Magyar Telivér Kutyafajtákat Tenyésztők Szövetségének Orgánuma
Ebtenyésztés
Budapest, 1904
Franklin Társulat
Magyar Irod. és Könyvnyomda
 


Magyar Agár

I. Általános jellemzői
Karcsú, de szívós agárfajta. Igazi hajtó eb, gyorsaság, kitartás és erő megtestesítője. Hosszú lábai, mély mellkasa, hosszú, edzett talpa, könnyed mozgékonysága a biztosítéka annak, hogy úgy a nyulat, mint a nagyobb vadat utoléri és leteríti. Igénytelensége, edzettsége miatt tartása egyszerű. A hazai klímát jól bírja. Tartózkodó, de nyílt természetű, értelmes, hűséges eb. Zsákmányát szemmel figyelve űzi. Szaglása ugyan eb viszonylatban gyenge, de erre futás közben nincs is szüksége. Látása éles, szemével keres, mondhatnánk, az ebek sólyma.


II. Használata
Hazánkban ismeretes a lovas agarászat és a gyalog agarászat.
Lovasagarászat: az agarakat lóháton kísérik, amikor a vad felugrik, az agarakat biztatván, a vadat elfogásig űzik.
Gyalogagarászat: az agarakat füzéren vezetve közelítik meg a vad helyét, megugráskor elég előnyt adva, általában pártban engedvén az agarakat a vad után.
Ismeretes a kettő vadászati mód együttes alkalmazása. Lehet lesből, takarásból vadra bocsájtani az agarakat.

III. Standartírozás
a.) Fej
Hosszúkás, felülről is, oldalról is dupla ék alakú, igen enyhe, de jól látható stopvonallal.
Szeme mandulavágású, középnagy, lehetőleg sötét. Tekintete nyílt, éles, értelmes. Mindenféle látási zavarok súlyos hibának tekintendők.
Fülei középmagasan, hátul tűzöttek, mozgékonyak, felső harmadában megbicsaklottak. Lehetőleg összehajtva és hátracsapva hordja őket, de a V alakban pofához simuló fül is megengedett. A felálló fül is előfordul, de nem kívánatos.
Szája erős, nagynyílású, egyenes vágású, állkapcákban hatalmas, arcorri részben nyúlánk, szikár. Jól záródó ajkak. Az orrtükör, orrhát, ajkak, szemhéjszélek, szájpadlás jól pigmentált. Fogazata erőteljes, jól záródó és teljes legyen. Fogófogai visszahajlók, ezáltal biztos fogást tesznek lehetővé. Úgy a ponty, mint a csuka fogazat hibának számít. Az arcorri rész egyenes, hosszabb az agykoponyánál, erős szemboltívekkel, jól látható középvonallal, amely szabályosan választja el a jobb és bal agyféltekét. Erős, látható koponyataréjjal végződik. Ezért oldalról szemlélve egyenes koponyatető látható. Hajlott arcorr, kosorr, rövid orr, domború koponya súlyos hibának tekintendő.

b.) Nyak
Hosszú, száraz, izmos, lebernyeg nélküli. Szélesen és mélyen illeszkedik a törzshöz, ék alakú, szép vonallal fut a hátvonalba.

c.) Törzs
A törzs nyújtott és igen izmos. A mellkasa mély, hogy nagy tüdő és szív férjen el benne. Mellcsontja egyenes, hosszú, kakas mellett képez, könyökvonaláig ér. Bordái jól íveltek, kissé lapos, mély mellkast eredményeznek. Has felhúzott. A hátvonal inkább egyenes, mintsem túlságosan görbült. Mar jólfejlett, jólizmolt, hosszú. Ágyéka középhossz, széles, igen izmos. Fara széles, enyhén lejtő, hatalmas izmokkal. Vágátnál a hátsó lábak a mellső lábakon kívül jól előreérjenek. Farok erős, hosszú, középmagasan tűzött, csánk alá érő, vége ívelt. Ne kunkorodjék a hátvonal fölé.

