusza, a szabadelvű eszmék követése, de a másik a nemzeti öntudat és a nemzeti érzések felébredése.

 

Apponyi Albert

 

Ha valaki itt marad, holott elmehetne, ezzel hallgatólag beleegyezik mindabba, ami itt történik, mondhatják. Viszont azt is lehetne mondani, bármilyen kátyúba kerül is az ország szekere, mindenkinek otthon kell maradnia és segíteni a dolgokon tőle telhetőleg.

Csak az a kérdés, van-e belátható időn belül remény arra, hogy eredményes segítőmunkát lehet elérni.

Bartók Béla

 

A jövő áldozatokat fog tőlünk kívánni, miket meg kell adnunk, de két dolog az, mit áldozatul hozni semmi esetben sem lehet: a haza függetlensége és a becsület.

 

Deák Ferenc

 

Közjogi téren sikerült a magyar szellemnek a magyarság számára egy olyan, minden ízében szellemi felépítést adni, mely egész Európában magában áll.

 

Ferdinandy Mihály

 

A szentkorona gondolata valóban misztikus és vallásos tanítás, s kötelező ereje csak arra van, aki hisz benne.

 

Ferdinandy Mihály

 

Ingyen még senki sem szerette a Habsburgokat.

Gárdonyi Géza

 

Ahol az államhatalom megszűnt, a magasabb művelődést hordozó középosztály tönkrement, elkallódott; ahol a magyar iskolákat becsukták, az elszegényedett nép papot sem tud tartani, ott a hagyományos magyar népi műveltség még mindig fenn tudja tartani a magyarságot.

Győrffy István

 

A mennyországért sem szabad elárulni Magyarországot.

Jókai Mór

 

…az, hogy „magyar”, nem faj, nem vér, hanem lélek dolga.

Karácsony Sándor

 

… ha ezer éves elnyomatás után egy Toldi Miklós lehetséges volt: mi lehet ebből a népből, ha századokig szabadságban él?

Lukács György

 

"Most perc-emberkék dáridója tart.

De építésre készen a kövünk,

nagyot végezni mégis mi jövünk,

Nagyot és szépet, emberit s magyart."

 

Ady Endre: A perc-emberkék után

 

"Az élelmiszer-hamisítás büntetendő cselekmény. A történelem hamisítás büntetlen?"

 

Lengyel József

 

"Ingyen még senki sem szerette a Habsburgokat"

 

Gárdonyi Géza

 

"Az infláció legtöbbször nem egyéb, mint a kormány által gyakolort, órisáméretű rablás egy formája; a kormány költi el azt, amit az állampolgár megtakarított."

 

Szent-Görgyi Albert

"Mindazon kötelességek között, melyeknek teljesítésétől az állam jóléte függ, a legfontosabbak az egyeseknek családi kötelességei."

Eötvös József

„Az igazság legnagyobb előnye az, hogy ha egy vélemény igaz, eltiporhatják egyszer, kétszer vagy akár sokszor is, de az idők során szinte mindig lesznek olyanok, akik újra és újra felfedezik.”

John Stuart Mill

"Áldottak legyetek magyarok, Attila népének egyetlen örökösei!

Félszázados tanulmányaim meggyőztek róla, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak - s így a mai magyarság az ősi szkíta népek egyedüli leszármazottja Európában, mely magyarságnak a történelme a ma élő összes nemzetek legősibb történelme.

Kutatásaim során a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsősége a mai szomorú világot is beragyogja. Attila a világtörténelem egyik legnagyobb hőse, aki mint minden igaz hős, lovagias és nagylelkű volt..."

J.J. Modi

indiai professzor

 

"Jó magyarnak lenni, igen nehéz, de nem lehetetlen!"

gróf Széchenyi István