Főoldal

Programok

Hang-Tár

Cikkek

Kép-Tár

Kapcsolatok

Szent István királytól III. András királyig

 

Vazul

Levente  

I. András

Király: 1046 - 1060

I. Béla

Király: 1060 - 1063

Adelheid 

® Vratiszláv 

Salamon

Király: 1063 - 1074  

Dávid  

I. (Magnus) Géza

 Király: 1074 - 1077

 

I. Szent László

 Király: 1077-1095

Lampért 

Zsófia

 ®1. Eimari Ulrich Magnus szász herceg

Eufémia

®I. Otto morva herceg

Ilona

® Zvojnimir

Leány

 ® Lampert comes

Kálmán

 Király: 1095 - 1116

Álmos 

Piroska

(Szt. Irén)

® II. Konenosz János

Leány 

® Jaroszláv

Leány   

László

1101 - 1112

II. István

Király: 1116 - 1131

Adelheid  

® I. Szobieszláv

II. (Vak) Béla

 Király: 1131 - 1141

Hedvig

® II. Adalbert

Álmos

Zsófia 

Gertrúd ® III. Miciszláv

IV. István

 Király: 1163 - 1164

II. László

 Király: 1162 - 1163

II. Géza

 Király: 1141 - 1162

Mária

® Micheli Nicolo

Árpád

 Géza

III. Béla

Király: 1172 - 1196 

 III. István

Király: 1162 - 1172

 Erzsébet

® Frigyes cseh herceg

 Odola

® Szvatopluk

Margit

® András comes 

Ilona

® V. Lipót 

II. András

Király: 1205 - 1235 

I. Imre

Király: 1196 - 1204 

III. László

Király: 1204 - 1205 

 Salamon

 István

 Margit

® 3 házasság

Konstancia

® Ottokár cseh király

Leány

IV. Béla

Király: 1235 - 1270 

 Kálmán

Halicsi király

 Endre

 Szt. Erzsébet

® Thüringiai Lajos

 Mária

®II. Asen János

 Jolán

® I. Jakab

István

 Szent Kinga

Margit

 Katalin

 Anna

® Rasztiszláv

 Erzsébet

® I. Henrik

 Konstancia

® Leo halicsi herceg

Boldog Jolán

® Boleszláv

V. István

Király: 1270 - 1272

 Szent Margit

Béla

III. András

Király: 1290 - 1301

IV. László

Király: 1272 - 1290

 Endre

 Leány

 Anna

® II. Andronikosz

Erzsébet

® Rosenberg Zavis

 Mária

® II. Anjou Károly

 Katalin

® Dratgutin István

Boldog Erzsébet