Főoldal

Programok

Hang-Tár

Cikkek

Kép-Tár

Kapcsolatok

A MAG alapelvei és célkitűzései

Gödöllő, 1997. december 24.

 

1.) A mag szellemi erő, amely kisugárzásával a magyarságra és ezen keresztül az emberiségre hat

 

2.) A mag célja:

bullet

a magyarság szellemi erőinek összegyűjtése és egyben tartása

bullet

a magyarság szellemi, tárgyi és természeti örökségének megőrzése, bemutatása és továbbadása

bullet

a szerves világképen alapuló fenntartható fejlődés elméleti és gyakorlati kidolgozása

 

3.) A megvalósítás módja:

bullet

a mag céljait vállaló egyének és közösségek összefogása, támogatása, szellemi műhelyek létrehozása az ország határain belül és kívül

bullet

adatbank a népi hagyaték, a szellemi és természeti értékek megőrzésére

bullet

a MAG céljainak és eredményeinek terjesztése:
bullet

saját folyóirat létrehozásával

bullet

előadásokkal, személyes találkozókkal, cikkekkel, kiadványokkal

bullet

Internet hozzáférést nyújtva adatbázisához és kiadványaihoz

bullet

társszervezeteink és a MAG-hoz csatlakozók segítségével

 

4.) A MAG kiemelt feladata az elkövetkező nemzedékek szellemi és környezeti nevelése, ezért:

bullet

szellemiségének megfelelő tanterveket, tankönyveket, anyagokat készít

bullet

továbbképzést és önképzési lehetőséget biztosít a pedagógusok és az ifjúsággal foglalkozó szakemberek számára

bullet

táborokat, csereutazásokat szervez a természet, hazánk és szomszédaink megismerésére

bullet

mindent elkövet az ifjúságot ma érő káros szellemi és környezeti hatások megszűntetéséért

 

 

5.) A MAG szellemi kisugárzása érdekében:

bullet

segíti a magyar alkotások és szellemi termékek külföldre jutását

bullet

támogatja a természetjárást és a környezetet nem károsító turizmust

bullet

kapcsolatokat ápol a hasonló szellemiségű külföldi társaságokkal

 

6.) A MAG közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól és egyházaktól független szerveződés

7.)

 A MAG életcél az embernek, biztonság a családnak,  jövőkép a nemzetnek!

 

 

A kecskeméti MAG

 

A MAG alapszervezete 1997-ben jött létre Gödöllőn. A kecskeméti MAG 2003. november 13-án alakult meg 9 fővel, az ország 21. MAG csoportjaként.

 

Tevékenységünk:

A kecskeméti MAG első évében számos előadást szervezett, meghívottaink voltak Born Gergely, Harangozó Imre, Kocsis István, Molnár V. József, Paksi Zoltán, Pap Gábor, Szántai Lajos, Szelestey László és Szőke Lajos. A honlapunk 2004. január 14-én indult el, 2004. október 1-től pedig megújult formában, új helyen működünk tovább. Honlapunkat nagy érdeklődés kíséri, nézettségünk fokozatosan nő, már a Kárpáthaza határain túl is számos olvasónk van. 2004. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a kecskeméti MAG, az Emberfia Alapítvány és a Nemzeti Kincseinkért Egyesület szervezésében Kecskemétre érkezett a Szent Korona Szertartás.

A 2006. évben a kecskeméti MAG Szántai Lajos vezetésével kirándulás szervezett a Pilisbe.

 

Célkitűzéseink:

A kecskeméti MAG további terveinek vezérfonalát alkotó program három lábon áll: Energia, Élelmiszer, Egészség. Ez a négy területek vizsgálatánál két nagyon fontos párhuzamot figyelhetünk meg: először is ezek az életben maradáshoz elengedhetetlen feltételeket foglalják magukba, másodszor pedig mind a négy területen a mai emberiség a legmesszebb menőkig ki van szolgáltatva a világot átfogó emberellenes, pénzelven vezérelt hálózatoknak.

 

Mivel a globalizációra épülő világrend láthatóan az összeomlás határán van, úgy érezzük fel kell készülnünk a közeljövő válságainak kihívásaira, alternatívákat kell találnunk önmagunk tiszta energiával, életenergiával teli élelmiszerrel, hatékony és emberbarát egészség megőrzési és helyreállítási módszerekkel való ellátására és gondoskodnunk kell arról, hogy erről minél többen értesüljenek.

 

A kecskeméti MAG programja a fenti problémákkal kíván helyi szinten foglalkozni. Ez a program kidolgozás alatt áll, azonban hamarosan a részletek is olvashatóak lesznek a honlapon.

 

A MAG baráti közösségként működik, amely nyitott mindenki számára, aki elfogadja, és magáénak érzi a célkitűzéseinket és akár érdeklődőként, akár feladatot vállalva aktív résztvevőként rész kíván venni céljaink megvalósításában.

 

2006. szeptember 1.