c.) Első végtagok
Erőteljes, szikár, hosszú végtagok. A lapockák rézsutosan, majdnem derékszögben állnak a felkarhoz. A könyökök ne szoruljanak a törzshöz, hogy futásnál jól hátralendülhessenek. Lapockák jólizmoltak, mérsékelten dőltek, mozgékonyak. Lenyúlásnál végeik nem zárhatnak össze, rossz kapást nem okozhatnak. Az alkarok hosszúak, szemből nézve párhuzamosak. Kéz középhosszú, oldalról nézve kissé előredőlt. A lábtő széles, párhuzamos mancsok, hosszú, zárt, boltozatos ujjak, erőteljes, edzett, jól pigmentált talppárnák. Hosszú, jól nyújtható, pigmentált, erőteljes körmök.

d.) Hátsó végtagok
A combok izomzata feltűnően tömeges és hosszú. A csánk oldalról nézve széles, erőteljes. Hátulról nézve párhuzamosak. Mancsok zártak, erős, edzett, jól pigmentált talppárnákon párhuzamosan állnak. Hátsó mancsok kissé rövidebbek, boltozatosabbak.

e.) Bőre
Bőre nem lehet túl finom, túl vékony, nem lehet laza, lebernyeges. Feszesnek, simának kell lennie. Orrtükör, ajkak, szemhéjszélek jól pigmentáltak. A bőr kívánatosan teljes felületén pigmentált, fekete vagy palaszürke.

f.) Szőrzet
Rövid, sima, de nem vékony. Durvább, szálkás felszőrökből és finom aljszőrzetből tevődik össze. Télen tekintélyes aljszőrzet képződik. Egérszőrzet, zászlós lábak vagy farok nem kívánatosak.


g.) Színezet
Színezete változatos, lehet fekete, zsemle, cirmos, tűzött, csíkos, lehetnek fehér foltjai. Fehér lábvégek nem kívánatosak, mivel gyengén pigmentált, nem elég edzett mancsokat eredményeznek. Nem megengedett a barna, az ordas, a fakó, a kék, a szürke.

h.) Mozgása
Térölelő, rugalmas ügetés, vonalon járva. Első lábaival ügetésben mindig azonos mértékű erővel húzza magát, mint amilyen tolóerőt fejt ki hátsó lábaival. Igazi járásmódja azonban a vágta. Elnyúlt testtel, szilaj erővel fut, a derék közben szinte aláhajlik a testnek. Vágtája szélsebes, gyönyörű. A futásra jellemző, hogy kitartó és a vadűzés végén felgyorsulásra képes, vagyis győzős.

i.) Mérete
Kanok marmagassága: 65-70 cm
Szukák marmagassága: 63-68 cm.


Nem a centiméter a legfontosabb, hanem az arányosság. Igen fontos a kifogástalan egészség, a szépen kidolgozott izomzat és a megfelelő kondíció. Vagyis, hogy az eb ne legyen túl sovány, se túl vaskos.

j.) Hibák
Hibának minősül a túl filigrán vagy túl nehézkes összmegjelenés. A rövid vagy vékony nyak. A nem párhuzamos lábállás úgy a dongás, mint a francia lábállás. Gyenge talppárnák, laza, szétterülő ujjak. Keskeny koponya, domború koponya, kisméretű, finom fülek, felálló fülek. Csóka szemek. Rövid fej, rövid orr, kos orr. Rosszul záródó ajkak, laza ajkak. Kisméretű, rosszul záródó fogak, ponty vagy csuka fogazat. A túl alacsony vagy túl magas far. Zászlós farok vagy patkányfarok, a hátra kunkorodó farok, rövid farok. Nem megfelelő színezet, hiányos, gyenge pigmentáltság. Egérszőrzet.

IV. Nagyság és súly
Kanok
65-70 cm
Szukák
63-68 cm

Egyes testrészek viszonylagos mérete a marmagasság százalékában:
Törzshossz 104-106 %
Mellkasmélység 50-56 %
Dongásság 23-25 %
Övméret 118-122 %
Nyakhossz 40-42 %
Fejhossz 43-45 %
Orrhossz, a fej hosszának 52-54 %-a
Fülhossz, a fej hosszának 42-44 %-a


Testsúlya: Kanok: 25-30 kg; Szukák: 22-27 kg