MINDNYÁJAN ELMEGYÜNK

Mindnyájan elmegyünk
anélkül, hogy
egyetlen látható rovátkát
ejthetnénk e
megejtett világon.

Maier-Kránitz László: Szárnyatlan angyalok